Uppdateringar och snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics CRM 4.0

INLEDNING

Den här artikeln innehåller en lista över alla tillgängliga uppdateringar och snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Mer Information

Den senaste kumulativa samlade uppdateringen för Microsoft Dynamics CRM 4.0

I följande tabell visas den senaste kumulativa samlade uppdateringen för Microsoft Dynamics CRM 4.0. Den kumulativa samlade uppdateringen innehåller alla snabbkorrigeringar som har getts ut för begränsad distribution. Den kumulativa samlade uppdateringen innehåller även alla tidigare samlade uppdateringar.

ArtikelnummerArtikelns titelUtgivningsdatum
2028381Samlad uppdatering 12 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig29 juli 2010

Uppdateringar för allmän distributionI följande tabell visas de uppdateringar som har getts ut för allmän distribution. Om du vill läsa Microsoft Knowledge Base-artikeln för en viss uppdatering, klickar du på länken. Om du vill hämta en uppdatering som nämns i en artikel går du till följande Microsoft-webbplats:

ArtikelnummerArtikelns titelUtgivningsdatum
948917 Hämta installationsuppdateringar för Microsoft Dynamics CRM 4.0 28 februari 2008
948593 Felmeddelande när du installerar Microsoft Dynamics CRM 4.0-servern: "Microsoft.Crm.CrmArgumentException: Ogiltigt domännamn. Domännamnet är ogiltigt eller otillgängligt" 28 februari 2008
948041 En uppdatering av hjälpfilerna för Microsoft Dynamics CRM 4.0 gavs ut 7 mars 20087 mars 2008
955921 En uppdatering av hjälpfilerna för Microsoft Dynamics CRM 4.0 gavs ut 26 september 2008 (955921)26 september 2008
952858 Samlad uppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig24 november 2008
959419 Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig15 januari 2009
961768 Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig12 mars 2009
968176 Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig7 maj 2009
970141 Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig2 juli 2009
970148 Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig27 augusti 2009
971782 Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig22 oktober 2009
975995 Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig17 december 2009
977650 Samlad uppdatering 9 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig11 februari 2010
979347 Samlad uppdatering 10 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig8 april 2010
981328Samlad uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM 4.0 är tillgänglig3 juni 2010

Snabbkorrigeringar med begränsad distribution

I följande tabell visas de snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics CRM som har getts ut med begränsad distribution. En snabbkorrigering åtgärdar endast det problem som beskrivs i en tillhörande Microsoft Knowledge Base-artikel. Du hämtar en snabbkorrigering genom att klicka på artikelnumret och öppna länken till Microsoft Support. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:
ArtikelnummerArtikelns titelUtgivningsdatum
946649 Felmeddelande när du hämtar CRM-scheman från en CRM 4.0-webbtjänst: "401 Behörighet saknas"14 februari 2008
948045 Outlook slutar svara när du spårar en Outlook-kontakt i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook5 mars 2008
948035 KORRIGERING: Knappen "Ny post" och "Lägg till befintlig post" saknas i Microsoft Dynamics CRM 4.012 mars 2008
948876 Internet Explorer slutar svara när du använder Microsoft Dynamics CRM 4.0-webbklienten för att spara eller skicka ett e-postmeddelande med mycket text12 mars 2008
949141 Felmeddelande när du klickar på "Visa i CRM" när du har skapat en avtalad tid i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook: "Minst en av mottagarna kunde inte matchas mot någon post i systemet"12 mars 2008
948005 Händelsekoden OnSave eller OnLoad utlöses inte när du har ändrat ett steg i en arbetsflödesregel i Microsoft Dynamics CRM 4.012 mars 2008
948155 Ett datum eller en tid kan inte omvandlas till UTC-tid i databasen för vissa tidszoner i Microsoft Dynamics CRM 4.013 mars 2008
947860 KORRIGERING: Felmeddelande när du använder Response-meddelandena i SetStateEmailRequest-objektet för att ange e-postmeddelanden som Slutförda i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm Exception: Meddelande: Den angivna avsändartypen stöds inte"13 mars 2008
948008 En ny uppföljningsaktivitet ägs fortfarande av den ursprungliga användaren trots att du har ändrat användare i Microsoft Dynamics CRM 4.013 mars 2008
948157 Felmeddelande när du skapar en ny post eller öppnar en befintlig post i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ogiltigt argument"16 mars 2008
948002 Starttid och slutförd tid är felaktiga i arbetsflöden i en entitetspost i Microsoft Dynamics CRM 4.017 mars 2008
948122 Samlingen av installerade lokaliserade etiketter är ofullständig när du använder Microsoft Dynamics CRM 4.0-metadatawebbtjänsten för att hämta samlingen19 mars 2008
947401 Felmeddelande när du importerar anpassningar till en annan Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisation: "Identifierare får bestå av högst 50 tecken"19 mars 2008
949086 Du får Outlook-synkroniseringsmeddelanden när du visar en delad kalender eller en delad kontaktmapp i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook1 april 2008
951179 Felmeddelande vid försök att byta till offlineläge i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook med offlineåtkomst: "Det gick inte att flytta data för enheten"
6 april 2008
949569 Funktionen Dubblettidentifiering upptäcker inga dubblettposter när du använder en föruppdaterad pluginsammansättning under uppdateringen i Microsoft Dynamics CRM 4.017 april 2008
948121 Outlook kan sluta svara när du avslutar Outlook, byter till offlineläget i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook, eller byter till onlineläget i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook17 april 2008
951180 Felmeddelande när du uppgraderar från Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Åtgärden Action Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction misslyckades. Objektreferensen är inte en instans av ett objekt" 25 april 2008
948746 Felmeddelande när du kör ett plugin-program på en ickestandard-organisationsinstans i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Begäran misslyckades med HTTP-statusen 401 behörighet saknas"27 april 2008
948298 Postlistan i dialogrutan för sökningsposter filtreras inte genom en ny kontakt i Microsoft Dynamics CRM 4.027 april 2008
948629 Felmeddelande vid försök att byta till offlineläge i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook med offlineåtkomst: "Det gick inte att flytta data för enheten 'Plug-in Assembly' under åtgärden Insert, countRows=[antal]" 27 april 2008
948172 Felmeddelande när du tar bort ett köobjekt från en kö i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Posten är otillgänglig"3 maj 2008
948588 Felmeddelande när du importerar anpassningar i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Fel: massåtgärd: Ogiltigt argument" 4 maj 2008
951884 Microsoft.crm.Application.Hoster.exe-tjänsten slutar att svara när du kör Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook med offlineåtkomst5 maj 2008
950229 Felmeddelande när du försöker lägga till en produkt i en affärsmöjlighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ett fel inträffade vid prissättningen av ett detaljradsobjekt"6 maj 2008
949347 Knapparna "Flytta upp" och "Flytta ned" visas inte när du öppnar attributsidan för ett bittypsattribut i Microsoft Dynamics CRM 4.0 6 maj 2008
949925 Ett serviceärende tilldelas inte någon användare när du klickar på Tilldela i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 maj 2008
952945 Fliken Sekretess på sidan Ange personliga alternativ innehåller ingen länk till felrapporteringens sekretesspolicy i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 maj 2008
951718 Du får skriptfelmeddelanden när du surfar på sidor under mappen Microsoft Dynamics CRM i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook15 maj 2008
948604 Felmeddelande när du försöker tillhandahålla ett språk i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det går inte att infoga rad med dubblettnyckel i objektet 'dbo.LocalizedLabel' med det unika indexet 'ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect'" 19 maj 2008
952724 Inga e-postmeddelanden visas i mapparna när du har installerat Microsoft Dynamics CRM 4.0 On-Premise-klienten för Outlook 19 maj 2008
951301 Felmeddelande av följande typ vid försök att byta till offlineläge i Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook med offlineåtkomst: "Ett SQL-serverfel inträffade. Gör om åtgärden på grund av konfigurerad kaskad" 29 maj 2008
947978 Vissa strängvariabler skickas inte till ett anpassat webbformulär när du har angett en anpassad webbsida som standardstartsida i Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 maj 2008
951206 En FetchXML-sats som innehåller satsen <Link-Entity> kan returnera felaktiga data eller felaktiga data i Microsoft Dynamics CRM 4.029 maj 2008
953185 Funktionen Fortsätt fungerar inte som förväntat när du kör funktionen för jobbet Uppdatera kontraktstillstånd i den turkiska versionen av Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 maj 2008
950202 De översatta etiketterna försvinner när du lägger till ett nytt värde i ett attributs plocklistefält för en entitet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 3 juni 2008
951477 Felmeddelande när du kör funktionen "Skicka direkt e-post" genom att använda en användardefinierad fråga i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Posten finns inte eller också har du inte åtkomst till den" 3 juni 2008
949719 Felmeddelande när du spårar ett mottaget e-postmeddelande eller när du skickar ett spårat e-postmeddelande i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ett fel uppstod när det här objektet skulle upphöjas till Microsoft Dynamics CRM" 5 juni 2008
947818 Ett fält utan namn visas på fliken Beroenden som inte är av händelsetyp, i dialogrutan Formuläregenskaper när du har skapat en ny anpassad entitet i Microsoft Dynamics CRM 4.05 juni 2008
950006 Ingen e-postaktivitet läggs till i ett ärende när du omvandlar e-postaktiviteten till ett ärende i Microsoft Dynamics CRM 4.0 5 juni 2008
952925 Felmeddelande när du försöker lägga till en användare i Microsoft Dynamics CRM 4.0 från en betrodd domän: "Ett fel har inträffat. Försök igen" 9 juni 2008
951274 Felmeddelande när du försöker importera en organisation till Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): Det finns inte något sådant objekt på servern" 9 juni 2008
950414 Felmeddelande när du överför ett e-postmeddelande i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook: "Ett fel uppstod när ett Microsoft CRM e-postmeddelande överfördes" 9 juni 2008
951502 Du kan inte öppna ett e-postmeddelande som har skickats från en Microsoft Dynamics CRM 4.0-användare 16 juni 2008
951919 En arbetsflödesregel fortsätter inte trots att väntevillkoren uppfylls i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 juni 2008
951197 Fältet "Ändrat av" för en post anges inte automatiskt när du aktiverar eller inaktiverar en användare i Microsoft Dynamics CRM 3.0 18 juni 2008
952149 Etiketterna Man och Kvinna översätts felaktigt i den tjeckiska versionen av Microsoft Dynamics CRM 4.0 (952149) 18 juni 2008
950542 Synkrona plugin-program svarar inte på händelser som utlöses i Microsoft Dynamics CRM 4.0 19 juni 2008
949068 Fältet Avser i en e-postaktivitet innehåller inget värde när du använder en mall som innehåller ett Avser-fält i Microsoft Dynamics CRM 4.0 21 juni 2008
952018 En POP3-leverantör levererar hundratals kopior av samma e-postmeddelande till en Microsoft Dynamics CRM 4.0-databas 24 juni 2008
950374 Texten visas på en enda rad när du öppnar förhandsgranskningssidan för en aktivitet i Microsoft Dynamics CRM 4.016 juli 2008
955049 Felmeddelande när du försöker växla till offlineläge i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook: "Det gick inte att flytta data för enheten Saved View under åtgärden Insert, countRows=13"16 juli 2008
952019 E-postroutertjänsten för Microsoft Dynamics CRM 4.0 slutar att bearbeta e-postmeddelanden efter en viss tidsperiod16 juli 2008
951711 Det finns en uppdatering för de israeliska sommartidsinställningarna 2008 i Microsoft Dynamics CRM 3.0 och Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Outlook21 juli 2008
951098 Data visas felaktigt i årsvyn i minikalendervyn om du markerar kryssrutan "Visa veckonummer i kalendervyer" i Personliga alternativ i formuläret för nationella kundinställningar i Microsoft Dynamics CRM 4.023 juli 2008
948843 Datorn är långsam när du kör eller redigerar arbetsflöden i Microsoft Dynamics CRM 4.024 juli 2008
950175 Du kan inte använda Outlook som förväntat förrän alla Microsoft Dynamics CRM 4.0-tillägg har lästs in25 juli 2008
952815 Felmeddelande när du kör en avancerad sökning i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft CRM Information om fel som inte hanteras: Serverfel i '/' program"25 juli 2008
950088 E-postmeddelanden skickas inte från Outlook Web Access, Outlook Mobile Access eller Outlook-regler när du har öppnat Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook28 juli 2008
948126 Alla arbetsflöden visas inte i sökfönstret för ett kontos samband i Microsoft Dynamics CRM 4.01 augusti 2008
951538 Värdet i kolumnen Faktisk sluttid är felaktigt i vyn "Mina mottagna e-postmeddelanden" i listan över e-postaktiviteter i Microsoft Dynamics CRM 4.01 augusti 2008
951174 Innehållet på fliken Anteckningar visas inte när du klickar på fliken på en entitetssida i Microsoft Dynamics CRM 4.013 augusti 2008
952547 En post flyttas längst ned i rutnätet om du expanderar förhandsgranskningsavsnittet för posten i Microsoft Dynamics CRM 4.013 augusti 2008
950886 Felmeddelande när du startar rapportguiden eller när du gör en massimportering i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Inloggad användare saknar nödvändiga säkerhetsbehörigheter för att visa posterna eller utföra åtgärden"13 augusti 2008
950154 Felmeddelande när du ändrar fältet Överordnat konto i ett formulär för affärsmöjlighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Inget attribut"14 augusti 2008
954498 Utskickslistan innehåller fortfarande medlemmar som du vill ta bort när du klickar på Uppdatera utskickslista på sidan Hantera medlemmar i Microsoft Dynamics CRM 4.014 augusti 2008
954800 Outlook slutar att svara när du öppnar, stänger, svarar på eller vidarebefordrar e-postmeddelanden i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook14 augusti 2008
952115 Fälten för dynamiska värden är tomma när du använder en e-postmall för att skicka ett direkt-epostmeddelande i Microsoft Dynamics CRM 4.014 augusti 2008
950374 Texten visas på en enda rad när du öppnar förhandsgranskningssidan för en aktivitet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 juli 2008
955049 Felmeddelande när du försöker växla till offlineläge i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook: "Det gick inte att flytta data för enheten Saved View under åtgärden Insert, countRows=13" 16 juli 2008
