En Windows Server 2003-baserad dator som har funktionen TCP Chimney aktiverat startas om oväntat: "Stop 0x000000D1"

Gäller för: Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition for Itanium-Based SystemsMicrosoft Windows Server 2003 Datacenter x64 Edition

Inte säker om detta är rätt? Vi har lagt till det här problemet till vår diagnostiska minnesdump som kan bekräfta.

Felmeddelande


En Windows Server 2003-baserad dator som har funktionen TCP Chimney är aktiverad startas om oväntat. När den har startats om fick du följande Stop-felmeddelande:
Stop 0x000000D1 ( parameter1 , parameter2 , parameter3 , parameter4 )
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Kommentarer
 • Parametrarna i Stop-felmeddelandet varierar beroende på konfigurationen av datorn.
 • Inte alla "0x000000D1" Stop-felmeddelanden orsakas av problemet.

Orsak


Det här problemet beror på ett problem med tidsinställningen i TCP/IP-modul. Tidsinställning problemet beror på ett konkurrenstillstånd mellan IPInitiateOffloadComplete funktion och funktionen IPDelayedInvalidateWorker .

Lösning


Det finns en snabbkorrigering som löser problemet.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd bara den här snabbkorrigeringen för system med just detta problem. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste datorn ha en av följande servicepack installerat:
 • Windows Server 2003 servicepack 1
 • Windows Server 2003 Service Pack 2

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix


Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några tidigare utgivna snabbkorrigeringar.

Registerinformation


Om du vill använda den här snabbkorrigeringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.
Windows Server 2003 med SP1, x86-baserade versioner
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Tcpip.sys5.2.3790.3097393,72803-Mar-200811:07x86
Windows Server 2003 med SP2, x86-baserade versioner
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Tcpip.sys5.2.3790.4245390,14403-Mar-200810:47x86
Windows Server 2003 med SP1, Itanium-baserade versioner
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Tcpip.sys5.2.3790.30971,305,60003-Mar-200811:49IA-64
Windows Server 2003 med SP2 för Itanium-baserade versioner
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Tcpip.sys5.2.3790.42451,307,13603-Mar-200812:03IA-64
Windows Server 2003 och Windows XP, x64-baserade versioner
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Tcpip.sys5.2.3790.3097826,88003-Mar-200811:48x64
Windows Server 2003 med SP2 och Windows XP med SP2, x64-baserade versioner
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Tcpip.sys5.2.3790.4245781,82403-Mar-200812:03x64

Temporär lösning


Undvik problemet genom att inaktivera funktionen TCP Chimney.

Använd verktyget Netsh.exe att inaktivera funktionen TCP Chimney

Så här använder du verktyget Netsh.exe inaktivera funktionen TCP Chimney:
 1. Klicka på Start, Kör, Skriv cmdoch klicka sedan på OK.
 2. Skriv Netsh int ip set chimney inaktiveradvid kommandotolken, och tryck sedan på RETUR.

Använda registret för att inaktivera funktionen TCP Chimney

Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 hur du säkerhetskopierar och återställer registret i Windows

Om du vill att vi ska åtgärda problemet, går du till avsnittet "Lös det åt mig". Om du hellre vill lösa problemet själv går du till avsnittet "Jag löser det själv".

Lös det åt mig

Om du vill åtgärda problemet automatiskt klickar du på den
Lös det här problemetlänk. Klicka sedan på
Köri den
Dialogrutan Filhämtningrutan och följ anvisningarna i guiden.

Observera den här guiden kan vara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en CD så att du kan köra den på rätt dator.


Gå nu till den "Löste detta problemet?" avsnitt.

Jag löser det själv

Så här inaktiverar du funktionen TCP Chimney genom att ändra registret:
 1. Klicka på Start, Kör, Skriv Regeditoch klicka sedan på OK.
 2. Leta upp följande undernyckel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Dubbelklicka på registerposten EnableTCPChimney .
 4. Skriv 0 i rutan data i dialogrutan Redigera DWORD-värde och klicka sedan på OK.
 5. Dubbelklicka på registerposten EnableRSS .
 6. Skriv 0 i rutan data i dialogrutan Redigera DWORD-värde och klicka sedan på OK.
 7. Dubbelklicka på registerposten EnableTCPA .
 8. Skriv 0 i rutan data i dialogrutan Redigera DWORD-värde och klicka sedan på OK.
 9. Starta om datorn.

Löste detta problemet?

Kontrollera om problemet är borta. Om problemet är borta är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du Kontakta support.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer information


För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Teknisk support för x64-baserade versioner av Microsoft Windows

Om maskinvaran levererades med en Microsoft Windows x64 edition förinstallerat, ger maskinvarutillverkaren teknisk support och hjälp för Windows x64 edition. I det här fallet ger maskinvarutillverkaren support eftersom Windows x64-utgåvan levererades tillsammans med maskinvaran. Maskinvarutillverkaren kan ha anpassat installationen av Windows x64 edition med unika komponenter. Unika komponenter kan vara specifika drivrutiner eller inställningar som ger maximala prestanda för maskinvaran. Microsoft tillhandahåller rimlig hjälp om du behöver teknisk hjälp med en Windows x64 edition. Du kan behöva kontakta tillverkaren direkt. Tillverkaren är mest lämpad att stödja program som han installerat på maskinvaran. Om du har köpt en Windows x64 edition som en utgåva av Windows Server 2003 x64 separat kontaktar du Microsoft för teknisk support.

Produktinformation om Windows XP Professional x64 Edition finns på följande Microsoft-webbplats:Produktinformation om x64-baserade versioner av Windows Server 2003 finns på följande Microsoft-webbplats: