4 GB systemminne (RAM) rapporteras i Windows Vista SP1 på datorer med 4 GB installerat minne


INLEDNING


När du har installerat Windows Vista Service Pack 1 (SP1) kan värdet för internminne (RAM) i Windows Vista öka om följande förutsättningar är uppfyllda:
 • System-BIOS har reserverat fysiskt minne för grafik eller för annan kringutrustning.
 • Datorn har mer än 3 GB systemminne.
Den här förändringen beror på att mängden fysiskt minne på datorn rapporteras i Windows Vista SP1. I alla versioner av Windows NT-baserade operativsystem före Windows Vista Service SP1 rapporteras mängden minne som är tillgänglig för operativsystemet. Denna förändring i Windows Vista SP1 gäller endast rapporteringen.

Förändringen syns på följande platser:
 • RAM-värdet i Välkomstcenter.
 • Värdet för Minne längst ned i Den här datorn-fönster.
 • Värdet för Internminne (RAM) i Systemegenskaper-fönster.
 • Värdet för Total mängd systemminne på sidan Visa och skriv ut information i Prestandainformation och -verktyg på Kontrollpanelen.
Dessutom visar verktyget Systeminformation (Msinfo32.exe) nu information om följande på sidan Systemöversikt:
 • Installerat fysiskt minne (RAM)
 • Totalt fysiskt minne
 • Tillgängligt fysiskt minne
Installationen av Windows Vista SP1 förändrar inte rapporteringen i följande diagnostikverktyg:
 • Fliken Prestanda i Aktivitetshanteraren
 • WinVer
 • Diagnostikverktyg för DirectX (DXDiag.exe)

Mer Information


Före installationen av Windows Vista SP1 visade Windows Vista hur mycket systemminne som var tillgängligt för operativsystemet. För datorer med högst 3 GB fysiskt minne kan det rapporterade minnesvärdet ibland vara något mindre än det installerade fysiska minnet. Detta beror på BIOS och eventuellt på drivrutinsreservationer av fysiskt minne. I vissa BIOS-implementeringar tilldelas exempelvis grafikkortet en del fysiskt minne. Vanliga värden är 8 till 128 MB för grafik, men andra värden är också möjliga. BIOS och vissa drivrutiner kan reservera fysiskt minne för annan kringutrustning eller andra syften. Sådana reservationer är rimliga och ingår i datorns vanliga funktion, men de minskar mängden tillgängligt fysiskt minne för operativsystem och program. Reservationerna påverkar både 32- och 64-bitarsdatorer.

På datorer med ett 32-bitars operativsystem, mer än 3 GB systemminne och en tidigare Windows-version än Windows Vista SP1, är det större skillnad mellan mängden minne som rapporteras tillgänglig för operativsystemet och mängden installerat fysiskt minne. Detta beror på att en viss mängd fysiskt adressutrymme måste reserveras som I/O-regioner för minnesmappad kringutrustning. Dessa I/O-regioner tilldelas mellan den fysiska adressen vid 3 GB och den övre fysiska adressgränsen vid 4 GB.

Fysiska minnesadresser som mappas till dessa I/O-regioner kan inte användas för att adressera fysiskt systemminne. Dessa adresser kan inte heller användas för att förhindra att en viss mängd fysiskt minne som normalt skulle vara åtkomlig mellan den fysiska adressen vid 3 GB och den övre fysiska adressgränsen vid 4 GB används av operativsystemet. Storleken av dessa I/O-regioner varierar mellan olika datorer, eftersom de avgör typ och konfiguration för datorns kringutrustning.

Referenser


Om du vill veta mer om rapportering av systemminne i Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

929605 Mindre systemminne än förväntat rapporteras i dialogrutan Systeminformation i Windows Vista om 4 GB RAM-minne är installerat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om varför olika komponenter i användargränssnittet rapporterar något olika värden för mängden installerat systemminne i Windows Vista, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

935268 Komponenter i användargränssnittet i Windows Vista rapporterar något olika värden för den totala mängden fysiskt minne som är tillgänglig på datorn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)