Beskrivning av Office 2008 för Mac Service Pack 1 (12.1.0)

Sammanfattning

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS08-026 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office 2008 för Mac. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Kända problem med den här uppdateringen

 • Symptom

  Följande felmeddelande visas vid försök att installera den här uppdateringen:

  "Microsoft Office 2008 Update" doesn’t understand the <event sysodisA> message (<event sysodisA>-meddelandet förstås inte av Microsoft Office 2008-uppdateringen).

  Orsak

  Det här problemet kan uppstå om ett Office för Mac-program körs när du försöker installera uppdateringen.  Lösning

  Lös problemet genom att avsluta alla Office för Mac-program och Microsoft Messenger för Mac innan du installerar uppdateringar för Office 2008.

  Mer information om det här problemet finns på följande Microsoft-webbsida:

Information om uppdateringen

Uppdateringen Office 2008 SP1 (12.0.1) innehåller flera förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Genom uppdateringen åtgärdas säkerhetsproblem som kan utnyttjas av en angripare för att skriva över innehållet i datorns minne med hjälp av skadlig kod.Uppdateringen innehåller dessutom alla förbättringar i uppdatering 12.0.1 för Office 2008 för Mac. Om du vill veta mer om uppdatering 12.0.1 för Office 2008 för Mac klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

948057 Beskrivning av uppdatering 12.0.1 för Office 2008 för Mac

Förbättringar som ingår i uppdateringen

Uppdateringen Office 2008 SP1 (12.1.0) innehåller följande förbättringar.

Förbättringar av alla Microsoft Office 2008 för Mac-program

 • Excel-objekttypnamn visas på rätt sätt i dialogrutan "Infoga objekt" för Word och PowerPoint.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att namn på Excel-objekttyper visas på fel sätt när dialogrutan Infoga objekt öppnas.

 • Typsnittskerning för text i en figur, en textruta eller ett diagramelement justeras på rätt sätt när det stängs av.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som förhindrar att typsnittskerning för text i en figur, en textruta eller ett diagramelement justeras på rätt sätt, när det stängs av för text med vissa OpenType-typsnitt, till exempel Corbel, Cambria och Calibri.

 • Infogade PSD-filer med lager visas som förväntat.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som uppstår om du markerar kryssrutan Behandla bildlager som separata objekt när du infogar en PSD-fil med flera lager i ett Office-dokument. Problemet medför att bildlagren felaktigt placeras längst upp till vänster vid bildgränsen. Nu placeras bildlager som förväntat med sina ursprungliga lägen från den infogade PSD-filen.

 • Linjer med pilspetsar visas som förväntat.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att linjer med pilspetsar verkar längre än förväntat när de visas i Office 2008-program.

 • Microsoft Clip Gallery öppnas på rätt sätt på en skrivskyddad volym.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som förhindrar att Microsoft Clip Gallery öppnas när Microsoft Office 2008-mappen finns på en skrivskyddad volym.

 • Bättre prestanda när franska eller tyska språkverktyg används.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem i Office 2008-program, som kan medföra ökad minnesanvändning när kommandot SpråkVerktyg-menyn används för att aktivera franska eller tyska språkverktyg.

 • Bättre prestanda vid inskrivning av text i en textruta, en figur eller ett diagramelement.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som ger dåliga prestanda vid inskrivning av text i en textruta, en figur eller ett diagramelement.

 • Ökad tillförlitlighet för bilder som tidigare visades som ett rött "X".
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att vissa bilder i WMF-format (Windows Metafile) visas som ett rött "X" när de öppnas i Office 2008-program.

 • Ökad tillförlitlighet för bilder som tidigare visades med ett QuickTime-relaterat felmeddelande.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att följande felmeddelanden visas vid vissa bilder:
  • QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture.
  • QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.
  Det här problemet kan uppstå när du öppnar eller kopierar bilder från Office-dokument som har skapats i en tidigare version av Office för Mac eller en Windows-baserad Office-version.

 • Ökad tillförlitlighet vid kopiering av innehåll från ett Office 2008-program till ett Office 2004-program.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att Office 2004-program stängs oväntat när du kopierar innehåll från ett Office 2008-program till ett Office 2004-program.

 • Ökad tillförlitlighet när ett diagram skapas på en dator där NetBoot eller en nätverksarbetsmapp används.
  För alla som använder datorer med NetBoot eller en nätverksarbetsmapp åtgärdar den här uppdateringen ett problem, som förhindrar att ett nytt diagram skapas när man försöker lägga till ett diagram i ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation.

 • Ökad tillförlitlighet när en presentation sparas på en SMB-nätverksvolym.
  För användare av Mac OS X 10.5 (Leopard) åtgärdar den här uppdateringen ett problem, som kan medföra att Word, Excel eller PowerPoint oväntat stängs, när ett dokument sparas i ett 97-2004-filformat på en nätverksvolym där SMB-protokollet används. Följande är ett exempel på protokollet:

  smb://datornamn/volymnamn
 • Ökad tillförlitlighet när verktyget Ta bort Office används.
  Den här uppdateringen ger ökad tillförlitlighet när Ta bort Office används för att leta upp och ta bort tidigare installerade Office-versioner. För användare av Mac OS X 10.5 (Leopard) åtgärdar uppdateringen även ett problem, som medför att Ta bort Office söker efter Office-exemplar i en Time Machine-säkerhetskopia.

 • Ökad tillförlitlighet vid arbete med vissa typsnitt från andra företag.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som förhindrar att vissa typsnitt från andra företag visas i listan Typsnitt. Uppdateringen åtgärdar även ett problem som förhindrar att vissa typsnitt används på rätt sätt när de väljs i listan Typsnitt.

 • Ökad säkerhet.
  Genom uppdateringen åtgärdas säkerhetsproblem i Office 2008 som kan utnyttjas av en angripare för att skriva över innehållet i datorns minne med skadlig kod. Mer information finns i säkerhetsbulletinen ovan.

 • Ökad stabilitet vid användning av Microsoft Project Gallery.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att Project Gallery oväntat stängs. Problemet har åtgärdats tack vare information som kunder har skickat in via Microsoft Felrapportering.

 • Ökad stabilitet vid användning av verktygsfält.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problem som medför att Office 2008-program slutar svara eller oväntat stängs vid användaråtgärder i verktygsfält. Problemen har åtgärdats tack vare information som kunder har skickat in via Microsoft Felrapportering.

 • Text i textrutor och figurer figursätts på rätt sätt vid infogande av tabbar.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att text i textrutor och figurer figursätts på fel sätt, när man infogar en serie tabbar som medför att texten hamnar utanför textrutan eller figuren.

 • Installationsassistenten importerar Office 2004-identiteter som inte innehåller Entourage-objekt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som förhindrar att Installationsassistenten importerar identiteter som har skapats i Office 2004 och inte innehåller Entourage-objekt, till exempel e-post, kalenderhändelser, kontakter eller uppgifter.

Förbättringar av Microsoft Word 2008 för Mac

 • Korrektare japansk grammatikkontroll.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att viss japansk text felaktigt klassificeras som grammatiskt felaktig i Word.

 • Visitkortsmallar är tillgängliga i vyn "Publiceringslayout".
  Genom den här uppdateringen införs en ny uppsättning visitkortsmallar som kan skapas med hjälp av vyn Publiceringslayout. De nya mallarna är tillgängliga under Visitkort på fliken Publikationsmallar i Elementgalleri.

 • Ändrad figursättning för Microsoft Equation-objekt och Microsoft Graph-diagramobjekt fungerar på rätt sätt.
  För användare av Mac OS X 10.5 (Leopard) åtgärdar den här uppdateringen ett problem som förhindrar ändringar av figursättningen för infogade Microsoft Equation-objekt och för Microsoft Graph-diagramobjekt. När ett försök görs att ändra figursättningen visas följande felmeddelande:
  Slut på minne. Spara dokumentet nu.
 • Bakgrundsinställningar för Anpassa arbetsyta används nu på nya dokument.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som förhindrar att bakgrundsinställningen Anpassa arbetsyta i vyerna Publiceringslayout och Anteckningsbokslayout automatiskt används på nya dokument.

 • Ekvationer, organisationsscheman och andra objekt visas på rätt sätt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att vissa objekt, till exempel Microsoft Equation-objekt och Microsoft Organisationsschema-objekt, visas på fel sätt, när ett dokument där de ingår sparas i ett Open XML-format som .docx och sedan öppnas igen i Word 2008.

 • Typsnittsformatering används på rätt sätt när kommandot "Upprepa" används.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som gör att typsnittsändringar inte kan användas på innehåll i Word genom kommandot UpprepaRedigera-menyn.

 • Bättre stöd för musrullning.
  Den här uppdateringen förbättrar stödet för musrullningshjul och för trackpads som stöder en rullningsgest. Användare kan använda ett rullningshjul eller en rullningsgest för att rulla genom innehållet i Navigeringsfönster eller FormatmallarFormateringspalett. Dessutom går det snabbare att rulla genom formatmallar på panelen Formatmallar.

 • Vyn Anteckningsbokslayout har förbättrats.
  Den här uppdateringen innebär flera förbättringar av vyn Anteckningsbokslayout.
  • Flera omritningsproblem har åtgärdats.
  • Flikarnas namn och färger finns kvar när dokument i vyn Anteckningsbokslayout redigeras och sparas i Word 2007 för Windows.
  • När flera dokument öppnas i vyn Anteckningsbokslayout, och ljudanteckningar spelas in i ett dokument, ändras inspelningsstatus till "Inspelning" endast för det dokument där inspelningen sparas.
  • När information klistras in i dokument i vyn Anteckningsbokslayout, formateras informationen efter dokumentets formatering.
 • Bättre prestanda vid inskrivning av japansk text.
  För användare av den japanska versionen av Word 2008, eller den engelska versionen av Word 2008 med aktiverade japanska funktioner, åtgärdar den här uppdateringen ett problem, som gör att det går långsamt att skriva in japansk text eller använda piltangenterna för att förflytta sig inom japansk text.

