Microsoft-säkerhetsmeddelande: Kumulativ säkerhetsuppdatering för ActiveX

INLEDNING

Microsoft har gett ut ett Microsoft-säkerhetsmeddelande om det här problemet för teknisk IT-personal med ytterligare säkerhetsrelaterad information. Du hittar säkerhetsmeddelandet på följande Microsoft-webbplats:

Mer Information

Hämta paket

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Windows Server 2008 för 32-bitarsversioner

Hämta Hämta paketet för 32-bitars Windows Server 2008 nu.

Windows Server 2008 för 64-bitarsversioner

Hämta Hämta paketet för Windows Server 2008 x64 nu.

Windows Server 2008 för Itanium-baserade datorer

Hämta Hämta paketet för Windows Server 2008 Itanium nu.

Windows Vista och Windows Vista Service Pack 1

Hämta Hämta paketet för Windows Vista nu.

Windows Vista och Windows Vista Service Pack 1, 64-bitarsversioner

Hämta Hämta paketet för Windows Vista x64 Edition nu.

Windows Server 2003 Service Pack 1 och Windows Server 2003 Service Pack 2

Hämta Hämta paketet för Windows Server 2003 nu.

Windows Server 2003 och Windows Server 2003 Service Pack 2, x64-baserade versioner

Hämta Hämta paketet för Windows Server 2003 x64 Edition nu.

Windows Server 2003 med SP1 för Itanium-baserade datorer och Windows Server 2003 med SP2 för Itanium-baserade datorer

Hämta Hämta paketet för Windows Server 2003, Itanium-baserad, nu.

Windows XP Service Pack 2 och Service Pack 3

Hämta Hämta paketet för Windows XP nu.

Windows XP Professional och Windows XP Professional Service Pack 2, x64-baserade versioner

Hämta Hämta paketet för Windows XP Professional x64 Edition nu.

Microsoft Windows 2000 med Service Pack 4

Hämta Hämta paketet för Windows 2000 nu.

Utgivningsdatum: 12 augusti 2008

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows 2000 (alla versioner)

Referenstabell

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringar för detta program. Mer information finns i "Information om distribution".
Ingår i framtida Service Pack-versionerUppdateringen för det här problemet kan ingå i en framtida samlad uppdatering
Distribution
Installationen kräver inte några åtgärder från användarenWindows 2000 med Service Pack 4:
Windows2000-KB956391-x86-ENU/quiet
Installation utan omstartWindows 2000 med Service Pack 4:
Windows2000-KB956391-x86-ENU/norestart
Uppdatera loggfilenWindows 2000 med Service Pack 4:
KB956391.log
Mer informationSe avsnittet "Verktyg och vägledning för identifiering och distribution".
Krav på omstart
Krävs omstart?I vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om en omstart krävs visas ett meddelande om att du bör starta om datorn.
SnabbkorrigeringEj tillämpligt
Information om borttagningWindows 2000 med Service Pack 4:
Använd Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen, eller verktyget Spuninst.exe i mappen %Windir%\$NTUninstallKB956391$\Spuninst.
Verifiering av registerundernyckelWindows 2000 med Service Pack 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB956391\Filelist

Information om distribution

Installera uppdateringen
Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Säkerhetsuppdateringen stöder följande installationsväxlar:
Installationsväxlar som stöds
VäxelBeskrivning
/helpKommandoradsalternativen visas.
Installationslägen
/passiveOövervakat installationsläge. Inga åtgärder från användaren krävs, men installationsstatus visas. Om datorn måste startas om i slutet av installationen, visas en dialogruta med en varning om att datorn startar om efter 30 sekunder.
/quietTyst läge. Detta är samma sak som oövervakat läge, men inga status- eller felmeddelanden visas.
Omstartsalternativ
/norestartDatorn startas inte om när installationen är klar.
/forcerestartDatorn startas om efter installationen, och övriga program stängs när datorn stängs av. Öppna filer sparas inte när programmen stängs.
/warnrestart[:x]En dialogruta visas för användaren med en varning om att datorn kommer att starta om efter x sekunder. (Standardvärdet är 30 sekunder.) För användning med växeln /quiet eller /passive.
/promptrestartEn dialogruta visas med en uppmaning till den lokala användaren att räkna med en omstart.
Specialalternativ
/overwriteoemOEM-filer skrivs över utan att någon fråga behöver besvaras.
/nobackupFiler som krävs för avinstallation säkerhetskopieras inte.
/forceappscloseAndra program avslutas när datorn stängs av.
/log:sökvägMöjliggör omdirigering av installationsloggfiler
/extract[:sökväg]Filer extraheras, och installationsprogrammet startar inte.
/ERUtökad felrapportering aktiveras.
/verboseUtförlig loggning aktiveras. Under installationen skapas %Windir%\CabBuild.log med information om vilka filer som kopieras. Om denna växel används kan installationen gå långsammare.
Obs! Dessa växlar kan kombineras till ett kommando. För bakåtkompatibilitet stöder säkerhetsuppdateringen även de installationsväxlar som används i den tidigare versionen av installationsprogrammet.

