Beskrivning av Samlad uppdatering 6 för Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

Sammanfattning

Microsoft har gett ut Samlad uppdatering 6 för Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1). Den här artikeln innehåller följande information om den samlade uppdateringen:
 • Problem som den samlade uppdateringen åtgärdar
 • Hur du hämtar uppdateringspaketet
 • Förutsättningarna för installation av den samlade uppdateringen

INLEDNING

Problem som åtgärdas genom den samlade uppdateringen

Genom Samlad uppdatering 6 för Exchange Server 2007 SP1 åtgärdas de problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
 • 950675 Hämtade bifogade XLS-filer är tomma när du öppnar filerna genom Outlook Web Access i Exchange Server 2007 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 955443 Viss ledig/upptagen-information replikeras inte från Exchange 2007 till Exchange 2003-servrar efter att postlådor har migrerats från Exchange Server 2003 till Exchange Server 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 956536 Microsoft Exchange File Distribution-tjänsten använder mycket minne och processortid när Exchange Server 2007 bearbetar många OAB-filer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 956624 Microsoft Exchange Transport-tjänsten kraschar upprepade gånger när du aktiverar journalregler eller distribuerar ett antivirusprogram på en Exchange Server 2007-server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 957748 Kontaktobjektets anpassade meddelandeklass skrivs över av den vanliga IPM.Contact-klassen när en Exchange 2007-server replikerar kontaktobjektet till ett offentligt arkiv (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 959239 MS09-003: Säkerhetsproblem i Microsoft Exchange möjliggör fjärrkörning av kod

Mer Information

Information om den samlade uppdateringen

Denna samlade uppdatering gäller inte RTM-versionen (Release to Manufacturing) av Exchange Server 2007. Serien samlade uppdateringspaket för Exchange Server 2007 SP1 är oberoende av motsvarande serie samlade uppdateringar för Exchange Server 2007 RTM. En lista över samlade uppdateringar för Exchange Server 2007 RTM finns i avsnittet "Samlade uppdateringar för Exchange Server 2007 RTM" i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

937052 Skaffa den senaste Service Pack-versionen eller samlade uppdateringen för Exchange 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information om hämtning

Du kan hämta och installera Samlad uppdatering 6 för Exchange Server 2007 SP1 från följande Microsoft Update-webbplats: Obs! På Microsoft Update identifieras inte samlade uppdateringar för Exchange Server 2007 på klustrade servrar med Exchange Server 2007.

Samlad uppdatering 6 för Exchange Server 2007 SP1 kan distribueras till flera datorer där Exchange Server 2007 körs eller till klustrade servrar där Exchange Server 2007 körs. Den samlade uppdateringen kan även hämtas från Microsoft Download Center.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paketet med Samlad uppdatering 6 för Exchange Server 2007 Service Pack 1 nu.

Utgivningsdatum: 10 februari 2009

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Obs! Vissa kodtjänster som hanteras av Exchange Server 2007 startar kanske inte när den här samlade uppdateringen har installerats. Problemet uppstår under följande förutsättningar:

Om du vill veta mer om hur du löser eller undviker det här problemet klickar du följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

944752 Hanterade kodtjänster i Exchange 2007 startar inte efter installation av en samlad uppdatering för Exchange 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om servicemodellen för Exchange Server 2007 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
937194 Produktservicestrategin för Exchange Server 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ersättningsinformation

Samlad uppdatering 6 för Exchange Server 2007 SP1 är en kumulativ uppdatering, som ersätter de uppdateringar som nämns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
 • 945684 Beskrivning av Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2007 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 948016 Beskrivning av Samlad uppdatering 2 för Exchange Server 2007 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 949870 Beskrivning av Samlad uppdatering 3 för Exchange Server 2007 Service Pack 1

 • 952580 Beskrivning av Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2007 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 953467 Beskrivning av Samlad uppdatering 5 för Exchange Server 2007 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda före installation av Samlad uppdatering 6 för Exchange Server 2007 Service Pack 1:
 • Installera Exchange Server 2007 SP1 på datorn innan du installerar denna samlade uppdatering.
 • Ta bort alla tillfälliga uppdateringar för Exchange Server 2007 innan du installerar denna samlade uppdatering.

Krav på omstart

Tjänsterna som krävs stoppas automatiskt och startas sedan om när den här samlade uppdateringen installeras.

Information om borttagning

Om du vill ta bort Samlad uppdatering 6 för Exchange Server 2007 SP1 använder du Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen och tar bort uppdatering 959241.

Viktig information för Outlook Web Access-användare om anpassning av Outlook Web Access

När du installerar den samlade uppdateringen kopieras Outlook Web Access-filerna över om det behövs. Om du har ändrat Logon.aspx-filen eller andra Outlook Web Access-filer skrivs de anpassade inställningarna över för att säkerställa att Outlook Web Access uppdateras ordentligt. När du har installerat den samlade uppdateringen måste du återskapa anpassade Outlook Web Access-inställningar i Logon.aspx.

Vi rekommenderar att du alltid gör en säkerhetskopia av anpassade Outlook Web Access-filer innan du installerar den samlade uppdateringen. Mer information om att anpassa Outlook Web Access finns på följande Microsoft-webbplats: Om du är en CAS Proxy Deployment Guidance-kund och om du använder CAS-CAS-proxyfunktioner, installerar du den samlade uppdateringen på de externt riktade Client Access-servrarna innan du installerar uppdateringen på de Client Access-servrar som bara har en intern kontaktyta. Om du har en annan Exchange Server 2007-konfiguration spelar det ingen roll i vilken ordning du installerar den samlade uppdateringen.

Mer information om CAS-CAS-proxyfunktionen finns på följande Microsoft-webbplats:

Referenser

Om du vill veta mer om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Egenskaper

Artikel-id: 959241 – senaste granskning 13 feb. 2009 – revision: 1

Feedback