Installera Windows Vista Service Pack 1 när aktiveringsperioden för Windows Vista har gått ut

INLEDNING

När du startar Windows Vista visas följande felmeddelande:
Aktivera Windows nu

Aktiveringsperioden har förflutit och Windows fungerar inte längre.

Om du vill fortsätta använda Windows måste du aktivera den här installationen.
När detta inträffar körs Windows Vista i läget Nedsatt funktionalitet, och Aktivitetsfältet visas inte. Dessutom är tillgången till program och funktioner i Windows Vista begränsad.

I den här artikeln beskrivs hur du installerar Windows Vista Service Pack 1 (SP1) när Windows Vista körs i läget Nedsatt funktionalitet, på grund av att aktiveringsperioden har gått ut. När du har installerat Windows Vista SP1 kan du komma åt data.

Mer Information

Installera Windows Vista SP1 enligt nedanstående instruktioner medan Windows Vista är i läget Nedsatt funktionalitet.

Viktigt! Om du installerar Windows Vista SP1 medan Windows Vista är i läget Nedsatt funktionalitet kan du inte avinstallera Windows Vista SP1.
  1. Logga in på datorn med Windows Vista.
  2. När meddelandet som nämns i avsnittet "Symtom" visas klickar du på Använd datorn med begränsad funktionalitet.
  3. Skriv någon av följande URL-adresser i adressfältet i Internet Explorer:

    Windows Vista, 32-bitarsversionerWindows Vista, 64-bitarsversioner
  4. Följ instruktionerna för hämtning och installation av Windows Vista SP1.
Obs! När du har installerat Windows Vista SP1 ombeds du aktivera Windows Vista. Åtkomst till filer, data och program ska dock inte vara begränsad. En sådan begränsning föreligger endast om aktiveringsperioden har gått ut, inte om någon annan otillåten verksamhet har förekommit.

Referenser

Om du vill veta mer om läget Nedsatt funktionalitet i Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

925582 Läget Nedsatt funktionalitet i Windows Vista

Om du vill veta mer om hur du avslutar läget Nedsatt funktionalitet i Windows Vista, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

925616 Felmeddelande vid start av Windows Vista: "Aktiveringsperioden har förflutit"
Egenskaper

Artikel-id: 947874 – senaste granskning 18 maj 2009 – revision: 1

Feedback