Hur du hämtar uppdateringar för installationsprogrammet för Microsoft Dynamics CRM 4.0

Gäller för: Dynamics CRM 4.0

Introduktion


Den här artikeln beskrivs hur du hämtar uppdateringar för installationsprogrammet för Microsoft Dynamics CRM 4.0. Den här artikeln beskrivs också hur du distribuerar uppdateringar för installationsprogrammet manuellt.

Mer information


När du installerar Microsoft Dynamics CRM 4.0, eller när du uppgraderar till Microsoft Dynamics CRM 4.0, kan du söka efter installationsuppdateringar. Om du väljer alternativet för att söka efter installationsuppdateringar programmet hämtar några nya uppdateringar för installationsprogrammet och använder dem till installationen när installationen körs.
Obs! Uppdateringar för installationsprogrammet innehåller Samlad uppdatering 7.
Om Microsoft Dynamics CRM-servern har en Internet-anslutning, du kan klicka på uppdatera installationsfiler under installationen. Om det finns några uppdateringar för installationsprogrammet, uppdateringarna hämtas och tillämpas på installationen. Om Microsoft Dynamics CRM-servern har inte tillgång till Internet, eller om du vill distribuera uppdateringar för installationsprogrammet manuellt när du installerar Microsoft Dynamics CRM 4.0 kan du hämta uppdateringarna genom att besöka följande webbplatser.Obs! Dessa korrigeras problemen som har problem med installationen. Dessa uppdateringar är inte snabbkorrigeringar som måste tillämpas när Microsoft Dynamics CRM har installerats. Tänk på följande artiklar i Microsoft Knowledge Base. Dessa artiklar innehåller detaljerade steg som kan krävas om du installerar eller uppgraderar Microsoft Dynamics CRM utan uppdateringar för installationsprogrammet. Hämta uppdateringar för installationsprogrammet med följande URL: er. Om du vill hämta rätt språk efter installationsuppdateringar server måste du lägga till rätt land språk koden ID (CLCID) värde URL: er. CLCID värden visas i tabellen senare i den här artikeln. Följande URL: er som finns för x86-baserade plattformar:Följande URL: er som finns för x64-baserade plattformar:Obs! Varje språkversion är unik och CLCID värdet är olika. Du måste lägga till CLCID rätt värde för det språk som du vill använda i slutet av URL: en för att få rätt språkversion. I följande tabell visas de språk som stöds av Microsoft Dynamics CRM och motsvarande CLCID värden.
SpråkCLCID
Arabiska - Saudiarabien0x401
Kinesiska (Hongkong SAR)0xc04
Kinesiska (Folkrepubliken Kina)0x804
Kinesiska (Taiwan)0x404
Tjeckiska0x405
Danska0x406
Nederländska (Nederländerna)0x413
Engelska (USA)0x409
Finska0x40b
Franska (Frankrike)0x40c
Tyska0x407
Grekiska0x408
Hebreiska0x40d
Ungerska0x40e
Italienska0x410
Japanese0x411
Koreanska0x412
Norska (bokmål)0x414
Polska0x415
Portugisiska (Brasilien)0x416
Portugisiska (Portugal)0x816
Ryska0x419
Spanska (internationell sortering)0xc0a
Svenska0x41d
Turkiska0x41f
Till exempel om du har den engelska versionen av Microsoft Dynamics CRM och vill hämta installationsuppdateringar, måste du lägga till engelska CLCID värde (0x409) i slutet av URL: en. Därför måste du använda länken nedan om du vill hämta installationsuppdateringar för den engelska versionen av Microsoft Dynamics CRM server: Gör så här om du vill distribuera uppdateringar för installationsprogrammet på servern:
  1. Skapa en konfigurationsfil som används under installationen. Mer information om konfigurationsfiler finns i implementeringshandboken. Det gör du på följande Microsoft-webbplats:
  2. Ange rätt plats för den här uppdateringen på följande sätt i konfigurationsfilen.
    <Patch update="true">LOCATION OF SAVED FILE.MSP</Patch>
  3. Skriv följande kommando vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR:
    <Drive>:\server\setupserver.exe /config C:\config.xml
    Obs! Det här kommandot anropar Setupserver.exe-filen från DVD-skivan för Microsoft Dynamics CRM. Sedan skickas filen Setupserver.exe till XML-konfigurationsfilen. Sedan installationen körs och gäller uppdateringen för installationsprogrammet för installationen. Du kan fortsätta med guiden.

