Uppdaterings paket för Microsoft Dynamics CRM 4,0

Gäller för: Dynamics CRM 4.0

Introduktion


Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 4,0 är tillgänglig. I den här artikeln beskrivs de snabb korrigeringar och uppdateringar som ingår i den här samlade uppdateringen. Den här samlade uppdateringen är tillgänglig för alla språk som stöds i Microsoft Dynamics CRM 4,0.

Mer information


Versions numret och fil namnen för den här samlade uppdateringen

Versions numret för det samlade uppdaterings paketet för Microsoft Dynamics CRM 4,0-servern, för Microsoft Dynamics CRM 4,0-klienten för Microsoft Office Outlook och för Microsoft Dynamics CRM 4,0-e-postrouter är 4.0.7333.1312. Fil namnen för 32-bitars versionen av uppdaterings paketet är följande:
 • CRMv4.0-KB959419-i386-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-Client-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-i386-SRS-LangID.exe
Fil namnen för 64-bitars versionen av de samlade uppdateringarna för Microsoft Dynamics CRM 4,0-servern och för Microsoft Dynamics CRM 4,0-e-postrouter är följande:
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Server-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-Router-LangID.exe
 • CRMv4.0-KB959419-amd64-SRS-LangID.exe

Information om borttagning

Du kan avinstallera Samlad uppdatering 2. Men du bör säkerhetskopiera dina databaser innan du installerar Samlad uppdatering 2.

De senaste uppdateringarna av hjälp om Microsoft Dynamics CRM 4,0

Förutom funktions förbättringar och korrigeringar i den här samlade uppdateringen är en separat uppdatering av hjälp för Microsoft Dynamics CRM 4,0 också tillgänglig för alla språk som stöds. Vi rekommenderar att du installerar de senaste uppdateringarna av Microsoft Dynamics CRM 4,0-hjälpen.

Kommentarer om att exportera och importera anpassningar

Om du exporterar anpassningar från en server som kör Microsoft Dynamics CRM 4,0 server ska du inte importera anpassningarna till Microsoft Dynamics CRM 4,0-servern i följande fall:
 • Den server som du exporterar anpassningar från har inte Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 4,0 installerat. Men den server som du importerar anpassningarna till har Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 4,0 installerat.
 • Den server som du exporterar anpassningar från har Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 4,0 installerat. Men den server som du importerar anpassningarna till har inte Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 4,0 installerat.

Snabb korrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt

Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 4,0 innehåller följande snabb korrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Om du vill aktivera eller konfigurera de här snabb korrigeringarna på servern med Microsoft CRM 4,0 följer du instruktionerna i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
 • 954322 Fel meddelande när du importerar vissa anpassningar till en uppgraderad installation av Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Det gick inte att ladda upp eller importera filen"
 • 955452 Rad matningar används inte när du skickar ett e-postmeddelande som använder en e-postmall för att visa data med rad matningar i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955745 Fel meddelande när du försöker konfigurera Microsoft Dynamics CRM 4,0-klienten för Outlook: "den här implementationen ingår inte i Windows Platform FIPS-validerade krypteringsalgoritmer"
 • 956527 Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook förbrukar tre gånger så mycket minne i version 4,0 som i version 3,0
 • 959248 Microsoft Dynamics CRM 4,0 går långsamt till oacceptabla nivåer när du bearbetar e-postmeddelanden med hjälp av e-postrouter för Microsoft Dynamics CRM
 • 957871 Aktivitets posterna för utökning av arbets flöden medför att tabellen AsyncOperationBase i MSCRM-databasen blir för stor i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 959549 Administratörer kan oväntat Visa Active Directory-användare som inte tillhör administratörens organisationsenhet i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 948843 Du kan få låga prestanda när du kör eller redigera arbets flöden i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 950175 Du kan inte använda Outlook som förväntat förrän alla tillägg i Microsoft Dynamics CRM 4,0 har lästs in
 • 950542 Synkrona plugin-program svarar inte på händelser som löses in i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 953340 E-postmeddelanden från en CRM-användare till en kö levereras inte i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954811 Det tar lång tid att öppna Microsoft Dynamics CRM 4,0 Deployment Manager på en server med Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954940 Fel meddelande när du försöker ta bort en egen entitetsposter i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "ett fel har inträffat, kontakta administratören"

Problem som åtgärd ATS i Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 4,0

Samlad uppdatering 2 är en kumulativ korrigering som innehåller alla korrigeringar för de problem som beskrivs i Samlad uppdatering 1. Om du vill veta mer om den samlade uppdateringen och om problem som den åtgärdar får du om du klickar på följande artikel nummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
952858 Uppdaterings paket 1 finns för Microsoft Dynamics CRM 4,0
Genom den här samlade uppdateringen åtgärdas följande problem:
 • 946745 Du kan inte importera anpassningen för en entitet till ett nytt system i Microsoft Dynamics CRM
 • 947762 Ett arbets flöde som är definierat för att utlösas på ett "Record Attribute Change"-villkor kan utlösas oväntat trots att det övervakade attributet inte har ändrats i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 948987 Fel meddelande när du importerar data till Microsoft Dynamics CRM 4,0 med hjälp av guiden data import eller startar en ny datamigrering med Datamigreringshanteraren: "felmatchad data avgränsare: endast en avgränsare hittades"
 • 949069 Attribut för flera uppslag är inaktiverade i vissa former efter att du har importerat några anpassningar i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 949202 Fel meddelande när du klickar på ett avsnitt i ett diagram för att visa vissa data tabeller i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "bearbetningen av FilterExpression för tabell" Table0 "kan inte utföras"
 • 949652 Fel meddelande när du försöker importera en CSV-fil till Microsoft Dynamics CRM 4,0: "källdata är inte i det format som krävs"
 • 949844 Den asynkrona tjänsten stannar oväntat eller så du kan inte starta den asynkrona tjänsten efter att du har importerat en organisation från en annan Microsoft Dynamics CRM 4,0-distribution
 • 950207 Fel meddelande när du försöker öppna en kampanj aktivitet i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "undantag av typen ' system. Web. HttpUnhandledException ' utlöstes"
 • 950307 Arbeta offline hämtar inte en användar post till den lokala MSDE-databasen i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 950372 Du uppmanas att ange ditt användar namn och lösen ord flera gånger när du startar Outlook, eller när du klickar på en Microsoft Dynamics CRM-mapp i Outlook, på en dator med Windows Vista
 • 951432 Du kan inte gå online igen i Microsoft Dynamics CRM 4,0-klienten för Outlook med offlineåtkomst om du växlar till en annan nätverks anslutning när du är offline
 • 951909 Fel meddelande när du försöker importera en anpassning till en annan Microsoft Dynamics CRM 4,0-Server: "ogiltigt namnområdesprefix"
 • 952148 Fel meddelande första gången du försöker ansluta online när du har uppgraderat Microsoft Dynamics CRM 3,0-klienten för Outlook till Microsoft Dynamics CRM 4,0-klienten för Outlook med offlineåtkomst: "
 • 952322 En arbets flödes regel fungerar inte som förväntat när du utför arbets flödes regeln i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 952658 Du hittar inte en Knowledge Base-artikel när du söker efter den här artikeln i Microsoft Dynamics CRM 4,0-klienten för Outlook
 • 952680 Fel meddelande när du försöker lägga till en kontrakt rad i ett kontrakt i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Det gick inte att hitta den begärda posten eller så har du inte tillräcklig behörighet för att visa den"
 • 952852 Det returnerade antalet är felaktigt när du kör en FetchXML fråga från Microsoft Dynamics CRM 4,0 Software Development Kit
 • 952855 En användare som har administratörs åtkomst licensen för klienter kan komma åt egna enheter oväntat i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 953033 Fel meddelande när du försöker importera data som innehåller ett List-attribut i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "omvandla parsning av data"
 • 953489 Inga poster visas när du utför en dokument koppling mot alternativet "alla poster på den aktuella sidan" eller mot alternativet "alla poster på alla sidor" i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 953586 Fel meddelande när du försöker starta den asynkrona tjänsten i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "undantag vid start av async service: MSCRMAsyncService"
 • 953764 Filtret "överordnad" för en anpassad entitet fungerar inte som förväntat i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 953887 Fel meddelande när du försöker redigera vissa egenskaper för ett importerat arbets flöde i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "posten är inte tillgänglig"
 • 953999 Microsoft Dynamics CRM 4,0 returnerar inte resultaten om du försöker att exportera resultatet till ett Excel-kalkylblad efter att du använt nästa X dagar-villkor i Sök frågan