 • Bättre prestanda vid användning av Dokumentöversikt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som gör det svårt att markera objekt i dokumentöversikten. Uppdateringen gör även att dokumentöversikten svarar snabbare.

 • WMF- och EMF-bilder visas på rätt sätt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att bilder i WMF- (Windows Metafile) eller EMF-format (Enhanced Metafile) visas på fel sätt när ett dokument med sådana bilder öppnas i Word 2008.

 • Ökad tillförlitlighet för användare av icke-engelska tangentbord.
  För användare av icke-engelska tangentbord åtgärdas ett problem, som medför att språket för språkkontroll som anges med kommandot SpråkVerktyg-menyn ignoreras i Word.

 • Ökad tillförlitlighet vid öppnande av ett dokument som visar dokumentöversikten.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att oväntade nivårubriker visas i dokumentöversikten, när ett dokument som visar dokumentöversikten öppnas.

 • Ökad tillförlitlighet när ett dokument sparas som en webbsida.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som förhindrar att ett dokument sparas som en webbsida i Word om dokumentet innehåller en WMF- (Windows Metafile) eller EMF-bild (Enhanced Metafile). När användaren försöker spara webbsidan visas följande felmeddelande:
  Disken är full eller för många filer är öppna.
 • Ökad tillförlitlighet när ett dokument som innehåller ett Excel-diagram sparas.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att följande felmeddelande visas:
  Ett filfel inträffade. Kontrollera nätverksanslutningarna eller se till att disketten är korrekt isatt och att det inte är något fel på den.
  Detta problem kan uppstå under följande förutsättningar: Du kopierar ett Excel-diagram till ett Word-dokument, väljer Excel-diagram (hela arbetsboken) på den smarta knappen Inklistringsalternativ och sparar Word-dokumentet i filformatet .docx.
 • Ökad tillförlitlighet vid rullning genom ett dokumentfönster med flera sidor som visas sida vid sida.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att layouten i ett dokument visas på fel sätt när dokumentets sidor visas sida vid sida i ett dokumentfönster, och användaren rullar genom sidorna.

 • Ökad tillförlitlighet vid användning av dynamiska och statiska stödlinjer.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som förhindrar att vissa objekt fäster mot närmaste dynamiska eller statiska stödlinje när objektet dras i vyn Publiceringslayout.

 • Markerat innehåll uppdateras på rätt sätt när en formatmall används.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som i vissa fall förhindrar att utseendet hos tabeller och annat innehåll uppdateras i Word när innehållet markeras, och en formatmall sedan väljs på panelen FormatmallarFormateringspalett.

 • Bättre stabilitet när franska eller tyska språkverktyg eller tangentbord används.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att Word oväntat stängs när ett franskt eller tyskt tangentbord används, eller när kommandot SpråkVerktyg-menyn används för att aktivera fransk eller tysk språkkontroll.

 • Enklare växling från ett annat program till Word.
  Den här uppdateringen gör det enklare att växla till Word när andra program är öppna. Användare kan nu klicka på Navigeringsfönster eller en rullningslist i valfritt Word-dokument för att växla till Word.

 • Text i dispositionsvyn visas på rätt sätt när alternativet "Visa endast första raden" väljs.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som förhindrar att text visas i Word efter den första raden i det första stycket i brödtexten, när alternativet Visa endast första raden väljs i verktygsfältet Disposition.

 • Text som formateras som Kapitäler visas på rätt sätt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att vissa tecken, till exempel bindestreck, visas felaktigt när typsnittsformateringen ändras till Kapitäler.

 • Inställningen "Efter" för styckeavstånd ändras för nya dokument.
  Enligt kundernas önskemål ändras inställningen Efter för styckeavstånd för nya dokument från "10 pt" to "0 pt". Mer information om hur man ändrar inställningarna för nya dokument finns i Hjälp om Word.

 • Den smarta knappen "Inklistringsalternativ" är nu tillgänglig när en figur kopieras från ett dokument med tema till ett annat dokument med tema.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att den smarta knappen Inklistringsalternativ inte visas i Word när en figur kopieras från ett dokument med ett dokumenttema till ett annat dokument med ett dokumenttema. Med hjälp av den smarta knappen Inklistringsalternativ kan man välja vilket tema som ska användas på den inklistrade figuren:
  • Det tema som används i källdokumentet som figuren kopierades från
  • Det tema som används i måldokumentet som figuren klistrades in i
 • Knappen "Återställ" i dialogrutan "Inställningar för grammatikkontroll" fungerar som den ska.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som gör det omöjligt att återställa alla grammatikinställningar med knappen Återställ i dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll på Word-panelen Stavning och grammatik. Denna knapp fungerar nu som förväntat.

 • Alternativet "Starta om numrering" fungerar som det ska för numrerade listor.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som förhindrar att numreringen startar om i en numrerad lista i Word, när kommandot Punkter och numreringFormat-menyn används för att välja alternativet Starta om numrering på fliken Numrerad lista.

 • Verktygsfältsikoner visas på rätt sätt vid växling mellan program.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att ikonerna i verktygsfältet Standard visas felaktigt eller försvinner vid växling mellan Word 2008 och andra program.