Problem som har korrigerats i uppdateringar för installationsprogrammet för Microsoft Dynamics CRM 4.0

I följande tabell visas de snabbkorrigeringar som ingår i uppdateringar för installationsprogrammet för Microsoft Dynamics CRM 4.0. En snabbkorrigering är avsedd att åtgärda det problem som diskuteras i en associerad Microsoft Knowledge Base-artikel. Mer information om en viss snabbkorrigering, och mer information som kan krävas om du inte har installerat uppdateringen för installationsprogrammet, finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base.
ArtikelnummerArtikelrubrikUtgivningsdatum
948593 Felmeddelande när du installerar Microsoft Dynamics CRM 4.0 server ”: Microsoft.Crm.CrmArgumentException: Ogiltigt domännamn. Domännamnet är ogiltigt eller kan inte nås ”Den 29 februari 2008
947982 Uppslagsattribut är inaktiva i aktivitetsformuläret när du uppgraderar från Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.0Den 29 februari 2008
950476 Ett datum eller en tid konverteras inte till UTC-tid i databasen för vissa tidszoner i Microsoft Dynamics CRM 4.0Den 26 mars 2008
951337 Felmeddelande när du importerar snabbkampanjsentiteten till en ren miljö för Microsoft Dynamics CRM 4.0 ”: fel: bulkoperation: Ogiltigt Argument” Den 4 april 2008
949250 Felmeddelande när du uppgraderar från Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.0: ”Det gick inte att hitta en del av sökvägen” d:\Program\Microsoft c:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\metabase_23a69d8481384682b81420223b8138e3.mdf ”” 25 april 2008
950128 Du kan inte skapa en ny CRM-organisation med hjälp av Distributionshanteraren i Microsoft Dynamics CRM 4.025 april 2008
951178 Felmeddelande när du tar bort fall från en kö eller när du tilldelar poster i Microsoft Dynamics CRM 4.0: ”posten är inte tillgänglig” eller ”mer än en användarkö hittades för det angivna objektet”25 april 2008
949598 Felmeddelande när du försöker uppgradera en befintlig organisation från Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.0: ”åtgärden Microsoft.Crm.Setup.Server.CreateCrmGroupsAction misslyckades. Allmänt fel för nekad åtkomst ”Den 4 juni 2008
950526 Du får felmeddelanden när du försöker importera en XML-fil för anpassning i Microsoft Dynamics CRM 4.0Den 23 juni 2008
951180 Felmeddelande när du uppgraderar från Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.0: ”åtgärden Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction misslyckades. Object reference not set till en instans av ett objekt ”Den 24 juni 2008
952601 Ett felmeddelande visas när installationsprogrammet för Microsoft Dynamics CRM 4.0 utförs en kontroll i miljön diagnostiska guiden (EDW) ”: fel | Kontrollera FullTextRunningValidator: fel: tjänsten msftesql hittades inte på datorn [datornamn] ”Den 15 augusti 2008
952602 Felmeddelande vid försök att installera Microsoft Dynamics CRM-dataanslutning för Microsoft Dynamics CRM 4.0: ”Det gick inte att validera SQL Server Reporting Services Report serverinstallation”Den 15 augusti 2008
947278 Felmeddelande vid försök att installera Microsoft Dynamics CRM Connector för SSRS: ”Microsoft Dynamics CRM Connector för SSRS Setup installationen slutfördes inte”Den 19 augusti 2008
950490 Felmeddelande när du uppgraderar arbetsflödesregler från Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.0: ”System.OutOfMemoryException”Den 18 mars 2008
956354 Intäktsbelopp som beräknas för en stängd affärsmöjlighet multiplicerat med 10 000 efter uppgradering av den italienska versionen av Microsoft Dynamics CRM 3.0 till den italienska versionen av Microsoft Dynamics CRM 4.029 oktober 2008
958571 Du kan inte importera en organisation i Distributionshanteraren i Microsoft Dynamics CRM 4.030 oktober 2008
956757 Du kan inte importera säkerhetsroller från en uppgraderad organisation till en organisation som inte uppgraderas i Microsoft Dynamics CRM 4.0Den 27 oktober 2008
957701 Ett arbetsflöde finns kvar i den pågår eller väntar på status när du kör arbetsflödet i Microsoft Dynamics CRM 4.0Den 21 oktober 2008
