Felmeddelande vid anslutning till en namngiven instans av SQL Server på en klientdator med Windows Vista eller Windows Server 2008: "Det går inte att hitta den angivna SQL-servern" eller "Ett fel inträffade vid sökning efter den angivna Server/Instance"

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra sådana ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du använder den här lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.

Symptom

Tänk dig följande situation: På en klientdator med Windows Vista eller Windows Server 2008 ansluter du till en namngiven instans av Microsoft SQL Server, som finns på en fjärrserver. I det här fallet misslyckas anslutningen.

Obs! Det här problemet uppstår när du ansluter till någon av följande versioner av SQL Server:
 • Microsoft SQL Server 2000
 • Microsoft SQL Server 2005
Om du använder Windows DAC (Data Access Components) 6.0 för att ansluta till den namngivna instansen visas följande felmeddelande:
[DBNETLIB]Det går inte att hitta den angivna SQL-servern.
[DBNETLIB]ConnectionOpen (Connect()).
Om du använder SQL Native Client för att ansluta till den namngivna instansen visas följande felmeddelande:
[SQL Native Client]SQL-nätverksgränssnitt: Ett fel inträffade vid sökning efter den angivna Server/Instance [xFFFFFFFF].
[SQL Native Client]Tidsgränsen för inloggning har överskridits.
Det här problemet uppstår om den namngivna instansen är en instans av ett kluster med växling vid fel. Dessutom kan problemet uppstå om fjärrservern har flera IP-adresser.

Orsak

När du ansluter till den namngivna instansen skickar klientnätverksbiblioteket ett UDP-begäranpaket (User Datagram Protocol) till den namngivna instansens IP-adress. Sedan returnerar SQL Server-läsaren ett UDP-svarspaket med information om anslutningens slutpunkter.

I UDP-svarspaketet är käll-IP-adressen kanske inte IP-adressen som UDP-begäranpaketet skickades till. Om den namngivna instansen är en instans av ett kluster med växling vid fel, är käll-IP-adressen den fysiska datorns IP-adress i stället för fjärrserverns virtuella IP-adress. Om fjärrservern har flera IP-adresser kan käll-IP-adressen vara vilken som helst av IP-adresserna som tilldelas till fjärrservern.

I Windows Vista tillåter Windows-brandväggen inte lös källroutning, och därför blockerar Windows-brandväggen UDP-svarspaketet.

Mer information om lös källroutning finns i avsnittet "UDP connections" på följande Microsoft-webbplats:

Workaround

Undvik det här problemet med någon av följande metoder.

Metod 1

Ange i anslutningssträngen TCP-portens nummer eller namnet på det namngivna röret för anslutning till den namngivna instansen.

Mer information om anslutningssträngens syntax finns i avsnittet "Creating a valid connection string" på följande Microsoft-webbplats:

Metod 2

Varning! Den här åtgärden kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte det här alternativet, men vi lämnar information så att du kan välja det om du så önskar. Använd alternativet på egen risk.

Skapa i Windows-brandväggen med avancerad säkerhet på Kontrollpanelen en regel för utgående trafik för programmet som ansluter till SQL Server. Gör så här:
 1. Dubbelklicka på Administrationsverktyg på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Windows-brandväggen med avancerad säkerhet i Administrationsverktyg.
 3. Klicka på Regler för utgående trafik i Windows-brandväggen med avancerad säkerhet, och klicka sedan på Ny regel.
 4. Klicka på Program och sedan på Nästa.
 5. Klicka på Följande programsökväg, ange sökvägen till programmet och klicka på Nästa.
 6. Klicka på Tillåt anslutningen och sedan på Nästa.
 7. Slutför åtgärderna i guiden Ny utgående regel.

Metod 3

Varning! Den här åtgärden kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte det här alternativet, men vi lämnar information så att du kan välja det om du så önskar. Använd alternativet på egen risk.

Skapa i Windows-brandväggen med avancerad säkerhet på Kontrollpanelen en regel för inkommande trafik som tillåter trafik från alla möjliga IP-adresser för fjärrservern eller från alla möjliga IP-adresser som är konfigurerade för instansen av ett kluster med växling vid fel. Gör så här:
 1. Dubbelklicka på Administrationsverktyg på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Windows-brandväggen med avancerad säkerhet i Administrationsverktyg.
 3. Klicka på Regler för inkommande trafik i Windows-brandväggen med avancerad säkerhet, och klicka sedan på Ny regel.
 4. Klicka på Anpassad och sedan på Nästa.
 5. Klicka på Alla program och sedan på Nästa.
 6. Klicka på Alla i listan Protokolltyp och sedan på Nästa.
 7. Under Vilka fjärr-IP-adresser matchar den här regeln? klickar du på Följande IP-adresser. Klicka sedan på Lägg till.
 8. I dialogrutan IP-adress skriver du en av IP-adresserna under Följande IP-adress eller undernät och klickar sedan på OK.
 9. Om du vill lägga till ytterligare IP-adresser upprepar du steg 7 och 8. Klicka sedan på Nästa.
 10. Klicka på Tillåt anslutningen och sedan på Nästa.
 11. Slutför åtgärderna i guiden Ny inkommande regel.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Mer information om Windows-brandväggen med avancerad säkerhet finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 944390 – senaste granskning 22 apr. 2008 – revision: 1

Feedback