Arbeta med öppna XML-formatfiler i Microsoft Office 2004 för Mac

INLEDNING

Viktigt! Supporten för Office 2004 har upphört och produkten får inte längre support eller uppdateringar från Microsoft. Du bör uppgradera till Office 2011 for Mac så att du har en Office-version som stöds. Mer information om att supporten upphör för Office 2004 for Mac finns på webbplatsen Microsoft Support Lifecycle.


Om du har installerat uppdatering 11.5.0 för Microsoft Office 2004 för Mac och Microsoft Office-konverteraren för öppna XML-filer för Mac, kan du använda Office 2004-program för att öppna och spara filer i de öppna XML-format som infördes i Microsoft Office 2007 för Windows och i Microsoft Office 2008 för Mac.


Obs! Kontrollera att Mac-operativsystemet uppfyller dessa minimikrav genom att klicka på Om den här datornApple-menyn.

Du måste hämta följande två paket på din Mac.
 • Uppdateringspaket 11.5.0 för Microsoft Office 2004 för Mac kan hämtas på följande Microsoft Download Center-webbplats: Systemkrav: Apple Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) eller en senare version av Mac OS
 • Uppdateringspaketet med Konverteraren för öppna XML-filer för Mac kan hämtas på följande Microsoft Download Center-webbplats: Viktigt! Om du vill öppna konverterade dokument måste du ha Office 2004 11.4.0 eller senare versioner, eller Office v. X 10.1.9 eller senare versioner installerade på datorn. Vi rekommenderar dock att du installerar uppdatering 11.5.1 för Office 2004 eller en senare uppdatering av Office 2004 för Mac.

  Systemkrav: Mac OS X version 10.4.9 (Tiger) eller en senare version av Mac OS

Mer Information

Filformat som stöds

Följande öppna XML-formatfiltyper kan öppnas och sparas i Office 2004 för Mac när uppdatering 11.5.0 för Office 2004 för Mac Konverteraren för öppna XML-filer för Mac har installerats:
 • Word 2008-dokument (.docx)
 • Makroaktiverat Word 2008-dokument (.docm)
 • Excel 2008-arbetsbok (.xlsx)
 • Binär Excel 2008-arbetsbok (.xlsb)
 • Makroaktiverad Excel 2008-arbetsbok (.xlsm)
 • Excel 2008-mall (.xltx)
 • Makroaktiverad Excel 2008-mall (.xltm)
 • Excel 2008-tillägg (.xlam)
 • PowerPoint 2008-presentation (.pptx)
 • Makroaktiverad PowerPoint 2008-presentation (.pptm)
 • PowerPoint 2008-mall (.potx)
 • Makroaktiverad PowerPoint 2008-mall (.potm)
 • PowerPoint 2008-bildspel (.ppsx)
 • Makroaktiverat PowerPoint 2008-bildspel (.ppsm)

Konverterarens stödfiler

När uppdatering 11.5.0 för Office 2004 för Mac och Konverteraren för öppna XML-filer för Mac har installerats, identifieras konverterarens stödfiler i mappen /Library/Application Support/Microsoft/Office Converter Support. Följande stödfiler för konverteraren krävs:
 • MFConverter.bundle
 • MicrosoftChartPlugin.framework
 • MicrosoftComponentPlugin.framework
 • MicrosoftOffice.framework
 • MicrosoftOLE.framework
 • MicrosoftOLEAutomation.framework
 • MicrosoftOleo.framework
 • MSXML.framework
 • OfficeArt.framework
 • Open XML for Charts.app
 • Open XML for Excel.app
 • Open XML for Excel.framework
 • Open XML for Word.app
 • Open XML for Word.framework
 • pptfc.app
 • SmartArt.framework
Konverterarens stödfiler används även i Microsoft Office 2008 för Mac. Därför bör du inte ta bort dessa filer från datorn om du beslutar dig för att ta bort Office 2004 eller Konverteraren för öppna XML-filer.

Uppdateringar för konverterarens stödfiler kan hämtas från Microsoft AutoUpdate. Om du vill söka efter uppdateringar för konverterarens stödfiler öppnar du Konverteraren för öppna XML-format. Klicka sedan på Sök efter uppdateringarHjälp-menyn.

