MS09-012: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows Service Isolation: April 2009

INLEDNING

Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS09-012. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Här finns hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Hemanvändare kan få kostnadsfri support genom att ringa 1-866-PCSAFETY i USA och Kanada eller genom att kontakta närmaste Microsoft-kontor. Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor för support vid problem med säkerhetsuppdateringar finns på följande internationella Microsoft-supportwebbplats: Kunder i Nordamerika kan även få omedelbar tillgång till obegränsad kostnadsfri e-postsupport eller obegränsad individuell chattsupport på följande Microsoft-webbplats: Företagskunder kan få support på säkerhetsuppdateringar genom sina normala supportkontakter.

Mer Information

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

 • Symptom

  När du har installerat den här uppdateringen på en server som använder mer än fyra processorkärnor och som kör Microsoft ISA Server Standard, startar inte Microsoft ISA Server Control-tjänsten. Dessutom loggas händelse-ID 14109 i programloggen:

  Orsak

  Problemet kan uppstå om en snabbkorrigering som gavs ut efter den 7 februari 2007 installerades innan den här säkerhetsuppdateringen installerades. Problemet beror på en ändring i det sätt som Windows rapporterar antalet tillgängliga processorer. Ändringen infördes i snabbkorrigering 932730. Ändringen medför att Windows Server 2003 rapporterar informationen på exakt samma sätt som Windows Vista och Windows Server 2008. När Windows rapporterar mer än fyra processorkärnor tolkar ISA Server Control-tjänsten detta som mer än fyra processorer. Detta utlöser en varning och därefter avslutas Microsoft ISA Server Control-tjänsten samt eventuella beroende tjänster.

  Obs! Snabbkorrigering 932730 medföljer inte något Windows Server 2003 Service Pack.

  Om du vill veta mer om snabbkorrigering 932730 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  932370 Antalet fysiska hypertrådsaktiverade processorer eller antalet fysiska flerkärniga processorer rapporteras felaktigt i Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  Mer information om hur du löser det här problemet finns på följande Microsoft-webbsida:

  Du löser problemet för ISA Server 2004 genom att installera den samlade snabbkorrigeringsfilen 970454. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  970454 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för ISA Server 2004: 2 juni 2009 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  Lös det här problemet för ISA Server 2006 genom att installera den samlade snabbkorrigeringen 970441.

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  970441 KORRIGERING: Tjänsten ISA Server Control startar inte när du har installerat uppdatering MS09-012 på en dator som kör Windows Server 2003 och som har fler än 4 processorkärnor (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

  Obs! Ingen korrigeringsfil har getts ut för ISA Server 2000 eftersom det inte längre finns någon mainstream-support för ISA Server 2000 och problemet inte utgör något säkerhetshot.

 • När du har installerat den här uppdateringen och ett tidigare utgivet operativsystem därefter uppgraderas på plats till ett nytt operativsystem, bevaras inte ändringar som gjorts av användare i följande registerundernycklar:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\DefaultSecuredHost

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\CompatibleHostProviders

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders
  Problemet kan uppstå i följande uppgraderingssituationer:


  • Windows XP till Windows Vista
  • Windows Server 2003 till Windows Server 2008
  • Windows 2000 Server till Windows Server 2003  Problemet uppstår inte i följande uppgraderingssituationer:

  • Windows Vista till Windows 7
  • Windows Server 2008 till nyare Service Pack eller till framtida serverbaserade operativsystem
  Du kan undvika problemet genom att säkerhetskopiera undernycklarna innan du utför uppgraderingen på plats. När uppgraderingen är klar och när systemet har korrigerats med säkerhetsuppdateringar återinför du de säkerhetskopierade undernycklarna.

Vanliga frågor och svar för oberoende programleverantörer (ISV) (COM)

Fråga 1: Hur tar jag reda på om det här problemet gäller min produkt?

Svar 1: Ställ följande frågor:
 1. Måste din produkt starta en COM-serverprocess som inte är en NT-tjänst?
 2. Körs som standard den COM-server som din produkt startar i kontexten för Nätverkstjänst- eller Lokaltjänst-konto?
Om svaret på alla frågor är ja kan din COM-server vara i riskzonen. Följ stegen nedan för att fortsätta att ta reda på om din COM-servern är sårbar:

 1. Hämta och installera Process Explorer från följande Microsoft-webbplats:
 2. Kör Process Explorer som lokal administratör.
 3. Klicka på Visa, peka på Nedre fönsterrutan, och klicka på Referenser.
 4. Klicka på önskad serverprocess och leta i den nedre fönsterrutan efter Typ = Token.
 5. Kör alla testpaket för produkten.
 6. Titta i den nedre rutan efter alla tokens som ägs för att se om någon systemtoken har fångats upp.
Om du upptäcker att serverprocessen har fångat upp en systemtoken gör du så här:

 1. Hämta och installera felsökningsverktygen för Windows från följande Microsoft-webbplats:
 2. Kör WinDBG.exe som lokal administratör.
 3. Klicka på Arkiv och sedan på Kernel-felsökning så startar det lokala kernelfelsökningsverktyget.
 4. Klicka på Arkiv och sedan på Ansluta till en process.
 5. Klicka på önskad serverprocess och klicka på OK för att ansluta till serverprocessen.
 6. Ange sökvägen till felsökningssymbolen enligt följande. Ersätt din nedanförliggande arkivsökväg med NedanförliggandeArkiv. Till exempel C:\Symbols.

  SRV*NedanförliggandeArkiv*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
 7. Dumpa processens tokeninformation.
  Hämta tokenadressen från utdata för !process, och använd sedan kommandot dt nt!_TOKEN för att visa en lista över de enskilda fälten i TOKEN-strukturen.
 8. Titta i fältet ImpersonationLevel för token.
Om du ser att serverprocessen håller kvar systemtoken och att "ImpersonationLevel" för din serverprocess är "SecurityImpersonation" eller "SecurityDelegation", är en kund som installerar det här COM-serverprogrammet sårbar för den säkerhetslucka som beskrivs i MS09-012. Du måste skydda COM-servern genom att använda ett särskilt SID. Fråga 2: Hur tar jag reda på om mitt program är en "Kör som"-COM-server?

Svar 2: På "Kör som"-COM-servrar innehåller registerundernyckeln AppID följande RunAs-post:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{APPIDGUID}\"RunAs"="NT Authority\NetworkService"
Närmare bestämt, om värdet för posten "RunAs" är antingen "NT Authority\NetworkService" eller "NT Authority\LocalService," kan COM-servern vara sårbar för den säkerhetslucka som beskrivs i MS09-012. Följ anvisningarna i "Svar 1" för att ta reda på om produkten är sårbar.

Fråga 3: Hur skyddar jag COM-servern som installeras av mitt produktutbud?