Om du vill veta mer om installationsväxlar som stöds klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
262841 Kommandoradsväxlar för uppdateringspaket för Windows-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Ta bort uppdateringen
Den här säkerhetsuppdateringen stöder följande installationsväxlar.
Spuninst.exe-växlar som stöds
VäxelBeskrivning
/helpKommandoradsalternativen visas.
Installationslägen
/passiveOövervakat installationsläge. Inga åtgärder från användaren krävs, men installationsstatus visas. Om datorn måste startas om i slutet av installationen, visas en dialogruta med en varning om att datorn startar om efter 30 sekunder.
/quietTyst läge. Detta är samma sak som oövervakat läge, men inga status- eller felmeddelanden visas.
Omstartsalternativ
/norestartDatorn startas inte om när installationen är klar.
/forcerestartDatorn startas om efter installationen, och övriga program stängs när datorn stängs av. Öppna filer sparas inte när programmen stängs.
/warnrestart[:x]En dialogruta visas för användaren med en varning om att datorn kommer att starta om efter x sekunder. (Standardvärdet är 30 sekunder.) För användning med växeln /quiet eller /passive.
/promptrestartEn dialogruta visas med en uppmaning till den lokala användaren att räkna med en omstart.
Specialalternativ
/forceappscloseAndra program avslutas när datorn stängs av.
/log:sökvägMöjliggör omdirigering av installationsloggfiler
Kontrollera att uppdateringen är installerad
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) kan kanske användas för att kontrollera att en uppdatering har installerats på en dator. Se avsnittet "Verktyg och vägledning för identifiering och distribution" för mer information.
 • Verifiering av registerundernyckel

  Du kan kanske även kontrollera vilka filer som har installerats av denna säkerhetsuppdatering genom att granska de registerundernycklar som anges i referenstabellen i detta avsnitt. Dessa registerundernycklar innehåller kanske inte en fullständig lista över filer som installeras. Dessutom skapas de här registernycklarna kanske inte på rätt sätt om en administratör eller OEM-tillverkare integrerar eller lägger till (slipstream) uppdateringen i källfilerna för Windows-installationen.

Windows XP (alla versioner)

Referenstabell

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program. Mer information finns i "Information om distribution".
Ingår i framtida Service Pack-versionerUppdateringen för det här problemet kommer att ingå i ett Service Pack eller en samlad uppdatering
Distribution
Installationen kräver inte några åtgärder från användarenWindows XP Service Pack 2 och Windows XP Service Pack 3:
Windowsxp-KB956391-x86-enu/quiet
Windows XP Professional och Windows XP Professional Service Pack 2, x64-baserade versioner:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB956391-x64-enu/quiet
Installation utan omstartWindows XP Service Pack 2 och Windows XP Service Pack 3:
Windowsxp-KB956391-x86-enu/norestart
Windows XP Professional och Windows XP Professional Service Pack 2, x64-baserade versioner:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB956391-x64-enu/norestart
Uppdatera loggfilenAlla versioner av Windows XP och Windows XP Professional som stöds:
KB956391.log
Mer informationSe avsnittet "Verktyg och vägledning för identifiering och distribution"
Krav på omstart
Krävs omstart?I vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om en omstart krävs visas ett meddelande om att du bör starta om datorn.
SnabbkorrigeringEj tillämpligt
Information om borttagningAlla versioner av Windows XP och Windows XP Professional som stöds:
Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen, eller verktyget Spuninst.exe i mappen %Windir%\$NTUninstallKB956391$\Spuninst.
Verifiering av registerundernyckelWindows XP Service Pack 2 och Windows XP Service Pack 3:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB956391\Filelist
Windows XP Professional och Windows XP Professional Service Pack 2, x64-baserade versioner:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB956391\Filelist
Obs! Säkerhetsuppdateringen för versioner av Windows XP Professional x64 Edition som stöds är densamma som säkerhetsuppdateringen för versioner av Windows Server 2003 x64 Edition som stöds.Information om distribution