Viktigt! Du kan inte använda betaversioner av Konverteraren för öppna XML-format med Office 2004 11.5.0 eller senare versioner av Office 2004. Om du har en betaversion av konverteraren på datorn hämtar och installerar du version 1.0 eller senare av Konverteraren för öppna XML-format Besök i så fall följande Microsoft-webbplats:

Typsnitt

Om Microsoft Office 2004 för Mac har installerats på datorn, installeras följande typsnitt i mappen /Bibliotek/Fonts/Microsoft eller mappen Användare/användarnamn/Bibliotek/Fonts/Microsoft när du installerar Konverteraren för öppna XML-format för Mac:
 • Cambria
 • Calibri
 • Consolas
 • Constantia
 • Corbel
 • Candara
Dessa typsnitt ger bättre dokumentkompatibilitet och dokumentåtergivning när du öppnar dokument som har skapats i Microsoft Office 2007 för Windows eller Microsoft Office 2008 för Mac.

Kända problem vid arbete med öppna XML-formatfiler i Word 2004

Följande problem kan uppstå när Word 2004 används för att arbeta med ett Word-dokument i det öppna XML-formatet:
 • Word 2007 Equation-objekt bevaras inte.
 • Ny dokumentlayout och formatering i Word 2008 för Mac eller Word 2007 för Windows visas inte på rätt sätt i konverterade filer.
 • HTML-objekt, som listrutor och textrutor, trunkeras i konverterade filer.
 • Word 2008-mallar (.dotx) och makroaktiverade Word 2008-mallar (.dotm) kan inte konverteras.
 • Dokument som skyddas av ett lösenord eller Information Rights Management (IRM) kan inte konverteras.
 • Bildpunkter kan konverteras till standardpunkter.
 • Litteraturförtecknings- och citatfält konverteras till text och uppdateras inte automatiskt i konverterade filer.
 • Markeringsfärger för Spåra ändringar bevaras kanske inte.
 • Innehåll som har flyttats medan Spåra ändringar var aktiverat konverteras till infogningar och borttagningar.
 • Bilder som har fått ny färg konverteras till den ursprungliga färgen.
 • Bildlinjestilar konverteras till den ursprungliga linjestilen.
 • Digitala pennanteckningar konverteras till bilder.
 • Diagram och SmartArt-grafik konverteras till bilder.
 • Vattenstämplar som innehåller Hiragana-typsnitt bevaras inte.
 • Typsnitt byts ut när vågrät text med typsnittet Meiryo ändras till lodrät text i en konverterad fil.
 • Varningar och felmeddelanden som gäller öppen XML-konvertering visas alltid på engelska.
 • Du kan inte öppna eller redigera objekt som skapats med hjälp av Equation Editor i konverterade filer.
 • Dokument i öppet XML-format som sparas i Word 2004 har inte kvar Snabbformat-formatmallar när de öppnas i Word 2007.
 • Det går inte att spara flera dokument i öppet XML-format samtidigt i Word 2004.
 • Dokumentets innehåll visas inte korrekt eftersom det här innehållet kan inkludera ett inkompatibelt diagram. Dokument i öppet XML-format som sparas i Word 2004 sparas i kompatibilitetsläget. Innehåll som har skapats i Word 2007 för Windows eller Word 2008 för Mac kanske därför inte visas eller fungerar som förväntat när dokumentet öppnas i dessa program. Återställ innehållet så här: öppna dokumentet i Word 2008, dubbelklicka på diagrammet för att redigera det. Välj diagrammet när du tillfrågas vad du vill göra. Växla tillbaka till Word efter konverteringen och spara sedan dokumentet igen.
 • Om du redigerar ett SmartArt-grafikobjekt i Word 2004 ändras kanske bakgrunden för viss SmartArt-grafik till svart.
 • Infogad SmartArt-grafik konverteras oväntat till bilder när Word 2004 används för att spara ett dokument i öppet XML-format.
 • Inbäddade PowerPoint 2007-presentationer, Excel 2007-diagram och Excel 2007-blad samt Excel 2008-diagram och Excel 2008-blad i dokument med öppet XML-format kan inte redigeras i Word 2004.
 • Med alternativet Skicka till E-postmottagareArkiv-menyn i Word 2004 skickas dokument i Word-dokument (.doc)-format. Detta händer även om den fil som skickas är i ett öppet XML-format.
 • När ett dokument i öppet XML-format öppnas ger förloppsindikatorn i Word 2004 inte en korrekt bild av förloppet.
 • Om ett dokument i öppet XML-format som inte innehåller ett makro sparas i formatet Makroaktiverat Word 2008-dokument (.docm), visas felmeddelandet "Det går inte att hitta filen". Du kan dock bortse från detta meddelande.
 • Tänk dig följande situation:
  1. Du öppnar ett Microsoft Office Word-dokument som använder filnamnstillägget .docm.
  2. Office Word-dokumentet innehåller inte ett makro eller Visual Basic-kod.
  3. Du öppnar Visual Basic Editor med hjälp av undermenyn Makro på Verktyg-menyn.
  Visual Basic Editor öppnas då utan ett projekt som är tillgängligt för Office Word-dokument.

