Felmeddelande vid försök att installera en snabbkorrigering eller uppdatering på en dator med Windows XP: "Du saknar behörighet att uppdatera Windows XP"

Symptom

När du försöker installera en snabbkorrigering eller uppdatering på en dator med Windows XP misslyckas installationen och följande felmeddelande visas:
Du saknar behörighet att uppdatera Windows XP. Kontakta systemadministratören.

Orsak

Detta problem kan uppstå om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Du är inte inloggad med lokal administratörsbehörighet.
 • Datorns grupprincipinställningar för domänen är alltför begränsade för att domänanvändaren ska kunna installera en snabbkorrigering eller uppdatering.

Lösning

Lös problemet så här:
 1. Kontrollera att användaren som försöker installera snabbkorrigeringen eller uppdateringen har lokal administratörsbehörighet. Gör så här:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Kopiera och klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Öppna och tryck på RETUR:
   compmgmt.msc
  3. Expandera Systemverktyg.
  4. Expandera Lokala användare och grupper.
  5. Klicka på Grupper.
  6. Högerklicka på Administratörer och klicka på Egenskaper.
  7. Kontrollera att användaren tillhör gruppen Administratörer och klicka på OK.
 2. Kontrollera att grupprincipinställningarna för domänen inte är alltför begränsade för installation av en snabbkorrigering eller uppdatering. Gör så här:
  1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Administrationsverktyg och klicka sedan på Active Directory - användare och datorer.
  2. Högerklicka på domänen och klicka sedan på Egenskaper.
  3. Klicka på fliken Grupprincip.
  4. Klicka på Standarddomänprincip och sedan på Redigera.
  5. Expandera Datorkonfiguration.
  6. Expandera Windows-inställningar.
  7. Expandera Säkerhetsinställningar.
  8. Expandera Lokala principer.
  9. Dubbelklicka på Tilldelning av användarrättigheter.
  10. Leta upp följande principer och lägg till gruppen Administratörer i var och en:
   • Säkerhetskopiera filer och kataloger
   • Återställa filer och kataloger
   • Hantera gransknings- och säkerhetslogg
   • Bli ägare till filer och andra objekt
   • Felsöka program
  11. Stäng dialogrutorna Grupprincip och Active Directory - användare och datorer.
 3. Klicka på Start och sedan på Kör.
 4. Kopiera och klistra in (eller skriv) följande kommando i rutan Öppna och tryck på RETUR:
  cmd
 5. Skriv in följande kommandon vid kommandotolken och tryck på RETUR efter varje kommando:
  gpupdate /force

  exit
 6. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill starta om datorn.

Referenser

Om du vill veta mer om ett liknande problem på datorer med Microsoft Dynamics CRM 3.0 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

934280 Felmeddelande vid försök att installera en snabbkorrigering eller uppdatering på en dator med Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Du saknar behörighet att uppdatera Windows XP" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 951244 – senaste granskning 18 maj 2009 – revision: 1

Feedback