Svar 3: För testningsfasen på labb: Om du vill säkra dina COM-serverprogram som körs i aktiveringsläget "Kör som" måste du ha kontroller på både COM-klienten och alla COM-servrar som ska säkerställas. Här följer instruktioner för hur du kan säkerställa dina "Kör som"-COM-program när du testar dem internt:

 • Installera MSRC-paketet.
 • Gör följande konfigurationsändring för COM-servern:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{APPIDGUID} REG_DWORD AppIDFlags 0x2 /* Exempel på användning av registervärdet AppIDFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AppID\{60EE1F45-C0DD-4A1F-AA44-D97424600A16} REG_DWORD AppIDFlags 0x2 */
  Obs! Det krävs lokal administratörsbehörighet för att göra den här ändringen.

  Om en NS/LS COM-server som innehåller privilegierade tokens inte är en NT-tjänst eller inte är en Kör som-COM-server måste den konverteras till en av de här konfigurationerna för att förhindra sårbarheten.
Svar 3: För befintliga installationer: För kunder med befintliga installationer av de sårbara COM-servrarna måste ISV:er publicera en uppdatering som aktiverar ändringarna på kundens dator.

Svar 3: För nya installationer: ISV:er måste tillhandahålla ett smart installationsprogram som kan upptäcka om säkerhetsuppdatering 956572 är installerad på systemet och som kan aktivera registernyckeln AppIDFlags. Om uppdateringen inte är installerad kan installationsprogrammet visa ett felmeddelande om systeminkompatibiliteter och sedan avslutas.

En kund kan ta reda på om säkerhetsuppdatering 956572 är installerad på Windows Server 2003 och Windows XP på följande sätt:
 • Installationsprogrammet bör fastställa om följande registernyckel finns:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB956572
  Om den här registerposten finns är säkerhetsuppdatering 956572 installerad.
En annan metod som kan användas för att utföra det här på alla versioner av Windows-plattformen är att använda WMI-frågor. Följande fråga kan användas för att fastställa om säkerhetsuppdatering 956572 är installerad på datorn:
SELECT * FROM WIN32_QUICKFIXENGINEERING WHERE HotfixID like ‘KB956572’
Obs! Korrigeringsfilen för den här säkerhetsluckan finns som standard i Windows Vista SP2 och i Windows Server 2008 SP2.

Vanliga frågor och svar för systemadministratörer (COM)

Fråga 1: Hur tar jag reda på om några av tjänsterna i mitt företag är sårbara är inte?

Svar 1: Ställ följande frågor:
 1. Måste din produkt starta en COM-serverprocess som inte är en NT-tjänst?
 2. Körs som standard den COM-server som din produkt startar i kontexten för Nätverkstjänst- eller Lokaltjänst-konto?
Om svaret på alla frågor är ja kan dina COM-servrar vara i riskzonen. Skydda de här COM-serverprogrammen genom att kontakta den ISV som äger produkten. Om programmet har utvecklats internt följer du anvisningarna i Svar 1 i avsnittet "Vanliga frågor och svar för oberoende programleverantörer (ISV) (COM)".

Vanliga frågor och svar för oberoende programleverantörer (Services.exe)

Fråga 1: Hur tar jag reda på om mitt produktutbud är drabbat av säkerhetsproblemet som beskrivs i MS09-012?

Svar 1: Ställ följande frågor:
 1. Installerar din produkt tjänster som startas med SCM-ramverket?
 2. Körs som standard de tjänster som din produkt installerar i kontexten för Nätverkstjänst- eller Lokaltjänst-konto?
 3. Om tjänsten körs på Windows Vista eller på Windows Server 2008 kör du följande kommando från en upphöjd kommandotolk:
  SC.EXE QSIDTYPE <Namn på tjänst>
  Har SERVICE_SID_TYPE värdet NONE?

  Utdata:
  [SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <Namn på tjänst> SERVICE_SID_TYPE: NONE 
  Om svaret på alla tre frågor är ja kan din tjänst vara i riskzonen. Fortsätt att ta reda på om din tjänst är sårbar genom att följa Process Explorer-stegen i Svar 1 i avsnittet "Vanliga frågor och svar för oberoende programleverantörer (ISV) (COM)".
Fråga 2: Hur skyddar jag de tjänster som installeras av mitt produktutbud?

Svar 2:

Testningsfas på labb
Följ anvisningarna nedan för att skydda din tjänst när du testar tjänsterna internt innan de släpps till alla kunder.
 • Installera MSRC-paketet.
 • Kör följande kommando från en upphöjd kommandotolk:
  SC.exe SIDTYPE <Namn på tjänst> UNRESTRICTED
 • Starta om tjänsten från tjänstkontrollhanteraren.
 • Kontrollera att tjänsten har fått ett tjänst-SID genom att köra följande kommando:
  SC.exe QSIDTYPE <Namn på tjänst>
  Utdata:
  [SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <Namn på tjänst> SERVICE_SID_TYPE: UNRESTRICTED 
 • Om SERVICE_SID_TYPE = UNRESTRICTED visas har tjänsten fått ett tjänst-SID.
 • Kör alla testfall för att säkerställa att ingen funktion som tillhandahålls av tjänsten är skadad.
 • Följande kommandosekvens tar bort tjänstens tjänst-SID:
  SC.exe SIDTYPE <Namn på tjänst> NONE
  SC.exe STOP <Namn på tjänst>
  SC.exe START <Namn på tjänst>
Befintliga installationer
För kunder med befintliga installationer av de sårbara tjänsterna måste ISV:er publicera en uppdatering som aktiverar ett tjänst-SID på kundens dator. Uppdateringen bör helst följa stegen nedan:
 1. Ändra följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<ServiceName>\ServiceSidType = 1
 2. Efter den här uppdateringen bör installationsprogrammet starta om systemet.
ServiceSID Type för tjänsten <Namn på tjänst> ställs in på UNRESTRICTED.

Nya installationer
Den oberoende programleverantören (ISV) måste hitta ett smart installationsprogram som kan upptäcka om säkerhetsuppdatering 956572 är installerad på systemet och som aktiverar registernyckeln ServiceSidType. Om uppdateringen inte är installerad kan installationsprogrammet visa ett felmeddelande om systeminkompatibiliteter och sedan avslutas.

En kund kan ta reda på om säkerhetsuppdatering 956572 är installerad på Windows Server 2003 och Windows XP på följande sätt:
 • Installationsprogrammet bör fastställa om följande registernyckel finns:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB956572
  Om den här registerposten finns är säkerhetsuppdatering 956572 installerad.
En annan metod som kan användas för att utföra det här på alla versioner av Windows-plattformen är att använda WMI-frågor. Följande fråga kan användas för att ta reda på om säkerhetsuppdatering 956572 är installerad på datorn.

SELECT * FROM WIN32_QUICKFIXENGINEERING WHERE HotfixID like 'KB956572'
Obs! De utgivna versionerna av Windows Vista och Windows Server 2008 innehåller redan korrigeringsfilen för Services.exe. Ingen identifiering krävs.

Obs! Om produktens DACL-listor har resurser med tjänstkontots SID bör du se till att DACL-listorna för alla resurser (filer, registernycklar osv.) återinförs med tjänst-SID. Om detta inte sker kan produktens funktioner skadas medan den försöker få åtkomst till resurserna.