 • 954227 Fel meddelande när du kör funktionen för dubblettidentifiering för data poster i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "objekt krävs"
 • 954313 Fel meddelande när du försöker logga in på Microsoft Dynamics CRM-webbplatsen från Microsoft Dynamics CRM 4,0-servern: "IP-adress för begäran har en annan adress familj än nätverks adressen"
 • 954322 Fel meddelande när du importerar vissa anpassningar till en uppgraderad installation av Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Det gick inte att ladda upp eller importera filen"
 • 954433 Du får ett fel meddelande eller så kan du inte välja uppslags värde på sidan Avancerad sökning i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954592 Alla mappningar mellan uppslags egenskapen för en anpassad entitet och kund egenskapen för en offert använder en felaktig objekt typs kod när du har skapat en relation i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954640 En mapp som inte har ett namn visas i det överordnade fältet när du öppnar adress formuläret i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954682 Tabbordningen är inte i den förväntade ordningen om flikar innehåller stora avsnitt som innehåller fält med flera rader i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 954929 Prestanda är dåligt när du ändrar en användare från en affär senhet till en annan i Distribution Manager i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955006 Du kan inte lägga till en användare från en överordnad domän till Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955051 Alla obligatoriska attribut är markerade och visas korrekt när du definierar en ny data mappning som är avsedd för entiteten kontrakt i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955055 Fel meddelande när du öppnar ett kopplat dokument i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Mail_Merge_ [Number] [1] är ett huvud dokument för kopplad utskrift. Det går inte att hitta data källan
 • 955058 Prestanda är långsam när du utför vissa konfigurations ändringar i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955061 Fel meddelande när du använder en för skicka callout-händelse för att hämta ämne för ett e-postmeddelande i Microsoft Dynamics CRM 4,0-klienten för Outlook: "Send () misslyckades, HR = 80045f00"
 • 955064 Du kan inte Visa skapade aktiviteter i formuläret kampanj aktivitet i Microsoft Dynamics CRM 4,0-webbklienten
 • 955206 En rapport ögonblicks bild skapas inte när du försöker schemalägga en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955233 Du får ett fel meddelande när du sparar en säkerhets roll i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955253 Fel meddelande när du försöker lägga till deltagare i en befintlig avtalad tid i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "du har inte tillräcklig behörighet för att få åtkomst till Microsoft Dynamics CRM-objektet eller utföra den begärda åtgärden"
 • 955418 Du kan inte ta bort en anteckning med en användare som inte har behörigheten Skriv ut i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955422 Fel meddelande när du försöker öppna en stängd affärs möjlighet i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "1 är inte en giltig status kod för affärs möjlighet"
 • 955423 Fel meddelande när du kopplar två konton som läggs till i en inaktiv marknadsförings lista i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "kopplingen har upphört, kontakta system administratören och försök igen."
 • 955469 Du får ett fel meddelande när du försöker tilldela en instans av en enhet till en annan användare i Microsoft Dynamics CRM-webbklienten eller i Microsoft Dynamics CRM 4,0-klienten för Outlook
 • 955482 Attributet "ActualStart" och attributet "ActualEnd" för ActivityPointer-enheten har oväntat ställts in på "endast datum" i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955487 Rad matningar försvinner när du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av dokument kopplings mal len i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955574 Fel meddelande när du utför en dokument koppling i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "fel 0x80041103 ' kontakt ' entitet innehåller inte attribut med namn = ' '"
 • 955685 En användare som har privilegiet tilldela roll i en underordnad affär senhet kan oväntat koppla rollen system administratör i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955750 Du kan oväntat skapa en avtalad tid för en tjänst även om du inte har behörighet för tjänsten tjänst i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 955833 Fel meddelande när du försöker ändra ett användar konto för inloggning på sidan Ange säkerhets konto i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Microsoft CRM Services-kontot är inte giltigt"
 • 955977 Du kan inte öppna en egen entitetsposter när du är offline även om du har behörighet att öppna posten i Microsoft Dynamics CRM 4,0-klienten för Microsoft Office Outlook
 • 955981 Fel meddelande när du försöker öppna en anpassad vy i en service kalender i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "savedquery with ID = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e finns inte"
 • 956045 Endast kort datum format visas i fälten "skapad den" och "senast ändrad den" i dialog rutan "egenskaper för webb sida" för en post i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956079 Endast poster som har ändrats under de senaste 30 dagarna visas för den relaterade post typen när du skapar en rapport med hjälp av rapport guiden i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956112 Fel meddelanden i program loggen på Microsoft Dynamics CRM-servern när du har tagit bort en snabb kampanj: "borttagnings tjänsten kunde inte rensa tabellen = [Table_Name]"
 • 956127 Vissa enheter för Outlook-synkronisering saknas i en exporterad anpassnings fil från Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956151 Fel meddelande i service kalendern i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Frågeverktyget"
 • 956237 Arbets flödet är i ett vänte läge efter att du har skapat en arbets flödes regel för att uppdatera status för en affärs möjlighet i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956257 Räkenskapsårets start datum är felaktigt i Microsoft Dynamics CRM 4,0 om du befinner dig i en tidszon på GMT + 12 eller GMT + 13
 • 956282 Fel meddelande när du använder Microsoft Dynamics CRM 4,0 SDK för att skapa en anpassad samling av arbets flödes aktiviteter: "Key får inte vara NULL"
 • 956283 Fel meddelande när du försöker redigera ett vecko schema för en användare eller för utrustning i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "ett fel har uppstått och du bör kontakta administratören"
 • 956370 Datumet i fältet start datum på en kontrakts rad är fel efter att du utfört åtgärden förnya kontrakt i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956445 En post finns kvar i Microsoft Dynamics CRM-databasen när du tar bort posten i Microsoft Dynamics CRM 4,0-webbklienten
 • 956521 Ändringar återspeglas inte om du schemalägger om en tjänste aktivitet genom att använda knappen "Ändra schema" i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956537 Den bifogade filen som ingår i en dokumentkopplingsmall tas bort under processen för anpassnings import i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956751 Ett arbets flöde utlöses två gånger även om du ställer in motsvarande regel för arbets flödes regeln så att den endast körs när aktivitets statusen är slutförd i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956771 En mall för dokument koppling är oväntat kopplad till en felaktig anpassad entitet när du har exporterat mallen till en ny miljö i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 956852 Fel meddelande när du kör en rapport som använder kommando typen "StoredProcedure" i Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server repor ting Services: "frågekörningen misslyckades för data uppsättningen" Test_MSCRM "
 • 956859 Microsoft Dynamics CRM-verktygsfältet är inaktiverat i Outlook när du har tappat bort nätverks anslutningen i mindre än en minut
 • 957031 Fel meddelande när du försöker starta Microsoft Dynamics CRM 4,0 efter att du har uppgraderat operativ systemet till Windows Server 2008: "den begärda prestanda räknaren är inte en anpassad räknare måste den initieras som ReadOnly"
 • 957057 Du kan inte ställa in beteendet "ta bort länk" eller "begränsa" för en anpassad relation mellan två anpassade enheter i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957086 Fel meddelande när du försöker ändra en organisatör för en avtalad tid i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "det går inte att avdela den här posten. Ägaren till den valda posten är den enda tillåtna för att flytta andra från resursen
 • 957225 Microsoft Dynamics CRM 4,0 utlöser oväntat en arbets flödes regel när du skickar en snabb kampanj via e-post
 • 957270 Du kan oväntat befordra en avtalad tid som inte har något angivet ämne trots att subjektet i entiteten för avtalad tid är inställt på företag som krävs i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957299 Du får ett fel meddelande när du klickar på Ange egenskaper för skicka e-post i Microsoft Dynamics CRM 4,0 Workflow Designer
 • 957305 Ett oväntat fel meddelande visas när du lägger till produkter i de offerter, order eller fakturor som skapas från en affärs möjlighet i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957318 I service kalendern i Microsoft Dynamics CRM 4,0 kan du Visa poster för användarna och för den utrustning som du inte har åtkomst till via din säkerhets roll
 • 957377 Lokaliserade vyer innehåller ett ogiltigt layoutXML-element när du har uppgraderat den norska versionen av Microsoft Dynamics CRM 3,0 till den norska versionen av Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957380 Du kan inte ange attributet StatusCode med hjälp av CompoundCreate processen innan du skapar fakturan i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957406 Fel meddelande när du försöker skapa en avtalad tid med hjälp av kontakt formuläret i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "minst en mottagare har ingen e-postadress eller så är den markerad som" Tillåt inte "e-post"
 • 957421 Outlook kan krascha när du synkroniserar Outlook med Microsoft Dynamics CRM 4,0-klienten för Outlook
 • 957589 Fel meddelande när du försöker redigera vissa kolumner i vyn arbets flödes enhet med hjälp av funktionen Avancerad sökning i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "Microsoft Dynamics CRM har stött på ett fel"
 • 957704 Inga användare hittas när du söker efter vissa systemanvändare med deras efter namn från en relation i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957788 Fel meddelande när du försöker öppna en aktivitet som är baserad på en ActivityPointer-enhet i en anpassad rapport i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "4200 är inte en känd objekt typ"
 • 957919 Du får ett fel meddelande när du skapar samma faktura igen i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957920 Inga e-postmeddelanden skickas när du har slutfört guiden skapa snabb kampanj i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 957960 Du kan inte gå online när du har skickat ett e-postmeddelande till en annan användare i Microsoft Dynamics CRM 4,0-klienten för Microsoft Office Outlook
 • 957970 Flikar kan försvinna när du klickar på flikarna för vissa entitetsformulär i Microsoft Dynamics CRM 4,0 och på Skriv bordet
 • 957975 Microsoft Dynamics CRM 4,0 bearbetar ett Decimal värde felaktigt när du kör ett arbets flöde
 • 958003 Fel meddelande när du publicerar ett importerat arbets flöde i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "det går inte att publicera det automatiska arbets flödet om inga aktiverings parametrar har angetts"
 • 958031 Fel meddelande när du går online i Microsoft Dynamics CRM 4,0-klienten för Outlook via ett nätverk med låg bandbredd eller ett nätverk med högsta svars tid: "ett okänt fel har uppstått"
 • 958072 Du kan inte använda vissa användar frågor som körs mot kontakter, leads eller konton efter att du har uppgraderat från Microsoft Dynamics CRM 3,0 till Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 958181 Fel meddelande när du importerar en organisation i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "typen eller namn områdes namnet" InvokeDotNetAssembly "finns inte i namn området ' Microsoft. CRM
 • 958256 Fältet Överordnad kund är inte ifyllt på kontakt posten efter att du har konverterat ett lead till en konto post och till en kontakt post i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 958280 Fel meddelande när du försöker spara ett återkommande vecko schema i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "värdet var antingen för stort eller för litet för en Int32"
 • 958287 Fel meddelande när du visar ett aktivitets formulär i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "undantag av typen ' system. Web. HttpUnhandledException ' utlöstes"
 • 958363 Det går inte att uppgradera vissa sparade frågor från Microsoft Dynamics CRM 3,0 till Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 958487 Fel meddelande när administratören tilldelar poster från en användare till en annan användare i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "det går bara att avpublicera arbets flöden och arbetsflödesmallar"
 • 958563 Innehållet i bröd texten i ett e-postmeddelande visas inte när du visar egenskaperna för ett steg som refererar till ett e-postmeddelande i ett arbets flöde i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 958791 Fel meddelande när du försöker lägga till en användare från en betrodd domän i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "ett fel har uppstått"
 • 958836 Fel meddelande när du kör en anpassad rapport i Microsoft Dynamics CRM 4,0: "ett fel har uppstått"
