Ta bort aktiveringsmodifieringarna för OEM-drivrutinen och respittiden från en dator med Windows Vista

INLEDNING

Alla exemplar av Windows Vista måste aktiveras, men det finns modifieringar av OEM-drivrutinen och respittiden som gör det möjligt att kringgå kravet på produktaktivering, vilket innebär att Windows inte fungerar normalt. I den här artikeln beskrivs hur du tar bort aktiveringsmodifieringarna för OEM-drivrutinen och respittiden från en dator med Windows Vista.

Mer Information

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003

Så här tar du reda på om det finns en aktiveringsmodifiering på datorn

Om det finns en aktiveringsmodifiering på datorn visas en dialogruta med en lista över aktiveringsmodifieringarna som har identifierats. I följande avsnitt får du veta hur du kan ta bort modifieringarna.

Innan du börjar

Innan du tar bort aktiveringsmodifieringarna måste du aktivera alternativet Visa dolda filer och sedan inaktivera alternativet Dölj skyddade operativsystemfiler. Gör så här:
 1. Gör följande på en dator med Windows Vista: klicka på StartStart-knappen , skriv Mappalternativ i rutan Påbörja sökning och klicka på Mappalternativ i listan Program.
  Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 2. I fönstret Mappalternativ klickar du på fliken Visning.
 3. I fältet Avancerade inställningar klickar du på Visa dolda filer och mappar.
 4. Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler (rekommenderas).
 5. Klicka på Ja som bekräftelse på att du vill visa operativsystemfiler och sedan på OK.
Obs! Genom att ta bort de här aktiveringsmodifieringarna kan du förändra licensieringstillståndet för ditt exemplar av Windows Vista. Innan du tar bort aktiveringsmodifieringarna bör därför du se till att något av följande villkor är uppfyllt:
 • Du har uppgraderat datorn till Windows Vista Service Pack 1 (SP1).
 • Du har en giltig produktnyckel för Windows Vista.

Ta bort aktiveringsmodifieringen för OEM-drivrutinen

Obs! Om aktiveringsmodifieringen för OEM-drivrutinen identifieras, och du inte kan hitta drivrutinsfilen eller registerundernyckeln i följande steg, måste du skaffa och installera ett äkta exemplar av Windows Vista.


Så här tar du bort aktiveringsmodifieringen för OEM-drivrutinen:
 1. Leta upp filen Royal.sys i följande mapp:
  Enhet:\Windows\System32\drivers
  Obs! Enhet är den enhet där Windows Vista är installerat.
 2. Ta bort filen Royal.sys.
 3. Ta reda på om följande mapp finns på datorn:
  Enhet:\Windows\System32\DRVSTORE\royal_*>följt av många siffror>
  Om mappen royal_* finns tar du bort den.
 4. Klicka på StartStart-knappen , skriv regedit i rutan Påbörja sökning och klicka på regedit i listan Program.

  Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 5. Leta upp och högerklicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\OemBiosDevice
 6. Ta bort undernyckeln genom att klicka på Ta bort.
 7. Leta upp och högerklicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Genuine Advantage\WGAER_M\GenuineInfo
 8. Ta bort undernyckeln genom att klicka på Ta bort.
 9. Avsluta Registereditorn.
 10. Starta om datorn.

Ta bort aktiveringsmodifieringen för respittiden

Obs! Om aktiveringsmodifieringen för respittiden identifieras, och du inte kan hitta drivrutinsfilen eller registerundernyckeln i följande steg, måste du skaffa och installera ett äkta exemplar av Windows Vista.
 1. Leta upp filen TimerStop.sys i följande mapp:
  Enhet:\Windows\System32
  Obs! Enhet är den enhet där Windows Vista är installerat.
 2. Ta bort filen TimerStop.sys.
 3. Klicka på StartStart-knappen , skriv regedit i rutan Påbörja sökning och klicka på regedit i listan Program.

  Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 4. Leta upp och högerklicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TimerStop
 5. Ta bort undernyckeln genom att klicka på Ta bort.
 6. Leta upp och högerklicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Genuine Advantage\WGAER_M\GenuineInfo
 7. Ta bort undernyckeln genom att klicka på Ta bort.
 8. Avsluta Registereditorn.
 9. Starta om datorn.
Egenskaper

Artikel-id: 948253 – senaste granskning 18 maj 2009 – revision: 1

Feedback