SQL Server 2005-installationsprogram uppdaterar inte en instans av SQL Server-tjänsten som är i ett inaktiverat tillstånd

INLEDNING

Uppdateringar för Microsoft SQL Server 2005 förutsätter inte att en instans av SQL Server avses vara aktiverad. Med avsikt uppdaterar inte SQL-serveruppdateringar en instans av SQL Server som är i ett inaktiverat tillstånd, och därför förblir SQL-serverinstansen i konfigurationstillståndet före uppdateringen. För att en SQL Server-uppdatering ska gälla för en instans av SQL Server måste instansen vara aktiverad.

I den här artikeln beskrivs hur man identifierar och aktiverar en instans av SQL Server-tjänsten som är i ett inaktiverat tillstånd i SQL Server 2005.

Mer Information

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.


Så här identifierar du en instans av SQL Server-tjänsten som är i ett inaktiverat tillstånd i SQL Server 2005:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv Services.msc och klicka på OK.
 2. I MMC-snapin-modulen (Microsoft Management Console) Tjänster letar du upp SQL Server (Instansnamn) i kolumnen Namn.


  Obs!Instansnamn är det namn som ges till instansen av SQL Server under den ursprungliga installationen.
 3. I kolumnen Starttyp tar du reda på status för instansen av SQL Server-tjänsten.

  Kolumnen Starttyp visar om status för instansen är Inaktiverad, Manuell eller Automatisk.
 4. Så här aktiverar du instansen av SQL Server-tjänsten:  1. Dubbelklicka på instansen av SQL Server-tjänsten.
  2. I dialogrutan Egenskaper för SQL Server (Instansnamn) klickar du på fliken Allmänt.
  3. I listan Starttyp klickar du på Automatisk eller Manuell, beroende på vad som lämpar sig för situationen.

   Obs! Följande alternativ är tillgängliga i listan Starttyp:

   • Automatisk
   • Manuell
   • Inaktiverad
  4. Upprepa steg a till och med c för varje instans av SQL Server-tjänsten som du hittar i MMC-snapin-modulen Tjänster.
 5. Klicka på Verkställ och sedan på OK.
Så här aktiverar du en instans av SQL Server-tjänsten som är i ett inaktiverat tillstånd i SQL Server 2005:


 1. Klicka på Start, Kör, skriv Services.msc och klicka på OK.
 2. Dubbelklicka på SQL Server (Instansnamn) i MMC-snapin-modulen Tjänster.

  Obs!Instansnamn är det namn som ges till instansen av SQL Server under den ursprungliga installationen.
 3. I dialogrutan Egenskaper för SQL Server (Instansnamn) klickar du på fliken Allmänt.
 4. I listanStarttyp klickar du på Automatisk eller Manuell, beroende på vad som passar bäst i situationen.

  Obs! Följande alternativ är tillgängliga i listan Starttyp:
  • Automatisk
  • Manuell
  • Inaktiverad
 5. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Referenser

Mer information om SQL Server finns på följande Microsoft-webbplats:Om du vill veta mer om hur du tar reda på version och utgåva för SQL Server, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

321185 Identifiera version och utgåva för SQL Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 953739 – senaste granskning 11 juli 2008 – revision: 1

Feedback