Outlook 2003-användare kan inte publicera ledig/upptagen-information i Exchange Server 2010 eller i Exchange Server 2007

Symptom

Microsoft Office Outlook 2003-användare kan inte publicera ledig/upptagen-information i Exchange Server 2010 eller i Exchange Server 2007. Endast nummertecken visas i ledig/upptagen-informationen. Dessutom loggas följande händelse i programloggen:
När du kör Outlook-kommandot /cleanfreebusy får du följande felmeddelande:
Det gick inte att rensa ledig/upptagen-information
Problemet uppstår vanligtvis endast i en ren Exchange 2010- eller Exchange 2007-miljö. Du kan få problemet om du har migrerat från en tidigare version av Exchange eller om du har installerat en ny Exchange Server 2010- eller Exchange Server 2007-organisation.

Orsak

Problemet uppstår på grund av att det inte finns några repliker av minst en Ledig/upptagen-mapp i Exchange Server 2010- eller Exchange Server 2007-organisationen.

Lösning

Lös problemet så här:
 1. Kör följande kommando i Exchange Management Shell:
  get-publicfolder -Identity "\NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY" -Recurse | fl name,Replicas
  Observera att minst en av SCHEDUE+ FREE BUSY-mapparna saknar en Exchange 2010- eller Exchange 2007-server som replik i listan. Resultatet kan t.ex. se ut så här:
  Namn : EX:/o=contoso/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) Repliker : {}
 2. Kör följande kommando i Exchange Management Shell:

  set-publicfolder -Identity "\NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY\<Namn på mapp>" -replicas "<Måldatabas för gemensam mapp>"

  Skriv exempelvis:
  Set-publicfolder –identity "\NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY\EX:/o=contoso/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)” –Replicas “Server\Storage Group\Public Folder Database”
 3. Kontrollera att gruppen gemensamma mappar nu har en replik med hjälp av kommandot i steg 1. I följande exempel har mappen nu ett replikobjekt.

  Namn: EX:/o=contoso/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) Repliker : {Public Folder Database}
Obs! Alla användare vars ledig/upptagen-information inte fylls i måste godkänna eller avvisa en mötesförfrågan för att informationen ska fyllas i.

Mer Information

En postlådas legacyExchangeDN-attribut definieras när postlådan skapas och är beroende av den administratörsgrupp som servern tillhörde vid skapandet. Så länge du har Outlook 2003-klienter måste du ha kvar en replik av alla Ledig/upptagen-mappar som har funnits i organisationen för att säkerställa att klienterna har åtkomst till Ledig/upptagen-information. Outlook 2007-klienter använder tillgänglighetstjänsten för att hämta ledig/upptagen-information och berörs inte av den här begränsningen.
Egenskaper

Artikel-id: 945602 – senaste granskning 9 nov. 2009 – revision: 1

Feedback