Klientdatorer fungerar inte på rätt sätt vid tillägg av en Windows Server 2008-domänkontrollant till en befintlig domän med en tidigare domänkontrollant än Windows Server 2008

Symptom

När du lägger till en Windows Server 2008-domänkontrollant till en befintlig domän med en tidigare domänkontrollant än Windows Server 2008 där standarddomänprinciperna används, fungerar klientdatorerna inte på rätt sätt.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om Säkerhetsmallar-filerna för NoLMHash-principinställningen på Windows Server 2008-domänkontrollanten inte motsvarar Säkerhetsmallar-filerna för NoLMHash-principinställningen på domänkontrollanterna med tidigare operativsystem än Windows Server 2008.

När du gör en ren installation av Windows Server 2008 och sedan installerar Active Directory-katalogtjänsten på datorn, ändras Säkerhetsmallar-filerna så att NoLmHash-principen aktiveras.
Egenskaper

Artikel-id: 946405 – senaste granskning 22 apr. 2008 – revision: 1

Feedback