Använd följande kommando för att se vilket SID som är tilldelat din tjänst:
SC.EXE SHOWSID <namn på tjänst>
Tjänstens SID genereras med hjälp av en hash av tjänstnamnet, och ändras inte så länge namnet på tjänsten inte ändras.

Vanliga frågor och svar för systemadministratörer (Services.exe)

Fråga 1: Hur tar jag reda på om några av tjänsterna i mitt företag är sårbara?

Svar 1: Ställ följande frågor:
 1. Installerar din produkt tjänster som startas med SCM-ramverket?
 2. Körs som standard de tjänster som din produkt installerar i kontexten för Nätverkstjänst- eller Lokaltjänst-konto?

  Obs! Om tjänsten körs på Windows Vista eller på Windows Server 2008 kör du följande kommando från en upphöjd kommandotolk för att fastställa kontexten:
  SC.exe QSIDTYPE <Namn på tjänst>
  Utdata:
  [SC] QueryServiceConfig2 SUCCESS SERVICE_NAME: <Namn på tjänst> SERVICE_SID_TYPE: UNRESTRICTED 
  Om svaret på alla tre frågor är ja kan dina tjänster vara i riskzonen. Kontakta den ISV som äger tjänsten för att få hjälp att skydda tjänsterna. Om tjänsten har utvecklats internt följer du anvisningarna i Svar 1 i avsnittet "Vanliga frågor och svar för oberoende programleverantörer (ISV) (COM)".

Vanliga frågor och svar för oberoende programleverantörer (ISV) (WMI)

Fråga 1: Hur tar jag reda på om WMI-providern som används av vår produkt startar i skyddat läge?

Svar 1:
 1. Öppna MOF-filerna för WMI-providrarna och kontrollera om någon av dem har någon av följande värdmodeller:
  • NetworkServiceHost
  • NetworkServiceHostToSelfHost
  • LocalServiceHost
  • NULL (endast för Windows Vista eller Windows Server 2008)
 2. Endast medföljande WMI-providrar är skyddade som standard, som en del av tokenkidnappningspaketet. Om din provider medföljde paketet ska den vara skyddad efter att tokenkidnappningspaketet har installerats. Verifiera det genom att kontrollera registervärdena under undernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders Om en provider är skyddad visas en post liknande följande:
  <Namnområde>:_Win32Provider.Name ="<providernamn>" REG_SZ 0. 
 3. Om providern står i listan kommer den att starta i skyddat läge.
 4. Om providerns namn inte är med i listan under registernyckeln SecureHostProviders och värdmodellen är en av modellerna i listan i steg 1, startar providern i en oskyddad Wmiprvse.exe och gör datorn sårbar för tokenkidnappningangreppet.
Fråga 2: Hur tar jag reda på om WMI-providern som används av vår produkt startar i skyddat läge?

Svar 2:
 1. Logga in på en dator där din produkt är installerad som administratör.
 2. Hämta och installera Process Explorer från följande Microsoft-webbplats:
 3. Kör Process Explorer som lokal administratör.
 4. Klicka på Visa, peka på Nedre fönsterrutan, och klicka på Referenser.
 5. Använd Aktivitetshanteraren för att identifiera och stänga alla Wmiprvse.exe-processer som körs i kontexten för Nätverkstjänst eller Lokaltjänst.
 6. Kör ett testfall för programmet som kör en WMI-fråga med en specifik WMI-provider. En ny WMIPrvSE.exe-process skapas som hanterar den nya WMI-frågan du just kört.
 7. I verktygsfältet i Process Explorer ser du till att du har valt Visa DLL:er.
 8. Titta i den nedre rutan och se efter om din DLL har lästs in i den nya WMIPrvSE.exe.
 9. Dubbelklicka på WMIPrvSE.exe för att öppna dialogrutan Egenskaper.
 10. Klicka på fliken Säkerhet och se till att följande är korrekt:
  • Inloggnings-SID har formatet (S-1-5-5-****).
  • Inloggnings-SID är också markerat som ägaren.
  • WMI-SID för ServiceAcccount {Local Service|Network Service} markeras som ägare.
   • WMI-SID för Lokal tjänst:

    S-1-5-86-1544737700-199408000-2549878335-3519669259-381336952
   • WMI-SID för Nätverkstjänst:

    S-1-5-86-615999462-62705297-2911207457-59056572-3668589837
 11. Klicka på Behörighet och kontrollera att varken Nätverkstjänst eller Lokal tjänst kommer upp i listan. Detta bekräftar att din provider nu startar i skyddat läge.
Fråga 3: Hur kan en oberoende programleverantör skydda WMI-providern som används av deras produkt?

Svar 3: Som en del av tokenkidnappningspaketet tillhandahåller vi tre registernycklar som hjälper oberoende programleverantörer att konfigurera sina WMI-providers.
 • HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders


  Alla providers i listan under den här nyckeln körs alltid i skyddat läge
 • HKLM \SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\CompatibleHostProviders

  Om en provider finns i listan under nyckeln körs den i oskyddat läge. Den här nyckeln tillhandahålls för att en ISV ska kunna lägga till ett undantag för en viss provider som har kompatibilitetsproblem när den körs i säkert läge. Som standard innehåller den 0 (noll) poster.
 • HKLM \SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\DefaultSecuredHost


  Om den globala registernyckeln är inställd på 1 startar alla WMI-providers på datorn i skyddat läge oavsett om de finns med i listan eller inte för någon av registernycklarna ovan. Microsoft har inte ställt in det här på 1 som standard eftersom vi inte har testat funktionen hos alla potentiella tredjepartsprogram med registernyckeln inställd på 1.
Du kan skydda en WMI-provider genom att lägga till följande registervärde i "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders":
<Namnområde>:_Win32Provider.Name ="<providernamn>" REG_SZ 0. 
Se till att alla testscenarier fungerar som de ska efter att du har gjort ändringen.

Vanliga frågor och svar för systemadministratörer (WMI)

Fråga 1: Hur tar jag reda på om en WMI-provider som används av min organisation körs i oskyddat läge?

Svar 1:
 1. Logga in på en dator där din produkt är installerad som administratör.
 2. Hämta och installera Process Explorer från följande Microsoft-webbplats:
 3. Kör Process Explorer som lokal administratör.
 4. Klicka på Visa, peka på Nedre fönsterrutan, och klicka på Referenser.
 5. Använd Aktivitetshanteraren för att identifiera och stänga alla Wmiprvse.exe-processer som körs i kontexten för Nätverkstjänst eller Lokaltjänst.
 6. Kör ett testfall för programmet som kör en WMI-fråga med en specifik WMI-provider. En ny WMIPrvSE.exe-process skapas som hanterar den nya WMI-frågan du just kört.
 7. I verktygsfältet i Process Explorer ser du till att du har valt Visa DLL:er.
 8. Titta i den nedre rutan och se efter om din DLL har lästs in i den nya WMIPrvSE.exe.
 9. Dubbelklicka på WMIPrvSE.exe för att öppna dialogrutan Egenskaper.
 10. Klicka på fliken Säkerhet och se till att följande är korrekt:
  1. "Nätverkstjänst" eller "Lokal tjänst" har fullständiga behörigheter för Wmiprvse.exe-processen.
  2. Se till att inloggnings-SID (i formatet S-1-5-5-**** ) inte är markerat som ägare.
  3. Se till att WMI-SID för ServiceAcccount {Local Service|Network Service} inte har genererats, det vill säga att det inte visas under "Grupp".
   • WMI-SID för Lokal tjänst: S-1-5-86-1544737700-199408000-2549878335-3519669259-381336952
   • WMI-SID för Nätverkstjänst: S-1-5-86-615999462-62705297-2911207457-59056572-3668589837
Fråga 2: Hur skyddar jag en sårbar WMI-provider?

