Felmeddelande vid försök att spara en fil i Excel 2007 eller Excel 2003: "Du försöker spara en fil som har blockerats av en registerprincipinställning"

Symptom

När du försöker spara en fil i Microsoft Office Excel 2007 eller Microsoft Office Excel 2003 sparas inte filen. Dessutom visas följande felmeddelande:
Du försöker spara en fil som har blockerats av en registerprincipinställning.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om en administratör har använt en registernyckel för att begränsa filtyperna som kan öppnas eller sparas i Excel 2007 eller Excel 2003.

För Excel 2007 kan registernyckeln anges i 2007 Office System Administrative Templates-filerna. Mer information finns i avsnittet "Excel 2007" under avsnittet "Mer information".

För Excel 2003 kan uppdatering 933666 användas av en administratör för att blockera möjligheten att spara eller öppna filer i Excel 2003. Mer information finns i avsnittet "Excel 2003" under avsnittet "Mer information".

Följande filer blockeras som standard i Excel 2003 Service Pack 3:
 • Microsoft Excel 4.0-diagram (*.xlc)
 • DBF 2 (dBASE II) (*.dbf)
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
938810 Information om vissa filformat som blockeras efter installation av Office 2003 Service Pack 3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Lösning

Lös problemet med någon av följande åtgärder:
 • Be systemadministratören ändra gruppinställningsprincipen.
 • Försök spara filen i ett format som inte har blockerats av administratören.

Mer Information

Excel 2007

En administratör kan begränsa vilka filtyper som kan sparas i Excel 2007 genom att konfigurera registret på klientdatorn med 2007 Office System Administrative Template-filerna.

I följande tabell visas de DWORD-namn som en administratör kan lägga till i registret för att blockera vissa filtyper med hjälp av undernyckeln FileSaveBlock. Dessutom innehåller tabellen motsvarande filtyper som är blockerade.
DWORD-namnFiltyper som blockeras
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
Obs!

Excel 2003

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
En administratör kan begränsa vilka filtyper som kan sparas i Excel 2003. Denna funktion fanns inte i slutversionen av Microsoft Office 2003. Om du vill begränsa vilka filtyper som kan sparas i Excel 2003 installerar du säkerhetsuppdatering 933666. Om du vill veta mer om säkerhetsuppdatering 933666 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
933666 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2003: 8 maj 2007

En administratör som vill begränsa vilka filtyper som kan sparas i Excel 2003 kan göra något av följande:
I följande tabell visas de DWORD-namn som en administratör kan lägga till i registret för att blockera vissa filtyper med hjälp av undernyckeln FileSaveBlock. Dessutom innehåller tabellen motsvarande filtyper som är blockerade.
DWORD-namnFiltyper som blockeras
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
ConvertersAlla filformat som är tillgängliga med hjälp av en textkonverterare (inklusive Office Compatibility Pack)
DatabaseandDatasourceFiles.dbf4, .dbf3
LotusandQuattroFilesMicrosoft Excel 97-Excel 2003 och 5.0/95-arbetsbok, Microsoft Excel 3.0-makro, Microsoft Excel 2.1-makro, Microsoft Excel 4.0-makro, Excel 4.0-makro (internationella versioner), Microsoft Excel 2.1-kalkylblad, Microsoft Excel 4.0-kalkylblad, Microsoft Excel 3.0-kalkylblad, Microsoft Excel 4.0-arbetsbok, .wk1, .wk4, .wks, .wk3, wk1 FMT, .wq1, wk3 FM3
LegacyBinaryFilesMicrosoft Excel 4.0-diagram (*.xlc) (för Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II) (*.dbf) (för Office 2003 SP3)
Så här aktiverar du FileSaveBlock-undernyckelinställningarna:
 1. Avsluta Excel.
 2. För Excel 2003 installerar du säkerhetsuppdatering 933666 om du inte redan har gjort det.
 3. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka på OK.
 4. Leta upp och klicka på någon av följande registerundernycklar:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileSaveBlock

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileSaveBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileSaveBlock

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileSaveBlock
  Obs! Om undernyckeln FileSaveBlock inte finns skapar du den så här:
  1. Markera undernyckeln Security genom att klicka på den.
  2. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
  3. Skriv FileSaveBlock och tryck på RETUR.
 5. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 6. Skriv DWORD-namnet för filtyperna som ska blockeras, och tryck på RETUR. Om du till exempel vill blockera filtyperna .xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw och .xlb skriver du BinaryFiles.
 7. Högerklicka på DWORD-värdet som du skrev i steg 6, och klicka sedan på Ändra.
 8. Skriv 1 i rutan Data, och klicka sedan på OK.
 9. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
922848 Felmeddelande vid försök att öppna en filtyp som har blockerats av registerprincipinställningar i Excel 2007 eller Excel 2003

Egenskaper

Artikel-id: 945797 – senaste granskning 14 maj 2009 – revision: 1

Feedback