Åtgärda Windows Update-fel med hjälp av DISM eller kontrollverktyget för systemuppdateringar

Gäller för: Windows 10Windows 8.1Windows Server 2012 R2 Datacenter

Symptom


Windows-uppdateringar och Service Pack går inte att installera om det finns fel med skadade data. En uppdatering installeras kanske inte om en systemfil är skadad. DISM-verktyget eller kontrollverktyget för systemuppdateringar kan hjälpa dig att fixa vissa Windows-fel med skadade data.

Lösning


För Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012

Lös problemet genom att använda verktyget Deployment Image Servicing and Management (DISM). Installera sedan Windows-uppdateringen eller service pack igen.
 1. Öppna en upphöjd kommandotolk. Gör det genom att svepa in från skärmens högra kant och trycka på Sök. Eller om du använder en mus, peka på skärmens nedre högra hörn och klicka därefter på Sök. Skriv Kommandotolken i Sök-rutan, högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Tillåt.
 2. Skriv följande kommando och tryck sedan på Retur.
  Det kan ta flera minuter för operationskommandot att slutföras.
  DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
  Viktigt När du kör kommandot använder DISM Windows Update för att tillhandahålla filerna som krävs för att åtgärda fel. Om Windows Update-klienten redan är skadad ska du använda en fungerande Windows-installation som reparationskälla eller en Windows sida-vid-sida-mapp från en nätverksresurs eller från ett flyttbart medium, som Windows DVD:n, som filkälla. Gör detta genom att köra följande kommando istället:
  DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess
  Obs! Byt ut platshållaren C:\RepairSource\Windows mot platsen för din reparationskälla. Mer information om att använda DISM-verktyget för att reparera Windows finns i Reparera en Windows-avbildning.
 3. Skriv följande kommando och tryck på Retur.
  Det kan ta flera minuter för operationskommandot att slutföras.
  sfc /scannow
 4. Starta om datorn och kör sedan Windows Update igen.
DISM skapar en loggfil (%windir%/Logs/CBS/CBS.log) som registrerar alla problem som hittats eller åtgärdats i verktyget. %windir% är namnet på mappen där Windows är installerat. Exempelvis är mappen %windir% C:\Windows.

För Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008

Lös problemet genom att använda verktyget för systemuppdatering. Installera sedan Windows-uppdateringen eller service pack igen.
 1. Hämta verktyget för systemuppdatering.
  Klicka på hämtningslänken i följande tabell som motsvarar den version av Windows som körs på din dator.
  Ta reda på om datorn kör 32- eller 64-bitarsversionen av Windows

  Det här verktyget uppdateras regelbundet, vi rekommenderar att du alltid hämtar den senaste versionen.

  OperativsystemLänk för hämtning
  x86-baserade versioner (32-bitar) av Windows 7 SP1 och Windows 7
  Download icon
   Hämta paketet nu
  x64-baserade versioner (64-bitar) av Windows 7 SP1 och Windows 7
  Download icon
   Hämta paketet nu
  x64-baserade versioner (64-bitar) av Windows 2008 R2 SP1
  Download icon
   Hämta paketet nu
  Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 SP1
  Download icon
   Hämta paketet nu
  x86-baserade versioner (32-bitar) av Windows Vista SP2 och Windows Vista SP1
  Download icon
   Hämta paketet nu
  x64-baserade versioner (64-bitar) av Windows Vista SP2 och Windows Vista SP1
  Download icon
   Hämta paketet nu
  x86-baserade versioner (32-bitar) av Windows Server 2008 SP2
  Download icon
   Hämta paketet nu
  x64-baserade versioner (64-bitar) av Windows Server 2008 SP2
  Download icon
   Hämta paketet nu
  Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 SP2
  Download icon
   Hämta paketet nu
 2. Installera och kör verktyget.
  1. Klicka på Hämta på webbsidan Download Center och gör sedan något av följande:
   • Om du vill installera verktyget direkt klickar du på Öppna eller Kör och följer sedan anvisningarna på skärmen.
   • Om du vill installera verktyget senare klickar du på Spara och hämtar installationsfilen till datorn. När du är redo att installera verktyget dubbelklickar du på filen.
  2. I dialogrutan Fristående installationsprogram för Windows Update klickar du på Ja.

   Windows Update Standalone Installer dialog box
    
  3. När verktyget installeras körs det automatiskt. Trots att genomsökningen vanligtvis tar mindre än 15 minuter kan den ta mycket längre tid på vissa datorer. Förloppsindikatorn kan ibland verka stanna trots att genomsökningen pågår och du bör inte avbryta uppdateringen genom att klicka på Avbryt.

   Download and Install updates - The updates are being installed progress window

  4. När du ser Installation slutförd klickar du på Stäng.

   Download and install Updates - Installation complete
    
  5. Installera om den uppdatering eller det service pack du tidigare försökte installera.
Om du manuellt vill åtgärda fel med skadade data som verktyget identifierar men inte kan korrigera läser du Så här åtgärdar du fel som finns i CheckSUR.log.

Hämta paketet direkt från Microsoft Update Catalog.

Du kan också försöka att hämta uppdateringspaketet direkt från Microsoft Update Catalog och sedan installera uppdateringspaketet manuellt.

Du kan exempelvis få problem när du försöker installera uppdateringen 3006137 från Windows Update i Windows 7. I den här situationen kan du hämta uppdateringspaketet och försöka att installera uppdateringen manuellt. Gör så här:
 1. Öppna Microsoft Update Catalog i Internet Explorer.
  Microsoft Update Catalog in Internet Explorer
   
 2. Skriv numret på den uppdatering som du vill hämta i sökrutan. I det här exemplet skriver du 3006137. Klicka sedan på Sök.
  Microsoft Update Catalog - Search
   
 3. Hitta uppdateringen som gäller för ditt operativsystem i sökresultaten och klicka på Lägg till för att lägga till uppdateringen i din kundvagn.
  Microsoft Update Catalog
   
 4. Klicka på Visa kundvagn för att öppna din kundvagn.
  Microsoft Update Catalog - view basket
   
 5. Klicka på Hämta för att hämta uppdateringen i din kundvagn.
  Microsoft Update Catalog - your basket
   
 6. Klicka på Bläddra för att välja en plats för uppdateringen som du hämtar och klicka sedan på Fortsätt.
   
  Microsoft Update Catalog - Download Options
   

 7. Klicka på Stäng när hämtningen är klar. Sedan hittar du en mapp som innehåller uppdateringspaketet på den plats som du angav.
 8. Öppna mappen och dubbelklicka på uppdateringspaketet för att installera uppdateringen.

Om Windows-uppdateringen eller service pack har installerats korrekt är du klar. Om problemet kvarstår eller om kontrollverktyget för systemuppdatering inte kan hitta orsaken kontaktar du oss för mer hjälp.

Mer information


Beskrivning av vanliga fel med skadade data

Följande tabell visar möjliga felkoder med Windows Update som referens:
Kod Fel Beskrivning
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Det går inte att hitta filen.
0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Ogiltiga data.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Källan till paketet eller filen kunde inte hittas.
0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Komponentarkivet är i ett inkonsekvent tillstånd.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH En komponentfil motsvarar inte verifieringsinformationen i komponentmanifestet.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR Det går inte att tolka begärda XML-data.
0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Ett ogiltigt tecken påträffades.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR En identitetssträng har fel format.
0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Namnet på ett attribut i en identitet är inte inom giltigt intervall.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Värdet för ett attribut i en identitet är inte inom giltigt intervall.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Parametern är felaktig.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Signatur saknades.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Det uppstod ett fel medan Windows Update läste eller skrev till en fil.
0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Ett nödvändigt certifikat är inte inom dess giltighetsperiod vid verifiering mot den aktuella systemklockan eller tidsstämpeln i den signerade filen.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE En eller flera nödvändiga medlemmar av transaktionen finns inte.
0x80070490 ERROR_NOT_FOUND Windows kunde inte söka efter nya uppdateringar.

Hur fungerar verktyget för systemuppdatering?

Så här åtgärdar du fel som finns i CheckSUR.log

Följ de här stegen om du manuellt vill åtgärda fel som identifieras av verktyget för systemuppdatering men som inte kan korrigeras i verktyget:
 1. Öppna %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log.
  Obs! %SYSTEMROOT% är en miljövariabel som sparar mappen där Windows är installerat. Exempelvis är mappen %SYSTEMROOT% generellt C:\Windows. 
 2. Identifiera de paket som verktyget inte kan åtgärda. Du kan exempelvis hitta följande i loggfilen:
  Sammanfattning:

  Körningstid i sekunder: 264
  3 fel påträffades
  CBS MUM Totalt antal som saknas: 3
  Otillgängliga reparationsfiler:


  servicing\packages\Package_for_KB958690_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.6.mum
  ...
  I det här fallet är det skadade paketet KB958690.
 3. Hämta paketet från Microsoft Download Center eller Microsoft Update Catalog.
 4. Kopiera paketet (.msu) till katalogen %SYSTEMROOT%\CheckSUR\packages. Som standard finns inte den här katalogen och du måste skapa den.
 5. Kör verktyget för systemuppdatering på nytt.
Om du är IT-tekniker hittar du fler sätt att åtgärda fel i CheckSUR-log i Så här åtgärdar du fel i CheckSUR.log.