Felmeddelande vid försök att ansluta till en POP3-postlåda på Exchange Server 2007: "Det gick inte att logga på e-postservern"


Den engelska versionen av artikeln är följande: 945552

Symptom

Tänk dig följande situation:
 • En användare har en brevlåda som är värd för Microsoft Exchange Server 2007.
 • Användaren har en lång användarens huvudnamn (UPN).
 • Användaren försöker ansluta till hans eller hennes Exchange Server 2007-postlåda med hjälp av POP3-protokollet.
I det här fallet får användaren ett felmeddelande som liknar följande:
Det gick inte att logga in på e-postservern. Ditt användarnamn avvisades.
Konto: "namn"
Server: "servernamn",
Protokoll: POP3
Serversvar: "-ERR-protokollfel. Anslutningen stängs."
Port: 110, Secure (SSL): Nej, serverfel: 0x800CCC90, felnummer: 0x800CCC91

Orsak

Det här problemet uppstår om Exchange Server 2007 är konfigurerad för att använda standardvärdet för MaxCommandSize inställning av 40 byte för POP3-protokollet.

Obs! Om inställningen för MaxCommandSize för POP3-protokollet är 40 byte, får en användare som har en lång UPN felet som beskrivs i avsnittet "Symptom".

Lösning

Lös problemet, Använd någon av följande metoder.

Metod 1: Öka värdet på MaxCommandSize med Exchange Management Shell

Lös problemet genom att öka det MaxCommandSize värdet. Detta gör du så här:
 1. Kontrollera att det aktuella värdet på MaxCommandSize. Gör detta genom att köra följande cmdlet:
  Hämta POPSettings
  Obs! Som standard är det MaxCommandSize värdet 40.
 2. Öka värdet för inställningen MaxCommandSize. Gör detta genom att köra följande cmdlet.
  Ange POPSettings - MaxCommandSize 46
  Obs! I denna cmdlet värde 46 används som exempel. Giltiga värden för MaxCommandSize inställningar är 40 till 1024.
 3. Starta om Microsoft Exchange POP3-tjänsten.
Metod 2: öka MSExchPopImapCommandSizeAnge värdet med hjälp av Active Directory Service Interfaces (ADSI), redigera

Lös problemet genom att öka det MSExchPopImapCommandSize värdet. Detta gör du så här:
 1. Klicka på Start, typ ADSI-redigering i den Sök bland program och filer rutan och tryck på RETUR.
 2. På den Åtgärd -menyn, klicka på Ansluta till.
 3. Klicka på Välj eller ange en domän eller server, klicka på den server som du vill använda och klicka sedan på OK.
 4. Expandera Standardnamngivningskontext, och sedan expandera DC = domän, DC = com.
 5. Expandera CN = Services, expandera CN = Microsoft Exchange, expandera CN = administratörsgrupper, och sedan expandera CN = Exchange administrativa grupper.
 6. Expandera CN =servernamn, expandera Tjänster-protokoll, och sedan expandera CN = POP3.
 7. Högerklicka på CN = 1, och klicka sedan på Egenskaper.
 8. Dubbelklicka på MSExchPopImapCommandSize.
 9. Skriv värdet som du vill. Skriv t ex 46.

  Obs! Giltiga värden är 40 till 1024.
 10. Avsluta ADSI-redigering.
 11. Starta om Microsoft Exchange POP3-tjänsten.
Egenskaper

Artikel-id: 945552 – senaste granskning 14 feb. 2017 – revision: 1

Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition

Feedback