Installera uppdateringen
Mer information om installationsprogrammet finns på följande Microsoft-webbsida: Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Säkerhetsuppdateringen stöder följande installationsväxlar:
VäxelBeskrivning
/helpKommandoradsalternativen visas.
Installationslägen
/passiveOövervakat installationsläge. Inga åtgärder från användaren krävs, men installationsstatus visas. Om datorn måste startas om i slutet av installationen, visas en dialogruta med en varning om att datorn startar om efter 30 sekunder.
/quietTyst läge. Detta är samma sak som oövervakat läge, men inga status- eller felmeddelanden visas.
Omstartsalternativ
/norestartDatorn startas inte om när installationen är klar.
/forcerestartDatorn startas om efter installationen, och övriga program stängs när datorn stängs av. Öppna filer sparas inte när programmen stängs.
/warnrestart[:x]En dialogruta visas för användaren med en varning om att datorn kommer att starta om efter x sekunder. (Standardvärdet är 30 sekunder.) För användning med växeln /quiet eller /passive.
/promptrestartEn dialogruta visas med en uppmaning till den lokala användaren att räkna med en omstart.
Specialalternativ
/overwriteoemOEM-filer skrivs över utan att någon fråga behöver besvaras.
/nobackupFiler som krävs för avinstallation säkerhetskopieras inte.
/forceappscloseAndra program avslutas när datorn stängs av.
/log:sökvägMöjliggör omdirigering av installationsloggfiler
/integrate:sökvägUppdateringen integreras i Windows-källfilerna. Dessa filer letas upp med hjälp av den sökväg som anges i växeln.
/extract[:sökväg]Filer extraheras, och installationsprogrammet startar inte.
/ERUtökad felrapportering aktiveras.
/verboseUtförlig loggning aktiveras. Under installationen skapas %Windir%\CabBuild.log med information om vilka filer som kopieras. Om denna växel används kan installationen gå långsammare.
Obs! Dessa växlar kan kombineras till ett kommando. För bakåtkompatibilitet stöder säkerhetsuppdateringen även många av de installationsväxlar som används i den tidigare versionen av installationsprogrammet.

Om du vill veta mer om kommandoradsväxlar som stöds klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
262841 Kommandoradsväxlar för uppdateringspaket för Windows-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Ta bort uppdateringen
Den här säkerhetsuppdateringen stöder följande installationsväxlar.
VäxelBeskrivning
/helpKommandoradsalternativen visas.
Installationslägen
/passiveOövervakat installationsläge. Inga åtgärder från användaren krävs, men installationsstatus visas. Om datorn måste startas om i slutet av installationen, visas en dialogruta med en varning om att datorn startar om efter 30 sekunder.
/quietTyst läge. Detta är samma sak som oövervakat läge, men inga status- eller felmeddelanden visas.
Omstartsalternativ
/norestartDatorn startas inte om när installationen är klar.
/forcerestartDatorn startas om efter installationen, och övriga program stängs när datorn stängs av. Öppna filer sparas inte när programmen stängs.
/warnrestart[:x]En dialogruta visas för användaren med en varning om att datorn kommer att starta om efter x sekunder. (Standardvärdet är 30 sekunder.) För användning med växeln /quiet eller /passive.
/promptrestartEn dialogruta visas med en uppmaning till den lokala användaren att räkna med en omstart.
Specialalternativ
/forceappscloseAndra program avslutas när datorn stängs av.
/log:sökvägMöjliggör omdirigering av installationsloggfiler
Kontrollera att uppdateringen är installerad
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) kan kanske användas för att kontrollera att en uppdatering har installerats på en dator. Se avsnittet "Verktyg och vägledning för identifiering och distribution" för mer information.
 • Verifiering av registerundernyckel

  Du kan kanske även kontrollera vilka filer som har installerats av denna säkerhetsuppdatering genom att granska de registerundernycklar som anges i referenstabellen i detta avsnitt. Dessa registerundernycklar innehåller kanske inte en fullständig lista över filer som installeras. Dessutom skapas de här registernycklarna kanske inte på rätt sätt om en administratör eller OEM-tillverkare integrerar eller lägger till (slipstream) uppdateringen i källfilerna för Windows-installationen.

