Felmeddelanden vid försök att installera Windows XP Service Pack 3: "Installationen av Service Pack 3 slutfördes inte" och "Ett internt fel uppstod"

Symptom

När du försöker installera Windows XP Service Pack 3 (SP3) visas följande felmeddelande:
Installationen av Service Pack 3 slutfördes inte
När du klickar på OK i felmeddelandet visas följande felmeddelande:
Ett internt fel uppstod.
Dessutom kan följande fel loggas i filen C:\Windows\Svcpack.log:
165.672: An internal error occurred. 165.672: Service Pack 3 installation did not complete. 165.672: Update.exe extended error code = 0x1ffe054f 165.672: Update.exe return code was masked to 0x643 for MSI custom action compliance 
Obs! I hela denna artikel står mappen C:\Windows för den mapp där Windows XP normalt installeras.

Orsak

Felmeddelandena i avsnittet "Symptom" beror på filer som inte är betrodda eller skadade registernycklar. Du kan ta reda på orsaken genom att söka efter tillhörande poster i filen Svcpack.log. Specifika poster anger specifika orsaker till problemet, som framgår av följande "Orsak"-avsnitt.

Orsak 1

Ta reda på om följande poster har loggats i filen Svcpack.log:
142.391: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified 142.578: Trying CheckVLKForBlock again 142.594: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified 142.594: Error: CheckVLKForBlock failed 
Dessa poster anger att orsaken till problemet är filen Licdll.dll, som kan ha ändrats eller skadats eller inte är betrodd. Licdll.dll finns i följande mapp:
C:\Windows\System32\

Orsak 2

Ta reda på om följande poster loggas i filen Svcpack.log:
211.890: IsSPBetaKey:pLA->lpVtbl->GetProductID Failed: 0x80004005 213.125: Trying CheckVLKForBlock again 214.468: Error: CheckVLKForBlock failed 
Dessa poster tyder på att problemet beror på fel produkt-ID-information i registret.

Orsak 3

Ta reda på om följande poster loggas i filen Svcpack.log:
299.031: Trying CheckVLKForBlock again 299.531: Error: CheckVLKForBlock failed 
Dessa poster visar att problemet beror på skadade eller ändrade registernycklar i förinstallerade program.

Obs! Ett program som har visat sig orsaka detta problem är Micrografx - Picture Publisher Professional 10. En lösning på problemet finns i "Lösning för orsak 3".

Lösning

Undvik problemet vid dessa orsaker genom att använda den lösning som anges för orsaken.

Lösning för orsak 1

För att lösa detta problem måste du ersätta det aktuella exemplaret av filen Licdll.dll med ett exemplar från det ursprungliga Windows XP-mediet. Gör så här:
 1. Sätt in Windows XP-CD:n i CD-enheten.
 2. Klicka på Avsluta i Installationsguiden så snart den startar.
 3. Klicka på Start och sedan på Kör.
 4. Kopiera och klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Öppna och tryck på RETUR:
  explorer
 5. Klicka på Den här datorn.
 6. Anteckna beteckningen på den enhet där Windows XP-CD:n finns.
 7. Klicka på Start och sedan på Kör.
 8. Kopiera och klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Öppna och tryck på RETUR:
  cmd
 9. Skriv eller kopiera och klistra in följande text i kommandotolksfönstret och tryck på RETUR:
  Expand CD-enhetsbeteckning:\i386\licdll.dl_ C:\Windows\system32\Licdll.dll
  Obs! I kommandot i steg 9 ersätter du CD-enhetsbeteckning med beteckningen för den enhet som du antecknade i steg 6.
 10. Installera Windows XP SP3 från följande Microsoft Windows Update-webbplats:

Lösning för orsak 2

För att lösa det här problemet måste du ersätta den felaktiga produkt-ID-registerposten med rätt produkt-ID enligt instruktionerna i "Leta upp och anteckna produkt-ID" och "Identifiera och ändra produkt-ID-registerposten".

Leta upp och anteckna produkt-ID

 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Kopiera och klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Öppna och tryck på RETUR:
  sysadm.cpl
 3. På fliken Allmäntletar du upp produkt-ID. Detta är det 20-siffriga numret under avsnittet Registrerad till.
 4. Anteckna produkt-ID för användning i avsnittet "Identifiera och ändra produkt-ID-registerposten".

Identifiera och ändra produkt-ID-registerposten

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Kopiera och klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Öppna och tryck på RETUR:
  regedit
 3. Leta upp och klicka på den registerundernyckel som liknar följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Obs! X:en är en platshållare för en sträng med 21 tecken.
 4. Det kan finnas flera undernycklar med liknande format som det i steg 3. Så här hittar du rätt undernyckel:
  1. Klicka på varje undernyckel i navigeringsfönstret.
  2. I informationsfönstret jämför du värdet för strängen för registerposten ProductID i kolumnen Data med det nummer som du antecknade i steg 4 i avsnittet "Leta upp och anteckna produkt-ID".
  3. Den registerundernyckel vars ProductID-registerpostvärde motsvarar det nummer som du antecknade i "Leta upp produkt-ID" är den registerundernyckel du söker.
 5. I navigeringsfönstret högerklickar du på den registerundernyckel som du identifierade i steg 4c. Klicka sedan på Exportera.
 6. Spara registerundernyckeln på skrivbordet som temp.reg.
 7. Högerklicka på filen temp.reg på skrivbordet, och klicka sedan på Öppna med.
 8. Klicka på Anteckningar och sedan på OK.
 9. Leta upp följande text i filen temp.reg:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
 10. Byt ut texten i steg 9 mot följande text:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
 11. Klicka på Arkiv, Spara och avsluta Anteckningar.
 12. Dubbelklicka på temp.reg, klicka på Ja i dialogrutan när du tillfrågas om du vill lägga till informationen i registret och klicka på OK.
 13. Installera Windows XP SP3 från följande Microsoft Windows Update-webbplats:

Lösning för orsak 3

För att lösa detta problem måste du ta bort registerundernyckeln InprocServer32 så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Kopiera och klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Öppna och tryck på RETUR:
  regedit
 3. Leta upp och klicka på den registerundernyckel som liknar följande registerundernyckel:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00020420-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32
 4. Klicka på Ta bortRedigera-menyn och sedan på Ja.
 5. Avsluta Registereditorn.
 6. Installera Windows XP SP3 från följande Microsoft Windows Update-webbplats:

Lösning för orsak 3

Ett program som har visat sig orsaka problemet i Orsak 3 är Micrografx - Picture Publisher Professional 10. Undvik problemet genom att tillfälligt avinstallera Micrografx och sedan installera Windows XP SP3. När Windows XP SP3 har installerats installerar du om Micrografx.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 949384 – senaste granskning 5 maj 2008 – revision: 1

Feedback