952019 E-postroutertjänsten för Microsoft Dynamics CRM 4.0 slutar att bearbeta e-postmeddelanden efter en viss tidsperiod 16 juli 2008
951711 Det finns en uppdatering för de israeliska sommartidsinställningarna 2008 i Microsoft Dynamics CRM 3.0 och Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Outlook 21 juli 2008
951098 Data visas felaktigt i årsvyn i minikalendervyn om du markerar kryssrutan "Visa veckonummer i kalendervyer" i Personliga alternativ i formuläret för nationella kundinställningar i Microsoft Dynamics CRM 4.0 23 juli 2008
948126 Alla arbetsflöden visas inte i sökfönstret för ett kontos samband i Microsoft Dynamics CRM 4.0 24 juli 2008
948843 Datorn är långsam när du kör eller redigerar arbetsflöden i Microsoft Dynamics CRM 4.0 24 juli 2008
950175 Du kan inte använda Outlook som förväntat förrän alla Microsoft Dynamics CRM 4.0-tillägg har lästs in 25 juli 2008
952815 Felmeddelande när du kör en avancerad sökning i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft CRM Information om fel som inte hanteras: Serverfel i '/' program" 25 juli 2008
951538 Värdet i kolumnen Faktisk sluttid är felaktigt i vyn "Mina mottagna e-postmeddelanden" i listan över e-postaktiviteter i Microsoft Dynamics CRM 4.0 25 juli 2008
950088 E-postmeddelanden skickas inte från Outlook Web Access, Outlook Mobile Access eller Outlook-regler när du har öppnat Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook 28 juli 2008
951174 Innehållet på fliken Anteckningar visas inte när du klickar på fliken på en entitetssida i Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 augusti 2008
952547 En post flyttas längst ned i rutnätet om du expanderar förhandsgranskningsavsnittet för posten i Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 augusti 2008
950886 Felmeddelande när du startar rapportguiden eller när du gör en massimportering i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Inloggad användare saknar nödvändiga säkerhetsbehörigheter för att visa posterna eller utföra åtgärden" 13 augusti 2008
950154 Felmeddelande när du ändrar fältet Överordnat konto i ett formulär för affärsmöjlighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Inget attribut" 14 augusti 2008
954498 Utskickslistan innehåller fortfarande medlemmar som du vill ta bort när du klickar på Uppdatera utskickslista på sidan Hantera medlemmar i Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 augusti 2008
954800 Microsoft Outlook slutar att svara när du öppnar, stänger, svarar på eller vidarebefordrar e-postmeddelanden i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook 14 augusti 2008
952115 Fälten för dynamiska värden är tomma när du använder en e-postmall för att skicka ett direkt-epostmeddelande i Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 augusti 2008
952601 Felmeddelande när installationsprogrammet för Microsoft Dynamics CRM 4.0 gör en kontroll i EDW (Environmental Diagnostic Wizard): "Fel| Kontrollera FullTextRunningValidator : Fel: Tjänsten msftesql hittades inte på datorn [datornamn]" 15 augusti 2008
952602 Felmeddelande när du försöker installera Microsoft Dynamics CRM-dataanslutning för Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det gick inte att verifiera installationen av SQL Server Reporting Services-rapportserver" 15 augusti 2008
951252 En eller flera anpassningar raderas oväntat i en rapport när du använder rapportguiden för att ändra rapporten i Microsoft Dynamics CRM 4.0 15 augusti 2008
950490 Felmeddelande när du uppgraderar arbetsflödesregler från Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.OutOfMemoryException" 21 augusti 2008
949732 Ett bittypsfält återställs oväntat till standardvärdet när du kör ett arbetsflöde för att uppdatera andra fält i en post i Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 augusti 2008
951300 Microsoft Knowledge Base-artiklar hittas inte med fulltextsökningsfunktionen, och statusen för vissa kontrakt kan inte anges som Upphör när du kör Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager 3 september 2008
951849 Felmeddelande när du kör E-postroutertjänsten för Microsoft Dynamics CRM 4.0 på en dator med flerkärniga processorer: "En post med samma nyckel har redan lagts till" 4 september 2008
947278 Felmeddelande när du försöker installera Microsoft Dynamics CRM-anslutning för SSRS: "Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction misslyckades" 4 september 2008
951268 Decimaltecknet som du anger i användarinställningarna i en icke-engelsk version av Microsoft Dynamics CRM 3.0 ändras oväntat när du har uppgraderat till Microsoft Dynamics CRM 4.0 8 september 2008
956720 En aktivitets schemalagda förfallotid ändras oväntat till "12:00" när du stänger eller sätter aktiviteten i viloläge i en påminnelse i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook 9 september 2008
948043 Du kan inte importera anpassningarna från ett Microsoft Dynamics CRM 4.0-system som du har uppgraderat till ett annat uppgraderat Microsoft Dynamics CRM 4.0-system 9 september 2008
954916 Felmeddelande när du skriver ut en aktivitet från vyn Aktiviteter i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Fel: LOCID_UI_DIR är odefinierat" 9 september 2008
951319 Du får felmeddelanden när du skapar en avtalad tid i Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 september 2008
952673 Felmeddelande när du försöker öppna en kalendervy i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Journalföring av händelser Ogiltig mottagartyp" 10 september 2008
952576 Klassen "RetrieveTeamsSystemUserResponse" returnerar inte alla attribut i Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 september 2008
953906 Det finns en uppdatering för tidszons- och sommartidsinställningarna i Microsoft Dynamics CRM 3.0 och Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Microsoft Office Outlook 18 september 2008
954351 Felmeddelande när du försöker visa ett datum i kalendervyn i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Error de servidor en la aplicación '/'" 25 september 2008
956869 Felmeddelande när du skapar en ny organisation eller importerar en organisation i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Tjänsten msftesql hittades inte på datorn [datornamn]" 26 september 2008
948770 Microsoft Dynamics CRM 4.0 stängs oväntat när du klickar på sökknappen i ett kundtypfält som utlöser en OnChange-händelse 26 september 2008
956129 Du får ett felmeddelande när du försöker spara en avtalad tid, överföra ett e-postmeddelande eller köra e-postroutern i Microsoft Dynamics CRM 4.0 7 oktober 2008
952046 Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook slutar att svara när andra Outlook-tillägg installeras på datorn 7 oktober 2008
955056 Funktionen "Koppla dokument" i Microsoft Dynamics CRM 4.0 överför särskilda tecken på ett felaktigt sätt till Microsoft Word 14 oktober 2008
953905 Det finns en uppdatering för tidszons- och sommartidsinställningarna i Microsoft Dynamics CRM 4.0 och Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Microsoft Office Outlook 15 oktober 2008
948530 En uppdatering av Microsoft Dynamics CRM 4.0 ändrar inte Microsoft Dynamics CRM-databasen om du installerar MUI Pack på en dator som kör Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 oktober 2008
957701 Ett arbetsflöde har kvar statusen Pågår eller Väntar när det körs i Microsoft Dynamics CRM 4.0 21 oktober 2008
951549 Felmeddelande när du försöker ta bort en hanterare från en användare i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ett fel har inträffat" 22 oktober 2008
953284 När du skickar ett e-postmeddelande i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook, ligger meddelandet kvar i mappen "Pågår" i kön "Mitt arbete" 22 oktober 2008
953340 E-postmeddelanden från en CRM-användare till en kö levereras inte i Microsoft Dynamics CRM 4.0 22 oktober 2008
952979 Felmeddelande när du använder avancerad sökning för att visa sparade vyer i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ett fel uppstod när den länkade entiteten skulle visas" 22 oktober 2008
950521 En engelskspråkig MSN Money-webbsida öppnas när du dubbelklickar på en webbadress som innehåller en japansk eller kinesisk börssymbol i Microsoft Dynamics CRM 4.0 22 oktober 2008
953099 Ett arbetsflöde utlöses oväntat i Microsoft Dynamics CRM 4.0 22 oktober 2008
954811 Det tar lång tid att öppna Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager på en Microsoft Dynamics CRM 4.0-server 23 oktober 2008
950430 Du kan skicka ett Microsoft Dynamics CRM 4.0-formulär även om ett obligatoriskt uppslagsfält inte har ett giltigt värde 23 oktober 2008
950475 Värdet Statusorsak för en avtalad tid ändras till standardvärdet när du kör stängfunktionen i en spårad Outlook-kalenderpåminnelse i Microsoft Dynamics CRM 4.0. 23 oktober 2008
951309 Etiketter översätts inte som förväntat när du har importerat etiketter till Microsoft Dynamics CRM 4.0 23 oktober 2008
954549 Webb-epostmeddelanden som innehåller skadliga eller outskrivbara tecken i ämnesraden skickas direkt till postlådan för vidarebefordran i Microsoft Dynamics CRM när du använder Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook 23 oktober 2008
954256 Felmeddelande när du schemalägger en tjänsteaktivitet som omfattar utrustning eller en lokal i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Åtminstone en av mottagarna saknar e-postadress eller tillåter inte e-post" 23 oktober 2008
957788 Felmeddelande när du försöker öppna en aktivitet som är baserad på en ActivityPointer-entitet i en anpassad rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "4200 är inte någon känd objekttyp" 24 oktober 2008
951640 Felmeddelande när du visar ett arbetsflöde i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det gick inte att hitta den begärda posten eller så har du inte tillräckliga behörigheter för att visa den" 27 oktober 2008
956757 Du kan inte importera säkerhetsroller från en uppgraderad organisation till en organisation som inte är uppgraderad i Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 oktober 2008
954917 Du kan inte skapa en uppföljningsaktivitet om du ställer in fältet "Tilldela" på en kö i Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 oktober 2008
953291 Du kan inte använda funktionen SetFocus() för att behålla fokus i ett fält i Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 oktober 2008
952733 Ändringar i kontaktdatafiltret synkroniseras inte med en användares Outlook-kontakter i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Microsoft Office Outlook 27 oktober 2008
951065 Felmeddelande när du försöker använda avancerad sökning för att lägga till kontakter i en utskickslista i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ett fel har inträffat" 27 oktober 2008
955247 Felmeddelande av följande typ när du försöker stänga en affärsmöjlighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ett verifieringsfel inträffade. Längden på attributet 'subject' för entiteten 'opportunityclose' överskred den maximala längden på '100'" 27 oktober 2008
955745 Felmeddelande när du försöker konfigurera Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook: "Denna implementering ingår inte i de validerade kryptografiska algoritmerna för Windows Platform FIPS" 27 oktober 2008
955286 Deployment Manager slutar att svara när du öppnar Server Manager i Deployment Manager i Microsoft Dynamics CRM 4.0 27 oktober 2008
952311 Felmeddelande av följande typ när du klickar på knappen Uppdatera lista, i ett rutnät i en vy i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Sorteringskolumnerna matchar inte dem i sidindelning" 28 oktober 2008
958031 Felmeddelande när du växlar till onlineläge i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook över ett nätverk med låg bandbredd eller med stor fördröjning: "Ett okänt fel har inträffat" 28 oktober 2008
957792 Felmeddelande när du försöker importera en organisation till Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Fel| Import av organisationen (Namn=[Företagsnamn], Id=[Organisations-id]) misslyckades" 28 oktober 2008
956805 Felmeddelande av följande typ när du redigerar en order med ett låst pris i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm Exception: Meddelande: Produkten och enheten kan inte uppdateras medan entiteten är låst., Felkod: -2147206371" 28 oktober 2008
957703 Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook slutar att svara när du ändrar ett alternativ i dialogrutan Alternativ 28 oktober 2008
956585 Felmeddelande när du installerar Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Exception: Åtgärden Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction misslyckades" 28 oktober 2008
955234 Ändringarna som du gjort i offlineläge försvinner när du byter till onlineläge i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook 28 oktober 2008
954227 Felmeddelande när du kör funktionen Dubblettidentifiering på dataposter i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ett objekt krävs" 28 oktober 2008
953033 Felmeddelande när du försöker importera data som omfattar ett plocklisteattribut i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Transformationsanalysdata" 28 oktober 2008
952874 Det saknas ett tecken i ett automatiskt genererat fakturanummer när du skapar en faktura i Microsoft Dynamics CRM 4.0 28 oktober 2008
954673 E-postmeddelandet skickas inte när du stänger guiden Skapa snabbkampanj i Microsoft Dynamics CRM 4.0 28 oktober 2008
954349 Du kan inte välja någon prislista trots att det finns en prislistesökknapp i formuläret Skapa entitet eller i formuläret Uppdatera entitet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 oktober 2008
954655 Microsoft Dynamics CRM 4.0 utför ingen kontroll av ett produktnummers unicitet när du har lagt till ett anpassat attribut i en produktentitet 29 oktober 2008
955452 Radmatningar används inte när du skickar ett e-postmeddelande som använder en e-postmall för att återge data med radmatningar i Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 oktober 2008
953842 Felmeddelande när du försöker omvandla ett befintligt lead i vissa snabbkampanjsvar till entiteter i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det gick inte att hitta den begärda posten eller så har du inte tillräckliga behörigheter för att visa den" 29 oktober 2008
956354 Det beräknade intäktsbeloppet för en stängd affärsmöjlighet multipliceras med 10 000 när du har uppgraderat den italienska versionen av Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.0 29 oktober 2008
958571 Du kan inte importera en organisation i Deployment Manager i Microsoft Dynamics CRM 4.0 30 oktober 2008
954433 Du får ett felmeddelande eller kan inte välja uppslagsvärdet på sidan Avancerad sökning i Microsoft Dynamics CRM 4.0 30 oktober 2008
953999 Microsoft Dynamics CRM 4.0 returnerar inte resultaten om du försöker exportera dem till ett Excel-kalkylblad när du har använt villkoret Kommande X dagarna i en avancerad sökfråga 5 november 2008
955055 Felmeddelande när du öppnar ett kopplingsdokument i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Mail_Merge_[Number][1] är ett huvuddokument för kopplad utskrift. Dess datakälla går inte att hitta" 5 november 2008
952855 En användare som har en klientåtkomstlicens för administrativt läge har oväntat åtkomst till anpassade entiteter i Microsoft Dynamics CRM 4.0 7 november 2008