  Lös problemet genom att spara dokumentet i formatet Word-dokument (.docx), stänga det och öppna det igen och öppna sedan Visual Basic Editor.I
 • Tänk dig följande situation:
  1. Användare av Mac OS X 10.5 (Leopard) öppnar ett dokument i öppet XML-Format.
  2. Det här dokumentet lagras på en nätverksvolym.
  3. Användare ansluter till nätverksvolymen med hjälp av SMB-protokollet
  I det här fallet öppnas dokumentet som skrivskyddat i Word 2004.

Kända problem vid arbete med öppna XML-formatfiler i Excel 2004

Följande problem kan uppstå när Excel 2004 används för att arbeta med en Excel-arbetsbok i det öppna XML-formatet:
 • Arbetsböcker som skyddas av ett lösenord eller Information Rights Management (IRM) kan inte konverteras.
 • Data utöver rad 65 526 eller kolumn 256 bevaras inte. Formler som refererar till data i detta område returnerar felvärdet "#REFERENS!".
 • Flera regler för villkorsstyrd formatering i en cell bevaras inte. Utvärderingen avbryts efter det att det första villkoret har utvärderats och visats.
 • Nya funktioner i Excel 2008 bevaras inte. Dessa funktioner returnerar felvärdet #NAMN? i stället för beräknade resultat.
 • Formler med mer än 29 användardefinierade argument bevaras inte. Dessa formler konverteras till felvärdet "#VÄRDEFEL!".
 • Oinitierade ActiveX-kontroller bevaras inte.
 • Formler med referenser till tabeller i andra arbetsböcker bevaras inte. Dessa referenser konverteras till felvärdet "#REFERENS!".
 • Formler med mer än 30 argument i en cell bevaras inte. Dessa formler konverteras till felvärdet "#VÄRDEFEL!".
 • Typer av villkorsstyrd formatering i ett diskontinuerligt område bevaras inte.
 • Pivotrapporter med mer än 8 000 objekt kan inte konverteras.
 • Formler som överskrider den interna längdbegränsningen (1 800 tecken) bevaras inte. Dessa formler konverteras till felvärdet "#VÄRDEFEL!".
 • Formler som överskrider begränsningen på 7 kapslingsnivåer bevaras inte. Dessa formler konverteras till felvärdet "#VÄRDEFEL!".
 • Data i kalenderformat som inte stöds konverteras oväntat till det gregorianska kalenderformatet.
 • Unika cellformat som överskrider den interna begränsningen (4 050 tecken) bevaras inte.
 • Villkorsstyrd formatering för alternativet Formatera hela raden bevaras inte.
 • Formler för dataverifiering med mer än 255 tecken bevaras inte.
 • I celler med mer än tre villkorsstyrda format visas bara de första tre villkoren.
 • Excel 2008-effekter som används på objekt bevaras inte.
 • Unika typsnittsformat som överskrider interna begränsningar bevaras inte.
 • Formler med mer än 40 operander bevaras inte. Dessa formler konverteras till felvärdet "#VÄRDEFEL!".
 • Följande datafilter bevaras inte:
  • anpassat
  • ikonbaserat
  • färgbaserat
  • datumgruppering
  • 10 högsta
  • teckenfärg
  • datastapelbaserat
 • Mer än två sorteringsvillkor bevaras inte.
 • Windows-specifika inställningar för automatisk webbpublicering bevaras inte.
 • Mer än ett filter vid en sortering bevaras inte.
 • SmartArt-grafik konverteras till bilder.
 • Länkade eller inbäddade Word 2008-dokument, Excel 2008-arbetsböcker och PowerPoint 2008-presentationer kan inte öppnas eller redigeras från konverterade filer.
 • Det går inte att spara flera arbetsböcker i öppet XML-format samtidigt i Excel 2004.

