Åtgärder som krävs innan du installerar SQL Server 2008 på en dator med Visual Studio 2008 eller för hands versionen av SQL Server 2008

Gäller för: SQL Server 2008 StandardSQL Server 2008 EnterpriseSQL Server 2008 Developer

Introduktion


I den här artikeln beskrivs de åtgärder som krävs innan du installerar Microsoft SQL Server 2008 på en dator med Microsoft Visual Studio 2008 eller för hands versionen av SQL Server 2008.

Mer information


Visual Studio 2008 stöder inte både Visual Studio 2008 utan ett Service Pack och Visual Studio 2008 med SP1 installerat på samma dator. Eftersom vissa SQL Server 2008-funktioner installerar komponenter som också ingår i versionen av Visual Studio 2008 SP1 måste SQL Server 2008 Visual Studio 2008 med SP1. Versionen av Visual Studio 2008 med SP1 måste vara den släpp versionen och inte en beta version. Om Visual Studio 2008 utan ett Service Pack installeras kanske det inte fungerar korrekt när du har installerat SQL Server 2008. om du försöker installera en SQL Server 2008-funktion som installerar en Visual Studio 2008 SP1-komponent och du har Visual Studio 2008 utan Service Pack installerat får du följande fel meddelande:
Regel "tidigare versioner av Microsoft Visual Studio 2008" misslyckades. En tidigare version av Microsoft Visual Studio 2008 är installerad på datorn. Uppgradera Microsoft Visual Studio 2008 till SP1 innan du installerar SQL Server 2008.
Endast vissa funktioner i SQL Server 2008 installerar Visual Studio 2008-komponenter. Om någon av de här funktionerna är markerade i slutet av SQL Server 2008-installationen blockerar installations programmet för SQL Server 2008 installationen om en Visual Studio-produkt som är tidigare än Service Pack 1 identifieras.

Obligatoriska åtgärder

Om du har installerat Visual Studio 2008 eller en för hands version av SQL Server 2008 krävs vissa åtgärder innan du kan installera slut versionen av SQL Server 2008. Använd följande tabell för att bestämma vilka åtgärder som ska utföras.
Visual Studio 2008-statusSQL Server 2008 för hands versions statusNödvändiga åtgärder innan du installerar SQL Server 2008
Inte installeratAldrig installeratIngen åtgärd krävs.
Inte installeratInstallerad eller tidigare installeradAvinstallera för hands versionen av SQL Server 2008. Dessutom kan du behöva avinstallera vsOrcas-funktioner som har lagts till av en för hands installation av SQL Server 2008. Använd Lägg till eller ta bort program i kontroll panelen i Windows för att avinstallera följande funktioner: · Visual Studio 2008 Shell (integrerat läge) · Visual Studio Tools för Applications 2,0
Installeras utan Visual Studio 2008 SP1Aldrig installeratGör något av följande: · Installera Visual Studio 2008 SP1 innan du installerar SQL Server 2008. · Avinstallera Visual Studio 2008 och installera sedan SQL Server 2008. När SQL Server 2008 är installerat kan du installera Visual Studio 2008 och sedan installera Visual Studio 2008 SP1. Installera inte följande komponenter i SQL Server 2008: · Hanterings verktyg (Basic eller Complete) · Integrerings tjänster · StudioIf Business Intelligence-utveckling du vill installera någon av dessa komponenter senare måste du först installera Visual Studio 2008 SP1.
Installeras utan Visual Studio 2008 SP1Installerad eller tidigare installeradAvinstallera för hands versionen av SQL Server 2008. Och gör sedan något av följande: · Installera Visual Studio 2008 SP1 innan du installerar SQL Server 2008. · Avinstallera Visual Studio 2008 och installera sedan SQL Server 2008. När SQL Server 2008 är installerat kan du installera Visual Studio 2008 och sedan installera Visual Studio 2008 SP1. Installera inte följande komponenter i SQL Server 2008: · Hanterings verktyg (Basic eller Complete) · Integrerings tjänster · StudioIf Business Intelligence-utveckling du vill installera någon av dessa komponenter senare måste du först installera Visual Studio 2008 SP1.
Visual Studio 2008 SP1 är installeratAldrig installeratIngen åtgärd krävs.
Visual Studio 2008 SP1 är installeratInstalleradAvinstallera för hands versionen av SQL Server 2008.
Om du installerar Visual Studio 2008 efter att du har installerat SQL Server 2008 måste du installera Visual Studio 2008 SP1 för att få en konfiguration som stöds. Visual Studio 2008 SP1 behövs inte om du inte har installerat följande funktioner i SQL Server 2008:
  • Hanterings verktyg (Basic eller Complete)
  • Företag för integrerings tjänster
  • Intelligens utvecklings Studio
Mer information om hur du installerar SQL Server 2008 tillsammans med Visual Studio 2008 finns på följande Microsoft-webbplats:Information om hur du skaffar Visual Studio 2008 SP1 finns på följande Microsoft-webbplats: