Använda konfigurationsverktyget för Microsoft Dynamics CRM Internet Facing Deployment

INTRODUKTION

Den här artikeln beskriver hur du använder konfigurationsverktyget för Microsoft Dynamics CRM Internet Facing Deployment. Med det här verktyget konfigurerar du Internet Facing Deployment (IFD) för Microsoft Dynamics CRM 4.0 när du redan har installerat eller uppgraderat till Microsoft Dynamics CRM 4.0. Verktyget kan också användas när du ändrar IFD.

Mer Information

Gör så här om du vill använda konfigurationsverktyget för Microsoft Dynamics CRM Internet Facing Deployment:
 1. Hämta konfigurationsverktyget för Microsoft Dynamics CRM Internet Facing Deployment. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

  Hämta Hämta paketet CRM4IFDTool.zip nu.Utgivningsdatum: 6 februari 2008

  Mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler får du om du klickar på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta supportfiler från Microsoft via onlinetjänster
  Microsoft sökte igenom den här filen efter virus. Microsoft använde det senaste virusprogrammet som fanns vid den tid då filen presenterades. Filen är lagrad på servrar med utökad säkerhet så att inga obehöriga ändringar kan göras i filen.
 2. Extrahera verktyget i följande mapp på den dator där serverinstallationen för Microsoft Dynamics CRM 4.0 körs:
  enhet:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Tools
 3. Starta konfigurationsverktyget för Microsoft Dynamics CRM Internet Facing Deployment genom att dubbelklicka på filen CRM4IFDTool.exe.
 4. I rutan Authentication Strategy klickar du på IFD+On Premise.
 5. Ange IP-adressen och undernätet och klicka sedan på Add.

  Obs!
  • IP-adressen måste inte vara en IP-adress för en Microsoft Dynamics CRM-server. Det måste dock vara en giltig IP-adress.
  • Om du har flera undernät för IP-adressen lägger du till varje IP-adress och undernät efter behov.
  • Om en tom rad visas i listan med IP-adresser klickar du på den tomma raden och klickar sedan på Ta bort.
 6. I rutan IFD Domain Scheme klickar du på HTTP eller HTTPS.
 7. I rutorna IFD App Root Domain och IFD SDK Root Domain anger du domän respektive underdomän. Ange en domän eller underdomän som liknar något av följande exempel:
  • domän.com
  • underdomän.domän.com
  Obs! Platshållaren domän är domänens namn. Platshållaren underdomän är underdomänens namn. De här IFD-inställningarna anger också på vilket sätt en klientdator får åtkomst till Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen när datorn inte är ansluten till det lokala intranätet.
 8. I rutan AD Domain Scheme klickar du på HTTP eller HTTPS.
 9. I rutorna AD App Root Domain och AD SDK Root Domain anger du URL-adressen till den server där serverinstallationen för Microsoft Dynamics CRM 4.0 körs. Ange en URL-adress som liknar det här exemplet:
  crmserver:5555
  Obs!
  • Skriv inte "HTTP" eller "HTTPS" när du anger URL-adressen.
  • Active Directory-inställningarna anger på vilket sätt klientdatorerna får åtkomst till Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen när datorn inte är ansluten till det lokala intranätet.
  • Om serverrollerna är uppdelade mellan olika servrar kanske inte de URL-adresser som du anger i rutorna App Root Domain och SDK Root Domain matchar varandra.
 10. Klicka på Apply ChangesFile-menyn.
Obs!
 • De här stegen konfigurerar IFD för Microsoft Dynamics CRM 4.0, men du måste också skapa en DNS-post. Du måste dessutom se till att servern och webbplatsen kan nås från Internet.
 • Gör så här om du vill inaktivera IFD så att webbplatsen inte kan nås från Internet:
  1. Starta konfigurationsverktyget för Microsoft Dynamics CRM Internet Facing Deployment.
  2. Klicka på alternativet On Premise.
  3. Klicka på Apply ChangesFile-menyn.
  Se också till att URL-adressen är angiven i Active Directory-inställningarna. Det här gör du i steg 9. Om inställningarna är tomma och du klickar på Apply Changes, blir inställningarna i MSCRM_Config-databasen tomma. Du kan inte heller logga in på Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen.
 • Om du vill visa filen CRM40IFDTool.log klickar du på Start, klickar på Kör, anger %appdata%\Microsoft\MSCRM\Logs i rutan Öppna och klickar sedan på OK.
 • Om du vill se om din organisation kan matchas i DNS, klickar du först på Verktyg och sedan på Kontrollera DNS. Med hjälp av det här verktyget kontrolleras alla organisationer som är uppräknade i rutan längst ned i konfigurationsverkyget för Microsoft Dynamics CRM Internet Facing Deployment.

Referenser

Mer information om IFD-scenarier och konfigurationsverktyget för Microsoft Dynamics CRM Internet Facing Deployment finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 948779 – senaste granskning 3 apr. 2008 – revision: 1

Feedback