SQL Server 2005 Service Pack 2 uppdateras inte vid försök att installera eller avinstallera en säkerhetsuppdatering


Symptom


När du försöker installera en säkerhetsuppdatering för Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 uppdateras inte Microsoft SQL Server 2005. Det här problemet beror på att återställningsprocessen för säkerhetsuppdateringarna felaktigt tar bort SQL Server 2005-tjänstkontona från respektive lokala SQL Server-tjänstgrupper.

Orsak


Det här problemet beror på att återställningsprocessen för säkerhetsuppdateringarna felaktigt tar bort SQL Server 2005-tjänstkontona från respektive lokala SQL Server-tjänstgrupper. Behörigheterna ges till lokala tjänstgrupper och inte till tjänstkontona. Därför kan tjänsterna inte komma åt de resurser som krävs, och tjänsterna kan inte starta.

Lösning


Lös problemet så här:
 1. Identifiera den SQL Server 2005-tjänstgrupp som finns på datorn. Gör så här:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv compmgmt.msc och tryck på RETUR.
  2. Expandera Lokala användare och grupper och klicka på Grupper.
 2. SQL Server 2005-tjänstgruppen börjar med "SQLServer2005". Identifiera de olika grupperna och fastställ sedan gruppmedlemskapet genom att dubbelklicka. Om gruppmedlemskapet är tomt går du till steg 3. Om gruppmedlemskapet inte är tomt kontrollerar du nästa grupp.
 3. I MMC-snapin-modulen (Microsoft Management Console) Tjänster fastställer du tjänstkontot för SQL Server 2005-tjänsterna.

  Öppna snapin-modulen Tjänster så här: klicka på Start, Kör, skriv services.msc och tryck på RETUR.
 4. Namnen på SQL Server-tjänster börjar med "SQL Server". "SQL Server (MSSQLSERVER)" är till exempel en SQL Engine-tjänst för standardinstansen av SQL Server. Så här tar du reda på om denna tjänst kommer från SQL Server 2005:
  1. Högerklicka på tjänsten och klicka sedan på Egenskaper.
  2. Leta upp programfilen för denna tjänst. Filen visas i området Sökväg till programfil.
  3. Högerklicka på filnamnet, egenskaperna och versionen. Filversionen ska börja med "9.0" eller "2005.90".
 5. I MMC-snapin-modulen Datorhantering dubbelklickar du på det tjänstgruppsnamn som du letade upp i steg 2. Ta reda på om tjänstkontoposten saknas i tjänstgruppen. Om tjänstkontoposten saknas klickar du på Lägg till, skriver tjänstkontots namn i dialogrutan Ange det objektnamn som ska väljas och klickar på OK.

  Obs! Så här öppnar du snapin-modulen Datorhantering: klicka på Start, Kör, skriv compmgmt.msc och tryck på RETUR.
 6. Starta SQL Server-tjänsterna i MMC-snapin-modulen Tjänster.

  Obs! Öppna snapin-modulen Tjänster så här: klicka på Start, Kör, skriv services.msc och tryck på RETUR.

Mer Information


Installationsprogrammet för Microsoft SQL Server 2005 skapar en lokal Windows-grupp för varje tjänst du installerar. Den skapade Windows-gruppen kallas en "tjänstgrupp".

Installationsprogrammet för SQL Server 2005 lägger till tjänstkontot för varje tjänst till respektive grupp. Alla Windows NT-behörigheter som krävs av en viss SQL Server-tjänst ges till varje Windows-grupp.

Dessa grupper gör det enklare att ge de behörigheter som krävs för att köra SQL Server-tjänster och andra körbara filer. Dessa grupper bidrar även till att säkra SQL Server-filer. SQL Server-tjänsterna kommer åt Windows- och SQL Server-resurser genom medlemskapet i tjänstgruppen.

Följande tjänster och tjänstgrupper skapas under installationen av SQL Server 2005.
SQL Server-tjänst
Tjänstgrupp
SQL ServerStandardinstans: SQLServer2005MSSQLUser$Datornamn$MSSQLSERVER
Namngiven instans: SQLServer2005MSSQLUser$Datornamn$Instansnamn
SQL Server AgentStandardinstans: SQLServer2005SQLAgentUser$Datornamn$MSSQLSERVER

Namngiven instans: SQLServer2005SQLAgentUser$Datornamn$Instansnamn
Analysis ServicesStandardinstans: SQLServer2005MSOLAPUser$Datornamn$MSSQLSERVER

Namngiven instans: SQLServer2005MSOLAPUser$Datornamn$Instansnamn
Reporting ServicesStandardinstans:

SQLServer2005ReportServerUser$Datornamn$MSSQLSERVER and SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser$Datornamn$MSSQLSERVER


Namngiven instans:

SQLServer2005ReportServerUser$Datornamn$Instansnamn och SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser$Datornamn$Instansnamn
Notification ServicesStandardinstans eller namngiven instans: SQLServer2005NotificationServicesUser$Datornamn
Integration Services Standardinstans eller namngiven instans: SQLServer2005DTSUser$Datornamn
Full-Text SearchStandardinstans: SQLServer2005MSFTEUser$Datornamn$MSSQLSERVER

Namngiven instans: SQLServer2005MSFTEUser$Datornamn$Instansnamn
SQL Server BrowserStandardinstans eller namngiven instans: SQLServer2005SQLBrowserUser$Datornamn
SQL Server Active Directory HelperStandardinstans eller namngiven instans: SQLServer2005MSSQLServerADHelperUser$Datornamn
Mer information om hur du skapar Windows-tjänstkonton finns på följande Microsoft-webbplats: