Det finns en samlad uppdatering för Internet Explorer för Windows Embedded CE 6,0 (november 2008)


Introduktion


Den här uppdateringen innehåller korrigeringar för den version av Windows Internet Explorer som ingår i Windows Embedded CE 6,0 genom den här uppdateringen åtgärdas följande problem som inte tidigare dokumenterats i en artikel i Microsoft Knowledge Base:

Åtgärdar ett problem där Internet Explorer för Windows CE kan fungera oförutsägbart när du avbryter en dialogruta för filhämtning

Symtomen I vissa fall kan Internet Explorer för Windows CE uppträda oförutsägbart när du avbryter en dialogruta för filhämtning. Orsaka Det här problemet uppstår eftersom vissa rensa steg inte uppstår när du avbryter dialogrutan.

Åtgärdar ett problem där Internet Explorer för Windows CE kan vara instabilt när en sida uppdateras eller navigeras bort från

Symtomen I vissa fall tar UrlMon över rensnings tillståndet från MSHTML. Detta kan leda till stabilitetsproblem i Internet Explorer för Windows CE. Orsaka Det här problemet beror på felaktig undantagshantering i UrlMon-modulen.

Åtgärdar ett problem där Internet Explorer för Windows CE kan vara instabilt när vissa underliggande filter läses in

Symtomen Om en sida innehåller flera bildrutor kan en upphöjd guldstapel utlösa stabilitetsproblem i Internet Explorer för Windows CE. Orsaka Det här problemet beror på oavsiktliga anrop till objekt som redan har släppts.

Åtgärdar ett problem i Internet Explorer för Windows CE där rester från obelastade sidor är aktiverade

Symtomen I vissa fall inaktiverar inte Internet Explorer för Windows CE en sida på rätt sätt. Detta kan aktivera adressfältet för att visa en ny adress som har matrester från föregående sida. Orsaka Det här problemet beror på en osynkron avlastning-händelse som kan inträffa under inläsning av sidan.

Åtgärdar ett problem där Internet Explorer för Windows CE kan vara instabilt när en aktiv skript sida gör flera felaktiga anrop

Symtomen På vissa webbsidor görs felaktiga anrop med ogiltiga parametrar från de underliggande skripten. Detta kan leda till stabilitetsproblem i Internet Explorer för Windows CE. Orsaka Det här problemet beror på otillräcklig Lägg till/ta bort hantering i HTML-motorn.

Åtgärdar ett problem där Internet Explorer för Windows CE kan vara instabilt när du uppdaterar en sida

Symtomen I vissa fall kan Internet Explorer för Windows CE vara instabilt under en uppdatering. Orsaka Det här problemet orsakas av felaktig hantering av vissa element attributreferenser.

Åtgärdar ett problem som gör att Internet Explorer för Windows CE kan vara instabilt när vissa JPEG-filer bearbetas

Symtomen Internet Explorer för Windows CE kan vara instabilt på grund av opålitliga data i JPEG-filer. Orsaka Det här problemet visas på grund av en otillräcklig storlek som allokeras för att lagra vissa JPEG-egenskaper.

Åtgärdar ett problem där Internet Explorer för Windows CE kan vara instabilt när du läser in en ny sida

Symtomen I vissa fall läses inte en sida in korrekt av Internet Explorer för Windows CE. När problemet uppstår visas endast delvis inlästa element. Orsaka Det här problemet beror på en asynkron inaktiverad händelse som inträffar under inläsning av sidan.

Åtgärdar ett problem där ett minnesstabilitetsproblem kan uppstå i Internet Explorer för Windows CE

Symtomen I vissa fall kan det uppstå ett minnesstabilitetsproblem i Internet Explorer för Windows CE när cachen inte hanteras korrekt. Orsaka Det här problemet uppstår eftersom i vissa fall kan elementets träd vara out-of-Sync.

Åtgärdar ett problem där Internet Explorer för Windows CE kan vara instabilt när ogiltiga formatmallar bearbetas

Symtomen Ogiltiga formatmallar kan hanteras felaktigt i Internet Explorer för Windows CE. Detta kan orsaka indexering utanför ordningen. Orsaka Det här problemet orsakas av felaktiga index skapas i den format form.