Förbättringar av Microsoft Excel 2008 för Mac

 • Formateringsalternativ för diagram har återställts.
  Genom den här uppdateringen återställs följande formateringsalternativ, som var tillgängliga i tidigare versioner av Office för Mac:
  • Formateringsalternativet Anpassade felstaplar på panelen Felstaplar för dataserier
  • Formateringsalternativet Invertera om negativ på panelen Fyllning för dataserier och datapunkter
  • Formateringsalternativen Skalstreck på panelen Skalstreck för diagramaxlar
  • Textrutan Axeletiketter i dialogrutan Välj källdata
 • Bättre kontroller av kompatibilitetsproblem.
  Genom den här uppdateringen ökar sannolikheten för att användaren varnas för eventuella kompatibilitetsproblem i en arbetsbok, när arbetsboken sparas i ett filformat som är inkompatibelt med tidigare versioner av Excel. Här ingår versioner av Excel för Windows.

 • Bättre kompatibilitet.Genom den här uppdateringen åtgärdas flera problem, som förhindrar att arbetsböcker som har skapats i Excel 2008 för Mac öppnas och sedan sparas på rätt sätt i versioner av Excel för Windows. Uppdateringen ger även bättre kompatibilitet med arbetsböcker som följer filformatsspecifikationen Open XML.

 • Valutacellformat sparas på rätt sätt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att cellformatet för celler med formatet Valuta felaktigt sparas som formatet Tal. Problemet drabbar särskilt användare av andra valutasymboler än dollartecken.

 • Bättre storleksändring i formelfältet.
  Genom den här uppdateringen fungerar formelfältet annorlunda när det flyttas eller ges en annan storlek från standardpositionen under menyraden. Om formelfältet flyttas eller ges en annan bredd bevaras ändringen, och formelfältets storlek ändras inte längre automatiskt så att det fyller hela skärmen, även om det flyttas tillbaka till standardpositionen under menyraden. Om du vill att fältets storlek åter ska ändras automatiskt tar du bort inställningsfilen com.microsoft.excel.plist och startar om Excel. Obs! Om du tar bort denna inställningsfil återställs alla Excel-inställningar till sina standardvärden.

 • Formler i en beräknad kolumn justeras på rätt sätt när en beroende kolumn på ett huvudboksblad infogas eller tas bort.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att formlerna i en beräknad kolumn visar felet #REFERENS! när en beroende kolumn tas bort. Dessutom anpassas formlerna i en beräknad kolumn, så att en beroende kolumn ingår när denna infogas på huvudboksbladet. En varning visas vid infogande eller borttagande av en beroende kolumn som påverkar formlerna i en beräknad kolumn.

 • Hyperlänkformatering bevaras när en Excel 97-2004-arbetsbok öppnas.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att hyperlänkformatering försvinner från celler med hyperlänkar, när en arbetsbok som har sparats i Excel 97-2004-filformatet öppnas.

 • Sidbrytningar kan nu dras till nya platser i vyn Normal.
  Genom den här uppdateringen är det nu möjligt att dra sidbrytningar till nya platser på ett blad när bladet visas i vyn Normal. Denna förbättring återställer en funktion som var tillgänglig i tidigare versioner av Excel genom förhandsgranskning av sidbrytningar. I vyn Normal visas sidbrytningar som streckade linjer mellan rader och kolumner.

 • Bättre prestanda.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas flera problem som påverkar prestanda vid följande åtgärder:
  • Inmatning av data
  • Rullning av bladet
  • Beräkning av komplicerade formler
  • Användning av Formelverktyget för att redigera formler
  • Ändring av cellformatering
  • Öppnande av arbetsböcker med många blad
 • Bättre precision och tillförlitlighet i trendlinjer i diagram.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas flera problem som medför att trendlinjer i diagram skapas felaktigt i Excel. I synnerhet åtgärdas ett problem som förhindrar att trendlinjer där alternativet Visa R-kvadratvärde i diagrammet används, visar R-kvadratvärden med en tiotusendels noggrannhet.

 • Ökad tillförlitlighet vid arbete med SmartArt-grafik.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att SmartArt-grafik oväntat ändrar storlek när den infogas data sedan matas in i en cell eller ett annat objekt, till exempel en bild eller ett diagram, infogas.

 • Bättre stabilitet och tillförlitlighet vid utskrift av arbetsböcker.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas flera problem som medför att Excel oväntat avslutas, eller att arbetsböcker skrivs ut på fel sätt. Exempelvis skrivs allt arbetsboksinnehåll ut som det ska i svartvitt, när kommandot UtskriftsformatArkiv-menyn används för att ange alternativet Svartvitt på fliken Blad.

 • Bättre stabilitet vid borttagning av en tom serie i dialogrutan "Välj källdata".
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att Excel stängs oväntat vid borttagning av en tom serie från listan Serie i dialogrutan Välj källdata.