Svar 2:
 1. Öppna Registereditorn.
 2. Gå till följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\SecuredHostProviders
 3. Lägg till ett registervärde för den WMI-provider som ska skyddas. Använd följande format:
  <Namnområde>:_Win32Provider.Name ="<providernamn>" REG_SZ 0 
 4. Starta om WMI-tjänsten genom att köra följande kommandon.
  • Sc stop winmgmt
  • Sc start winmgmt

FILINFORMATION

Den engelska (USA) versionen av den här säkerhetsuppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.


Filinformation för Windows XP och Windows Server 2003
 • De filer som gäller en viss milstolpe (RTM, SPn) anges i kolumnen "SP requirement".
 • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna programuppdatering även en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBnummer.cat), som är signerad med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows XP som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.13.026,48809-Jul-200807:38x86NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.1.2600.3520616,96009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Colbact.dll2001.12.4414.30860,41626-Jul-200504:39x86SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.1.2600.3520473,08809-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.3520723,45609-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.1.2600.3520714,75209-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.35202,136,06406-Feb-200917:22x86SP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.35202,057,72806-Feb-200916:49x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.35202,015,74406-Feb-200916:49x86SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.35202,180,48006-Feb-200917:24x86SP2SP2GDR
Pdh.dll5.1.2600.3536283,64806-Mar-200914:44x86SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.1.2600.3520399,36009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Sc.exe5.1.2600.352035,32806-Feb-200916:54x86SP2SP2GDR
Services.exe5.1.2600.3520110,59206-Feb-200917:14x86SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.1.2600.3520453,12009-Feb-200910:20x86SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.1.2600.3520227,84006-Feb-200916:39x86SP2SP2GDR
Advapi32.dll5.1.2600.3520617,98409-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Colbact.dll2001.12.4414.30860,41626-Jul-200504:20x86SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.1.2600.3520473,08809-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.3520728,57609-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.1.2600.3520715,26409-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.35202,142,72006-Feb-200910:29x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.35202,062,97606-Feb-200909:49x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.35202,020,86406-Feb-200909:49x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.35202,186,11206-Feb-200910:32x86SP2SP2QFE
Pdh.dll5.1.2600.3536284,16006-Mar-200914:00x86SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.1.2600.3520401,40809-Feb-200910:01x86SP2SP2QFE
Sc.exe5.1.2600.352035,32806-Feb-200909:54x86SP2SP2QFE
Services.exe5.1.2600.3520110,59206-Feb-200910:22x86SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.1.2600.3520453,12011-Feb-200901:31x86SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.1.2600.3520227,84006-Feb-200909:41x86SP2SP2QFE
Advapi32.dll5.1.2600.5755617,47209-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Fastprox.dll5.1.2600.5755473,60009-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Lsasrv.dll5.1.2600.5755729,08809-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Ntdll.dll5.1.2600.5755714,75209-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.57552,145,28006-Feb-200911:06x86SP3SP3GDR
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.57552,066,04808-Feb-200902:02x86SP3SP3GDR
Ntkrpamp.exe5.1.2600.57552,023,93606-Feb-200910:32x86SP3SP3GDR
Ntoskrnl.exe5.1.2600.57552,189,05606-Feb-200911:08x86SP3SP3GDR
Pdh.dll5.1.2600.5773284,16006-Mar-200914:22x86SP3SP3GDR
Rpcss.dll5.1.2600.5755401,40809-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Sc.exe5.1.2600.575535,32806-Feb-200910:39x86SP3SP3GDR
Services.exe5.1.2600.5755110,59206-Feb-200911:11x86SP3SP3GDR
Wmiprvsd.dll5.1.2600.5755453,12009-Feb-200912:10x86SP3SP3GDR
Wmiprvse.exe5.1.2600.5755227,84006-Feb-200910:10x86SP3SP3GDR
Advapi32.dll5.1.2600.5755617,47211-Feb-200902:26x86SP3SP3QFE
Fastprox.dll5.1.2600.5755473,60009-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Lsasrv.dll5.1.2600.5755729,08809-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Ntdll.dll5.1.2600.5755715,26409-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.57552,145,28006-Feb-200911:03x86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.57552,066,17606-Feb-200910:30x86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.57552,023,93606-Feb-200910:30x86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.57552,189,18408-Feb-200902:35x86SP3SP3QFE
Pdh.dll5.1.2600.5773284,16006-Mar-200913:49x86SP3SP3QFE
Rpcss.dll5.1.2600.5755401,40809-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Sc.exe5.1.2600.575535,32806-Feb-200910:36x86SP3SP3QFE
Services.exe5.1.2600.5755110,59206-Feb-200911:06x86SP3SP3QFE
Wmiprvsd.dll5.1.2600.5755453,12009-Feb-200910:56x86SP3SP3QFE
Wmiprvse.exe5.1.2600.5755227,84006-Feb-200910:15x86SP3SP3QFE

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.123,85601-Mar-200705:47x86NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.3290620,03209-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.249258,88021-Jul-200503:24x86SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.3290483,84009-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.3290824,32009-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.3290775,16809-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33092,452,48019-Mar-200910:25Not ApplicableSP1SP1GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.33092,266,62419-Mar-200909:34x86SP1SP1GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.33092,306,56019-Mar-200909:33Not ApplicableSP1SP1GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33092,414,59219-Mar-200910:25x86SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305305,15206-Mar-200907:06x86SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290421,37609-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329049,15203-Feb-200909:48x86SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290112,12803-Feb-200910:23x86SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330940,96019-Mar-200910:01x86SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290428,54409-Feb-200911:40x86SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60003-Feb-200909:47x86SP1SP1GDR
Advapi32.dll5.2.3790.3290620,54409-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.249258,88021-Jul-200503:37x86SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.3290483,84009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.3290824,32009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.3290778,24009-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33092,468,86419-Mar-200911:11Not ApplicableSP1SP1QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.33092,281,47219-Mar-200910:15x86SP1SP1QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.33092,321,40819-Mar-200910:16Not ApplicableSP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33092,427,90419-Mar-200911:11x86SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305305,15206-Mar-200907:08x86SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290425,47209-Feb-200911:58x86SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329049,15203-Feb-200910:47x86SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290112,12803-Feb-200911:24x86SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330940,96019-Mar-200910:01x86SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290429,56820-Mar-200902:26x86SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60003-Feb-200910:27x86SP1SP1QFE
Advapi32.dll5.2.3790.4455619,00809-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.4455483,84009-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.4455816,64009-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4455774,14409-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44782,488,83219-Mar-200911:42Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.44782,300,92819-Mar-200910:29x86SP2SP2GDR
Ntkrpamp.exe5.2.3790.44782,340,35219-Mar-200910:28Not ApplicableSP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44782,449,40819-Mar-200911:42x86SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471299,52006-Mar-200906:55x86SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.4455486,91209-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445549,15203-Feb-200910:01x86SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455113,15203-Feb-200911:07x86SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447826,11219-Mar-200911:09x86SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455428,54409-Feb-200911:02x86SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60003-Feb-200910:05x86SP2SP2GDR
Advapi32.dll5.2.3790.4455619,00809-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.4455483,84009-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.4455817,15209-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.4455774,14409-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44782,498,56020-Mar-200902:26Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.44782,309,63219-Mar-200911:26x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.44782,350,59220-Mar-200902:26Not ApplicableSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44782,457,08819-Mar-200912:26x86SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471299,52006-Mar-200906:57x86SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.4455486,91209-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445549,15203-Feb-200910:39x86SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455112,64003-Feb-200911:39x86SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447826,11219-Mar-200911:09x86SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455429,56809-Feb-200911:07x86SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60003-Feb-200910:39x86SP2SP2QFE

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional x64 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.125,90420-Mar-200903:00x64NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.32901,051,13620-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.249297,79220-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.3290889,34420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.32901,570,30420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.32901,265,15220-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33094,614,14420-Mar-200902:41x64SP1SP1GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33094,478,97620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305576,51220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290695,80820-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329068,09620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290225,79220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330941,47220-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290777,21620-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290402,94420-Mar-200902:42x64SP1SP1GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,03220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290771,58420-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:42x86SP1SP1GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.32901,064,96020-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.249297,28020-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.3290889,34420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Hal.dll5.2.3790.3191280,06420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.32901,568,25620-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.32901,260,03220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33094,655,10420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.33094,509,18420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305576,51220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290704,51220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329068,09620-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290225,79220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330941,47220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.3290778,75220-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290402,94420-Mar-200902:51x64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,54420-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290774,65620-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:51x86SP1SP1QFE\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,052,16020-Mar-200902:50x64SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.4455889,85620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.44551,567,74420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.44551,260,54420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44784,587,52020-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44784,519,42420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471576,51220-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.4455845,31220-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445568,09620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455227,84020-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447826,62420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455777,21620-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455402,94420-Mar-200902:51x64SP2SP2GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:51x86SP2SP2GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,065,47220-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.4455889,85620-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Hal.dll5.2.3790.4354280,06420-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.44551,569,28020-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.44551,260,54420-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44784,612,60820-Mar-200902:41x64SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.44784,539,90420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471576,51220-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.4455845,82420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445568,09620-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455227,84020-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447826,62420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.4455778,75220-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455402,94420-Mar-200902:42x64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:42x86SP2SP2QFE\WOW

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Spupdsvc.exe6.3.4.139,72820-Mar-200902:59IA-64NoneNot Applicable
Advapi32.dll5.2.3790.32901,481,72820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Colbact.dll2001.12.4720.2492181,24820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Fastprox.dll5.2.3790.32901,712,64020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.32902,167,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Ntdll.dll5.2.3790.32901,646,08020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33096,476,80020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Pdh.dll5.2.3790.3305825,34420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Rpcss.dll5.2.3790.3290856,06420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Sc.exe5.2.3790.329097,28020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Services.exe5.2.3790.3290311,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330939,93620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.32901,486,33620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290741,88820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,03220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290771,58420-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:41x86SP1SP1GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.32901,482,75220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Colbact.dll2001.12.4720.2492181,76020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Fastprox.dll5.2.3790.32901,712,64020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.32902,167,29620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Ntdll.dll5.2.3790.32901,646,08020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.33096,543,87220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Pdh.dll5.2.3790.3305825,34420-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Rpcss.dll5.2.3790.3290867,84020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Sc.exe5.2.3790.329097,28020-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Services.exe5.2.3790.3290311,80820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330939,93620-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.32901,490,43220-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.3290741,88820-Mar-200902:41IA-64SP1SP1QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.3290620,54420-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wcolbact.dll2001.12.4720.249258,88020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.3290483,84020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.3290774,65620-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.3305305,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.329049,15220-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330940,96020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.3290217,60020-Mar-200902:41x86SP1SP1QFE\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,482,24020-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Fastprox.dll5.2.3790.44551,713,15220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Lsasrv.dll5.2.3790.44552,167,80820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.44551,646,59220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44786,554,11220-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Pdh.dll5.2.3790.4471825,34420-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Rpcss.dll5.2.3790.44551,061,37620-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Sc.exe5.2.3790.445597,28020-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Services.exe5.2.3790.4455313,34420-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447825,08820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wmiprvsd.dll5.2.3790.44551,486,33620-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455741,88820-Mar-200902:46IA-64SP2SP2GDR
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:46x86SP2SP2GDR\WOW
Advapi32.dll5.2.3790.44551,483,77620-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Fastprox.dll5.2.3790.44551,713,15220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Lsasrv.dll5.2.3790.44552,169,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Ntdll.dll5.2.3790.44551,646,59220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.44786,578,17620-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Pdh.dll5.2.3790.4471825,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Rpcss.dll5.2.3790.44551,061,88820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Sc.exe5.2.3790.445597,28020-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Services.exe5.2.3790.4455313,34420-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447825,08820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wmiprvsd.dll5.2.3790.44551,490,43220-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wmiprvse.exe5.2.3790.4455741,88820-Mar-200902:41IA-64SP2SP2QFE
Wadvapi32.dll5.2.3790.4455619,00820-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wfastprox.dll5.2.3790.4455483,84020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wntdll.dll5.2.3790.4455775,16820-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wpdh.dll5.2.3790.4471299,52020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wsc.exe5.2.3790.445549,15220-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447826,11220-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW
Wwmiprvse.exe5.2.3790.4455217,60020-Mar-200902:41x86SP2SP2QFE\WOW

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008
 • Vilka filer som hör till en viss produkt eller milstolpe (RTM, SPn) framgår av filversionsnumren i följande tabell.
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Service Pack 1 ingår i den ursprungliga slutversionen av Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. RTM-milstolpefiler har versionsnumret 6.0.0000.xxxxxx.
 • MANIFEST- (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika miljöerna anges separat. MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) signeras med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6000.16830549,88803-Mar-200904:19x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.16830_NONE_67C4315E40D1BB6C
Rpcss.dll6.0.6000.21023550,40003-Mar-200904:17x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.21023_NONE_685B771559E4BE8C
Rpcss.dll6.0.6001.18226551,42403-Mar-200904:39x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_69BB41AC3DEAC876
Rpcss.dll6.0.6001.22389551,42403-Mar-200904:32x86X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_6A06FFCD57365BEB
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683053,24803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683037,88803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.1683097,28003-Mar-200904:16x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830158,72003-Mar-200904:19x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96813-Dec-200719:50Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102353,24803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102337,88803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.2102397,28003-Mar-200904:14x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023158,72003-Mar-200904:17x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.168303,503,58403-Mar-200904:24Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.168303,469,28003-Mar-200904:24Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.210233,505,12003-Mar-200904:22Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.210233,471,32803-Mar-200904:22Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.182263,599,32803-Mar-200904:46Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182263,547,63203-Mar-200904:46Not ApplicableNot Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6001.223893,600,88003-Mar-200904:37Not ApplicableNot Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223893,548,65603-Mar-200904:37Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.1683024,57603-Mar-200904:19x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.16830654,33603-Mar-200902:40x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.2102326,11203-Mar-200904:17x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.21023659,45603-Mar-200902:37x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60113-Dec-200720:32Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822626,11203-Mar-200904:39x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.18226666,62403-Mar-200903:04x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:45Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238926,11203-Mar-200904:32x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.22389666,62403-Mar-200902:49x86Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830614,91203-Mar-200904:16x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023614,91203-Mar-200904:14x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830130,56003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.16830501,76003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830247,29603-Mar-200901:59x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023130,56003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.21023501,76003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023247,29603-Mar-200901:57x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.18226499,20003-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.22389499,20003-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6000.16830724,99203-Mar-200904:40x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.16830_NONE_C3E2CCE1F92F2CA2
Rpcss.dll6.0.6000.21023724,99203-Mar-200904:35x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6000.21023_NONE_C47A129912422FC2
Rpcss.dll6.0.6001.18226718,33603-Mar-200904:57x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_C5D9DD2FF64839AC
Rpcss.dll6.0.6001.22389717,82403-Mar-200904:59x64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_C6259B510F93CD21
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683073,72803-Mar-200904:36x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683051,71203-Mar-200904:36x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.16830162,81603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830202,24003-Mar-200904:40x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102373,72803-Mar-200904:32x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102351,71203-Mar-200904:32x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.21023162,81603-Mar-200904:32x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023202,24003-Mar-200904:35x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822675,77603-Mar-200904:53x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822661,44003-Mar-200904:53x64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822624,57603-Mar-200902:57x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.18226163,84003-Mar-200904:54x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226231,42403-Mar-200904:57x64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238978,33603-Mar-200904:55x64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238965,53603-Mar-200904:55x64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238924,57603-Mar-200902:57x64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389192,00003-Mar-200904:55x64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389499,20003-Mar-200904:59x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.168304,427,23203-Mar-200904:44x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.210234,413,93603-Mar-200904:38x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182264,692,44803-Mar-200905:02x64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223894,691,42403-Mar-200905:04x64Not Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.1683034,30403-Mar-200904:40x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.168301,008,12803-Mar-200903:15x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6000.2102335,84003-Mar-200904:35x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6000.210231,018,88003-Mar-200903:06x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60114-Dec-200722:13Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822636,35203-Mar-200904:56x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.182261,030,65603-Mar-200903:31x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238936,35203-Mar-200904:59x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.223891,030,14403-Mar-200903:32x64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830889,85603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable530,56403-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023889,85603-Mar-200904:31x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable530,56403-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226891,39203-Mar-200904:53x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable646,55603-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389891,39203-Mar-200904:54x64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable646,55603-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830196,09603-Mar-200904:41x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.16830703,48803-Mar-200904:41x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,49203-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830349,18403-Mar-200902:24x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable79,77703-Mar-200902:24Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023196,09603-Mar-200904:36x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6000.21023703,48803-Mar-200904:36x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,49203-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023349,18403-Mar-200902:15x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable79,79403-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226196,60803-Mar-200904:57x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.18226703,48803-Mar-200904:57x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable223,94503-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226351,74403-Mar-200902:34x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable93,64103-Mar-200902:34Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389196,60803-Mar-200905:00x64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.22389703,48803-Mar-200905:00x64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable223,94503-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389351,74403-Mar-200902:33x64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable93,64103-Mar-200902:33Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.16830614,91203-Mar-200904:16x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6000.21023614,91203-Mar-200904:14x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable306,42203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.16830130,56003-Mar-200904:20x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.16830247,29603-Mar-200901:59x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:59Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6000.21023130,56003-Mar-200904:18x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable166,63203-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6000.21023247,29603-Mar-200901:57x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable69,03903-Mar-200901:57Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96814-Dec-200721:30Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.1683053,24803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.1683037,88803-Mar-200904:16x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.1683097,28003-Mar-200904:16x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.16830158,72003-Mar-200904:19x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable4,96813-Dec-200719:50Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6000.2102353,24803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6000.2102337,88803-Mar-200904:14x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6000.2102397,28003-Mar-200904:14x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6000.21023158,72003-Mar-200904:17x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Rpcss.dll6.0.6001.182261,214,46403-Mar-200904:54IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18226_NONE_69BCE5A23DE8D172
Rpcss.dll6.0.6001.223891,214,46403-Mar-200904:37IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE-RPCSS_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22389_NONE_6A08A3C3573464E7
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:04Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.18226163,32803-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.18226114,17603-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822645,05603-Mar-200902:56IA-64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.18226296,44803-Mar-200904:51IA-64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226421,37603-Mar-200904:54IA-64Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.22389165,37603-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.22389119,80803-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238945,05603-Mar-200902:49IA-64Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389361,47203-Mar-200904:34IA-64Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389880,64003-Mar-200904:38IA-64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.182269,493,98403-Mar-200905:01IA-64Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6001.223899,491,95203-Mar-200904:44IA-64Not Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.1822677,82403-Mar-200904:54IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.182262,065,40803-Mar-200903:30IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:45Not ApplicableNot Applicable
Printfilterpipelineprxy.dll6.0.6001.2238977,82403-Mar-200904:37IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.exe6.0.6001.223892,064,38403-Mar-200903:22IA-64Not Applicable
Printfilterpipelinesvc.mofNot Applicable2,60118-Dec-200721:44Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.182262,096,64003-Mar-200904:50IA-64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable389,22503-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.223892,096,64003-Mar-200904:33IA-64Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable389,13703-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226413,18403-Mar-200904:55IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.182261,564,67203-Mar-200904:56IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable193,84203-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226757,76003-Mar-200902:29IA-64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable82,34103-Mar-200902:29Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389413,18403-Mar-200904:39IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.dll6.0.6001.223891,564,67203-Mar-200904:39IA-64Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable193,76403-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389757,76003-Mar-200902:22IA-64Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable82,34103-Mar-200902:22Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.18226615,42403-Mar-200904:36x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Fastprox.dll6.0.6001.22389615,42403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Fastprox.tmfNot Applicable405,69103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.18226129,02403-Mar-200904:40x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,86103-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.18226247,29603-Mar-200902:16x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,44703-Mar-200902:15Not ApplicableNot Applicable
Wmidcprv.dll6.0.6001.22389129,02403-Mar-200904:33x86Not Applicable
Wmiprvsd.tmfNot Applicable192,84103-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Wmiprvse.exe6.0.6001.22389247,29603-Mar-200902:03x86Not Applicable
Wmiprvse.tmfNot Applicable83,43403-Mar-200902:03Not ApplicableNot Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.1822654,78403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.1822644,03203-Mar-200904:37x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.1822617,40803-Mar-200902:38x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.1822698,30403-Mar-200904:37x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.18226183,29603-Mar-200904:39x86Not Applicable
Dnary.xsdNot Applicable5,40718-Dec-200721:03Not ApplicableNot Applicable
Iasads.dll6.0.6001.2238957,34403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iasdatastore.dll6.0.6001.2238947,10403-Mar-200904:28x86Not Applicable
Iashost.exe6.0.6001.2238917,40803-Mar-200902:24x86Not Applicable
Iasrecst.dll6.0.6001.22389119,29603-Mar-200904:28x86Not Applicable
Sdohlp.dll6.0.6001.22389324,60803-Mar-200904:32x86Not Applicable