Åtgärdar ett problem där Internet Explorer för Windows CE kan vara instabilt när kapslad navigering inträffar

Symtomen I vissa fall kan Internet Explorer för Windows CE vara instabilt när flera nya deltagare navigering inträffar. Orsaka Det här problemet uppstår på grund av felaktig hantering av tidigare returnerade referenser.

Åtgärdar ett problem där Internet Explorer för Windows CE kan vara instabilt när en PDF-fil läses in och en korrekt läsare inte är installerad

Symtomen I vissa fall kan det hända att Internet Explorer för Windows CE blir instabilt när en PDF-läsare inte är installerad. Orsaka Det här problemet uppstår eftersom Internet Explorer för Windows CE försöker återanvända ett gränssnitt som redan har demonterats.

Åtgärdar ett problem i Internet Explorer för Windows CE orsakar http-begäran kastar

Symtomen I vissa fall läses inte HTTP-huvudet in korrekt i Internet Explorer för Windows CE. När detta händer visar Internet Explorer inte korrekt sidans innehåll. Orsaka Det här problemet beror på felaktiga jämför rutiner i rubrik hantering.

Åtgärdar ett problem där Internet Explorer för Windows CE kan vara instabilt när vissa DOMs skapas

Symtomen I vissa fall misslyckas dokumentobjektmodellen (DOM) objekt skapas. Detta kan orsaka stabilitetsproblem i Internet Explorer för Windows CE. Orsaka Det här problemet uppstår när otillräcklig storlek allokeras för att lagra DOM-attribut.

Åtgärdar ett problem i Internet Explorer för Windows CE där Mushändelser tillåts från olika bildrutor

Symtomen I vissa fall anses musklickningar som verkar vara utanför den aktuella ram gränsen vara giltiga. Orsaka Det här problemet beror på felaktig ägarskap validering i mus fånga händelser.

Åtgärdar ett problem där Internet Explorer för Windows CE kan vara instabilt under förhandsgranskningen

Symtomen I vissa fall tillåter Internet Explorer för Windows CE felaktig argument validering vid förhandsgranskning. Orsaka Det här problemet uppstår på grund av nedåt-utjämnade validering som kan inträffa i förhandsgranskningsläge.

Åtgärdar ett problem där Internet Explorer för Windows CE kan vara instabilt när ett ogiltigt element nås

Symtomen I vissa fall kan Internet Explorer för Windows CE använda ogiltiga referenser när ogiltiga objekt används i ett felaktigt skript. Detta kan orsaka minnesstabilitetsproblem. Orsaka Det här problemet visas på grund av felaktig sträng formation när en komponent returneras från ogiltig plats.

Åtgärdar ett problem där stabilitetsproblem kan uppstå under objekt träds bildningen

Symtomen Under vissa omständigheter kan List uppräkning orsaka stabilitetsproblem på grund av snabba anrop för att lägga till eller ta bort metoder. Orsaka Det här problemet uppstår på grund av felaktig indexberäkning.

Åtgärdar ett problem i Internet Explorer för Windows CE där ram åtkomst tillåts över gränserna

Symptom 1 I vissa fall kan ett XML DOM-objekt skapas felaktigt. Orsak 1 Det här problemet uppstår när MSHTML-motorn returnerar ogiltiga objekt som tillhör olika ramar.
Symptom 2 I vissa fall tillåts felaktig åtkomst till vissa ramar. Orsak 2 Det här problemet uppstår när ogiltig verifiering inträffar när ett element hämtar fokus.
Symptom 3 I vissa fall tillåter Internet Explorer för Windows CE felaktig skript validering att överträffa sidgränser.

