Felmeddelande vid försök att installera en uppdatering för Visual FoxPro 8.0 eller Visual FoxPro 9.0: "Den funktion som du försöker använda finns på en nätverksresurs som är otillgänglig"

Symptom

När du försöker installera en uppdatering för Microsoft Visual FoxPro 8.0 eller Microsoft Visual FoxPro 9.0 visas ett felmeddelande av följande slag:

Den funktion som du försöker använda finns på en nätverksresurs som inte är tillgänglig.
Klicka på OK om du vill försöka igen, eller ange en alternativ sökväg till en mapp som innehåller installationspaketet Filnamn .msi i rutan nedan.

Orsak

Det här problemet kan ha många olika orsaker, bland annat dessa:

 • Installationsprogrammet hittar inte rätt produkt-MSI-fil i Windows Installer-cachen.
  När du installerar Visual FoxPro 8.0 eller Visual FoxPro 9.0, sparar installationsprogrammet motsvarande MSI-fil i Windows Installer-cachen. Denna cachelagrade MSI-fil refereras när du behöver reparera eller installera om produkten, eller när du installerar en uppdatering för produkten.

  I vissa fall hittar installationsprogrammet inte MSI-filen i Windows Installer-cachen. Då försöker installationsprogrammet hitta källsökvägen genom att kontrollera om produktinstallationen finns. Detta görs på den plats som användes när installationsprogrammet kördes senast. Om installationsprogrammet inte kan hitta källsökvägen uppmanas användaren att tillhandahålla installationsmediet.
 • Filhash stämmer inte.
  Uppdateringar för Visual FoxPro baseras på Windows Installer. I Windows Installer används filversionsnummer för att fastställa om en fil på datorn är en äldre version som måste ersättas av en nyare fil i uppdateringen.

  Vissa filer, till exempel text- och källfiler, har inte versionsnummer. Därför måste nyare filer verifieras på något annat sätt i den Windows Installer-baserade uppdateringen. I det här fallet används ett hash-värde för alla versionslösa filer. För dessa jämförs filens filhash med det filhash som har registrerats i Windows Installer-databasen. Om dessa båda värden skiljer sig åt görs ett försök att hämta filen från källinstallationsmedia.

  Obs! I vissa fall kan du manuellt modifiera en fil som har installerats under installationsprocessen. När du gör detta stämmer filhash kanske inte. I så fall kan du uppmanas att tillhandahålla installationsmediet för produkten när du försöker installera en uppdatering.  Det finns giltiga skäl för att manuellt ändra en fil som installeras under installationsprocessen. Det kan till exempel hända att du vill lägga till en produktnyckel (PID) till installationsprocessen för ett licensierat exemplar av Visual FoxPro innan du placerar produkten på en nätverksresurs i organisationen. På så vis behöver du inte dela PID med användare som måste installera produkten. Den här ändringen görs normalt i textfilen Setup.sdb. När du gör en sådan ändring stämmer filens filhash inte längre med filens filhash i Windows Installer-databasen.

Workaround

Undvik det här problemet genom att sätta in produktinstallations-CD:n i datorns CD-enhet, eller ange sökvägen till produktens tillgängliga installationsmedium. Detta kan till exempel finnas på datorns hårddisk eller i en delad nätverksmapp.

Om du planerar att distribuera en uppdatering till många datorer där det här problemet förekommer, rekommenderar vi att du använder kommandoradsalternativet /addsource.

Så här använder du kommandoradsalternativet /addsource

De senaste programuppdateringarna för Visual FoxPro 8.0 och Visual FoxPro 9.0 har stöd för kommandoradsalternativet /addsource. Om felmeddelandet som nämns i avsnittet "Symptom" visas när du försöker installera en uppdatering, bör du använda kommandoradsalternativet /addsource för att ange var Windows Installer ska leta efter filerna.

Gör så här:

Steg 1: Kontrollera att programuppdateringen du försöker installera stöder kommandoradsalternativet /addsource

Använd någon av följande kommandoradsväxlar för att öppna användningsdialogrutan:
 • /?
 • /help
Om en uppdatering som stöder kommandoradsalternativet /addsource är installerad, visas detta alternativ i användningsdialogrutan.

Steg 2: Kopiera Visual FoxPro-installationsmediet eller en administratörsavbildning till en mapp

Lerta upp en mapp som är tillgänglig från alla datorer du vill installera programuppdateringen på. Kopiera sedan något av följande till denna mapp:
 • Visual FoxPro-installationsmediet

  Obs! Du måste kopiera alla filer från installationsmediet.
 • En tidigare skapad administratörsavbildning för Visual FoxPro-produkten
Obs!
 • Denna mapp finns normalt på en nätverksresurs.
 • Du måste kontrollera att filen Vs_setup.msi finns i mappen som innehåller installationsmediefilerna för Visual FoxPro. Vs_setup.msi behövs när du använder kommandoradsalternativet /addsource.

Steg 3: Använd kommandoradsalternativet /addsource

Använd kommandoradsalternativet /addsource när du installerar programuppdateringen. Använd följande syntax:
Namn på den körbara filen för uppdateringen /addsource "Sökväg till Windows Installer-paketet för produkten"
Obs! I det här kommandot ersätter du platshållaren Sökväg till Windows Installer-paketet för produkten med sökvägen till Windows Installer-paketet för den produkt du kopierade till en mapp i steg 2.
Egenskaper

Artikel-id: 957599 – senaste granskning 18 maj 2009 – revision: 1

Feedback