Felet "Filen eller mappen finns inte" i Windows Vista

Diagnostisera och åtgärda problemet automatiskt

Felsökaren Diagnostisera och reparera automatiskt problem med filer och mappar i Windows kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i artikeln.Den här felsökaren löser många olika sorters problem.

Mer information

Felsökaren Diagnostisera och reparera automatiskt problem med filer och mappar i Windows kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i den här artikeln. Den här felsökaren löser många olika sorters problem.

Mer information


Ditt operativsystem stöds tyvärr inte av Microsoft Tjänster för automatisk felsökning just nu.


Obs! Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.
Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss din feedback

Symptom

När du försöker byta namn på eller flytta en fil eller mapp på en Windows Vista-dator, får du ett felmeddelande av följande typ:
Filen eller mappen finns inte.

Orsak

Problemet beror på att <mapp-ID>-registernycklarna i följande registerundernyckel är skadade eller borttagna:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions

Jag löser det själv

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Du kan åtgärda problemet genom att skapa de saknade <mapp-ID>-registernycklarna i följande registerundernyckel utifrån värdena i knownfolders.h:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions


Obs!
  • Om det finns en KnownFolders-nyckel men värdet skiljer sig från värdet i knownfolders.h visas sidan "Användarsamverkan för fil- och mappfel". Välj antingen JA för att ställa in nyckeln KnownFolders till standardinställningarna eller NEJ om du vill behålla de aktuella inställningarna.
  • Ytterligare mappreferenser som skapats av tredjepartsprogram i registret får inte ändras.
Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss din feedback

Hur MATS-paketet åtgärdar det här problemet

  1. MATS-paketet genomsöker datorn och upptäcker om datorn kör en x86- eller x64-baserad version av Windows Vista.
  2. MATS-paketet skapar de saknade <mapp-ID>-registernycklarna.

    Obs! Under den här processen visas en dialogruta. I dialogrutan har du möjlighet att åtgärda problemet automatiskt (det rekommenderade alternativet) eller att manuellt välja olika problem som ska åtgärdas. Om du manuellt väljer enskilda problem som ska åtgärdas, markerar du Byta namn på eller flytta filer och mappar eller Annat eller Jag vet inte i dialogrutan.
  3. MATS-paketet kontrollerar att de saknade <mapp-ID>-registernycklarna har skapats.

Andra problem som MATS-paketet åtgärdar

2394521 Det går inte att tömma papperskorgen i Windows XP eller Windows Vista
934160 Felet "Nätverks- eller filbehörighetsfel" eller "Mappen finns inte"
813711 Ändringar av storlek, visning, ikon eller position för en mapp har försvunnit
2394740 Det går inte att markera flera objekt efter uppgradering från Windows XP till Windows Vista
2396571 Ikoner ändras felaktigt Windows
Egenskaper

Artikel-id: 949109 – senaste granskning 29 feb. 2012 – revision: 1

Feedback