Vissa datorer får inte uppdateringar från WSUS-servern

Teknisk uppdatering: 1 augusti 2008

Microsoft har gett ut ett Microsoft-säkerhetsmeddelande om det här problemet för teknisk IT-personal med ytterligare säkerhetsrelaterad information. Du hittar säkerhetsmeddelandet på följande Microsoft-webbplats:

Symptom

Du använder Microsoft WSUS (Windows Server Update Services) 3.0 för att distribuera programuppdateringar och snabbkorrigeringar till datorer i din organisation. Vissa datorer får emellertid inte några uppdateringar från WSUS-servern. Detta problem uppstår om Microsoft Office 2003 eller komponenter från Office 2003 är installerade på datorerna.


Obs!Detta problem påverkar Microsoft Windows Server Update Services 3.0 och Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1 (WSUS 3.0 SP1). I vissa fall kan emellertid följande produkter också påverkas:

 • Windows Small Business Server 2003 (Windows SBS) där WSUS-komponenten har uppgraderats från WSUS 2.0 till WSUS 3.0
 • System Center Essentials 2007
 • System Center Configuration Manager 2007
Mer information finns i meddelandet.

När detta problem uppstår loggas ett meddelande av följande slag i loggfilen för Automatiska uppdateringar (%windir%\WindowsUpdate.log) på den berörda datorn:

Datum Tid 788 ee4 PT +++++++++++ PT: Synchronizing server updates +++++++++++
Datum Tid 788 ee4 PT + ServiceId = {3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7}, Server URL = http://WSUS Server/ClientWebService/client.asmx
Datum Tid 788 ee4 PT WARNING: SyncUpdates failure, error = 0x8024400E, soap client error = 7, soap error code = 400, HTTP status code = 200
Datum Tid 788 ee4 PT WARNING: SOAP Fault: 0x000190
Datum Tid 788 ee4 PT WARNING: faultstring:Fault occurred
Datum Tid 788 ee4 PT WARNING: ErrorCode:InternalServerError(5)
Datum Tid 788 ee4 PT WARNING: Message:(null)
Datum Tid 788 ee4 PT WARNING: Method:"http://www.microsoft.com/SoftwareDistribution/Server/ClientWebService/SyncUpdates"
Datum Tid 788 ee4 PT WARNING: ID:c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c

Detta meddelande loggas under identifieringsfasen.

Dessutom loggas ett meddelande av följande slag i WSUS-loggfilen (%ProgramFiles%\Update Services\Log Files\SoftwareDistribution.log) på WSUS-datorn:

Datum Tid UTC Error w3wp.12 ClientImplementation.SyncUpdates System.ArgumentException: Item has already been added. Key in dictionary: '8862' Key being added: '8862'
at System.Collections.Hashtable.Insert(Object key, Object nvalue, Boolean add)
at System.Collections.Hashtable.Add(Object key, Object value)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.GetSyncInfo(DataAccess dataAccess, Hashtable stateTable, Hashtable deploymentTable, Boolean haveGroupsChanged, Boolean doChunking)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SoftwareSync(DataAccess dataAccess, UnencryptedCookieData cookieData, Int32[] installedNonLeafUpdateIds, Int32[] leafUpdateIds, Boolean haveGroupsChanged, Boolean expressQuery)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.ClientImplementation.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.Client.SyncUpdates(Cookie cookie, SyncUpdateParameters parameters)
borttagna rader
Datum Tid UTC Warning w3wp.12 SoapUtilities.CreateException ThrowException: actor = http://wsusebc/ClientWebService/client.asmx, ID=c0a7445f-b989-43fa-ac20-11f8ca65fa8c, ErrorCode=InternalServerError, Message=, Client=?

Leta upp detta meddelande genom att söka på WSUS-servern efter det ID som erhålls från klientloggen.

Orsak

Detta problem beror på att en ny ändring av en uppdatering för Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) medför, att WSUS 3.0-servrar felaktigt synkroniserar den ändrade uppdateringen med uppdateringens godkännanden. När de berörda klientdatorerna kommunicerar med en sådan server kan webbtjänsten inte behandla godkännandena, vilket medför att identifieringen misslyckas.

