Internet Explorer 6 slutar svara efter installation av säkerhetsuppdatering 942615 på en dator med Windows XP Service Pack 2

Symptom

På en dator med Windows XP SP2 (Service Pack 2) slutar Microsoft Internet Explorer 6 att svara när du försöker besöka en webbplats. Problemet uppstår när säkerhetsuppdatering 942615 (MS07-069) har installerats på datorn.

Dessutom kan följande felmeddelande (eller liknande) visas:

Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas.
Om du arbetade med något kan informationen som du arbetade med ha gått förlorad.
Informera Microsoft om problemet.
Vi har skapat en felrapport som du kan skicka till Microsoft för att hjälpa oss att förbättra Internet Explorer. Rapporten behandlas konfidentiellt och anonymt.
Om du vill se informationen i felrapporten klickar du här.
Felrapporten innehåller följande felsignaturinformation:
ProgramnamnProgramversionModulnamnModulversionOffset
iexplore.exe6.0.2900.2180urlmon.dll6.0.2900.32310003b5ce

Workaround

Information om säkerhetsuppdatering

Lös det här problemet genom att installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer från följande Microsoft-webbplats: Ytterligare teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Den här korrigeringsfilen ingick först i säkerhetsuppdatering 947864 (MS08-024). Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

947864 MS08-024: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paket 946627 nu.

Utgivningsdatum: 20 december 2007

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

När problemet uppstår skrivs följande felinformation i programloggen av Windows Felrapportering:
Datum: Datum

Tid: Tid
Typ: Fel
Användare: Ingen

Dator: Datornamn
Källa: Programfel

Kategori: Ingen

Händelse-ID: 1000

Beskrivning: Felaktigt program Iexplore.exe, version 6.00.2900.2180, felaktig modul Urlmon.dll, version 6.0.2900.3231, felaktig adress 0x0003b5ce.
Datum: Datum
Tid: Tid
Typ: Fel

Användare: Ingen

Dator: Datornamn
Källa: Programfel

Kategori: Ingen

Händelse-ID: 1001

Beskrivning: Fel-bucket 564261486
Uppdatering 946627 gör något av följande:
  • Om uppdatering 942367 är installerad aktiveras den genom att ett DWORD-värde med namnet * och värdet 1 läggs till i följande registerundernyckel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTECT_DECOMPRESSION_FILTER_FROM_ABORT_KB942367
  • Om uppdatering 942615 (MS07-069) är installerad löses problemet genom att ett DWORD-värde med namnet * och värdet 1 läggs till i följande registerundernyckel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTECT_DECOMPRESSION_FILTER_FROM_ABORT_KB942367
Om andra snabbkorrigeringar för Internet Explorer har installerats tidigare, aktiverar det här registervärdet snabbkorrigering 942367. Om inga andra snabbkorrigeringar för Internet Explorer har installerats på datorn, medför det inte några funktionsändringar om du lägger till registervärdet.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

942367 På en dator med Windows XP Service Pack 2 och vissa kumulativa säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer slutar Internet Explorer 6 att svara vid försök att besöka en webbplats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om säkerhetsbulletinen MS07-069 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

942615 MS07-069: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Liknande problem och lösningar

 Hjälpguide för felsökning av liknande problem.

För datoranvändare på nybörjar- till mellannivå finns stegvisa instruktioner för felsökning av liknande problem på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 946627 – senaste granskning 6 maj 2008 – revision: 1

Feedback