En tom webbsida visas när du startar Internet Explorer 7

Beskrivning av problemet

När du startar Windows Internet Explorer 7 öppnas inte startsidan. I stället visas en tom webbsida.

Dessutom kan följande felmeddelande (eller liknande) visas:
Line 56


Char:2


Fel: Det går inte att hitta elementet
Kod: 0
URL:http://runonce.msn.com/runonce2aspx
Problemet uppstår vanligtvis när du har installerat Internet Explorer 7, när du har installerat Windows eller när du har återställt Internet Explorer-inställningar. Problemet drabbar bara vissa användare.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill lösa problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.
Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå till avsnittet Löste det här problemet?.

Jag löser det själv

Du löser problemet genom att skapa och köra en Skiprunonce.reg-fil för alla användarkonton som drabbats. Om du hellre vill ändra registret direkt går du till avsnittet "Avancerade användare".

Gör så här:
 1. Starta en textredigerare, till exempel Anteckningar.
 2. Kopiera följande information, klistra in den i textredigeraren och spara filen som Skiprunonce.reg:
  Windows Registry Editor Version 5.00  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]

  "RunOnceHasShown"=dword:00000001

  "RunOnceComplete"=dword:00000001
 3. Avsluta textredigeraren.
 4. Dubbelklicka på Skiprunonce.reg-filen som du skapade i steg 2.

  När du kör Skiprunonce.reg-filen visas följande meddelande:
  Vill du lägga till informationen i sökväg till REG-filen i registret?
  Klicka på Ja. Följande meddelande visas då:
  Informationen i sökväg till REG-filen har registrerats.
Obs!
 • I Windows Vista uppmanas icke-administratörer att ange ett administratörslösenord när de försöker köra filen SkipRunOnce.reg.
 • Om du vill köra SkipRunOnce.reg för alla användare samtidigt ändrar du SkipRunOnce.reg genom att ersätta [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] med [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] och sedan köra den som administratör.
Gå till avsnittet Löste det här problemet?. Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.

Löste det här problemet?

Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.

Orsak

Problemet uppstår om sidan Anpassa inställningar i Internet Explorer 7 inte har lästs in ordentligt eller om sidanAnpassa inställningar öppnas med begränsade säkerhetsinställningar.

Liknande problem och lösningar

Du kan felsöka liknande problem med självhjälpsinstruktioner för datoranvändare på mellannivå som du hittar på följande Microsoft-webbplats:
Länk Felsök problem med att Windows Internet Explorer slutar svara eller kraschar

Obs! Hjälpguiden finns kanske inte på alla språk.
Egenskaper

Artikel-id: 945385 – senaste granskning 25 aug. 2009 – revision: 1

Feedback