 • 958902 Flikarna trunkeras eller visas när du lägger till anteckningar i ett entitetsformulär i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 959208 Dubblettidentifieringsjobbet kan inte upptäcka alla dubbletter i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 959226 Fel meddelande när du importerar en organisation till Microsoft Dynamics CRM 4,0: "det går inte att ändra rapport parametrarna eller data källorna till de värden du angav"
 • 959394 En felaktig post öppnas när du dubbelklickar på en post i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 959572 Fältet "käll kampanj" för en affärs möjlighet är inte ifyllt när du konverterar ett kampanj svar i Microsoft Dynamics CRM 4,0
 • 960249 Ett fel meddelande visas när du försöker köra data import funktionen för att importera data i den traditionella kinesiska (CHT) versionen av Microsoft Dynamics CRM 4,0: "CrmSoapExtension upptäckte icke-CrmException"
 • 960286 Det finns en ny uppdatering för tids zonerna och sommar tids ändringar i Microsoft Dynamics CRM 4,0 och i Microsoft Dynamics CRM 4,0-klienten för Microsoft Office Outlook
Genom den här samlade uppdateringen åtgärdas följande problem som inte tidigare har dokumenterats i Microsoft Knowledge Base-artikel:
 • Om du lägger till användare från en betrodd domän för utgående skog får du följande fel meddelande:
  AuthenticationException: inloggnings fel: okänt användar namn eller dåligt lösen ord.
 • Om BulkDeleteIndependent_ tabeller skapas och om dbo-användarkontot inte är ägare till dessa tabeller ökar databas storleken.
 • Om du anger egna attribut genom att använda dokument kopplings processen kan de aktiviteter som skapas genom dokument kopplings processen förlora värdena för de anpassade attributen.
 • När du synkroniserar Microsoft Office Outlook med Microsoft Dynamics CRM 4,0 avbryts svars spårningen för en avtalad tid i Outlook. Det här problemet uppstår i Microsoft Office Outlook 2003 och i Microsoft Office Outlook 2007.
 • När du har installerat uppdatering 959209 kan du inte publicera XAML-arbetsflöden. Om du vill veta mer om uppdatering 959209 klickar du på följande artikel nummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  959209 Det finns en uppdatering för .NET Framework 3,5 Service Pack 1
 • När du använder personifiering i en miljö med Internet Facing Deployment (IFD) får du följande fel meddelande:
  0x80040204 ogiltig användarautentisering.
 • När du försöker importera en data mappning av typen kund relation får du följande fel meddelande:
  Obligatoriska kolumner som inte mappats: 1
 • När du kör en rapport som en användare som har inaktiverats i en annan organisation får du följande fel meddelande:
  Fel nummer: 0x80040225 fel meddelande: den angivna användaren är antingen inaktive rad eller är inte medlem i någon affär senhet.
 • När du är offline i den tyska versionen av Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook visas följande fel meddelande:
  0x80044150Generic SQL-fel
 • Meddelande tabeller har inte användbara index som kan förbättra prestanda.
 • Relaterade entitetsinformation returneras inte när du utför en avancerad söknings fråga för aktivitetsentiteter. Följande är exempel på aktivitetsentiteter:
  • Den avtalade tiden
  • E-postenhet
  • Mappen Fax
  • Entiteten för telefonsamtal
 • Rapporter som använder vyn FilteredActivityPointer returnerar felaktiga StatusCode-värden.
 • Serialiserbara anslutningar återställs inte till isolerings nivån Read Committed. När en transaktion är bekräftad kan det hända att du stöter på Lås i Microsoft SQL Server.
 • När du klickar på Ange egenskaper i ett arbets flöde i en anpassad arbets flödes aktivitet raderas statisk text.
 • I Microsoft Dynamics CRM 4,0 går det inte att läsa in anpassade sidor som refererar till sammansättningar. Det här problemet uppstår om sammansättningarna distribueras till följande mapp:
  <crmwebroot>\ISV\<app>\bin
 • När du redigerar IF-villkoret i ett arbets flöde i den brasilianska versionen av Microsoft Dynamics CRM 4,0 ändras datum formatet från dd/mm/åååå till mm/dd/åååå. Det här problemet uppstår om du öppnar villkoret om.
 • När du kör en sparad fråga från ett rutnät och sedan klickar på dokument koppling, filtreras inte data som ingår i data källan, baserat på filtren för den sparade frågan.
 • Du kan inte registrera ett plugin-program på sidan Skapa meddelande för CustomerOpportunityRole-enheten.
 • Tjänste kalendern uppdateras inte omedelbart när du ändrar datum eller tid för en avtalad tid eller en tjänste aktivitet i Microsoft Dynamics CRM 4,0.
 • "Record a a arbets flöden" för att ändra attribut utlöses varje gång ett konto sparas efter att en regel för dubblettidentifiering har körts.

