Beskrivning av uppdatering 11.5.0 för Microsoft Office 2004 för Mac

Uppdatering 11.5.0 för Microsoft Office 2004 för Mac ger bättre kompatibilitet vid användning av dokument som har skapats i Office 2008 för Mac och Office 2007 för Windows. Om du har installerat Open XML File Format Converter for Mac, kan du använda Office 2004 för Mac för att läsa och skriva Office-dokument i Open XML-format. Uppdateringen ger även bättre stabilitet.

Förbättringar som ingår i uppdateringen

Uppdatering 11.5.0 för Office 2004 för Mac medför följande förbättringar.

Förbättringar av alla Microsoft Office 2004 för Mac-program

 • Bättre kompatibilitet för dokument i Open XML-format.

  Om du har installerat Open XML File Format Converter for Mac, kan du använda Office 2004 för Mac för att läsa och skriva Office-dokument i Open XML-format. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  953823 Arbeta med Open XML-formatfiler i Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Uppdateringens installationsprogram ignorerar nu säkerhetskopior av Office som har skapats av säkerhetskopieringsverktyget Time Machine.

  För användare av Mac OS X 10.5 (Leopard) åtgärdas problemet att uppdateringens installationsprogram letar efter kopior av Office i säkerhetskopieringsmappar som har skapats av Time Machine. Mappar som skapas av Time Machine har mappnamnstillägget ".backupdb".

Förbättringar av Microsoft Word 2004 för Mac

 • Bättre stabilitet.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas flera problem som medför att Word 2004 plötsligt stängs.
  • För användare av Mac OS X 10.5 (Leopard) åtgärdar den här uppdateringen problem som medför att Word 2004 plötsligt stängs under en typisk åtgärd. Word 2004 kan till exempel stängas när det används för att skapa ett nytt dokument, skriva ut ett dokument eller använda Förhandsgranska.
  • För användare av Office 2008 för Mac åtgärdar den här uppdateringen även problemet att Word 2004 plötsligt stängs, när man klistrar in innehåll från ett dokument som genereras av ett Office 2008-program i ett Word 2004-dokument.
  • För användare av AppleScript åtgärdar den här uppdateringen problemet att Word 2004 plötsligt stängs vid körning av ett skript med följande syntax:
   get properties of hyperlink of shape 1 of active document
 • Bättre textvisning när tabellkolumnernas storlek ändras.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas ett problem som medför att delar av text i en tabellcell delvis visas när kolumnen som innehåller tabellcellen får en annan storlek.
 • Dialogrutan "Utskriftsformat" visas på rätt sätt.

  För användare av Mac OS X 10.5 åtgärdar denna uppdatering problemet att dialogrutan Utskriftsformat visas på fel sätt. Problemet medför att vissa alternativ i dialogrutan inte syns.

Förbättringar av Microsoft Excel 2004 för Mac

 • Pappersformat sparas på rätt sätt.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att vissa pappersformat, till exempel A3, går förlorade när användare av Excel 2004 och Excel 2008 öppnar och sparar samma arbetsbok.

 • Bättre tillförlitlighet när innehåll klistras in från Excel 2008 till Excel 2004.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att följande felmeddelande visas i Excel 2004, när innehåll klistras in från en arbetsbok som är öppen i Excel 2008 till en arbetsbok som är öppen i Excel 2004:

  Kan inte klistra in data.
 • Bättre stabilitet när en arbetsbok med en figur, SmartArt-grafik eller en textruta öppnas.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att Excel 2004 plötsligt stängs, när en arbetsbok med en figur, SmartArt-grafik eller en textruta öppnas. Detta inträffar om figuren, SmartArt-grafiken eller textrutan har skapats i Excel 2007 för Windows eller Excel 2008 för Mac.

 • Dialogrutan Öppna i Excel 2004 kan nu användas för att markera arbetsböcker som har skapats i Excel 2007 för Windows.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas problemet att dialogrutan Öppna i Excel 2004 tidigare inte kunde användas för att markera arbetsböcker som hade skapats i Excel 2007 för Windows.

Förbättringar av Microsoft PowerPoint 2004 för Mac

 • Bättre tillförlitlighet och stabilitet när innehåll klistras in från ett Office 2008-program till PowerPoint 2004.

  För användare av Macintosh-datorer med Intel-processorer åtgärdar den här uppdateringen problemet att PowerPoint 2004 plötsligt stängs eller att formatering går förlorad, när innehåll klistras in från ett dokument som är öppet i ett Office 2008-program till en PowerPoint 2004-presentation.

 • Bättre stabilitet när en mycket stor PowerPoint-presentation öppnas.

  Genom den här uppdateringen åtgärdas flera problem som medför att PowerPoint plötsligt stängs när en presentation med många bilder öppnas.

Tidigare utgivna korrigeringar som ingår i uppdateringen

Denna uppdatering innehåller samtliga korrigeringar som ingår i tidigare uppdateringar av Office 2004. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

883951 Beskrivning av Microsoft Office 2004 för Mac Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915054 Beskrivning av uppdatering 11.1.1 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915055 Beskrivning av Microsoft Office 2004 för Mac Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915056 Beskrivning av uppdatering 11.2.1 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
915057 Beskrivning av uppdateringen av Microsoft Office 2004 för Mac 11.2.3

918963 Beskrivning av uppdatering 11.2.4 för Microsoft Office 2004 för Mac

921213 Säkerhetsuppdatering 11.2.5 för Microsoft Office 2004 för Mac

923151 Information om säkerhetsuppdatering 11.2.6 för Microsoft Office 2004 för Mac

924999 Beskrivning av uppdatering 11.3.0 för Microsoft Office 2004 för Macintosh

927738 Beskrivning av uppdatering 11.3.2 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
930402 Beskrivning av uppdatering 11.3.3 för Microsoft Office 2004 för Macintosh

932185 Beskrivning av uppdatering 11.3.4 för Microsoft Office 2004 för Macintosh

936749 Beskrivning av uppdatering 11.3.5 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
939699 Beskrivning av uppdatering 11.3.6 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
940763 Beskrivning av uppdatering 11.3.7 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
941809 Beskrivning av uppdatering 11.3.8 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
948056 Beskrivning av uppdatering 11.4.0 för Microsoft Office 2004 för Mac (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
949357 Beskrivning av uppdatering 11.4.1 för Microsoft Office 2004 för Mac

952332 Beskrivning av uppdatering 11.4.2 för Office 2004 för Mac

Förutsättningar

Innan du installerar uppdatering 11.5.0 för Office 2004 för Mac, kontrollerar du att Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) eller en senare version av Mac OS X körs på datorn.Kontrollera att datorn uppfyller det här kravet genom att klicka på Om den här datornApple-menyn.

Så här hämtar du uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta uppdateringspaket 11.5.0 för Microsoft Office 2004 för Mac nu.

Utgivningsdatum: 24 juni 2008

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Obs!
 • Uppdatering 11.5.0 för Microsoft Office 2004 för Mac är även tillgänglig från Microsoft AutoUpdate. Detta är ett program som automatiskt håller Microsoft-program aktuella. Om du vill använda AutoUpdate startar du ett Office-program och klickar sedan på Sök efter uppdateringarHjälp-menyn.

 • Mer information om resurser för Office 2004 för Mac finns på följande Microsoft-webbplats:

Uppdaterade filer

Denna uppdatering lägger till eller ändrar Office-programfilerna i följande lista. När du har installerat uppdateringen kontrollerar du filernas versionsnummer, så att du vet att filerna har installerats eller uppdaterats. Du visar versionsnumret genom att markera filen i Finder och sedan klicka på Visa infoArkiv-menyn. Den fullständiga sökvägen till varje uppdaterad fil finns i Updater-loggfilen i mappen "Updater Logs". Denna mapp finns i mappen "Microsoft Office 2004" på hårddisken.
FileVersion
Advzip.dic112.00.00.1
AutoContent Wizard11.2.0
Brochure Wizard11.2.0
Camera & Scanner Plug-in11.2.0
Catalog Wizard11.2.0
Conditional Sum Wizard11.2.0
Database Utility11.3.3
Discovering Microsoft Office11.2.0
Entourage.html11.2.0
Entourage Help11.2.3
Entourage Help Index11.2.3
Entourage Read Me.html11.2.3
Excel 11 Type Library11.2.0
Excel Read Me.html11.2.0
FileFormatsInExcel.html11.5.0
FileFormatsInPowerPoint.html11.5.0
FileFormatsInWord.html11.5.0
FontCacheTool1.0.0 (040511)
Genko Wizard (Japanese version)11.2.0
German Dictionary (post-reform)11.0.1
German Dictionary (pre-reform)11.0.1
German Hyph Dict (post-reform)11.0.1
German Hyph Dict (pre-reform)11.0.1
German Hyphenation11.3.0
German Spelling11.0.1
Greeting Wizard (Japanese version)11.2.0
Hagaki Wizard (Japanese version)11.2.0
Handheld Sync Installer1.5
Holidays11.2.0
Holidays (Japanese version)11.2.3
Icon Data11.2.0
Installation Read Me.html11.2.0
Italian Grammar11.0.2
Junk E-Mail Protection11.3.4
Menu Wizard11.2.0
Microsoft Cert Manager1.0.1
Microsoft Clip Gallery11.2.0
Microsoft Component Plugin11.5.0
Microsoft Database Daemon11.3.5
Microsoft Entourage11.4.0
Microsoft Entourage.mdimporter 11.2.3
Microsoft Error Reporting1.0.2
Microsoft Excel11.5.0
Microsoft Excel 2.x-1111.5.0
Microsoft Framework11.4.0
Microsoft Graph11.5.0
Microsoft Messaging Library.bundle1.0.0
Microsoft Messaging Services11.2.0
Microsoft Office11.5.0
Microsoft Office Notifications11.2.3
Microsoft OLE11.3.5
Microsoft OLE Automation11.4.0
Microsoft PowerPoint11.5.0
Microsoft Sync Services 11.2.3
Microsoft Synchronization11.3.3
Microsoft Word11.5.0
MicrosoftCertUI.bundle1.0.1
Newsletter Wizard11.2.0
Office 11 Type Library11.2.0
PowerPoint 11 Type Library11.2.0
PowerPoint Read Me.html11.2.0
Project Gallery Launcher11.2.0
PSS Help11.2.0
Remove Office11.2.0
SAU.tar.gz1.1.2
SaveAsMovie Wizard11.2.0
SetupAssistant.bundle11.2.3
ShMem.bundle11.2.4
Spanish Dictionary11.0.0
Spanish Hyphen Dictionary11.0.0
Spanish Hyphenation11.0.2
Spanish Spelling311.0.2
Swedish Grammar11.0.1
Swedish Grammar Dictionary11.0.1
Timezones11.3.3
Timezones (Japanese version)11.3.4
timezones.xml11.3.3
Visual Basic for Applications11.5.0
Word 11 Type Library11.2.0
Word Open XML11.5.0
Word Read Me.html11.2.0
WordPDE.plugin11.3.9
Egenskaper

Artikel-id: 953824 – senaste granskning 14 maj 2009 – revision: 1

Feedback