Kända problem vid arbete med öppna XML-formatfiler i PowerPoint 2004

Följande problem kan uppstå när PowerPoint 2004 används för att arbeta med en PowerPoint-presentation i det öppna XML-formatet:
 • Presentationer som skyddas av ett lösenord eller Information Rights Management kan inte konverteras.
 • Dubbla understrykningar konverteras till enkla.
 • Anpassade inställningar av teckenavstånd bevaras inte.
 • Inställningar för sida vid sida bevaras inte i konverterade presentationer om en upprepad bild har använts som bildbakgrund.
 • PowerPoint-presentationer som innehåller objekt med 3D-effekter kan ta lång tid att konvertera.
 • Staplade japanska datum visas inte på rätt sätt i konverterade filer.
 • SmartArt-grafik konverteras till bilder.
 • Punktlistor som är mer än fem nivåer djupa konverteras till bilder.
 • Innehåll som konverteras till bilder innehåller ersättningstypsnitt om inte typsnitt från den ursprungliga presentationen är installerade på datorn.
 • Mjuka skuggningar konverteras till hårda.
 • Nya bilder som läggs till i en konverterad fil har en tom layout i stället för en punktlistelayout.
 • Det går inte att spara flera presentationer i öppet XML-format samtidigt i PowerPoint 2004.
 • Inbäddade Word 2008-dokument, Excel 2008-arbetsböcker och PowerPoint 2008-presentationer kan inte öppnas eller redigeras från konverterade filer.
 • När PowerPoint 2008-mallar (.potx) och Makroaktiverade PowerPoint 2008-mallar (.potm) konverteras, öppnas inte dialogrutan Spara som när en fil sparas. Du kan dock klicka på alternativet Spara somArkiv-menyn för att öppna dialogrutan Spara som.
 • Diagram som skapas i PowerPoint 2007 för Windows eller PowerPoint 2008 för Mac visas kanske inte eller fungerar kanske inte som förväntat, om en presentation sparas i PowerPoint 2004 och dokumentet sedan öppnas i PowerPoint 2007 eller PowerPoint 2008. Återställ innehållet så här: öppna dokumentet i PowerPoint 2008, dubbelklicka på diagrammet för att redigera det och välj att konvertera diagrammet när du tillfrågas vad du vill göra. Växla tillbaka till PowerPoint efter konverteringen och spara sedan dokumentet igen.
 • Diagram som har skapats i PowerPoint 2007 för Windows eller PowerPoint 2008 för Mac visas som bilder i PowerPoint 2004.
 • Makroaktiverade presentationer kan inte sparas i ett icke-makroaktiverat filformat i PowerPoint 2004. Dessutom uppstår det här problemet även om alla makron i presentationen tas bort.
 • I PowerPoint 2004 kan flera filnamnstillägg läggas till i filnamnet. Filnamnet kan till exempel likna "minfil.pptx.pptm". Det här problemet uppstår när användaren öppnar en presentation där ett icke-makroaktiverat format används, lägger till ett makro till presentationen och sedan sparar den i ett makroaktiverat format. Lös problemet genom att ta bort det icke-makroaktiverade filnamnstillägget från filnamnet i dialogrutan Spara som innan du sparar filen.
 • Om PowerPoint 2004 slutar svara vid konvertering av en presentation i öppet XML-format, måste du starta om datorn eller använda Aktivitetskontroll i mappen Program/Verktygsprogram för att stänga processen Pptfc.app, innan du kan öppna eller spara presentationer i öppet XML-format igen.

Mer Information

Närliggande information för de senaste uppdateringarna som du kan installera

Klicka på följande länkar för fler alternativ om den här artikeln inte löser problemet:
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 953823 – senaste granskning 26 juni 2013 – revision: 1

Feedback