Beskrivning av uppdatering 12.0.1 för Office 2008 för Mac

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS08-014 med all relevant information om den här säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office 2008 för Mac. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:

Information om säkerhetsuppdateringen

Uppdatering 12.0.1 för Office 2008 för Mac innehåller flera förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Här ingår korrigeringar för Mac OS X 10.5 Leopard och för säkerhetsproblem som en angripare kan använda för att skriva över innehållet i en dators minne med hjälp av skadlig kod.

Förbättringar som ingår i uppdateringen

Uppdatering 12.0.1 för Office 2008 för Mac innehåller följande förbättringar:

Förbättringar av alla Microsoft Office 2008 för Mac-program

 • Ökad säkerhet.
  Genom uppdateringen åtgärdas säkerhetsproblem i Office 2008 som kan utnyttjas av en angripare för att skriva över innehållet i datorns minne med skadlig kod.
 • Office-installeraren ger inte längre användare med begränsad behörighet otillåten åtkomst till Office 2008 för Mac-programfiler.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som kan ge en lokal användare utan administratörsbehörighet åtkomst till Office 2008-programfiler. Problemet uppstår när icke-administratörskontot har tilldelats användar-ID 502, och det påverkar bara datorer med mer än ett lokalt användarkonto. I första hand berörs miljöer där åtkomst till programfiler är begränsad, till exempel offentliga datornätverk och företagsnätverk.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  948488 Användare med begränsad behörighet kan få otillåten åtkomst till Office 2008 för Mac-programfiler (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Förbättringar av Microsoft Word 2008 för Mac

 • Ökad stabilitet vid start av Word 2008.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att Word 2008 avslutas vid försök att starta programmet. Problemet uppstår när inställningar från tidigare Word-versioner på datorn importeras till Word 2008.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  948489 Word 2008 för Mac kraschar vid försök att starta programmet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Stabiliteten ökar vid kontroll av stavning och grammatik eller vid användning av ett italienskt tangentbord.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problem som medför att Word 2008 avslutas vid kontroll av stavning och grammatik. Här ingår ett problem som uppstår när en användare utan administratörsbehörighet försöker kontrollera italiensk grammatik eller använda ett italienskt tangentbord.
 • Tomma sidor skrivs inte längre ut på en skrivare med hög upplösning.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet i Mac OS X 10.5 Leopard att tomma sidor skrivs ut på en skrivare med hög upplösning.
 • Dokument med Word 2007 för Windows-ekvationer öppnas på rätt sätt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att vissa dokument inte kan öppnas i Word 2008. Problemet uppstår bara i dokument med ekvationer som har skapats i Word 2007 för Windows.
 • Borttagning av citat förbättras.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att användare inte kan ta bort citat genom att trycka på DELETE.
 • Teckenersättning förbättras.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem på PowerPC-baserade Macintosh-datorer. Problemet innebär att teckensnitt i dokument som har skapats i Word for Windows visas på fel sätt när dokumenten öppnas i Word 2008.

Förbättringar av Microsoft Excel 2008 för Mac

 • Ökad stabilitet.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas flera problem som medför att Excel 2008 avslutas. Dessutom ökar den allmänna stabiliteten vid vanliga åtgärder som att kopiera och klistra in data.
 • Funktionen ARBETSDAGAR beräknas på rätt sätt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att funktionen ARBETSDAGAR ger fel resultat i ett blad där 1904-datumsystemet används. Detta är standarddatumsystemet för nya blad i Excel för Mac.
 • Stödet för sekundära bildskärmar förbättras.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem på datorer med mer än en bildskärm. Problemet förhindrar att användare flyttar arbetsboksfönster till en position på den sekundära bildskärmen som är högre än den primära bildskärmens maximala höjd. Problemet berör användare som placerar en sekundär bildskärm ovanför den primära bildskärmen.
 • Tillförlitligheten förbättras för huvudboksblad.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att breddinställningarna för kolumner i ett huvudboksblad går förlorade när arbetsboken sparas i följande filformat: .xlsx, .xlsb, .xltx eller .xltm. Genom uppdateringen åtgärdas även problemet att beräknade kolumner som Saldo-kolumnen felaktigt ger upphov till ett felmeddelande när kolumnen infogas.
 • Roterad text förefaller inte längre rotera vågrätt när en kolumn tas bort.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett visningsproblem som medför att roterad text förefaller rotera vågrätt. Problemet uppstår vid borttagning av en kolumn på ett blad som innehåller roterad text.
 • Cellformatering i Excel 97-2004-arbetsböcker ändras inte längre oavsiktligt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som ibland medför att formateringen i tomma celler ändras oavsiktligt. Problemet uppstår när du sparar och sedan öppnar en fil som har filformatet Excel 97-2004-arbetsbok (xls).
 • Tillförlitligheten ökar när du kopierar och klistrar in länkade data och diagram.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att ett kopierat dataområde i Excel 2008 klistras in felaktigt i ett Word 2008-dokument, när dessa inklistrade data länkas till källdata. Genom uppdateringen åtgärdas även ett problem som uppstår när ett diagram kopieras från Excel till ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation. Problemet förhindrar att diagrammet uppdateras när dess källdata ändras.
 • Stabiliteten förbättras när Ergosoft egbridge-IME:n används för att ange data.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet i Mac OS X 10.5 Leopard att Excel 2008 slutar svara, när Ergosoft egbridge Universal 2 v17.0.2-IME:n (Input Method Editor) används för att ange data i ett blad.