Windows Server 2003 (alla versioner)

Referenstabell

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program. Mer information finns i "Information om distribution".
Ingår i framtida Service Pack-versionerUppdateringen för det här problemet kommer att ingå i ett Service Pack eller en samlad uppdatering
Distribution
Installationen kräver åtgärder från användarenWindows Server 2003 Service Pack 1 och Windows Server 2003 Service Pack 2:
Windowsserver2003-KB956391-x86-enu/quiet
Windows Server 2003 och Windows Server 2003 Service Pack 2, x64-baserade versioner:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB956391-x64-enu/quiet
Windows Server 2003 med SP1 för Itanium-baserade datorer och Windows Server 2003 med SP2 för Itanium-baserade datorer:
Windowsserver2003-KB956391-ia64-enu/quiet
Installation utan omstartWindows Server 2003 Service Pack 1 och Windows Server 2003 Service Pack 2:
Windowsserver2003-KB956391-x86-enu/norestart
Windows Server 2003 och Windows Server 2003 Service Pack 2, x64-baserade versioner:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB956391-x64-enu/norestart
Windows Server 2003 med SP1 för Itanium-baserade datorer och Windows Server 2003 med SP2 för Itanium-baserade datorer:
Windowsserver2003-KB956391-ia64-enu/norestart
Uppdatera loggfilenAlla x86-, x64- och Itanium-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds:
KB956391.log
Mer informationSe avsnittet "Verktyg och vägledning för identifiering och distribution"
Krav på omstart
Krävs omstart?I vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om en omstart krävs visas ett meddelande om att du bör starta om datorn.
SnabbkorrigeringDenna säkerhetsuppdatering har inte stöd för snabbkorrigering. Mer information finns i artikel 897341 i Microsoft Knowledge Base.
Information om borttagningAlla x86-, x64- och Itanium-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds:
Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen, eller verktyget Spuninst.exe i mappen %Windir%\$NTUninstallKB956391$\Spuninst.
Verifiering av registerundernyckelAlla versioner av Windows Server 2003 som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB956391\Filelist

Information om distribution

Installera uppdateringen
Mer information om installationsprogrammet finns på följande Microsoft TechNet-webbsida: Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Säkerhetsuppdateringen stöder följande installationsväxlar:
VäxelBeskrivning
/helpKommandoradsalternativen visas.
Installationslägen
/passiveOövervakat installationsläge. Inga åtgärder från användaren krävs, men installationsstatus visas. Om datorn måste startas om i slutet av installationen, visas en dialogruta med en varning om att datorn startar om efter 30 sekunder.
/quietTyst läge. Detta är samma sak som oövervakat läge, men inga status- eller felmeddelanden visas.
Omstartsalternativ
/norestartDatorn startas inte om när installationen är klar.
/forcerestartDatorn startas om efter installationen, och övriga program stängs när datorn stängs av. Öppna filer sparas inte när programmen stängs.
/warnrestart[:x]En dialogruta visas för användaren med en varning om att datorn kommer att starta om efter x sekunder. (Standardvärdet är 30 sekunder.) För användning med växeln /quiet eller /passive.
/promptrestartEn dialogruta visas med en uppmaning till den lokala användaren att räkna med en omstart.
Specialalternativ
/overwriteoemOEM-filer skrivs över utan att någon fråga behöver besvaras.
/nobackupFiler som krävs för avinstallation säkerhetskopieras inte.
/forceappscloseAndra program avslutas när datorn stängs av.
/log:sökvägMöjliggör omdirigering av installationsloggfiler
/integrate:sökvägUppdateringen integreras i Windows-källfilerna. Dessa filer letas upp med hjälp av den sökväg som anges i växeln.
/extract[:sökväg]Filer extraheras, och installationsprogrammet startar inte.
/ERUtökad felrapportering aktiveras.
/verboseUtförlig loggning aktiveras. Under installationen skapas %Windir%\CabBuild.log med information om vilka filer som kopieras. Om denna växel används kan installationen gå långsammare.
Obs! Dessa växlar kan kombineras till ett kommando. För bakåtkompatibilitet stöder säkerhetsuppdateringen även många av de installationsväxlar som används i den tidigare versionen av installationsprogrammet.

