Ett felmeddelande visas när du klickar på en undermeny i underformuläret i en dialogruta i Microsoft Dynamics NAV 5.0 med Update 1: "nr 5051 är inte definierad i tabellen Kontakt frågeformulärsvar" eller "de två fälten nedan måste vara av samma typ"

Gäller för: Microsoft Dynamics NAV 5.0

Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics NAV 5.0 för alla länder och språkversioner.

Symptom


Föreställ dig följande. Du använder Microsoft Dynamics NAV 5.0 med uppdatering 1. Du klickar på underformulär i en dialogruta. Klicka på en undermeny i dialogrutan. I det här scenariot felaktigt visas ett felmeddelande. Felmeddelandet liknar något av följande felmeddelanden.
Felmeddelande 1
Nr 5051 har inte definierats i tabellen Kontakt frågeformulärsvar.
Felmeddelande 2
De två fälten nedan måste vara av samma typ.
Till exempel klicka på underformuläret i dialogrutan Kontaktkortet . Sedan klickar du på Kontakterkontakt -menyn. I det här fallet felmeddelande 1.

Obs! Du kan få olika felmeddelanden kan visas när du klickar på olika undermenyer.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom egenskapen RunformLink försöker hitta data från en felaktig tabell. Till exempel när du klickar på Kontakterkontakt -menyn försöker egenskapen RunformLink hitta fältet 5051 i tabellen för Kontakt frågeformulärsvar underformuläret som du klickade på. Dock är fältet 5051 i tabellen för kontaktkortet huvudformuläret i stället för i tabellen för underformuläret Kontakt frågeformulärsvar.

Lösning


En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Snabbkorrigeringen korrigerar det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara för system där just detta problem.

Om du vill lösa problemet omedelbart kontaktar du teknisk Support för Microsoft Dynamics och relaterade produkter för att få snabbkorrigeringen. Du kan logga in på Microsoft Dynamics-webbplatsen och skapa en ny supportbegäran. Besök följande Microsoft-webbplats om du vill göra detta :Du kan även kontakta teknisk Support för Microsoft Dynamics och relaterade produkter på telefon (888) 477-7877.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Hur du hämtar snabbkorrigeringen Microsoft Dynamics NAV eller uppdatera filer

När du begär en snabbkorrigering för Microsoft Dynamics NAV eller en uppdateringsfil från teknisk Support för Microsoft Dynamics kommer en hyperlänk att skickas till dig i ett e-postmeddelande.


E-postmeddelandet innehåller en hyperlänk och ett lösenord. Du kan använda hyperlänken för att hämta snabbkorrigeringen Microsoft Dynamics NAV eller uppdateringsfilerna. När du klickar på hyperlänken öppnas dialogrutan Filhämtning – säkerhetsvarning . Du uppmanas sedan att köra, spara eller avbryta hämtningen.


Om du klickar på Körbörjar filerna hämtning och extrahering av. Du måste ange en mapp för de nya filerna och ange lösenordet.


Om du klickar på Sparamåste du ange en sökväg för att spara den komprimerade filen. När du öppnar den fil som du sparade, uppmanas att ange en sökväg för filerna. Sedan måste du ange det lösenord som anges i e-postmeddelandet.


Om du klickar på Avbrytavbryts hämtningen.

Hur du installerar en snabbkorrigering för Microsoft Dynamics NAV eller en uppdateringsfil

Snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics NAV-plattform och uppdateringar görs tillgängliga som enskilda filer. Om du vill installera en snabbkorrigering för Microsoft Dynamics NAV eller en uppdatering måste du ersätta de befintliga filerna i Microsoft Dynamics NAV-installation med snabbkorrigeringen eller uppdateringsfilerna.

Om du har Microsoft Dynamics NAV-klienten installerad måste du ersätta följande filer i Microsoft Dynamics NAV-klientinstallationen.
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Fin.exe5.0.25581.010,781,81619-Nov-200720:03x86
Finsql.exe5.0.25581.010,847,35219-Nov-200720:03x86
Gör så här om du vill ersätta de befintliga filerna:
  1. Avsluta Microsoft Dynamics NAV.
  2. Leta upp installationsmappen för Microsoft Dynamics NAV-klienten.

    Obs! Microsoft Dynamics NAV-klienten installeras normalt i följande mapp:
    C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE klient
  3. Kopiera filen som du hämtade.
  4. Klistra in den fil som du hämtade i installationsmappen för Microsoft Dynamics NAV-klienten.
  5. Klicka på Ja om du vill skriva över filen i installationsmappen.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett programfel i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information


För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar