När du försöker installera Windows XP Service Pack visas felmeddelandet "Åtkomst nekad" eller "Installationen av Service Pack slutfördes inte"

Symptom

När du installerar Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller Service Pack 3 (SP3) visas följande typ av felmeddelande:
Fel vid installation av Service Pack 3. Åtkomst nekad.
Fel vid installation av Service Pack 3. Installationen av Service Pack slutfördes inte
Eller också innehåller filen Svcpack.log följande felmeddelande:
DoRegistryUpdates failed

Orsak

De här felen kan uppstå när behörigheterna för en eller flera registernycklar är begränsade på ett sätt som gör att nycklarna inte kan uppdateras. Registernycklar kan begränsas av vissa program som ändrar systemåtkomstkontrollistorna (SACL) i registret så att administratörskonton inte kan ändra dem. Installationsprogrammet för Service Pack-versioner körs under ett administratörskonto (Användare) och har därför inte åtkomst till begränsade registernycklar. Om en Service Pack-version för Windows XP inte kan uppdatera en registernyckel på grund av att den har begränsats av ett annat program, kan versionen inte installeras.

I avsnittet Mer information kan du läsa om hur du tar reda på om registret har uppdaterats.

Lösning

Lös problemet genom att använda följande felsökningsmetoder i den ordning de visas. Metoderna är avsedda för användare på mellannivå till avancerad nivå.Obs! Du måste vara inloggad i Windows med ett administratörskonto för att kunna använda metoderna. Om det här är din egen dator är du sannolikt redan inloggad med ett administratörskonto. Om det här är en dator som tillhör ett företagsnätverk måste du kanske be systemadministratören om hjälp. På följande Microsoft-webbplats kan se om du är inloggad på Windows med ett användarkonto med administratörsbehörighet:

Metod 1: Starta om datorn och försök sedan att hämta och installera Windows XP SP3 från Microsoft Download Center

Om ett program körs med en låst fil kan du prova att låsa upp filen genom att starta om datorn. Försök att låsa upp filen genom att avsluta alla program och starta om datorn. Försök sedan att hämta och installera Service Pack-versionen igen.

Om du först försökte installera Windows XP SP3 via Windows Update, men det inte gick, hämtar du det fullständiga Windows XP SP3-paketet från Microsoft Download Center. Försök sedan att installera Service Pack-versionen.Om du vill veta mer om hur du hämtar Windows XP Service Pack 3 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Om problemet nu har åtgärdats och du har installerat Windows XP SP3 utan problem, är du klar.

Om du vill veta mer om hur du återställer standardsäkerhetsinställningarna för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

313222 Hur återställer jag säkerhetsinställningarna till standardinställningarna?Om problemet inte löstes med den här metoden går du till metod 2.

Metod 2: Starta om datorn och stäng sedan eller inaktivera alla antivirus- och antispionprogram som körs

Varning! Den här åtgärden kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi informerar om den så att du kan välja den om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.

Gå inte in på andra webbplatser eller hämta filer medan ditt antivirus- och antispionprogram är stängt eller inaktiverat, så minskar du risken för angrepp från obehöriga användare eller skadlig programvara.

En av de vanligaste orsakerna till installationsproblem är att en fil som behövs för Service Pack-installationsprogrammet hålls öppen eller har låsts av ett program, t.ex. ett antivirusprogram, från en annan tillverkare. Du kan undvika problemet genom att följa anvisningarna nedan innan du installerar Windows XP SP3:
 1. Avsluta alla program och starta om datorn.
 2. När du har startat om datorn stänger eller inaktiverar du eventuella antivirusprogram eller antispionprogram som körs.

  Obs! Vanligtvis kan du inaktivera de här programmen från meddelandefältet. Högerklicka på ikonen för programmet från annan tillverkare och klicka sedan på ett alternativ för att stänga eller inaktivera programmet. Om alternativet inte finns kan se efter i programdokumentationen eller kontakta programtillverkaren.
 3. När du har stängt antivirusprogrammet eller antispionprogrammet, installerar du Windows XP SP3 från det fullständiga paketet som du hämtade i metod 1.
 4. När installationen av Windows XP SP3 är klar startar du om antivirusprogrammet eller antispionprogrammet som du inaktiverade i steg 2.
Om problemet nu har åtgärdats och du har installerat Windows XP SP3 utan problem, är du klar.

Om problemet ändå inte är löst och du är van vid avancerad felsökning går du till avsnittet "Avancerad felsökning". Om du helst inte använder avancerade metoder går du till avsnittet "Nästa steg".

AVANCERAD FELSÖKNING

Avsnittet innehåller metoder för avancerad felsökning som kan användas om stegen i avsnittet "Lösning" inte fungerade. Den här metoden är endast avsedd för avancerade användare.

Återställ registret och filbehörigheterna

Om du vill att vi ska återställa registret och filbehörigheterna åt dig, går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.


Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50389

Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd-skiva och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Så här återställer du registret och filbehörigheterna:
 1. Hämta och installera Subinacl.exe-filen. Besök i så fall följande Microsoft-webbplats:
 2. Starta Anteckningar.
 3. Kopiera och klistra in följande text i Anteckningar.
  cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
  subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel enbart i förklarande syfte och gör inga utfästelser, varken uttryckligen eller underförstått. Detta omfattar men begränsas inte till underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. I denna artikel förutsätts att du känner till det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan förklara hur en viss procedur fungerar, men de ändrar inte exemplen för att utöka funktionerna och konstruera procedurer som motsvarar dina behov.
 4. Spara Anteckningar-filen som Reset.cmd.
 5. Dubbelklicka på filen Reset.cmd för att köra skriptet.

  Obs! Det kan ta lång tid att köra skriptfilen. Du måste köra skriptet som administratör.
 6. Installera Windows XP SP3.
Om problemet nu har åtgärdats och du har installerat Windows XP SP3 utan problem, är du klar.


Om den här metoden inte löste problemet går du till avsnittet "Nästa steg".

Mer Information

Så här tar du reda på om registeruppdateringen har genomförts eller inte

 1. Klicka på Start, Kör, skriv %windir%\svcpack.log och klicka på OK. Svcpack.log-filen öppnas.
 2. Klicka på SökRedigera-menyn.
 3. Skriv DoRegistryUpdates failed i rutan Sök efter och klicka på Sök nästa.

  Om registret inte har uppdaterats visas felmeddelandet "DoRegistryUpdates failed" i filen. Det här tyder på att ett fel förhindrar registeruppdateringen. Felmeddelandet ser ut ungefär så här:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates misslyckades.
  xxxx.xxx: Åtkomst nekad.

  xxxx.xxx: Meddelande som visas för användaren: Åtkomst nekad.
  Obs! I det här meddelandet står xxxx.xxx för tidsstämpeln för varje post.

Antivirusprogram

Ett antivirusprogram skyddar datorn mot virus. Hämta eller öppna inte filer från otillförlitliga källor, besök inte otillförlitliga webbplatser och öppna inte bifogade filer när antivirusprogrammet är inaktiverat. Om du vill veta mer om datorvirus klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
129972 Datorvirus: beskrivning, förebyggande åtgärder och återställning

NÄSTA STEG

Om de här metoderna inte fungerade kan du gå till webbplatsen Microsoft Hjälp och support och hitta andra lösningar på problemet. Där hittar du bland annat följande:
 • Sökbar Knowledge Base: Sök efter teknisk supportinformation och verktyg som hjälper dig att själv lösa problem med Microsoft-produkter.
 • Produktlösningscenter: Se vanliga frågor om olika produkter och viktig supportinformation.
 • Andra supportalternativ: Använd webben när du vill ställa en fråga, kontakta Microsoft Hjälp och support eller ge feedback.
Om problemen kvarstår kan du kontakta supporten:
Egenskaper

Artikel-id: 949377 – senaste granskning 25 juli 2013 – revision: 1

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2

Feedback