Om du vill veta mer om kommandoradsväxlar som stöds klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
262841 Kommandoradsväxlar för uppdateringspaket för Windows-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Ta bort uppdateringen
Den här säkerhetsuppdateringen stöder följande installationsväxlar.
VäxelBeskrivning
/helpKommandoradsalternativen visas.
Installationslägen
/passiveOövervakat installationsläge. Inga åtgärder från användaren krävs, men installationsstatus visas. Om datorn måste startas om i slutet av installationen, visas en dialogruta med en varning om att datorn startar om efter 30 sekunder.
/quietTyst läge. Detta är samma sak som oövervakat läge, men inga status- eller felmeddelanden visas.
Omstartsalternativ
/norestartDatorn startas inte om när installationen är klar.
/forcerestartDatorn startas om efter installationen, och övriga program stängs när datorn stängs av. Öppna filer sparas inte när programmen stängs.
/warnrestart[:x]En dialogruta visas för användaren med en varning om att datorn kommer att starta om efter x sekunder. (Standardvärdet är 30 sekunder.) För användning med växeln /quiet eller /passive.
/promptrestartEn dialogruta visas med en uppmaning till den lokala användaren att räkna med en omstart.
Specialalternativ
/forceappscloseAndra program avslutas när datorn stängs av.
/log:sökvägMöjliggör omdirigering av installationsloggfiler
Kontrollera att uppdateringen är installerad
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) kan kanske användas för att kontrollera att en uppdatering har installerats på en dator. Se avsnittet "Verktyg och vägledning för identifiering och distribution" för mer information.
 • Verifiering av registerundernyckel

  Du kan kanske även kontrollera vilka filer som har installerats av denna säkerhetsuppdatering genom att granska de registerundernycklar som anges i referenstabellen i detta avsnitt. Dessa registerundernycklar innehåller kanske inte en fullständig lista över filer som installeras. Dessutom skapas de här registernycklarna kanske inte på rätt sätt om en administratör eller OEM-tillverkare integrerar eller lägger till (slipstream) uppdateringen i källfilerna för Windows-installationen.

Windows Vista (alla versioner)

Referenstabell

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program. Mer information finns i "Information om distribution".
Ingår i framtida Service Pack-versionerUppdateringen för det här problemet kommer att ingå i ett Service Pack eller en samlad uppdatering
Distribution
Installationen kräver inte några åtgärder från användarenAlla 32-bitarsversioner av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB956391-x86/quiet
Alla 64-bitarsversioner av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB956391-x64/quiet
Installation utan omstartAlla 32-bitarsversioner av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB956391-x86/quiet/norestart
Alla 64-bitarsversioner av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB956391-x64/quiet/norestart
Krav på omstart
Krävs omstart?I vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om en omstart krävs visas ett meddelande om att du bör starta om datorn.
SnabbkorrigeringEj tillämpligt.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA öppnar du Kontrollpanelen och klickar på Säkerhet. Under Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringar och väljer sedan en uppdatering i listan.
Verifiering av registerundernyckelDet finns inte någon registerundernyckel som visar att denna uppdatering finns.

Information om distribution

Installera uppdateringen
När du installerar den här säkerhetsuppdateringen kontrolleras om någon av filerna som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft.

Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Säkerhetsuppdateringen stöder följande installationsväxlar:
Installationsväxlar som stöds
VäxelBeskrivning
/?, /h, /helpHjälp visas om växlar som stöds.
/quietStatus- eller felmeddelanden visas inte.
/norestartNär den här växeln kombineras med växeln /quiet startas inte datorn om efter installationen, även om en omstart krävs för att slutföra installationen.
Om du vill veta mer om installationsprogrammet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
934307 Beskrivning av det fristående installationsprogrammet för Windows Update (Wusa.exe) och MSU-filer i Windows Vista
Kontrollera att uppdateringen har installerats
Microsoft Baseline Security Analyzer

MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) kan kanske användas för att kontrollera att en uppdatering har installerats på en dator. Se avsnittet "Verktyg och vägledning för identifiering och distribution" för mer information.