957454 Felmeddelande när du uppgraderar Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.0: ”identifierare kan inte vara längre än 50 tecken”24 oktober 2008
952945 Fliken Sekretess på sidan Ange personliga alternativ innehåller inte en länk till sekretesspolicyn för fel rapportering i Microsoft Dynamics CRM 4.09 maj 2008
956869 Ett felmeddelande visas när du skapar en ny organisation eller importera en organisation i Microsoft Dynamics CRM 4.0: ”tjänsten msftesql hittades inte på datorn [datornamn]”Den 14 augusti 2008
958074 Felmeddelande när du uppgraderar från Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.0: ”slut på minne-undantag”Den 24 september 2008
958363 Du kan inte uppgradera vissa sparade frågor från Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.03 oktober 2008
959775 Inget e-postmeddelande skickas när du har slutfört guiden Skapa snabbkampanj även om du har installerat snabbkorrigering 954673 i Microsoft Dynamics CRM 4.0Den 7 november 2008
956526 När du skapar en kampanj eller en snabbkampanj för att skapa en e-postaktivitet med hjälp av alternativet ”tilldela en kö” är avsändaren felaktigt inställd som ägare av en massåtgärdsjobb i Microsoft Dynamics CRM 4.0Den 29 januari 2009
959246 Du får felmeddelanden när du uppgraderar arbetsflödesreglerna från Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.030 januari 2009
954813 Felmeddelande när du uppgraderar Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.0 ”: System.ArgumentOutOfRangeException: Index är utanför intervallet”30 januari 2009
956543 Dubblettnummer genereras när du skapar vissa nya entiteter i Microsoft Dynamics CRM 4.0Den 13 augusti 2009
958753 Felmeddelande när du försöker uppgradera Microsoft Dynamics CRM 3.0 med Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 4.0: ”MaxLength är utanför intervallet för attributet 'beskrivning'” Den 13 augusti 2009
968243 Microsoft SQL Server Reporting Services-kontot har inte lagts till i gruppen PrivUserGroup om du installerar Microsoft Dynamics CRM 4.0 och Microsoft SQL Server Reporting Services på separata datorerDen 13 augusti 2009
974353 Felmeddelande när du installerar den hebreiska versionen av Microsoft Dynamics CRM 4.0 mot Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services ”: värdet för BorderStyle-egenskapen för textrutan” textbox9 ”är” ”, som inte är en giltig Kanttyp” Den 13 augusti 2009
970650 Felmeddelande när du kör en snabbsökning som har uppslagsfält i Microsoft Dynamics CRM 4.0: ”servern kunde inte behandla begäran” Den 29 september 2009
974434 Du kan inte installera Microsoft Dynamics CRM 4.0 eller skapa ytterligare organisationer i Microsoft Dynamics CRM 4.0 utan systemadministratör privilegier i Microsoft SQL Server Den 22 oktober 2009
974584 Du kan inte distribuera Microsoft Dynamics CRM 4.0 med ett konto som inte har lokal administratörsbehörighet på Microsoft SQL Server Den 27 oktober 2009
977253 Varning vid installation av Microsoft Dynamics CRM 4.0 ”: CRM registernyckel saknas CRM registernyckeln saknas”9 november 2009
958039 När du försöker installera Microsoft Dynamics CRM 4.0 i en domän som innehåller en apostrof (') tecken i domännamnet21 januari 2010
2257681 Arbetsflödet uppgradera proccess tar lång tid när du uppgraderar Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.016 juni 2010
2257632 Versionen av filen SetupServer.exe är fortfarande 7333.3 när du skapar administratörsavbildningen SHS med MSP-filen i Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 4.016 juni 2010
2257688 En prompt meddelande innehåller en redundant punkt (.) tecken när du installerar Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 i den japanska versionen av Microsoft Dynamics CRM 4.016 juni 2010
2255979 Plattform-serverrollen tas bort när du kör processen Reparera på en Microsoft Dynamics CRM 4.0 server16 juni 2010
2256009 ”System.ComponentModel.Win32Exception: Det gick inte att hitta namnet på” felmeddelande när du försöker installera Microsoft Dynamics CRM 4.0 på en dator som kör Windows Server 200816 juni 2010
2254283 ”Orddelaren för språket 2074 är inte installerad” varning när du uppgraderar från Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.016 juni 2010