Mer information


Information om programuppdatering

En programuppdatering som stöds är nu tillgänglig från Microsoft som Windows Embedded CE 6,0 Monthly Update (november 2008). Du kan kontrollera detta genom att bläddra till avsnittet "Filinformation" i den här artikeln. Paket filens namn innehåller produktversion, datum, kunskapsbasartikel nummer och processortyp. Format för Paketfilnamn är:
Produktversion-ååmmdd-kbnnnnnn-processortyp
Till exempel: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i. msi är ARMV4i Windows CE 5,0 Platform Builder fix som dokumenteras inKBarticle 917590 och som finns i maj 2006 månatliga uppdateringen. Om du vill lösa problemet omedelbart klickar du på följande artikelnummer för information om hur du skaffar Windows CE Platform Builder och viktiga programuppdateringar för operativsystemet:
837392 hur du hittar viktiga operativsystemkorrigeringar för Microsoft Windows CE Platform Builder-produkter

Förutsättningar

Den här uppdateringen stöds endast om alla tidigare utfärdade uppdateringar för den här produkten är installerade.

Information om omstart

När du har installerat den här programuppdateringen måste du utföra en ren version av hela plattformen. Om du vill utföra en ren version av plattformen klickar du på Rensabuild -menyn. Skapa plattformen genom att klicka på skapa plattformbuild -menyn. Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här programuppdateringen.

Uppdatera Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter inte en tidigare utgiven uppdatering.

FIL INFORMATION


Paketet information

FilnamnFilstorlekDatumTid
Wincepb60-081117-kb958070-armv4i.msi69 134 84818-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsii.msi65 910 78418-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsii_fp.msi65 898 49618-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsiv.msi66 282 49618-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsiv_fp.msi66 283 52018-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-sh4.msi64 973 31218-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-x86.msi58 912 76818-Nov-200812:07