 • Bättre stöd för sekundära bildskärmar.
  Den här uppdateringen innehåller följande korrigeringar för datorer med två eller flera bildskärmar:
  • När användaren klickar på den gröna Zooma (+)-knappen i ett arbetsboksfönster på en sekundär bildskärm, ändras fönstrets storlek på rätt sätt, och andra öppna arbetsboksfönster påverkas inte.
  • Arbetsböcker som har sparats i XLS-formatet öppnas på en synlig plats på Intel-baserade Macintosh-datorer med två eller flera bildskärmar.
  • Arbetsboksinformation visas på rätt sätt på sekundära bildskärmar, när kommandot Nytt fönsterFönster-menyn används för att öppna ytterligare fönster för samma arbetsbok.

Förbättringar av Microsoft PowerPoint 2008 för Mac

 • Brutna länkar till filmfiler sparas nu på rätt sätt när de har åtgärdats.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som förhindrar att ändringar av platsen för en länkad filmfil sparas i PowerPoint. Om en bruten länk till en filmfil åtgärdas och presentationen sedan sparas, är länken fortfarande bruten när presentationen öppnas igen.

 • Bättre visning av innehåll i dispositionsfönstret.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att text i dispositionsfönstret visas på fel sätt. Problemet gör det svårt att markera text längst ned i dispositionsfönstret.

 • Bättre visning och svarsreaktion vid dragning av statiska stödlinjer.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som gör det mycket svårt att dra en statisk stödlinje till en annan plats på en bild. Dessutom åtgärdas ett problem som gör att en ljusblå ruta visas när en statisk stödlinje har dragits till en annan plats på en bild.

 • Bättre visning vid växling till ett annat program under ett bildspel.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att en vit linje visas på en bild när användaren växlar till Finder eller till ett annat program och sedan växlar tillbaka till ett pågående bildspel i PowerPoint.

 • De flesta filformat för en PowerPoint-presentation kan nu läggas till på fliken "Bildteman".
  Genom den här uppdateringen kan nu PowerPoint-presentationer som sparas i filformaten .pptx, .ppt, .pot eller .potx placeras i följande mapp:
  /Users/användarnamn/Library/Application Support/Microsoft/Office/Dokumentmallar/Mina teman
  När dessa filer läggs till i mappen "Mina teman", är presentationens bildteman tillgängliga från gruppen Anpassade teman på fliken Bildteman i Elementgalleri nästa gång PowerPoint öppnas.

 • Ökad allmän stabilitet.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas flera problem som medför att PowerPoint oväntat avslutas. Problemet har åtgärdats tack vare information som kunder har skickat in via Microsoft Felrapportering.

 • Bättre prestanda och stabilitet vid utskrifter.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som ger långsamma utskrifter. Dessutom åtgärdas ett problem som medför att PowerPoint oväntat avslutas när en presentation skrivs ut på en skrivare med hög upplösning.

 • Bättre prestanda när komplicerade objekt, animeringar och övergångar används i ett bildspel.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas flera problem som medför att PowerPoint blir långsamt när bildspel med komplicerade objekt, animeringar och övergångar körs.

 • Bildobjekt visas på rätt sätt när de infogas i en platshållare.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att bildobjekt beskärs när de infogas i en bildplatshållare på en bild. Genom den här uppdateringen åtgärdas även ett problem med bilder med flera platshållare. Problemet medför att ett bildobjekt som dras och släpps på en platshållare alltid visas i den första platshållaren på bilden. Detta händer även om bildobjektet inte släpptes på den första platshållaren.

 • PowerPoint 2008-presentationer kan nu öppnas i PowerPoint Mobile.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som gör att PPTX-filer som har skapats i PowerPoint 2008 inte kan öppnas i PowerPoint Mobile. PowerPoint Mobile-versionen av PowerPoint är avsedd för telefoner med Windows Mobile.

 • Bildminiatyrer kan nu förstoras mer än 100 procent i bildsorteringsvyn.
  Genom den här uppdateringen införs möjligheten att förstora bildminiatyrer mer än 100 procent i bildsorteringsvyn. Användare kan förstora bildminiatyrer med hjälp av rutan Zooma i verktygsfältet Standard.

 • Bättre stabilitet och kompatibilitet när presentationer öppnas och sedan sparas.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas flera problem, som medför att PowerPoint oväntat stängs, slutar svara eller förlorar data, när en presentation öppnas, ändras och sedan sparas.

 • Radbrytningsreglerna "Standard" och "Anpassad" har återställts för japanska.
  För användare av den japanska versionen av PowerPoint 2008 eller den engelska versionen av PowerPoint 2008 med aktiverade japanska funktioner, är radbrytningsreglerna "Standard" och "Anpassad" tillgängliga via kommandot TypografiVerktyg-menyn. PowerPoint 2008-användare är inte längre begränsade till "strikta" radbrytningsregler.

