Felmeddelande vid försök att installera en uppdatering för Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio .NET 2002: "Filen som du försöker använda finns på en nätverksresurs som inte är tillgänglig"

Symptom

När du försöker installera en uppdatering för Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Visual Studio .NET 2003 eller Microsoft Visual Studio .NET 2002 visas följande felmeddelande eller liknande:

Filen som du försöker använda finns på en nätverksresurs som inte är tillgänglig.
Klicka på OK om du vill försöka igen, eller ange en alternativ sökväg till en mapp som innehåller installationspaketet Filnamn .msi i rutan nedan.

Orsak

Det här problemet kan ha många olika orsaker, bland annat dessa:

 • Installationsprogrammet hittar inte rätt produkt-MSI-fil i Windows Installer-cachen.
  När du installerar Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio .NET 2002, sparar installationsprogrammet motsvarande MSI-fil i Windows Installer-cachen. Denna cachelagrade MSI-fil refereras när du behöver reparera eller installera om produkten, eller när du installerar en uppdatering för produkten.

  I vissa fall hittar installationsprogrammet inte MSI-filen i Windows Installer-cachen. Då försöker installationsprogrammet hitta källsökvägen genom att se om produktinstallationen finns på den senast använda platsen när installationsprogrammet kördes senast. Om installationsprogrammet inte kan hitta källsökvägen uppmanas användaren att tillhandahålla installationsmedia.
 • Filhash stämmer inte.
  Uppdateringar för Visual Studio baseras på Windows Installer. I Windows Installer används filversionsnummer för att fastställa om en fil på datorn är en äldre version som måste ersättas av en nyare fil i uppdateringen.

  Vissa filer, till exempel text- och källfiler, har inte versionsnummer. Därför måste nyare filer verifieras på något annat sätt i den Windows Installer-baserade uppdateringen. I det här fallet används ett hash-värde för alla versionslösa filer. För dessa jämförs filens filhash-värde med filhash-värdet som har registrerats i Windows Installer-databasen. Om en skillnad mellan dessa båda värden identifieras görs ett försök att hämta filen från källinstallationsmedia.
  • Bristande överensstämmelse mellan filhash-värden på grund av ändringar på datorn.
   Under vissa förutsättningar kan en användare manuellt ändra en fil som installeras under installationen. I så fall kan du uppmanas att tillhandahålla installationsmedia för produkten när du försöker installera en uppdatering.   Obs! Det finns giltiga skäl för att manuellt ändra en fil som installeras under installationen. Det kan till exempel hända att du vill lägga till en produktnyckel (PID) till installationsprocessen för ett licensierat exemplar av Visual Studio innan du placerar produkten på en nätverksresurs i organisationen. På så vis behöver du inte dela PID med användare som måste installera produkten. Den här ändringen görs normalt i textfilen Setup.sdb. När du gör en sådan ändring stämmer filens filhash inte längre med filens filhash i Windows Installer-databasen.
  • Bristande filhash-överensstämmelse på grund av felaktiga hash-värden i produkten.
   Visual Studio .NET 2002 och Visual Studio .NET 2003 kan ha hash-värden i Windows Installer-databasen som inte stämmer med hash-värdet för filen som installeras av produkten.

   Om du vill veta mer om det här problemet i Visual Studio .NET 2002 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

   939401 Felmeddelande vid försök att installera en uppdatering för Microsoft Visual Studio .NET 2002: "Filen som du försöker använda finns på en nätverksresurs som inte är tillgänglig"

   Obs! Knowledge Base-artikel 939401 gäller inte Visual Studio 2005 eller Visual Studio .NET 2003.
Workaround

Undvik det här problemet genom att sätta in produktinstallations-CD:n i datorns CD-ROM-enhet, eller ange sökvägen till produktens tillgängliga installationsmedia. Dessa kan till exempel finnas på datorns hårddisk eller i en delad nätverksmapp.

Om du planerar att distribuera en uppdatering till många datorer där det här problemet förekommer, rekommenderar vi att du använder kommandoradsalternativet /addsource.

Använd kommandoradsalternativet /addsource

De senaste programuppdateringarna för Microsoft Visual Studio .NET 2002, Microsoft Visual Studio .NET 2003 och Microsoft Visual Studio 2005 har stöd för kommandoradsalternativet /addsource. Om felmeddelandet som nämns i avsnittet "Symptom" visas när du försöker installera en uppdatering för de angivna produkterna, bör du använda kommandoradsalternativet /addsource för att ange var Windows Installer ska leta efter filerna. Gör så här:

Steg 1: Kontrollera att programuppdateringen du försöker installera stöder kommandoradsalternativet /addsource

Använd någon av följande kommandoradsväxlar för att öppna användningsdialogrutan:
 • /?
 • /help
Om en uppdatering som stöder kommandoradsalternativet /addsource är installerad, visas detta alternativ i användningsdialogrutan.

Steg 2: Kopiera Visual Studio-installationsmediet eller en administratörsavbildning

Kopiera något av följande till en mapp som är tillgänglig från alla datorer du vill installera programuppdateringen på:
 • Visual Studio-installationsmediet. Du måste kopiera alla filer från installationsmediet.
 • En tidigare skapad administratörsavbildning för Visual Studio-produkten
Obs!
 • Denna mapp finns normalt på en nätverksresurs.
 • Du måste kontrollera att filen Vs_setup.msi finns i mappen som innehåller installationsmediefilerna för Visual Studio. Vs_setup.msi behövs när du använder kommandoradsalternativet /addsource senare.
 • Om du försöker uppdatera ett komponentprogram i Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition, till exempel Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition, måste du kanske först extrahera produkten från ett IExpress-gränssnitt för att få tillgång till Windows Installer-paketet för produkten. Du måste till exempel göra detta om exemplaret av Visual Basic 2005 Express Edition är en enda fil, till exempel Ixpvb.exe.

  Extrahera filens innehåll med följande kommando:
  Namn på den körbara installationsfilen för Visual Studio 2005 Express Edition /C /T:"Fullständig sökväg till mappen du vill extrahera filinnehållet till"
  Använd till exempel följande kommando för att extrahera filinnehållet:
  ixpvb.exe /C /T:"c:\temp\vbfiles\"

Steg 3: Använd kommandoradsalternativet /addsource

Använd kommandoradsalternativet /addsource när du installerar programuppdateringen. Använd följande syntax:
Namn på den körbara filen för uppdateringen /addsource "Sökväg till Windows Installer-paketet för produkten"
Obs! I det här kommandot ersätter du platshållaren Sökväg till Windows Installer-paketet för produkten med sökvägen till Windows Installer-paketet för produkten du kopierade till en mapp i steg 2.

Om programuppdateringen uppdaterar flera utgåvor av Visual Studio, kan du ange flera källsökvägar för varje utgåva av Visual Studio. Använd flera instanser av kommandoradsalternativet /addsource på följande vis:
Namn på den körbara filen för uppdateringen /addsource "Sökväg till det första Windows Installer-paketet" /addsource "Sökväg till det andra Windows Installer-paketet"
Obs! Du måste ange kommandoradsalternativet /addsource en gång för varje utgåva av Visual Studio som är installerad på datorerna där du vill installera programuppdateringen. Du behöver emellertid bara ange kommandoradsalternativet /addsource en gång, om du bara uppdaterar en utgåva av Visual Studio. Gör detta även om programuppdateringen innehåller uppdateringar för flera utgåvor av Visual Studio.
Egenskaper

Artikel-id: 944298 – senaste granskning 13 maj 2008 – revision: 1

Feedback