Windows Server 2008 (alla versioner)

Referenstabell

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program. Mer information finns i "Information om distribution".
Ingår i framtida Service Pack-versionerUppdateringen för det här problemet kommer att ingå i ett Service Pack eller en samlad uppdatering
Distribution
Installationen kräver inte några åtgärder från användarenAlla 32-bitars versioner av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB956391-x86/quiet
Alla 64-bitars versioner av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB956391-x64/quiet
Alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB956391-ia64/quiet
Installation utan omstartAlla 32-bitars versioner av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB956391-x86/quiet/norestart
Alla 64-bitars versioner av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB956391-x64/quiet/norestart
Alla Itanium-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB956391-ia64/quiet/norestart
Mer informationSe avsnittet "Verktyg och vägledning för identifiering och distribution"
Krav på omstart
Krävs omstart?I vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om en omstart krävs visas ett meddelande om att du bör starta om datorn.
SnabbkorrigeringEj tillämpligt.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA öppnar du Kontrollpanelen och klickar på Säkerhet. Under Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringar och väljer sedan en uppdatering i listan.
Verifiering av registerundernyckelDet finns inte någon registerundernyckel som visar att denna uppdatering finns.

Information om distribution

Installera uppdateringen
När du installerar den här säkerhetsuppdateringen kontrolleras om någon av filerna som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft.

Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Säkerhetsuppdateringen stöder följande installationsväxlar:
VäxelBeskrivning
/?, /h, /helpHjälp visas om växlar som stöds.
/quietStatus- eller felmeddelanden visas inte.
/norestartNär den här växeln kombineras med växeln /quiet startas inte datorn om efter installationen, även om en omstart krävs för att slutföra installationen.
Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
934307 Beskrivning av det fristående installationsprogrammet för Windows Update (Wusa.exe) och MSU-filer i Windows Vista
Kontrollera att uppdateringen har installerats
Microsoft Baseline Security Analyzer

MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) kan kanske användas för att kontrollera att en uppdatering har installerats på en dator. Se avsnittet "Verktyg och vägledning för identifiering och distribution" för mer information.

Verktyg och vägledning för identifiering och distribution

I det här avsnittet beskrivs hantering av program- och säkerhetsuppdateringar som måste distribueras till servrar, stationära datorer och bärbara datorer i organisationen. Mer information finns på följande Microsoft TechNet Update Management Center-webbsida: Mer information om säkerhet i Microsoft-produkter finns på följande Microsoft TechNet Security-webbsida: Säkerhetsuppdateringar kan hämtas från Microsoft Update, Windows Update och Office Update. De är även tillgängliga på Microsoft Download Center. Du hittar dem enkelt genom att söka med nyckelordet "säkerhetsuppdatering".

Säkerhetsuppdateringar kan slutligen även hämtas från Microsoft Update Catalog. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbsida: Microsoft Update Catalog är en katalog över innehåll som är sökbart och tillgängligt genom Windows Update och Microsoft Update. Innehållet omfattar säkerhetsuppdateringar, drivrutiner och Service Pack-uppdateringar. Genom att söka på numret på en säkerhetsbulletin, till exempel "MS08-010", kan du lägga till alla tillgängliga uppdateringar i korgen. Du kan även lägga till olika språk för en uppdatering i korgen, och du kan hämta innehållet till valfri mapp. Mer information om Microsoft Update Catalog finns på följande webbsida med vanliga frågor och svar om Microsoft Update Catalog:

Vägledning för identifiering och distribution

Microsoft tillhandahåller vägledning för identifiering och distribution av denna månads säkerhetsuppdateringar. Vägledningen hjälper även teknisk IT-personal att förstå hur de kan distribuera säkerhetsuppdateringen med hjälp av Windows Update, Microsoft Update, Office Update, MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer), Office Detection Tool, Microsoft SMS (Systems Management Server) och Extended Security Update Inventory Tool.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
910723 Sammanfattning av månadens vägledningar om identifiering och distribution

