E-postprenumerationer i SQL Server 2005 Reporting Services fungerar inte i Windows Vista och Windows Server 2008 om alias används som e-postadresser

Symptom

Obs! Den här artikeln gäller även Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Community Technology Preview (CTP).

I SQL Server 2005 Reporting Services fungerar inte e-postprenumerationer när du har uppgraderat rapportservern eller fjärr-SMTP-servern till Windows Vista eller Windows Server 2008. Problemet uppstår oavsett vilken plattform Reporting Services körs på. Följande scenarier förekommer.

Scenario 1

Du anger ett alias i stället för en fullständig e-postadress för avsändaren av e-postprenumerationerna. När rapportservern försöker leverera en rapport som en del av e-postprenumerationerna visas följande felmeddelande:
Minst ett av fälten Från eller Avsändare krävs, men inget av dem kunde hittas. E-postmeddelandena kommer inte att skickas igen.

Scenario 2

När du har uppgraderat datorn med Reporting Services till Windows Vista eller Windows Server 2008, visas följande felmeddelande när rapportservern levererar en rapport till e-postprenumerationerna:
Det krävs minst en mottagare, men ingen kunde hittas. E-postmeddelandena kommer inte att skickas igen.
Problemet uppstår under följande förutsättningar:
 • Avsändarens e-postadress är en fullständig e-postadress.
 • Taggen DefaultHostName i konfigurationsfilen på rapportservern har inte angetts.
 • På sidan Prenumeration i Rapporthanteraren anger du alias i stället för fullständiga e-postadresser för fältet Till.
Om minst en e-postadress i fältet Till är en fullständig e-postadress misslyckas inte prenumerationen. Rapporten levereras emellertid endast till adresserna som är fullständiga e-postadresser och anges i följande mottagarfält:
 • Till
 • Kopia
 • Hemlig kopia
 • Svara till

Scenario 3

När du har uppgraderat fjärr-SMTP-servern till Windows Vista eller Windows Server 2008, visas följande felmeddelande när rapportservern levererar en rapport till e-postprenumerationerna:
En eller flera mottagares e-postadress är ogiltig.
Problemet uppstår under följande förutsättningar:
 • Avsändarens e-postadress är en fullständig e-postadress.
 • Taggen DefaultHostName i konfigurationsfilen på rapportservern har inte angetts.
 • På sidan Prenumeration i Rapporthanteraren anger du alias i stället för fullständiga e-postadresser för fältet Till.
Om minst en e-postadress i fältet Till är en fullständig e-postadress misslyckas inte prenumerationen. Rapporten levereras emellertid endast till adresserna som är fullständiga e-postadresser och anges i följande mottagarfält:
 • Till
 • Kopia
 • Hemlig kopia
 • Svara till

Orsak

Det här problemet beror på att Windows Server 2003 har en funktion som matchar alias med deras fullständiga e-postadresser. SQL Server 2005 Reporting Services är beroende av denna funktion för att e-postalias ska kunna användas i stället för fullständiga e-postadresser. För att falska e-postadresser ska kunna filtreras bort saknas funktionen emellertid i Windows Vista och Windows Server 2008.

Lösning

För att kunna lösa problemet måste du först se till att en fullständig e-postadress har angetts som avsändaradress för rapportservern. Du kan göra detta på något av följande sätt:
 • På sidan E-postinställningar i Reporting Services Configuration anger du en fullständig e-postadress i stället för ett alias för inställningen Avsändaradress.
 • I filen Rsreportserver.config anger du en fullständig e-postadress i stället för ett alias för taggen From som finns under taggen RSEmailDPConfiguration. Konfigurationsfilens standardplats är i följande mapp:
  C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\Reporting Services\ReportServer
Lös sedan problemet med någon av följande metoder.

Metod 1

Ange inställningen DefaultHostName för rapportserverns konfigurationsfil till ett domännamn. Gör så här:
 1. Öppna konfigurationsfilen Rsreportserver.config.
 2. Ändra inställningen DefaultHostName så här:
  <Standardvärdnamn>Domännamn</Standardvärdnamn>
  Obs! Domännamn är en platshållare för domännamnet.

Metod 2

På sidan Prenumeration i Rapporthanteraren ser du till att alla e-postadresser i följande fält är fullständiga e-postadresser:
 • Till
 • Kopia
 • Hemlig kopia
 • Svara till

Status

Detta är avsiktligt.

Mer Information

Åtgärder för att återskapa problemet

 1. Installera SQL Server 2005 Reporting Services på en dator med Windows Vista eller Windows Server 2008.
 2. Skapa en rapport.
 3. Skapa en prenumeration för e-postleverans av rapporten genom att ange ett e-postalias i fältet Till för prenumerationen.
 4. Försök leverera rapporten till e-postprenumerationen.
Egenskaper

Artikel-id: 945601 – senaste granskning 22 apr. 2008 – revision: 1

Feedback