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,517
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,405
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,940
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,251
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,916
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,984
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size5,251
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size9,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,799
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,576
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,241
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,358
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,377
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,878
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,913
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,828
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,863
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,851
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_04ecd896f4057a43590ff622e419ca2a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_02a467c7b04e3e53.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_1cd712b8b33715a83b83f4960d71241c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_0ab2931054f28bac.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_1f0ac358d716cea330bd9116aa70eea3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_5522acfd35722a93.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_2702612d7dbfad7cf4ab31c5b378c14e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_497c5588e0b28f7c.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_28a3d14b6ef5339936e9d7de618869ba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_3ca2eeb0615ae8c6.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_378a7563df01b3f5cb9ab8df71159e69_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b9944825b65c998a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_407b5b0d08dabe590bfa74a93347a14f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_10ff254084335ff6.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_56e1e105fc1e3fcbe9b0d51cad29f156_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_49f4fda577a68993.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_63fe9791daff37462627df4df7d3ac4f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b5d46cd94069ccca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_64f16fc1550e81452b51f500c7d34e7d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_36438e70157ddd9b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_7fb9f58c06d08101c879b74f6a6fc9b8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_989f011bf7b9ed18.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_83743ce9e7faffa0431207b65c0eac61_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c77ace81a49b245d.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_8b842613f1a41d5801b480b2c95b9f59_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a24c98ba8238be6.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_8f232bf5a6848d86f2fa9b0e47139b5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_4e926c69d4b4a8d0.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_9f36d3dc9bf5af650f8ca273dd2da949_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b7c45b23e66c824e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_abfbea71d54a795b1ac0b32851a4277e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b0fa5efb1a895412.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_b2e8e3cfbe80a622eb829696f3a4c1f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b1c9e94ae4a29359.manifest
File versionNot Applicable
File size740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_bce3164701d13cc88d7d35d978a155bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_fcf4a1681a92fdf2.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_c49ae957b947f2bc3eab85b3afe37503_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_aa0c01d0c22e64eb.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_c57e11fa721b5a68db038d88d4ce5963_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_4c670ca7dc62a5d2.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_cd5b8f1b0b7a11fcdd2ddb8de98290a3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_1aaf192a81db236f.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_da467a7ce028d524c38692db1ab88998_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_853991785c45c059.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_e007e1baa5d388de765d7332e07363c0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_ef784929cf338412.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_e72429301cea7536bf4e81a7e1615353_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_9db4218694b2ea5d.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed50f4aa7aaa59c859e26aa2cc640e61_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_7827106e444ddced.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_f041930a9586ff93893e1d8d16c703e7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_676dfdc64ed9a537.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_67c4315e40d1bb6c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_685b771559e4be8c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_69bb41ac3deac876.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6a06ffcd57365beb.manifest
File versionNot Applicable
File size14,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_cf27e60e38f17483.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_cfbf2bc5520477a3.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a29b702b714cf98.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_6ac0fcb9d027d2b8.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c20c750b42ddca2.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6c6c8571cd797017.manifest
File versionNot Applicable
File size17,806
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_29a6eeebde589a97.manifest
File versionNot Applicable
File size25,885
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_2a3e34a2f76b9db7.manifest
File versionNot Applicable
File size25,885
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2b9dff39db71a7a1.manifest
File versionNot Applicable
File size25,981
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2be9bd5af4bd3b16.manifest
File versionNot Applicable
File size25,981
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_8c7d3a1b866efab7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_8d147fd29f81fdd7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,686
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_8e744a69838807c1.manifest
File versionNot Applicable
File size53,956
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_8ec0088a9cd39b36.manifest
File versionNot Applicable
File size53,956
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f942a8bc7cae6118.manifest
File versionNot Applicable
File size37,225
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f9d9ee7395c16438.manifest
File versionNot Applicable
File size37,225
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_fb39b90a79c76e22.manifest
File versionNot Applicable
File size37,218
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_fb85772b93130197.manifest
File versionNot Applicable
File size37,218
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_0e5c13ed8e56c6f7.manifest
File versionNot Applicable
File size25,704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_0ef359a4a769ca17.manifest
File versionNot Applicable
File size25,704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_1053243b8b6fd401.manifest
File versionNot Applicable
File size25,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_109ee25ca4bb6776.manifest
File versionNot Applicable
File size25,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds
File nameAmd64_01f9331f8e6cf4456ec010b3840ffcb1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_144626304916cc95.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_033f13b1db89d9e1dc8619eeb35feaac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_4156a735fa282adf.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_12e59d578171dcfb6eb0ae5dced3a21f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d36f9b98a7bd383a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_187ff34d8954cdf4cf85e0c2dad9f4cd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_bdb52ef9b62770bd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1cbd4ac384b340b32d92a78b61922f18_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_d67a714fb1fcd536.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_254eb06a4077eb5ff918dc6e5ad86ab0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_60344f74083db17d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_425ca0af28e25ab227a881b10b8cb693_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_43e2442512f5c527.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_45b20f77d8522478d474a08252987249_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_bc5d1b8f508e6cf7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5018a3c503a1d483f70d3c771f4e6f62_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b04d3b594114d8ec.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_582ad8ce3bb69a4313b7f24145370385_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c6428bac8e316596.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5b83108802156c678122c5e032dc4525_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_3889ad9ede82f909.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_73e4eb72903405545345d4f103f8b5b9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_63a37ab474baade5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7728164ee9a61faa20a820780521887e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_d25f349c0c7171a9.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_788cf52d69480100701555d85c305694_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d7dd63b8992047f2.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b308cb5df55a41080e9d1461b85c917_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_a4b7a555688b4af0.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8485dea312f2a826ab83b3148ae3afba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_44966db765cc39f5.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a695e0331505eeecc7f91dc555f14241_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_85a889365d31b280.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_abce32a51bc15d53da456da823fdad4f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_212f9dc129e44f1c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bb04a1fb6fb3927b66fbf499e14b8885_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f49dbf4119435bf9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c3c67594445a4a41446962618bb4c734_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_0d74450f4c341f84.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cbf1a591063237c0671d9e796e4c7b84_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_933596f650699a2c.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d0f58b0e3bf84193cff5ea952f3cfec6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b9bb5985e09bdd77.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d6394495629f3cbcb886bf0323cacbe1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_21002b13c62cd7d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dac1177617d6ad1e2872ea521d6b9ac4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_608246e105b8329c.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_deb1c7fd3342cb12db3553a9646389ac_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_abe221892ee211d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,778
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e3260d27761bb21030418c60cdf2e035_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_55878691f08bac01.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eb362982e4f7d40ffa8ea5b6ccfe2132_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b60e3d4ceeb9b416.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_efc43ed1d9ab15fd8bc0018a5f1800af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_13fb0731786f3c7c.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f16194f18d52c03df6d23ca998a421f7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_39af4759c7b94f6e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f6e67c4faab70839255727d19d31ca6f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_a7e2be910eaba059.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fdb77d2b78a218da4982da32a120d3f1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_e3360abefd9f5b85.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ff70e904e279ec2fe804e37f3b60f8b3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_03649092acef668b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,128
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c3e2cce1f92f2ca2.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c47a129912422fc2.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c5d9dd2ff64839ac.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c6259b510f93cd21.manifest
File versionNot Applicable
File size15,010
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_2b468191f14ee5b9.manifest
File versionNot Applicable
File size134,998
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_2bddc7490a61e8d9.manifest
File versionNot Applicable
File size134,998
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2d3d91dfee67f2c3.manifest
File versionNot Applicable
File size136,599
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2d89500107b38638.manifest
File versionNot Applicable
File size138,836
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c64852866f7240ce.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c6df983d888543ee.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c83f62d46c8b4dd8.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c88b20f585d6e14d.manifest
File versionNot Applicable
File size16,512
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_85c58a6f96b60bcd.manifest
File versionNot Applicable
File size25,915
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_865cd026afc90eed.manifest
File versionNot Applicable
File size25,915
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_87bc9abd93cf18d7.manifest
File versionNot Applicable
File size26,011
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_880858dead1aac4c.manifest
File versionNot Applicable
File size26,011
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_e89bd59f3ecc6bed.manifest
File versionNot Applicable
File size53,688
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_e9331b5657df6f0d.manifest
File versionNot Applicable
File size53,688
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_ea92e5ed3be578f7.manifest
File versionNot Applicable
File size53,958
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_eadea40e55310c6c.manifest
File versionNot Applicable
File size53,958
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_55614440350bd24e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,245
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_55f889f74e1ed56e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,245
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_5758548e3224df58.manifest
File versionNot Applicable
File size37,238
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_57a412af4b7072cd.manifest
File versionNot Applicable
File size37,238
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a7aaf7146b4382d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,730
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_6b11f5285fc73b4d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,730
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c71bfbf43cd4537.manifest
File versionNot Applicable
File size25,723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6cbd7de05d18d8ac.manifest
File versionNot Applicable
File size25,723
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,555
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,367
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,904
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,211
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,616
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size8,414
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,211
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,740
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,821
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size2,592
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb956572~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,267
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,890
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,925
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,840
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,875
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,881
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f2f07ff1732d2de8.manifest
File versionNot Applicable
File size19,687
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f387c5a88c403108.manifest
File versionNot Applicable
File size19,687
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f4e7903f70463af2.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f5334e608991ce67.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_5fb5ee92696c9449.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:30
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_604d3449827f9769.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_61acfee06685a153.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_61f8bd017fd134c8.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_74cf59c37b14fa28.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_75669f7a9427fd48.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:28
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_76c66a11782e0732.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_7712283291799aa7.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_cf27e60e38f17483.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_cfbf2bc5520477a3.manifest
File versionNot Applicable
File size134,964
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable

Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
File nameIa64_0196f43ff5f6d0461e4827cc7763d609_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c1ca2d4ac7b479db.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1a905638cf5a9b4394951efab2bbaa84_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_3a4d4d6ae2ce167a.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1e0d6629064593c5237ff88db836352f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_1d0984fde343b1c5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,126
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1e54edd19b414555d6eb73ab257f5310_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_223ec3bea659101b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_329f5b4418cd606ce66a585ccb460dd6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_af85f5c173802f38.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_451b7f6c71d53694da73fb993839a54d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_59126475e75796da.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4b18f5cf6179f7efe1b346e7b05c7ad8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_e53d9b67657bdecc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,126
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5087a7c7f4c29e890c225875c41aa53a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b84a3f100e248e8d.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6a4758c44dbc758dc6e2fa31fe2904dc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_eefbfea117f57616.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7d96b261a23a9c427d0efc58777e0ac7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_be2979d17c3f5a90.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a7c9b18d0a58ec551408d2734b43214c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c71c795681ad77f2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,775
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bfe14f644d58f562dfb8418c03a0f3d1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_67e4ecd60b407a2e.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c1051d4a13412e25b7150728e4dc44b7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_aed60f81fb917ff8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d9fff80d91be85d2e9083151a719cdf6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f87f9522780909bb.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f35cf84fa223989828a26c28192d0c86_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_daafe7ddd1efe0be.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fc35e21c4665fa0f95b402a585dc8343_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2f96218d573e477f.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_69bce5a23de8d172.manifest
File versionNot Applicable
File size14,991
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-com-base-qfe-rpcss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6a08a3c3573464e7.manifest
File versionNot Applicable
File size14,991
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d1209a5236088a89.manifest
File versionNot Applicable
File size136,582
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16c58734f541dfe.manifest
File versionNot Applicable
File size138,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6c226b46b42be59e.manifest
File versionNot Applicable
File size16,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6c6e2967cd777913.manifest
File versionNot Applicable
File size16,819
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2b9fa32fdb6fb09d.manifest
File versionNot Applicable
File size25,996
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-p..oler-filterpipeline_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2beb6150f4bb4412.manifest
File versionNot Applicable
File size25,996
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_8e75ee5f838610bd.manifest
File versionNot Applicable
File size53,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_8ec1ac809cd1a432.manifest
File versionNot Applicable
File size53,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_fb3b5d0079c5771e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,228
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_fb871b2193110a93.manifest
File versionNot Applicable
File size37,228
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_1054c8318b6ddcfd.manifest
File versionNot Applicable
File size25,710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_10a08652a4b97072.manifest
File versionNot Applicable
File size25,710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size3,697
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,536
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size6,191
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size11,711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size4,604
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb956572~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size8,393
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb956572_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.5.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f4e7903f70463af2.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-w..reg-folder-settings_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f5334e608991ce67.manifest
File versionNot Applicable
File size19,957
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:43
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_61acfee06685a153.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-fastprox-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_61f8bd017fd134c8.manifest
File versionNot Applicable
File size37,614
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_76c66a11782e0732.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-wmi-core-providerhost_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_7712283291799aa7.manifest
File versionNot Applicable
File size21,319
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d11ef65c360a818d.manifest
File versionNot Applicable
File size136,565
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-n..n_service_datastore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d16ab47d4f561502.manifest
File versionNot Applicable
File size138,802
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
Egenskaper

Artikel-id: 956572 – senaste granskning 13 apr. 2010 – revision: 1

Feedback