Microsoft Baseline Security Analyzer

Med hjälp av MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) kan administratörer söka igenom lokala datorer och fjärrdatorer för att se om några säkerhetsuppdateringar saknas. Microsoft Baseline Security Analyzer kan även användas för att identifiera vanliga felaktiga säkerhetskonfigurationer. Mer information finns på följande Microsoft Baseline Security Analyzer-webbsida: I följande tabell sammanfattas MBSA-identifieringen för denna säkerhetsuppdatering:
ProgramvaraMBSA 2.1
Windows 2000 med Service Pack 4Ja
Windows XP Service Pack 2 och Windows XP Service Pack 3Ja
Windows XP Professional och Windows XP Professional Service Pack 2, x64-baserade versionerJa
Windows Server 2003 Service Pack 1 och Windows Server 2003 Service Pack 2Ja
Windows Server 2003 och Windows Server 2003 Service Pack 2, x64-baserade versionerJa
Windows Server 2003 med SP1 för Itanium-baserade datorer och Windows Server 2003 med SP2 för Itanium-baserade datorerJa
Windows Vista och Windows Vista Service Pack 1Ja
Windows Vista och Windows Vista Service Pack 1, 64-bitarsversionerJa
Windows Server 2008 för 32-bitarsdatorerJa
Windows Server 2008 för 64-bitarsdatorerJa
Windows Server 2008 för Itanium-baserade datorerJa
Mer information om MBSA 2.1 finns på följande webbsida med vanliga frågor om Microsoft MBSA 2.1:

Windows Server Update Services

Med hjälp av WSUS (Windows Server Update Services) kan administratörer distribuera de senaste kritiska uppdateringarna och säkerhetsuppdateringarna för Windows 2000 och senare operativsystemversioner, för Microsoft Office XP och senare versioner, för Microsoft Exchange Server 2003 samt för Microsoft SQL Server 2000 och senare versioner. Mer information om distribution av den här säkerhetsuppdateringen med hjälp av Windows Server Update Services finns på följande Microsoft Windows Server Update Services Product Overview-webbsida:

Systems Management Server

I följande tabell sammanfattas identifiering och distribution av den här säkerhetsuppdateringen med SMS.
ProgramvaraSMS 2.0SMS 2003 med SUSFPSMS 2003 med ITMUSCCM 2007
Windows 2000 med Service Pack 4JaJaJaJa
Windows XP Service Pack 2 och Windows XP Service Pack 3JaJaJaJa
Windows XP Professional och Windows XP Professional Service Pack 2, x64-baserade versionerNejNejJaJa
Windows Server 2003 Service Pack 1 och Windows Server 2003 Service Pack 2JaJaJaJa
Windows Server 2003 och Windows Server 2003 Service Pack 2, x64-baserade versionerNejNejJaJa
Windows Server 2003 med SP1 för Itanium-baserade datorer och Windows Server 2003 med SP2 för Itanium-baserade datorerNejNejJaJa
Windows Vista och Windows Vista Service Pack 1NejNejSe "Anmärkning för Windows Vista och Windows Server 2008" nedanJa
Windows Vista och Windows Vista Service Pack 1, 64-bitarsversionerNejNejSe "Anmärkning för Windows Vista och Windows Server 2008" nedanJa
Windows Server 2008 för 32-bitarsdatorerNejNejSe "Anmärkning för Windows Vista och Windows Server 2008" nedanJa
Windows Server 2008 för 64-bitarsdatorerNejNejSe "Anmärkning för Windows Vista och Windows Server 2008" nedanJa
Windows Server 2008 för Itanium-baserade datorerNejNejSe "Anmärkning för Windows Vista och Windows Server 2008" nedanJa
För SMS 2.0 och SMS 2003 kan SUSFP (SMS SUS Feature Pack), där SUIT (Security Update Inventory Tool) ingår, användas av SMS för identifiering av säkerhetsuppdateringar. Mer information finns på följande Microsoft-webbsida för Downloads for Systems Management Server 2.0: För SMS 2003 kan SMS 2003 ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates) användas av SMS för att identifiera säkerhetsuppdateringar som erbjuds av Microsoft Update och stöds av Windows Server Update Services. Mer information om SMS 2003 ITMU finns på följande Microsoft-webbsida för SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates: SMS 2003 kan även använda Microsoft Office Inventory Tool för att identifiera nödvändiga uppdateringar för Microsoft Office-program. Ytterligare information finns på följande Microsoft-sidor:

I SCCM (System Center Configuration Manager) 2007 används WSUS 3.0 för identifiering av uppdateringar. Mer information om SCCM 2007 Software Update Management finns på följande Microsoft-webbsida: Anmärkning för Windows Vista och Windows Server 2008

I Microsoft Systems Management Server 2003 med Service Pack 3 ingår stöd för Windows Vista och Windows Server 2008. Mer information om SMS finns på följande Microsoft SMS-webbsida: Om du vill veta mer om distribution klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
910723 Sammanfattning av månadens vägledningar om identifiering och distribution
Egenskaper

Artikel-id: 956391 – senaste granskning 3 nov. 2008 – revision: 1

Feedback