955065 Du kan få layout- eller formateringsproblem när du kör en rapport i vissa versioner av Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 november 2008
948987 Felmeddelande när du importerar data till Microsoft Dynamics CRM 4.0 med hjälp av Dataimportguiden eller startar en ny datamigrering med Datamigreringshanteraren: "Matchningsfel för dataavgränsare: endast en avgränsare hittades" 11 november 2008
956859 Verktygsfältet i Microsoft Dynamics CRM inaktiveras i Outlook om nätverksanslutningen bryts i mindre än en minut 20 november 2008
952680 Felmeddelande när du försöker lägga till en kontraktrad i ett kontrakt i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det gick inte att hitta den begärda posten eller så har du inte tillräckliga behörigheter för att visa den" 20 november 2008
950119 Felmeddelande när du försöker spara en avtalad tid för ett tillhörande konto i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Överträdelse av UNIQUE KEY-begränsning UQ_PrincipalObjectAccess" 5 december 2008
949202 Felmeddelande när du klickar på en del i ett diagram för att visa vissa datatabeller i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Bearbetningen av FilterExpression för tabellen Table0 kan inte utföras" 5 december 2008
951909 Felmeddelande när du försöker importera en anpassning till en annan Microsoft Dynamics CRM 4.0-server: "Ogiltigt namnprefix" 8 december 2008
950372 Du uppmanas att ange användarnamn och lösenord flera gånger när du startar Outlook eller när du klickar på en Microsoft Dynamics CRM-mapp i Outlook på en Windows Vista-baserad dator 8 december 2008
958902 Flikarna är trunkerade eller osynliga när du lägger till anteckningar i ett entitetsformulär i Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 december 2008
954322 Felmeddelande när importerar vissa anpassningar till en uppgraderad installation av Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Filen kunde inte överföras eller så misslyckades importen" 9 december 2008
950207 Felmeddelande när du försöker öppna en kampanjaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ett undantagsfel av typen System.Web.HttpUnhandledException inträffade" 9 december 2008
957406 Felmeddelande när du försöker skapa en avtalad tid med hjälp av kontaktformuläret i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Åtminstone en av mottagarna saknar e-postadress eller tillåter inte e-post" 9 december 2008
958836 Felmeddelande när du kör en anpassad rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ett fel har inträffat" 9 december 2008
959394 En felaktig post öppnas när du dubbelklickar på en post i Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 december 2008
952322 En arbetsflödesregel fungerar inte som förväntat när du använder regeln i Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 december 2008
958287 Felmeddelande när du visar ett aktivitetsformulär i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ett undantagsfel av typen System.Web.HttpUnhandledException inträffade" 10 december 2008
953489 Inga poster visas när du kopplar dokument med alternativet "Alla poster på den aktuella sidan" eller "Alla poster på alla sidor" i Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 december 2008
954313 Felmeddelande när du försöker logga in på Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen från Microsoft Dynamics CRM 4.0-servern: "Den begärda IP-adressen har en annan adressuppsättning än nätverksadressen" 10 december 2008
952658 Du hittar ingen Knowledge Base-artikel när du söker efter den i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook 10 december 2008
955418 Du kan inte ta bort en anteckning genom att använda en användare vars roll inte har utskriftsbehörighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 december 2008
954592 Alla mappningar mellan Lookup-egenskapen för en anpassad entitet och Customer-egenskapen för en offert använder en felaktig objekttypskod när du har skapat ett samband i Microsoft Dynamics CRM 4.0 10 december 2008
955981 Felmeddelande när du försöker öppna en anpassad vy i en servicekalender i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "sparad fråga med id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e finns inte" 10 december 2008
958181 Felmeddelande när du importerar en organisation i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Typ- eller namnområdesnamnet InvokeDotNetAssembly finns inte i namnområdet Microsoft.Crm.Workflow" 11 december 2008
957270 Du kan oväntat överföra en avtalad tid utan specificerat ämne trots att ämnesattributet för entiteten Avtalad tid är inställt på Krävs av företaget i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 december 2008
956127 Vissa attribut för entiteten Outlook-synkronisering saknas i en fil med exporterade anpassningar från Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 december 2008
956282 Felmeddelande när du använder Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK för att utveckla en anpassad arbetsflödesaktivitet-sammansättning. "Nyckeln får inte vara NULL" 11 december 2008
953887 Felmeddelande när du försöker redigera vissa egenskaper för ett importerat arbetsflöde i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Posten är otillgänglig" 11 december 2008
954940 Felmeddelande när du försöker ta bort en anpassad entitetspost i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ett fel har inträffat. Kontakta systemadministratören" 11 december 2008
955253 Felmeddelande när du försöker lägga till deltagare i en befintlig avtalad tid i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Du har inte tillräckliga privilegier för att komma åt Microsoft Dynamics CRM-objektet eller för att utföra den begärda åtgärden" 11 december 2008
955064 Du kan inte visa skapade aktiviteter i formuläret Kampanjaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 4.0-webbklienten 11 december 2008
956237 Arbetsflödet är kvar i vänteläge när du har skapat en arbetsflödesregel för att uppdatera statusen på en affärsmöjlighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 december 2008
951432 Du kan inte växla tillbaka till onlineläge i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook med offlineåtkomst om du byter till en annan nätverksanslutning när du är offline 11 december 2008
956771 En dokumentkopplingsmall kopplas oväntat ihop med en felaktig anpassad entitet när du har exporterat mallen till en ny miljö i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 december 2008
957305 Ett oväntat felmeddelande visas när du lägger till produkter i offerter, order eller fakturor som har skapats från en affärsmöjlighet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 december 2008
957920 Inget e-postmeddelande skickas när du har avslutat guiden Skapa snabbkampanj i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 december 2008
955977 Du kan inte öppna en anpassad entitetspost när du är offline även om du har behörighet att öppna posten i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Microsoft Office Outlook 11 december 2008
959226 Felmeddelande när du importerar en organisation till Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det är inte tillåtet att ändra rapportens parametrar eller datakällor till de värden du har angett" 11 december 2008
954929 Datorn är långsam när du växlar användare från en affärsenhet till en annan i Deployment Manager i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 december 2008
954640 En mapp utan namn visas i det överordnade fältet när du öppnar adressformuläret i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 december 2008
956370 Datumet i fältet Startdatum på en kontraktrad är felaktigt när du har utfört en Förnya kontrakt-åtgärd i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 december 2008
959775 Inget e-postmeddelande skickas när du har avslutat guiden Skapa snabbkampanj trots att du har installerat snabbkorrigering 954673 i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 december 2008
953586 Felmeddelande när du försöker starta asynkrontjänsten i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Undantagsfel vid start av asynkrontjänsten: MSCRMAsyncService" 11 december 2008
956751 Ett arbetsflöde utlöses två gånger trots att motsvarande arbetsflödesregel är inställd på att bara köras när aktivitetens status är Slutförd i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 december 2008
957975 Ett decimalvärde bearbetas felaktigt i Microsoft Dynamics CRM 4.0 när du kör ett arbetsflöde 11 december 2008
957421 Outlook kraschar när du synkroniserar Outlook med Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook 11 december 2008
957299 Du får ett felmeddelande när du klickar på Ange egenskaper i ett Skicka e-post-steg i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workflow Designer 11 december 2008
957919 Du får ett felaktigt felmeddelande när du skapar samma faktura en gång till i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 december 2008
958072 Du kan inte använda vissa användarfrågor som körs mot kontakter, lead eller konton när du har uppgraderat från Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 december 2008
957377 Lokaliserade vyer innehåller ett ogiltigt layoutXML-element när du har uppgraderat den norska versionen av Microsoft Dynamics CRM 3.0 till Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 december 2008
949069 Multilookup-attribut inaktiveras i vissa formulär när du har importerat vissa anpassningar i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 december 2008
955750 Du kan oväntat skapa en avtalad servicetid även om du inte har privilegier för entiteten Service i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 december 2008
955061 Felmeddelande när du använder en Presend Callout-händelse för att hämta ämnesobjektet för ett e-postmeddelande i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook: "Sändning av() misslyckades HR = 80045f00" 12 december 2008
956445 En post är kvar i Microsoft Dynamics CRM-databasen trots att du har tagit bort posten i Microsoft Dynamics CRM 4.0-webbklienten 12 december 2008
955487 Radmatningarna försvinner när du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av dokumentkopplingsmallen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 december 2008
955006 Du kan inte lägga till en användare från en överordnad domän i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 december 2008
955058 Datorn är långsam när du gör vissa konfigurationsändringar i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 december 2008
956079 När du skapar en rapport med hjälp av Rapportguiden i Microsoft Dynamics CRM 4.0 visas bara de poster som har ändrats under de senaste 30 dagarna för tillhörande posttyp 15 december 2008
947762 Ett arbetsflöde som är inställt på att utlösas vid villkoret "Postattributändring" kan utlösas oväntat trots att de övervakade attributet inte har ändrats i Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 december 2008
958003 Felmeddelande när du publicerar ett importerat arbetsflöde i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Automatiska arbetsflöden kan inte publiceras om inga aktiveringsparametrar har angetts" 16 december 2008
958563 Brödtexten i ett e-postmeddelande visas inte när du visar egenskaperna för ett steg som refererar till ett e-postmeddelande i ett arbetsflöde i Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 december 2008
955482 Attributen "actualstart" och "actualend" i ActivityPointer-entiteten är oväntat inställda på "Endast datum" i Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 december 2008
959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 kraschar när du bearbetar e-postmeddelanden via E-postroutern för Microsoft Dynamics CRM 16 december 2008
958280 Felmeddelande när du försöker spara ett återkommande veckoschema i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Värdet var antingen för stort eller för litet för Int32" 16 december 2008
957225 En arbetsflödesregel utlöses oväntat i Microsoft Dynamics CRM 4.0 när du skickar en e-postmeddelandeaktivitet för en snabbkampanj 16 december 2008
956112 Felmeddelanden i programloggen på Microsoft Dynamics CRM-servern när du har tagit bort en snabbkampanj: "Borttagningstjänsten kunde inte rensa tabell=[tabellnamn]" 16 december 2008
954682 Fliksekvensen visas i oväntad ordning om flikarna innehåller stora avsnitt med flerradiga fält i Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 december 2008
957086 Felmeddelande när du försöker ändra en organisatör av en avtalad tid i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det går inte att ta bort delningen av posten. Den markerade postens ägare är den enda som har tillstånd att ta bort delningen för andra" 16 december 2008
960249 Felmeddelande när du försöker köra dataimporteringsfunktionen för att importera vissa data i den kinesiska (traditionell) versionen av Microsoft Dynamics CRM 4.0: "CrmSoapExtension detected non-CrmException" 16 december 2008
952852 Det returnerade antalet är felaktigt när du kör en FetchXML-fråga från Microsoft Dynamics CRM 4.0 Software Development Kit 16 december 2008
950307 Vid växling till offlineläge hämtas inte en användarpost till den lokala MSDE-databasen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 december 2008
956045 Endast kortdatumformatet visas i fälten "Skapad den" och "Senast redigerad" i egenskapsdialogrutan för en post i Microsoft Dynamics CRM 4.0 16 december 2008
953764 Filtret "Hämtad från överordnat objekt" i en anpassad entitet fungerar inte som förväntat i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 december 2008
956257 Startdatumet för räkenskapsåret visas felaktigt i Microsoft Dynamics CRM 4.0 om du befinner dig i tidszonen GMT+12 eller GMT+13 17 december 2008
959572 Fältet "Källkampanj" för en affärsmöjlighet fylls inte i när du omvandlar ett kampanjsvar i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 december 2008
956537 Den bifogade filen i en dokumentkopplingsmall försvinner under importeringen av anpassningar i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 december 2008
955833 Felmeddelande när du försöker ändra en inloggad användares konto på sidan Ange säkerhetskonto i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft CRM-tjänstekontot är inte giltigt" 17 december 2008
958487 Felmeddelande när administratören masstilldelar om poster från en användare till en annan i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det går endast att upphäva publiceringen av publicerade arbetsflöden och arbetsflödesmallar" 17 december 2008
958250 Felmeddelande när du markerar 11 oktober 2008 i Microsoft CRM-kalendern om du konfigurerar inställningarna till tidszonen för Santiago på en Windows-baserad dator: "Oväntat fel" 17 december 2008
956521 Ändringar visas inte om du schemalägger om en tjänsteaktivitet med knappen "Schemalägg om" i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 december 2008
958256 Fältet Överordnad kund är inte ifyllt i kontaktposten när du har omvandlat ett lead till en kontopost och till en kontaktpost i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 december 2008
956283 Felmeddelande när du försöker redigera ett veckoarbetsschema för en användare eller för utrustning i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ett fel har inträffat och du bör kontakta systemadministratören" 17 december 2008
957380 Du kan inte ange statuscode-attributet med CompoundCreate-processen innan du skapar fakturan i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 december 2008
958791 Felmeddelande när du försöker lägga till en användare från en betrodd domän i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ett fel har inträffat" 17 december 2008
959208 Jobbet för dubblettidentifiering upptäcker inte alla dubbletter i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 december 2008
955469 Du får ett felmeddelande när du försöker tilldela en annan användare en instans av en entitet i Microsoft Dynamics CRM-webbklienten eller Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook 17 december 2008
958818 Felmeddelande när du försöker tilldela en användare ett e-postmeddelande från en Microsoft Dynamics CRM 3.0-kö: "Aktiviteter som har stängts kan inte tilldelas en annan användare" 17 december 2008
955423 Felmeddelande av följande typ när du kopplar ihop två konton som har lagts till i en utskickslista i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Sammankopplingen avbröts. Kontakta systemadministratören och försök igen" 17 december 2008
955685 En användare som har privilegiet Tilldela roll i en underordnad affärsenhet kan oväntat tilldela systemadministratörsrollen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 december 2008
957589 Felmeddelande när du försöker redigera vissa kolumner i vyer i arbetsflödesentiteten med hjälp av funktionen Avancerad sökning i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft Dynamics CRM har påträffat ett fel" 19 december 2008
957318 I servicekalendern i Microsoft Dynamics CRM 4.0 kan du visa poster för användare och utrustning som du inte har behörighet för via din säkerhetsroll 19 december 2008
961135 Felmeddelande när du försöker öppna en vy i en servicekalender i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Fel: Ett undantagsfel av typen System.Web.HttpUnhandledException inträffade"12 december 2008
957960 Du kan inte växla till onlineläge när du har skickat ett e-postmeddelande till en annan användare i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Microsoft Office Outlook19 december 2008
955233 Du får ett felmeddelande när du sparar en säkerhetsroll i Microsoft Dynamics CRM 4.019 december 2008
950266 Du loopas på inloggningssidan när du försöker köra guiden Datamigreringshanteraren i Microsoft Dynamics CRM 4.019 december 2008
966206 Det skapas ingen ögonblicksbild av rapport när du försöker schemalägga en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0 22 december 2008
955051 Alla nödvändiga attribut markeras inte eller visas inte korrekt när du definierar en ny datamappning inriktad på kontraktentiteten i Microsoft Dynamics CRM 4.0 5 januari 2009
957970 Flikar kan försvinna när du klickar mellan flikar i vissa entitetsformulär i Microsoft Dynamics CRM 4.0 och skrivbordet 6 januari 2009
955422 Felmeddelande när du försöker öppna en stängd affärsmöjlighet på nytt i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "1 är ingen giltig statuskod för affärsmöjligheten"6 januari 2009
957031 Felmeddelande när du försöker starta Microsoft Dynamics CRM 4.0 när du har uppgraderat operativsystemet till Windows Server 2008: "Den begärda prestandaräknaren är inte en anpassad räknare. Den måste initieras som skrivskyddad" 6 januari 2009
952599 Etiketten för adressfältet är felaktig när du har publicerat anpassningen av entiteterna Kontakt och Konto i Microsoft Dynamics CRM 4.07 januari 2009
952148 Felmeddelande första gången du försöker växla till onlineläge när du har uppgraderat Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten för Outlook till Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook med offlineåtkomst: "Ett oväntat fel uppstod"9 januari 2009
956852 Felmeddelande när du kör en rapport som använder kommandotypen "StoredProcedure" i Microsoft Dynamics CRM-anslutning för SQL Server Reporting Services: "Frågekörningen misslyckades för datauppsättningen Test_MSCRM" 12 januari 2009
955574 Felmeddelande när du gör en dokumentkoppling i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Fel 0x80041103 Entiteten Kontakt innehåller inget attribut med namnet = ''" 13 januari 2009
957057 Du kan inte ställa in raderingsfunktionssättet på "Ta bort länk" eller "Begränsa" för ett anpassat samband mellan två anpassade entiteter i Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 januari 2009
957704 Inga användare hittas när du söker efter vissa systemanvändare via efternamnen från ett samband i Microsoft Dynamics CRM 4.0 13 januari 2009
960286 Det finns en ny uppdatering för tidszons- och sommartidsinställningarna i Microsoft Dynamics CRM 4.0 och Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Microsoft Office Outlook15 januari 2009
957871 Workflow Expansion Task-posterna gör att AsyncOperationTable-tabellen i MSCRM-databasen blir för stor i Microsoft Dynamics CRM 4.015 januari 2009
953821 Ett arbetsflöde utlöses oväntat när du uppdaterar en post som har en dubblettpost i Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 mars 2009
968135 Felmeddelande när du försöker importera en arbetsflödesregel i den turkiska versionen av Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Data.SqlClient.SqlException: Invalid column name 'isCrmUIWorkflow'"9 mars 2009
957966 Du kan inte exportera en post till ett Excel-kalkylblad om du använder ett dynamiskt alternativ i Microsoft Dynamics CRM 4.0 9 mars 2009
968672 Mottagaren ser inte ikonen för spårat e-postmeddelande i Microsoft Dynamics CRM när en Microsoft Dynamics CRM-användare skickar ett spårat e-postmeddelande i Microsoft Dynamics CRM till en annan Microsoft Dynamics CRM-användare12 mars 2009
958601 I Microsoft Dynamics CRM 4.0 försvinner anteckningarna om en dubblettpost upptäcks när du försöker spara en post 12 mars 2009
968755 Tabellerna AsyncOperationBase och WorkflowLogBase blir snabbt mycket stora och datorn blir långsam när du använder många arbetsflöden i Microsoft Dynamics CRM 4.012 mars 2009
968515 De befintliga anpassade säkerhetsrollerna får inte dolda privilegier när du har installerat snabbkorrigering 950886 i Microsoft Dynamics CRM 4.0 12 mars 2009
956330 Datorn blir långsam och processorbelastningen hög när du importerar anpassningar i Microsoft Dynamics CRM 4.012 mars 2009
966331 Du kan tilldela ett ärende från en kö till en annan i Microsoft Dynamics CRM 4.0 oavsett vilka privilegier din säkerhetsroll har12 mars 2009
958562 Standardantalet decimaler i ett beloppsfält är inställt på två när du använder koreanska eller japanska i Microsoft Dynamics CRM 4.012 mars 2009
950266 Du loopas på inloggningssidan när du försöker köra guiden Datamigreringshanteraren i Microsoft Dynamics CRM 4.012 mars 2009
955138 Datorn är långsam eller drabbas av timeout när du försöker öppna vissa vyer i Microsoft Dynamics CRM 4.0 18 mars 2009
959549 Administratörer kan oväntat visa Active Directory-användare som inte tillhör administratörens organisationsenhet i Microsoft Dynamics CRM 4.0 19 mars 2009
969287 E-postroutern flyttar oönskade e-postmeddelanden till en olevererbar mapp om ett snabel-a (@) är det första tecknet i avsändarens visningsnamn i Microsoft Dynamics CRM 4.019 mars 2009
954811 Det tar lång tid att öppna Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager på en Microsoft Dynamics CRM 4.0-server30 mars 2009
961135 Felmeddelande när du försöker öppna en vy i en servicekalender i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Fel: Ett undantagsfel av typen System.Web.HttpUnhandledException inträffade"6 april 2009
970136 Ett konto som inte längre är överordnat ett underordnat konto kan oväntat visa posterna i det underordnade kontot i Microsoft Dynamics CRM 4.013 april 2009
969946 Det finns ett verktyg tillgängligt för att extrahera spårningstoken från e-postmeddelandets ämne och uppdatera spårningstokenkolumnen i e-posttabellen i Microsoft Dynamics CRM 4.014 april 2009
958084 Det finns en snabbkorrigering som inaktiverar funktionen för smart matchning i Microsoft Dynamics CRM 4.0 14 april 2009
969776 Vissa anteckningar synkroniseras inte som förväntat när du växlar till offlineläge i Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook 7 maj 2009
969758 Du kan inte konfigurera ett Active Directory-domänschema och Microsoft Dynamics CRM 4.0-webbadresser separat för externa och interna Active Directory-användare7 maj 2009
953812 Det finns en snabbkorrigering som gör att du kan spåra en avtalad tid i en delad kalender i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook7 maj 2009
963054 Microsoft Dynamics CRM 4.0 genererar aktiviteter för inaktiva medlemmar i en utskickslista när du skapar kampanjaktiviteter, snabbkampanjaktiviteter eller dokumentkopplingsaktiviteter från utskickslistan 7 maj 2009
957720 Vissa poster i offlinedatabasen försvinner när du har ignorerat ett problem som uppstår när du växlar till onlineläge i Microsoft Dynamics CRM 4.0 för Microsoft Office Outlook med offlineåtkomst 2 juli 2009
959072 Ett entitetsformulär läses in långsamt när du har lagt till många fält för flera olika attributtyper Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 juli 2009
956526 När du skapar en kampanj eller en snabbkampanj för att skapa en e-postaktivitet med alternativet "Tilldela till kö" anges avsändaren felaktigt som ägare av ett massåtgärdsjobb i Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 juli 2009
971758 Ett oväntat felmeddelande visas trots att du ändrar kundens affärsmöjlighetsroll från dubblett till unik i Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 juli 2009
971356 Du får ett felmeddelande om stackspill om händelsen OnChange() aktiveras för ett uppslagsfält i ett entitetsformulär och om fältet ändras efter ett meddelande om identifierad dubblett i Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 juli 2009
971082 Du kan inte ta bort data från ett fält i en dubblettpost i Microsoft Dynamics CRM 4.0 2 juli 2009
972150 Egenskaperna för E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM 4.0 återställs oväntat till standardinställningarna när du har ändrat dem 2 juli 2009
971355 Ytterligare radmatningar skapas oväntat i Microsoft Dynamics CRM 4.0 i e-postmeddelanden som skapas genom ett arbetsflöde2 juli 2009
972482 Ett felmeddelande visas när du spårar en avtalad tid om egenskapen "ExchangeEntryID" innehåller mer än 512 tecken i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook 2 juli 2009
971353 Felmeddelande när du skapar flera användare på samma gång med metoden Service.Create(user) i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Det går inte att infoga dubblettnyckel"2 juli 2009
971354 Microsoft Outlook kraschar när du aktiverar funktionen "Följ upp i CRM" för en ombudskontakt när du har installerat Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 4.02 juli 2009
972501 Verktygsfältet läses inte in som förväntat i Microsoft Dynamics CRM 4.0 Outlook-klienten 2 juli 2009
972033 Felmeddelande när du försöker lägga till en användare i Microsoft Dynamics CRM 4.0 från en betrodd överordnad domän: "Du försöker skapa en användare med ett domäninloggningskonto som inte finns. Välj ett annat konto och försök igen"27 augusti 2009
974037 E-postmeddelanden med vissa visningsnamn spåras inte i CRM efter att du har installerat Samlad uppdatering 4 27 augusti 2009
974310 Arbetsflöden fungerar periodvis inte vid väntevillkor27 augusti 2009
976091 Det finns en uppdatering för ändring av sommartidsinställningar 2009 för Kairo och Western Australia för Microsoft Dynamics CRM 4.022 oktober 2009
975579 En order blir oväntat skrivskyddad om en arbetsflödesregel eller ett SDK-program ändrar status på ordern till "Pågår" i Microsoft Dynamics CRM 4.022 oktober 2009
975529 Felmeddelande när du försöker ändra ett domännamn för en befintlig Microsoft Dynamics CRM-användare i en betrodd domän: "Domännamnet finns inte"22 oktober 2009
975490 Ett dödläge inträffar när Microsoft Dynamics CRM 4.0-asynkrontjänsten körs på flera servrar22 oktober 2009
974434 Du kan inte installera Microsoft Dynamics CRM 4.0 eller skapa ytterligare organisationer i Microsoft Dynamics CRM 4.0 utan systemadministratörsprivilegier i Microsoft SQL Server22 oktober 2009
977714 Du kan oväntat massredigera stängda affärsmöjligheter eller stängda lead i Microsoft Dynamics CRM 4.017 december 2009
978093 Organisationsimportguiden kraschar när du använder det manuella alternativet för att mappa användare när du ska mappa en användare från en extern betrodd domän i Microsoft Dynamics CRM 4.0 17 december 2009
978201 Servicekalendern visar inte tjänsteaktiviteter eller vanliga avtalade tider som börjar innan visningsintervallet17 december 2009
978842 Felmeddelande när du försöker spara ändringar som du gör i en säkerhetsroll i en affärsenhet i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Ett fel har inträffat"11 februari 2010
978872 Felmeddelande när du kör en rapport medan Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Outlook har statusen "offline": "Fel: Ett fel har uppstått"11 februari 2010
978929 Uppdaterade poster i en Microsoft Dynamics CRM 4.0-organisationsdatabas synkroniseras inte till en offlinedatabas när du växlar till offlineläge i Microsoft Dynamics CRM för Microsoft Office Outlook med offlineåtkomst11 februari 2010
978638 Felmeddelande när du synkroniserar data i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Microsoft Office Outlook: "Ett okänt fel uppstod när data skulle synkroniseras med Outlook"11 februari 2010
979483 En länk mellan två ämnen tas inte bort när du har tagit bort ett ämne i Microsoft Dynamics CRM 4.0 11 februari 2010
980627 Databasen för en ny organisation innehåller inga snabbkorrigeringar av metadata när du har installerat snabbkorrigeringar av metadata i den nya organisationen i Microsoft Dynamics CRM 4.0
8 april 2010
981885 Data i fälten under adressavsnittet för en kontakt saknas när du har synkroniserat Microsoft Office Outlook med Microsoft Dynamics CRM 4.0 8 april 2010
981309 Microsoft Office Outlook 2007 stängs när du skapar en etikettdokumentkoppling i en Microsoft Dynamics CRM-klient för Microsoft Office Outlook med Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 4.08 april 2010
981839 Postnumret visas på fel plats för en kontakt i Microsoft Outlook när du har synkroniserat Microsoft Outlook med Microsoft Dynamics CRM 4.08 april 2010
981625 Tjänsten DeletionService kraschar när du kör den för att ta bort en post från en Microsoft Dynamics CRM 4.0-databas
3 juni 2010
982510Varningsmeddelande "Det gick inte att lägga till webbadressen för Microsoft Dynamics CRM-servern i listan med betrodda platser" när du försöker öppna en Microsoft Dynamics CRM 4.0-klient för Outlook i en säkerhetslåst miljö
3 juni 2010
983439Dubblettidentifieringsregeln fungerar inte när du omvandlar ett lead till ett konto i Microsoft Dynamics CRM 4.03 juni 2010
2249156Dubbla e-postmeddelanden skickas oväntat från servrar som innehåller asynkrontjänsten för Microsoft Dynamics CRM 4.029 juli 2010
Egenskaper

Artikel-id: 949256 – senaste granskning 12 sep. 2011 – revision: 1

Feedback