 • Stöd för objektval ingår nu i AppleScript-ordlistan.
  Genom den här uppdateringen införs en uppsättning nya klasser och kommandon förutom uppdateringar av befintliga. Tack vare dessa nya klasser och kommandon kan AppleScript-användare skapa skript för att markera objekt och utföra åtgärder på dem. Följande nya eller uppdaterade klasser och kommandon är nu tillgängliga i AppleScript-ordlistan för PowerPoint:
  • Nya klasser:
   • selection (PowerPoint Suite)
   • shape range (Drawing Suite)
   • slide range (PowerPoint Suite)
  • Nya kommandon:
   • unselect (PowerPoint Suite)
   • align (Drawing Suite)
   • distribute (Drawing Suite)
   • group (Drawing Suite)
   • ungroup (Drawing Suite)
   • regroup (Drawing Suite)
   • copy shape range (Drawing Suite)
   • cut shape range (Drawing Suite)
  • Uppdaterade klasser:
   • document window (PowerPoint Suite)
  • Uppdaterade kommandon:
   • select (Standard Suite)
   • delete (Standard Suite)
   • duplicate (Standard Suite)
   • apply template (PowerPoint Suite)
   • apply theme (PowerPoint Suite)
   • apply theme color scheme (PowerPoint Suite)
   • copy object (PowerPoint Suite)
   • cut object (PowerPoint Suite)
   • apply (Drawing Suite)
   • flip (Drawing Suite)
   • get action setting for (Drawing Suite)
   • pick up (Drawing Suite)
   • reroute connections (Drawing Suite)
   • set shapes default properties (Drawing Suite)
   • z order (Drawing Suite)

 • Övergångar kan nu användas på bildbakgrunder.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som hindrar användare från att använda en övergång på bildbakgrunder för en presentation.

 • Lodräta justeringsinställningar för Platshållare för rubrik i Office-temat har ändrats.
  Genom den här uppdateringen ändras den lodräta justeringsinställningen för Platshållare för rubrik i standard-Office-temat till justering mot mitten. I tidigare versioner av PowerPoint 2008 var den lodräta justeringen inställd på justering mot överkant. Ändringen har genomförts efter synpunkter från japanska användare.

Förbättringar av Microsoft Entourage 2008 för Mac

 • Förfallodatum i påminnelser för återkommande heldagshändelser visas på rätt sätt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att Microsoft Office-påminnelser visar påminnelser med felaktigt eller inget förfallodatum. Problemet berör påminnelser om återkommande heldagshändelser som har skapats i Outlook eller Outlook Web Access.

 • Bättre export av kontaktinformation till vCard-formatet (.vcf).
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som gör att det inte går att exportera kontaktinformation från Entourage till vCard-formatet (.vcf) om inte kontakten innehåller ett fotografi.

 • Bättre stöd för användning av utökade tecken som kortkommando för "My Day"-inställningar.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som gör att det inte går att använda vissa utökade tecken som ett giltigt kortkommando för Tangentbordsgenväg för My Day i My Day-inställningarna. Det här problemet uppstår när ett tangentbord för ett annat språk än engelska (USA) används för att skriva in ett kortkommandotecken.

 • Ökad stabilitet för Microsoft Sync Services.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som ibland medför att Microsoft Sync Services oväntat stängs. Detta kan till exempel inträffa när ett försök görs i Microsoft Sync Services att synkronisera en kalenderhändelse som har sparats som en ICS-fil, och kalenderhändelsen har importerats till Entourage-kalendern i Apple iCal.

 • Klientbaserad certifikatautentisering stöds nu för Exchange-serverkonton.
  Genom den här uppdateringen införs stöd för SSL (Secure Sockets Layer) v3-certifieringsautentisering och för TLS-klientbaserad (Transport Layer Security) certifikatautentisering för RSA- och DSA-nycklar, när ett smartkort används för att ansluta till ett konto på en server där Microsoft Exchange Server körs.

 • Ledig/Upptagen-information visas på rätt sätt för Exchange-användare i blandade miljöer.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem för användare av ett konto på en server där Exchange Server 2007 körs i ett nätverk med en blandning av Exchange Server 2007- och Exchange Server 2003-servrar. Problemet medför att Entourage visar felaktig ledig/upptagen-information om användare av ett konto på en server där Exchange Server 2003 körs.

 • Bättre prestanda vid växling till kalendern.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att Entourage blir långsamt när användaren växlar till kalendern.

 • Bättre stabilitet och felhantering vid användning av ett POP-konto.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att Entourage slutar svara vid ett "bad message"-fel medan det är anslutet till ett POP-e-postkonto. Nu hoppar Entourage över "bad message"-fel och fortsätter att hämta återstående e-postmeddelanden på POP-kontot.

 • E-postmeddelanden med hyperlänkar visas på rätt sätt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att vissa e-postmeddelanden med hyperlänkar visas på fel sätt i Entourage. Problemet medför att texten efter en hyperlänk visas med en annan färg och stil än den förväntade.

 • Definitionsfilen för skydd mot skräppost har uppdaterats.
  Genom den här uppdateringen blir skräppostfiltret i Entourage effektivare tack vare en uppdaterad definitionsfil. Definitionsfilen används för att avgöra vilka e-postmeddelanden som ska behandlas som skräppost.

 • Text i e-postmeddelanden har kvar sin ursprungliga typsnittsstorlek när meddelandena skickas från icke-engelska versioner av Entourage.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att typsnittsstorleken för text i e-postmeddelanden ökar varje gång meddelandet skickas eller ingår i ett svar. Detta problem berör användare av icke-engelska versioner av Entourage.

 • Importerade e-postmeddelanden har kvar ursprungliga uppgifter om datum och klockslag när de togs emot.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att Mottaget-tid och Mottaget-datum för ett importerat e-postmeddelande ändras till datum och tid när det importerades till Entourage.

 • Ökad tillförlitlighet när Frånvarohanteraren används.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som ibland hindrar Frånvarohanteraren från att ansluta till ett konto på en server där Exchange Server 2007 körs. När problemet uppstår visas följande felmeddelande:
  Statusen Frånvarande är inte tillgänglig för tillfället eftersom Entourage inte kan anslutas till servern.
 • Bättre stabilitet vid öppnande av ett e-postmeddelande med en bifogad fil.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att Entourage oväntat stängs när ett e-postmeddelande med en bifogad fil öppnas.

 • Bättre hyperlänkstöd.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas flera problem som medför att hyperlänkar visas på fel sätt i Entourage. Detta gäller till exempel långa hyperlänkar, hyperlänkar med utökade tecken och hyperlänkar inom citattecken.

 • Kontakter och kalenderhändelser dubbleras inte vid den första synkningen med iPhone.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att dubbla kontakter och kalenderhändelser visas i Entourage, när kontakter och kalenderhändelser första gången har synkroniserats med en iPod Touch via iTunes.

 • Bättre tillförlitlighet och stabilitet vid användning av Microsoft Database Utility.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att Microsoft Database Utility oväntat stängs eller inte fungerar som det ska. Problemet uppstår vid försök att verifiera, komprimera eller återskapa en Entourage-databas.

 • Bättre tillförlitlighet vid användning av Avancerad sökning.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas flera problem som medför att vissa sökvillkor felaktigt inte ger några resultat, när kommandot Avancerad sökningRedigera-menyn används för att söka efter objekt i Entourage. Utnyttja denna förbättring genom att återskapa Spotlight-sökindexet för Entourage så här: Klicka på AlternativEntourage-menyn. Klicka på Spotlight under Allmänna alternativ och sedan på Återskapa.

 • Entourage 2008 kan köras samtidigt som Entourage 2004.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas flera problem som förhindrar att Entourage 2008 och Entourage 2004 körs på samma dator.

 • Ändringar av kolumninställningar i valfri Entourage-vy kan nu återställas.
  Genom den här uppdateringen införs ett alternativ som gör det möjligt att återställa kolumninställningarna i valfri Entourage-vy. Så här återställer du kolumninställningarna för en vy: växla till vyn, peka på KolumnerVisa-menyn och klicka på Återställ inställningar.

 • Delade filer visas på rätt sätt i Projektcenter.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som förhindrar att indikatorikonen Delad visas intill delade filer i ett projekt.

 • Alla mötesdeltagare kan se en fullständig deltagarlista.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som hindrar mötesdeltagare från att se hela deltagarlistan. I tidigare versioner av Entourage 2008 kunde bara mötesorganisatören se hela deltagarlistan.

 • Bättre stabilitet vid användning av dialogrutan "Växla identitet".
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att Entourage oväntat stängs, om användaren kör ett AppleScript-skript eller klickar på en "mailto:"- länk när dialogrutan Växla identitet är öppen. Problemet har åtgärdats tack vare information som kunder har skickat in via Microsoft Felrapportering.

 • Stöd för automatisk upptäckt av kontoinställningar i Exchange Server 2007.
  Genom den här uppdateringen införs stöd för automatiskt upptäckt av kontoinställningar för användare med konton på en server där Exchange Server 2007 körs. Denna funktion är även tillgänglig i Outlook 2007.

 • Bifogade filer kan nu tas bort från e-postmeddelanden på Exchange-konton.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som förhindrar att Entourage tar bort bifogade filer i e-postmeddelanden som lagras på en server där Exchange Server körs.

 • Stöd för redigering av innehåll i Exchange-meddelanden genom AppleScript och för synkronisering av ändringarna till servern.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att Entourage inte kan köra ett AppleScript-skript för att ändra innehållet i ett e-postmeddelande på en server där Exchange Server körs.

 • Förfallodatum för poster i Att göra-lista synkroniseras på rätt sätt med ett Exchange-konto.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som förhindrar synkronisering av vissa ändringar av förfallodatum för poster i Att göra-listan, till exempel ändring av förfallodatum för en post till Inget förfallodatum.

 • Gmail-konton konfigureras automatiskt för IMAP.
  Genom den här uppdateringen ändras standardkonfigurationen för Gmail-konton i Entourage till IMAP-protokollet i stället för POP-protokollet.

 • Bifogade filer med komprimerade filer (ZIP-filer) som innehåller ett snedstreck i filnamnet skickas på rätt sätt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som gör att det inte går att skicka komprimerade filer (ZIP-filer) som bifogade filer när filnamnet innehåller ett snedstreck (/).

 • Återkommande händelser har rätt startdatum när de öppnas från My Day.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att startdatum för en enstaka instans av en återkommande händelse felaktigt visas som fredagen den 1 januari 1904, när My Day används för att öppna instansen.

