Felmeddelande när du kör en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det går inte att visa rapporten"

Symptom

När du kör en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0 får du följande felmeddelande:
Rapporteringsfel
Det går inte att visa rapporten.
Om parametern DevErrors är angiven som På i filen Web.config så får du följande felmeddelande:
Information om fel som inte hanteras i Microsoft CRM: Serverfel i programmet '/'.


Autentiseringsuppgifter saknas för en eller flera datakällor

Beskrivning: Ett ej hanterat undantagsfel inträffade när den aktuella webbegäran kördes. I stackspårningen finns mer information om felet och var det uppstod i koden.

Information om undantagsfelet: Microsoft.Reporting.WebForms.MissingDataSourceCredentialsException: Autentiseringsuppgifter saknas för en eller flera datakällor

Källfel:
Ett ej hanterat undantagsfel genererades när den aktuella webbegäran kördes. Information om undantagsfelets ursprung och plats kan fås med hjälp av undantagets stackspårning nedan.

Stackspårning:[MissingDataSourceCredentialsException: Autentiseringsuppgifter saknas för en eller flera datakällor] Microsoft.Reporting.WebForms.ParametersArea.ValidateAllReportInputsSatisfied() +65

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) +643


[CrmException: Ett fel inträffade under rapportåtergivningen.]

Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ReportErrorHandler(Object sender, ReportErrorEventArgs e) +626

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnError(Exception e) +56

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) +1699

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +77

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +161

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +161

System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1360
När du verifierar egenskaperna i MSCRM-datakällan i Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) får du följande felmeddelande:
Det databearbetningstillägg som används för den här rapporten är inte tillgängligt. Det har antingen avinstallerats eller så är det inte korrekt konfigurerat.

Orsak

Orsak 1

Problemet beror på att det anpassade databearbetningstillägget som används i Microsoft Dynamics CRM 4.0 är felaktigt registrerat på SSRS-servern. Det här kan inträffa om Microsoft Dynamics CRM-dataanslutning för SSRS har avinstallerats eller om Microsoft Dynamics CRM-dataanslutning för SSRS är felaktigt konfigurerad.

Om du installerar följande viktiga uppdatering för SQL Server 2005 Service Pack 2, tas Microsoft Dynamics CRM-dataanslutning för SSRS bort:

Orsak 2

Datasträngen ändras inte efter att du installerat Microsoft Dynamics CRM-dataanslutning för Microsoft SQL Server Reporting Services.

Lösning

Lösning 1

Du löser problemet genom att reparera eller installera om Microsoft Dynamics CRM-dataansluting för Microsoft SQL Server Reporting Services.

Lösning 2

Ändra den anslutningssträng och de datakällor som måste ändras manuellt. Gör så här:
 1. Öppna rapporthanteraren.
 2. Markera CRM-organisationen.
 3. Klicka på Visa detaljer.
 4. Klicka på mappen v4.
 5. Klicka på CRM-datakällan.

  Om du använder Windows-autentisering ser anslutningssträngen ut ungefär så här:
  Data Source=server;Initial Catalog=ORG_MSCRM;Integrated Security=SSPI
  Med alternativknappen för Windows-integrerad autentisering markerad.
  Om du använder Microsoft CRM-datatillägg ser anslutningssträngen ut ungefär så här:
  Anslutningssträng för MSCRM-dataanslutning
  Med autentiseringsuppgifter från den användare som kör rapporten.

Mer Information

Mer information om liknande problem får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:

946585 Felmeddelande när du kör en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Rapporteringsfel. Det går inte att visa rapporten"

Egenskaper

Artikel-id: 946289 – senaste granskning 12 sep. 2011 – revision: 1

Feedback