  Mer information om egbridge Universal 2 finns på följande webbplats:

Förbättringar av Microsoft PowerPoint 2008 för Mac

 • Prestanda förbättras när PowerPoint 2008 öppnas.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem i Mac OS X 10.5.2 Leopard som medför att PowerPoint 2008 öppnas långsamt.
 • Teckenavstånd och layout förbättras.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att mellanrummet mellan vissa tecken är för litet.
 • Tillförlitligheten ökar när en presentation sparas på en SMB-nätverksvolym.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem i Mac OS X 10.5 Leopard som medför problem och eventuellt dataförlust, när en PowerPoint-presentation sparas på en nätverksvolym där SMB-protokollet används. Följande är ett exempel på protokollet:
  smb://datornamn/volymnamn
 • Tillförlitligheten förbättras när PowerPoint 97-2004-presentation-filer sparas.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem i PowerPC-baserade Macintosh-datorer, som påverkar presentationer med en länk till en ljudfil, till exempel en MP3-fil. När en PowerPoint-presentationsfil (.pptx) som innehåller en länk till en ljudfil sparas i filformatet PowerPoint 97-2004-presentation (.ppt), kan det här problemet medföra att filen skadas och och blir oläslig. När du försöker öppna en fil som påverkas problemet visas följande felmeddelande:
  Det gick inte att komma åt sökväg. Filen kan inte öppnas.

Förbättringar av Microsoft Entourage 2008 för Mac

 • Meddelandeljud spelas upp när Entourage används i Mac OS X 10.5 Leopard.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem i Mac OS X 10.5 Leopard, som förhindrar att meddelandeljud som Nytt brev-ljud och Skicka brev-ljud spelas upp när Entourage 2008 används.
 • Tillförlitligheten förbättras vid anslutning till en server där IBM Lotus Domino körs med hjälp av IMAP.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som förhindrar att Entourage 2008 ansluter till servrar där IBM Lotus Domino 7.0.3 och IBM Lotus Domino 8 körs med hjälp av IMAP.
 • Tillförlitligheten förbättras vid synkronisering med en server där Microsoft Exchange Server körs.
  Genom den här uppdateringen förbättras synkroniseringsstödet för användare av Exchange-konton. Förbättringarna innebär det blir färre instanser av kalenderhändelser som dubbleras eller saknas, och större överensstämmelse med förändringar av kalendern på Exchange-servern. Genom den här uppdateringen åtgärdas dessutom problemet att vissa Entourage 2008-användare inte kan synkronisera sin kontaktlista med Exchange-servern.
 • Stabiliteten förbättras vid synkronisering av data med enheter och andra program.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att Sync Services-komponenten avslutas när kalender- och kontaktinformation synkroniseras till iCal, Adressbok och mobila enheter som ansluts via iSync eller iTunes.
 • Import av regler och identiteter förbättras.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem i Entourage 2008 som förhindrar import av identiteter som har skapats i den svenska versionen av Entourage 2004. Genom uppdateringen åtgärdas även ett problem som förhindrar att vissa Entourage 2004-regler, till exempel POP-regler och prioritetsbaserade regler, körs.
 • Stabiliteten förbättras när databasverktyget används för att återskapa en stor identitetsdatabas.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att databasverktyget slutar svara eller utnyttjar onödigt stora minnesresurser, när det används för att återskapa en stor identitetsdatabas.

Förutsättningar

Innan du installerar uppdatering 12.0.1 för Office 2008 för Mac, kontrollerar du att Mac OS X 10.4.9 (Tiger) eller en senare version av Mac OS X körs på datorn.

Kontrollera att datorn uppfyller det här kravet genom att klicka på Om den här datornApple-menyn.

Hämta uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta uppdateringspaket 12.0.1 för Microsoft Office 2008 för Mac nu.

Utgivningsdatum: 11 mars 2008

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Uppdaterade filer

Så här visar du en fullständig lista över filer som läggs till eller ändras genom den här uppdateringen: dubbelklicka på installeraren för uppdatering 12.0.1 för Office 2008 för Mac, och klicka sedan på Visa filerArkiv-menyn.

Obs!

 • Uppdatering 12.0.1 för Microsoft Office 2008 för Mac är även tillgänglig från Microsoft AutoUpdate. Detta är ett program som automatiskt håller Microsoft-program aktuella.  Om du vill använda AutoUpdate startar du först ett Microsoft Office-program. Klicka sedan på Sök efter uppdateringarHjälp-menyn.

  Mer information om resurser för Office 2008 för Mac finns på följande Microsoft-webbplats:
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 948057 – senaste granskning 13 mars 2008 – revision: 1

Feedback