 • Svar på mötesförfrågningar innehåller inte längre texten med mötesförfrågan i meddelandet.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att mötesförfrågantexten ingår i meddelandetexten med svaret, även om deltagaren inte beslutar sig för att redigera svaret. Det här problemet bryter mot automatiska regler för Outlook-användare som inte vill få svar utan meddelandetext.

 • Bättre stabilitet vid rullning genom ett e-postmeddelande med komplicerad HTML-kod.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att Entourage slutar svara när ett musrullningshjul eller en trackpad-gest används för att rulla genom innehållet i ett e-postmeddelande med komplicerad HTML-kod.

 • Bilder som kopieras från Safari eller andra program klistras in på rätt sätt i Entourage-e-postmeddelanden.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att bilder som kopieras från Safari klistras in i Entourage-e-postmeddelanden som en webbadress. Dessutom åtgärdas ett problem som förhindrar att bilder som kopieras från andra Macintosh-program klistras in i Entourage-e-postmeddelanden.

 • Krypterade meddelanden kan nu skickas till kontakter som inte finns i adressboken.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som gör att Entourage inte kan ta emot det digitala S/MIME-certifikatet för en kontakt som inte finns i adressboken och som användaren väljer det digitala certifikatet för efter att ha tagit emot följande meddelande:
  Krypteringscertifikat saknas för vissa av mottagarna i Entourages adressbok. Vill du söka efter dem på LDAP-servern?
  Sedan klickar användaren på Ja för att välja användaren i dialogrutan Kontrollera namn.

 • Öppna filer på nätverksfilresurser hanteras på rätt sätt vid försök att skicka en öppen fil som en bifogad fil.
  För användare av Intel-baserade Macintosh-datorer åtgärdar den här uppdateringen ett problem, som medför att Entourage blir långsamt eller slutar svara vid försök att skicka en fil som är öppen på en annan dator som en bifogad fil. Nu visas ett meddelande om att filen är öppen på en annan dator.

 • Kontakter och meddelanden i gemensamma och delade mappar visas inte i Att göra-listan.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som gör att användare kan markera kontakter och meddelanden i gemensamma och delade mappar som poster i Att göra-listan. Kontakter och meddelanden i gemensamma och delade mappar ska normalt inte visas i Att göra-listan.

 • HTML-signaturer visas på rätt sätt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att vissa HTML-signaturer visar HTML-kod i meddelandetexten i ett e-postmeddelande.

 • Office-påminnelser visas inte när ett annat program körs i helskärmsläge.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att Office-påminnelser visas när ett annat program, till exempel ett PowerPoint-bildspel eller en videochatt i Microsoft Messenger, körs i helskärmsläge.

 • Det krävs inte längre ett domännamn för att logga in på ett Exchange-konto där UPN-autentisering används.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att ett domännamn krävs i Entourage för att logga in på ett konto på en server där Exchange Server med UPN-autentisering körs.

 • Bifogade PDF-filer bevaras.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som medför att första sidan i en bifogad PDF-fil konverteras till en PNG-bild, när PDF-filen dras till meddelandetexten i e-postmeddelandet. Bifogade PDF-filer skickas nu i sin helhet, och bifogade filer konverteras inte.

 • Filer i vCard- (.vcf), iCalendar- (.ics) och e-postformat (.eml) öppnas i Entourage, när Entourage anges som standardprogram för e-post.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem, som förhindrar att Entourage registreras som standardprogram för vCard-, iCal- och e-postfiler. Om Entourage nu anges som standardprogram för e-post öppnas dessa filer i Entourage när användaren dubbelklickar på dem.

 • Bättre räkning av olästa e-postmeddelanden för IMAP-konton.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att antalet olästa meddelanden på IMAP-servern visas i Entourage. Nu räknas i stället antalet meddelanden som ännu inte har lästs på datorn där Entourage körs.

 • Kontaktnamn skrivs ut med den tilldelade kategorifärgen i stället för i svartvitt.
  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att kontaktnamn alltid skrivs ut i svartvitt i Entourage, i stället för med färgen för den kategori som kontakten har tilldelats.

Förutsättningar

Innan du installerar uppdateringen Office 2008 SP1 (12.1.0), kontrollerar du att Mac OS X 10.4.9 (Tiger) eller en senare version av Mac OS X körs på datorn.Kontrollera att datorn uppfyller det här kravet genom att klicka på Om den här datornApple-menyn.

Så här hämtar du uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paketet med Microsoft Office 2008 för Mac Service Pack 1 (12.1.0) nu.

Utgivningsdatum: 13 maj 2008

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Uppdaterade filer

Om du vill se en fullständig lista med filer som läggs till eller ändras genom den här uppdateringen, dubbelklickar du på installationsprogrammet för uppdateringen och klickar sedan på Visa filerArkiv-menyn.


Obs!

Office 2008 SP1 Update (12.1.0) är även tillgängligt från Microsoft AutoUpdate. Detta är ett program som automatiskt håller Microsoft-program aktuella.Om du vill använda AutoUpdate startar du först ett Microsoft Office-program. Klicka sedan på Sök efter uppdateringarHjälp-menyn.Mer information om resurser för Office 2008 för Mac finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 952331 – senaste granskning 14 maj 2009 – revision: 1

Feedback