Felmeddelandet "Användarprofiltjänsten misslyckades med inloggningen" visas

Symptom

När du loggar in på en Windows 7- eller Windows Vista-baserad dator med en tillfällig profil visas följande felmeddelande:
Användarprofiltjänsten misslyckades med inloggningen. Det går inte att läsa in användarprofilen.

Lösning

Ibland kan inte Windows läsa in din användarprofil korrekt, till exempel om antivirusprogramvaran söker igenom datorn när du försöker logga in. Innan du provar med metoderna nedan startar du om datorn och loggar in till ditt användarkonto igen, och ser om det löser problemet. Om problemet inte försvinner när du startar om datorn följer du stegen nedan.


Obs! Du måste kunna logga in som administratör för att korrigera din användarprofil eller kopiera data till ett nytt konto. Innan du börjar lösa det här problemet loggar du in på Windows med ett annat konto som har administratörsbehörighet. Du kan även starta i säkert läge och logga in med det inbyggda administratörskontot. Mer information om hur du startar i säkert läge finns på följande Microsoft-webbplats:
Metod 1: Korrigera användarkontoprofilen
Metod 2: Logga in på Windows och kopiera data till ett nytt konto
Metod 3: Radera det felaktiga SID:t och skapa en ny profil

Mer information

Felet kan uppstå om grupprincipinställningen "Logga inte in användare med temporära profiler" har angetts.


Det här problemet kan uppstå om användarprofilsmappen togs bort manuellt. Om en användarprofilmapp tas bort manuellt raderas inte säkerhets-ID:t (SID) från profillistan i registret.


VARNING: Vi rekommenderar INTE den här standardmetoden för att ta bort användarprofiler från datorer. Det dokumenterade och beprövade sättet är via Avancerade systeminställningar i systemegenskaperna, inställningar för Användarprofiler. För program kan den här funktionen användas med API:t DeleteProfile.


Om säkerhets-ID:t finns försöker Windows läsa in profilen med ProfileImagePath som pekar mot en sökväg som inte finns. Därför går det inte att läsa in profilen.

Information om händelseloggen
Information om händelseloggen
Egenskaper

Artikel-id: 947215 – senaste granskning 8 jan. 2017 – revision: 1

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

Feedback