Felmeddelande när du försöker uppgradera en licensnyckel i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager: "Den angivna licenskoden gäller inte för uppgradering"

Symptom

När du försöker uppgradera en licensnyckel i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager visas ett felmeddelande som ser ut ungefär så här:
Den angivna licenskoden gäller inte för uppgradering. Kontrollera att du har angett licenskoden korrekt och försök sedan igen.
Du får det här felmeddelandet om något av följande villkor är uppfyllt:
 • Symptom 1: Du har installerat Microsoft Dynamics CRM 4.0 med hjälp av en Enterprise-testversion och du försöker uppgradera till en Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup-licens eller en Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional-licens.
 • Symptom 2: Du har installerat Microsoft Dynamics CRM 4.0 med hjälp av en Professional-testversion och du försöker uppgradera till en Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workgroup-licens.
 • Symptom 3: Du har installerat Microsoft Dynamics CRM 4.0 med hjälp av en 30 dagars testversion och du försöker uppgradera till en MSDN-licens (Microsoft Developer Network).
 • Symptom 4: Du har installerat Microsoft Dynamics CRM 4.0 med hjälp av en 30 dagars testversion och du försöker uppgradera till Business Ready License (BRL).

Orsak

Orsak 1

Du kan inte uppgradera en Microsoft Dynamics CRM Enterprise-testversion till en Microsoft Dynamics CRM Professional-licens eller en Microsoft Dynamics CRM Workgroup-licens.

Orsak 2

Du kan inte uppgradera en Microsoft Dynamics CRM Professional-licens till en Microsoft Dynamics CRM Workgroup-licens.

Orsak 3

Du kan inte uppgradera en 30 dagars testversion av Microsoft Dynamics CRM till en MSDN-licens.

Orsak 4

Du kan inte uppgradera en 30 dagars testversion av Microsoft Dynamics CRM till en BRL.

Workaround

Du löser problemet genom att installera en ny Microsoft CRM 4.0-distribution med hjälp av den nya licensnyckeln. Sedan skapar du en ny organisation och importerar organisationen från den befintliga installationen. Gör så här: När du har följt de här stegen kan du logga in på den nya organisationen och se alla data och anpassningar från den befintliga installationen.

Obs! Du kan även följa de här stegen om du vill konvertera en licensnyckel till en tidigare version efter att du har installerat Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 1. Hämta den licensnyckel som du vill använda. Mer information om licensnycklar finns på den här Microsoft-webbplatsen:
 2. Säkerhetskopiera Organisationsnamn_MSCRM-databasen.
 3. Avinstallera Microsoft Dynamics CRM 4.0. Gör så här:
  1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och klicka sedan på Lägg till eller ta bort program.
  2. Leta reda på Microsoft Dynamics CRM-serverprogrammet och klicka sedan på Ändra/ta bort.
  3. Klicka på Avinstallera.
 4. När Microsoft Dynamics CRM 4.0 har avinstallerats tar du bort MSCRM_Config-databasen på den server som kör Microsoft SQL Server.
 5. Starta om den server som kör SQL Server.
 6. Installera Microsoft Dynamics CRM 4.0 med hjälp av den nya licensnyckeln som du hämtade.

  Obs! När du uppmanas att ange organisationsnamnet använder du ett namn som skiljer sig från det ursprungliga organisationsnamnet. Du kommer att importera den gamla organisationen i den nya installationen. Därför vill du inte att installationen skapar en organisation som har samma namn.
 7. Installera snabbkorrigeringen 950680. Mer information om den här snabbkorrigeringen får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
  950680 Arbetsflödesreglerna kan inte längre köras om du använder guiden Importera organisation i Deployment Manager för att importera en organisation i Microsoft Dynamics CRM 4.0
 8. När installationen har slutförts kör du Deployment Manager-processen.
 9. Högerklicka på Organisation och klicka sedan på Importera organisation.
 10. Klicka på OK om du vill ta bort den organisation som du skapade i steg 6.
 11. Slutför stegen i guiden Importera organisation och klicka sedan på den Organisationsnamn_MSCRM-databas som du säkerhetskopierade i steg 2.
 12. Logga in på organisationen.
Obs!
 • Du måste också installera om e-postroutern för Microsoft Dynamics CRM och Exchange och Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services-dataanslutningen för att registrera de här komponenterna med den nya MSCRM_Config-databasen.
 • Du måste kanske installera om Microsoft Dynamics CRM-klienten för Microsoft Office Outlook eller datamigreringshanteraren om du ändrade namnet på Organisationsnamn_MSCRM-databasen.
Egenskaper

Artikel-id: 947272 – senaste granskning 30 maj 2008 – revision: 1

Feedback