Fel meddelande när du använder en Word-mall för att exportera ett dokument, för att skriva ut ett dokument eller för att skicka ett e-postmeddelande i Accounting Professional, Accounting Express eller Small Business Accounting 2006: "filen används av ett annat program eller en annan användare"

Gäller för: Microsoft Office Accounting Professional 2007Microsoft Office Accounting Express 2007

Symptom


När du använder en Word-mall för att exportera ett dokument, för att skriva ut ett dokument eller för att skicka ett e-postmeddelande i Microsoft Office Accounting Professional, i Microsoft Office Accounting Express eller i Microsoft Office Small Business Accounting 2006, visas följande fel meddelande:
Filen används av ett annat program eller en annan användare. (path\Normal.dot)
Obs! Sökvägen plats hållaren representerar den faktiska sökvägen till mappen där filen Normal. dot finns.

Orsak


Det här problemet uppstår när du försöker öppna samma normal. dot-mall med fler än en instans av Word.

Lösning


Lös problemet genom att avsluta andra instanser av Word. Gör så här:
  1. Stäng alla öppna instanser av Word och alla program som använder Word, till exempel Microsoft Office Accounting Professional, Microsoft Office Accounting Express, Microsoft Office Small Business Accounting 2006 eller Microsoft Outlook.
  2. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv taskmgroch klicka sedan påOK.
  3. Klicka på Processes Winword på fliken processer. EXEoch klicka sedan på Avsluta process.
  4. Klicka på Ja.