En uppmaning att aktivera Windows Vista visas efter installation av ett Windows Vista service pack

Support för Windows Vista Service Pack 1 (SP1) slutar den 12 juli 2011. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows måste du köra Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information hittar du på den här Microsoft-webbsidan: Support upphör för vissa Windows-versioner.

Symptom

När du har installerat ett Windows Vista service pack uppmanas du att aktivera ditt exemplar av Windows Vista. Detta kan inträffa trots att datorn tidigare har betecknats som "Genuine and Activated" (Äkta och aktiverad). Dessutom kan dialogrutan Systemegenskaper för Vista visa att Windows Vista inte har aktiverats.

Orsak

Orsak 1: Ändringar av maskinvara eller drivrutiner för maskinvara har identifierats

I äkta Windows-processen ingår att du måste aktivera datorn igen när viss maskinvara eller vissa drivrutiner för maskinvara har ändrats. Windows Vista service pack kan uppdatera vissa drivrutiner. vilket kan medföra att du ombeds aktivera Windows Vista igen.

Orsak 2: Exemplaret av Windows Vista på datorn har inte aktiverats

Innan du installerade Service Pack-uppdateringen installerades kanske en aktiveringsmodifiering på datorn för att kringgå aktiveringsprocessen för Windows Vista. Sådana modifieringar kan orsaka extrema förändringar av viktiga systemkomponenter i Windows Vista och påverka datorns stabilitet. Genom Service Pack åtgärdas även modifieringar som syftar till att kringgå aktiveringsprocessen. Dessa Service Pack innehåller också uppdateringar som identifierar och inaktiverar modifieringarna.


Obs! Mer information om hur du tar reda på om ett exemplar av Windows Vista är äkta finns på följande Microsoft-webbplats:

Lösning

Lös det här problemet med någon av följande metoder.

Lösning för orsak 1

Aktivera Windows Vista igen. Om du vill veta mer om hur du aktiverar Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

940315 Aktivera Windows Vista

Lösning för orsak 2

När du har installerat en Service Pack-uppdatering på en dator med Vista och en aktiveringsmodifiering av detta slag aktiveras Vista-aktiveringsprocessen igen. Du kan bli ombedd att aktivera Vista och ange en aktuell och giltig licensnyckel för Windows Vista.
Egenskaper

Artikel-id: 947519 – senaste granskning 27 sep. 2011 – revision: 1

Feedback