Installerad filinformation

Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de attribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer listas i Coordinated Universal Time (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i din lokala tid och med din aktuella sommartid (DST) bias. Dessutom kan datum och tider ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
FilnamnFilstorlekDatumTidSökvägen
Dochost.lib1 627 49003-Nov-200819:17Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Htmlapp.lib855 54803-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml.lib83 226 88403-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml_dbind.lib2 982 06003-Nov-200819:19Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml_sdbind.lib136 70403-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Passport.lib509 21803-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Ppstubs.lib206 45203-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Shdocvw.lib4 225 23603-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Tvlens.lib1 075 91803-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Tvlens_stubs.lib656 03603-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Urlmon.lib4 363 94403-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Wininet.lib9 219 18203-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Dochost.lib1 083 03803-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Htmlapp.lib817 33003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml.lib64 642 38203-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml_dbind.lib2 393 44803-Nov-200818:53Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml_sdbind.lib141 00403-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Passport.lib454 83603-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Ppstubs.lib210 62403-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Shdocvw.lib3 211 55003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Tvlens.lib930 62403-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Tvlens_stubs.lib609 69803-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Urlmon.lib2 869 90003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Wininet.lib6 630 31003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Dochost.lib1 535 70003-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Htmlapp.lib848 70403-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml.lib80 407 91603-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml_dbind.lib2 888 64203-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml_sdbind.lib136 99803-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Passport.lib484 49403-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Ppstubs.lib206 73203-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Shdocvw.lib4 090 47403-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Tvlens.lib1 056 96003-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Tvlens_stubs.lib651 25203-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Urlmon.lib4 124 78403-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Wininet.lib8 704 28603-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Dochost.lib1 045 58403-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Htmlapp.lib779 13003-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml.lib60 799 37403-Nov-200819:46Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml_dbind.lib2 300 01803-Nov-200819:46Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml_sdbind.lib126 24803-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Passport.lib443 69003-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Ppstubs.lib205 52403-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Shdocvw.lib3 125 86403-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Tvlens.lib883 68203-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Tvlens_stubs.lib593 01803-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Urlmon.lib2 771 65803-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Wininet.lib6 273 12203-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Dochost.lib1 535 81603-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Htmlapp.lib849 85803-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml.lib80 427 75403-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml_dbind.lib2 888 79403-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml_sdbind.lib137 17203-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Passport.lib485 09803-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Ppstubs.lib206 78003-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Shdocvw.lib4 091 17803-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Tvlens.lib1 058 12803-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Tvlens_stubs.lib652 41203-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Urlmon.lib4 125 45003-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Wininet.lib8 706 12603-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Dochost.lib1 045 71003-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Htmlapp.lib780 27603-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml.lib60 811 93603-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml_dbind.lib2 300 86003-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml_sdbind.lib126 41603-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Passport.lib444 03203-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Ppstubs.lib205 56403-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Shdocvw.lib3 126 59003-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Tvlens.lib884 86403-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Tvlens_stubs.lib594 19203-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Urlmon.lib2 772 40203-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Wininet.lib6 275 04003-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Dochost.lib1 556 28403-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Htmlapp.lib853 79603-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml.lib81 294 75803-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml_dbind.lib2 914 79203-Nov-200822:00Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml_sdbind.lib137 62603-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Passport.lib491 76003-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Ppstubs.lib207 03203-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Shdocvw.lib4 134 38803-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Tvlens.lib1 063 82003-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Tvlens_stubs.lib653 44403-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Urlmon.lib4 186 67203-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Wininet.lib8 828 13003-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Dochost.lib1 051 36203-Nov-200821:32Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Htmlapp.lib781 89403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml.lib61 068 17203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml_dbind.lib2 315 56403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml_sdbind.lib126 32403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Passport.lib449 52403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Ppstubs.lib205 62403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Shdocvw.lib3 143 63203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Tvlens.lib885 94203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Tvlens_stubs.lib594 10803-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Urlmon.lib2 795 69603-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Wininet.lib6 355 44203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Dochost.lib1 556 40003-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Htmlapp.lib854 95003-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml.lib81 299 78403-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml_dbind.lib2 914 58603-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml_sdbind.lib137 80003-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Passport.lib492 09003-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Ppstubs.lib207 08003-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Shdocvw.lib4 135 09803-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Tvlens.lib1 064 98803-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Tvlens_stubs.lib654 60403-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Urlmon.lib4 187 33803-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Wininet.lib8 829 93603-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Dochost.lib1 051 48603-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Htmlapp.lib783 04003-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml.lib61 072 45803-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml_dbind.lib2 315 34603-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml_sdbind.lib126 49203-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Passport.lib449 62203-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Ppstubs.lib205 66403-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Shdocvw.lib3 144 34603-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Tvlens.lib887 12403-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Tvlens_stubs.lib595 28203-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Urlmon.lib2 796 44003-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Wininet.lib6 357 37803-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Dochost.lib1 422 68203-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Htmlapp.lib803 87403-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml.lib72 970 22203-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml_dbind.lib2 663 77203-Nov-200823:48Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml_sdbind.lib132 02203-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Passport.lib450 19203-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Ppstubs.lib206 22203-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Shdocvw.lib3 806 55403-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Tvlens.lib1 000 09803-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Tvlens_stubs.lib634 73603-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Urlmon.lib3 700 61803-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Wininet.lib7 898 87603-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Dochost.lib969 21603-Nov-200823:20Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Htmlapp.lib748 38803-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml.lib56 164 96403-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml_dbind.lib2 175 99603-Nov-200823:22Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml_sdbind.lib121 89803-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Passport.lib419 49803-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Ppstubs.lib205 50003-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Shdocvw.lib2 931 24203-Nov-200823:20Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Tvlens.lib844 89403-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Tvlens_stubs.lib584 17603-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Urlmon.lib2 579 77203-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Wininet.lib5 879 67403-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Dochost.lib1 390 71003-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Htmlapp.lib767 28603-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml.lib65 106 06403-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml_dbind.lib2 531 38803-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml_sdbind.lib124 91603-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Passport.lib440 82603-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Ppstubs.lib205 73603-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Shdocvw.lib3 684 60403-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Tvlens.lib928 30803-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Tvlens_stubs.lib627 04003-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Urlmon.lib3 599 85803-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Wininet.lib7 571 61803-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Dochost.lib968 84603-Nov-200818:00Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Htmlapp.lib756 46803-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml.lib54 957 22003-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml_dbind.lib2 208 10803-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml_sdbind.lib127 81003-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Passport.lib423 64403-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Ppstubs.lib209 03003-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Shdocvw.lib2 931 56603-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Tvlens.lib839 35403-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Tvlens_stubs.lib598 94203-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Urlmon.lib2 580 74603-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Wininet.lib5 901 23603-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "gäller".