Lösning

Lösa problemet på en server som kör WSUS 3.0 SP1

 1. Bekräfta att den aktuella inställningen för Nationella inställningar och språkinställningar på WSUS-servern är densamma som vid installationen av WSUS. Om WSUS-servern exempelvis var inställd på Engelska (USA) när WSUS installerades och den aktuella inställningen är Tyska (Schweiz) måste du ändra språket till Engelska (USA) innan du installerar den här uppdateringen.
 2. Installera uppdatering 954960. Klicka på Microsoft Download Center-länken för din server:  Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server Update Services (WSUS) 3 Service Pack 1 (KB954960) nu.

  Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server Update Services (WSUS) 3 Service Pack 1 för x64-baserade datorer nu.

  Utgivningsdatum: 1 augusti 2008

  Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.
 3. Ändra WSUS-serverspråket till önskad inställning, om det är tillämpligt.

Lösa problemet på en server som kör WSUS 3.0 RTM

Gör något av följande:

Workaround

Vi rekommenderar att du uppgraderar till WSUS 3.0 SP1 och får uppdatering 954960. Om du inte vill uppgradera till WSUS 3.0 SP1 just nu följer du proceduren i det här avsnittet för att återställa godkännanden till ett konsekvent tillstånd på WSUS-servern.

 1. Leta upp uppdateringen Office 2003 Service Pack 1 i listan med uppdateringar på WSUS-administrationskonsolen.
  • Obs! Det kan ha publicerats mer än en Office 2003 Service Pack 1-uppdatering. Det är mycket viktigt att du ser till att du använder rätt version av den här uppdateringen. Bekräfta att följande uppdaterings-ID visas längst ned i informationsfönstret:
   D359F493-0AAD-43FA-AF5C-6763326CD98F
  • Du måste kanske ändra filtren i uppdateringsnoden för att kunna se den här uppdateringen. Gör detta genom att ange Status som Any och Approval som Declined. Om du fortfarande inte ser uppdateringen anger du Approval som Any Except Declined.
 2. Bekräfta att uppdateringen är Declined. Om uppdateringen inte redan är nekad högerklickar du på den och klickar sedan på Decline.
 3. Godkänn uppdateringen. genom att högerklicka på den, klicka på Approve och sedan klicka på OK. Gör inte några ändringar av godkännandeinställningarna i dialogrutan Approve Updates.
 4. Neka uppdateringen genom att högerklicka på den och sedan klicka på Decline.
 5. Identifieringen mot WSUS-servern slutförs nu på datorer och datorerna erhåller tillämpliga uppdateringar. Så här kontrollerar du att synkronisering fungerar på en dator:
  1. Öppna kommandotolken.
  2. Skriv följande kommando:.
   wuauclt.exe/detectnow
  3. Tryck på RETUR.
 6. Granska WindowsUpdate.log-filen och kontrollera att synkroniseringen lyckades. Det kan hända att du måste köra kommandot detectnow två gånger. En del kunder har rapporterat att den första synkroniseringen misslyckas men att nästa fungerar.
 7. Om du har en hierarki med WSUS-servrar upprepar du proceduren på samtliga servrar. Börja med servern på den högsta nivån. Om någon av servrarna är en underordnad replikserver ändrar du den till autonom dialogrutan Alternativ/Uppdateringskälla och proxyserver.. Följ instruktionerna och ändra sedan tillbaka den autonoma servern till en underordnad replikserver.


Mer Information

Kända problem med den här uppdateringen

 • När du installerar den här uppdateringen på en dator där WSUS körs, och datorn även är värd för andra Internettjänster som HTTP, FTP, NNTP eller SMTP, kan dessa tjänster stoppas och sedan startas om under installationen av uppdateringen.
 • Denna uppdatering kan inte avinstalleras. Om du vill ta bort den måste du avinstallera och sedan installera om WSUS.

  Om du vill ta bort uppdateringen rekommenderar vi att du väljer standardalternativet när du avinstallerar WSUS. Standardalternativet innebär att databasen och innehållet blir kvar på datorn, så att anpassade inställningar bevaras när WSUS installeras om.
 • När du har installerat uppdateringen finns det inte någon post för den i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Så här kontrollerar du att uppdateringen har installerats på rätt sätt:
  1. Öppna följande mapp:

   %ProgramFiles%\Update Services\WebServices\ClientWebService\bin\
  2. Högerklicka på filen Microsoft.UpdateServices.WebServices.Client.Dll och klicka på Egenskaper.
  3. Klicka på fliken Version.
   • Om uppdateringen har installerats på rätt sätt är filversionen 3.1.6001.66.
   • Om uppdateringen inte har installerats på rätt sätt är filversionen 3.1.6001.65.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 954960 – senaste granskning 11 juni 2009 – revision: 1

Feedback