Känt problem efter installation av Samlad uppdatering 2

När du publicerar ett arbets flöde i Microsoft Dynamics CRM 4,0 efter att du har installerat Samlad uppdatering 2 kan du få följande fel meddelande:
Det valda arbets flödet innehåller fel och kan inte publiceras. Öppna arbets flödet, ta bort felen och försök igen.
Om plattforms spårning är aktiverat kan följande fel meddelande visas:
Skriv system. globalisering. CultureInfo är inte markerat som godkänd i program konfigurations filen., ErrorCode:-2147201023
Lös problemet genom att öppna web. config-webbplatsen för Microsoft CRM-filen i en text redigerare, till exempel anteckningar, och Lägg sedan till följande rader i avsnittet authorizedTypes :
…<authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Globalization" TypeName="CultureInfo" Authorized="True"/></authorizedTypes>

Samlad uppdaterings information

Följande fil kan laddas ned från Microsoft Download Center:Download Download the 959419 package now.Ladda ned 959419-paketet nu. Utgivnings datum: 15 januari 2009For mer information om hur du laddar ned Microsoft-supportfiler får du om du klickar på följande artikel nummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Skaffa Microsoft-supportfiler från online tjänster
Microsoft läste in den här filen. Microsoft använde den senaste virus identifierings program varan som var tillgänglig när filen publicerades. Filen sparas på säkerhetsförbättrade servrar som hjälper till att förhindra otillåtna ändringar i filen.

Installations information

Installera den här snabb korrigeringen på datorer med Microsoft Dynamics CRM 4,0-Server komponenter eller Microsoft Dynamics CRM-klienten för Microsoft Office Outlook-komponenter.När du har installerat den här snabb korrigeringen tar du bort de temporära filerna i Windows Internet Explorer. Gör så här:
 1. Starta Windows Internet Explorer.
 2. Klicka på verktygoch sedan på Internet alternativ.
 3. Använd någon av följande metoder, beroende på vilken version av Internet Explorer du använder:
  • I Windows Internet Explorer 7 klickar du på ta bort i området webb historik , klickar på ta bort filer i området tillfälliga Internetfiler och sedan på Ja.
  • I Microsoft Internet Explorer 6 klickar du på ta bort filer i området Temporary Internet Files och sedan på OK.

Förutsättningar

Du måste ha Microsoft Dynamics CRM 4,0 installerat för att kunna använda den här samlade uppdateringen. Samlad uppdatering 1 är inte en förutsättning.

Krav på omstart

Starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen om du uppmanas att göra det.

Information om borttagning

Om du vill ta bort den här snabb korrigeringen från en dator som kör Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000 kan du använda Lägg till eller ta bort program i kontroll panelen.

Filinformation

Den engelska versionen av den här samlade uppdateringen har filattributen (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tid för dessa filer visas i UTC (Coordinated Universal Time). När du visar fil informationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i alternativet datum och tid på kontroll panelen för att hitta skillnaden mellan UTC och lokal tid.

Microsoft Dynamics CRM 4,0-Server

Fil namnFil versionFil storlekDatumTiderHashkodarVersioner
IMG.lu.htc04.00.7333.13125001613-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
FORM.crm.htc04.00.7333.13121789713-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:44MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EFi386
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:49MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EFi386
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:49MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EFi386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.131262038413-Jan-200906:44MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28i386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.131262038413-Jan-200906:49MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28i386
Microsoft.Crm.Upgrade.Customization.dll04.00.7333.131211248013-Jan-200906:49MD5: 9D2A80518E7933A85B21F7D37AB7A26FSHA1: E77766BF994F00D03B618538CC749C6886693513i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:49MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:49MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFBi386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:49MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFBi386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213-Jan-200906:49MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48i386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213-Jan-200906:49MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48i386
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll04.00.7333.1312137815213-Jan-200906:49MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8i386
Microsoft.Crm.Application.Pages.dll04.00.7333.1312137815213-Jan-200906:49MD5: 12924C0C9AA65BC433A54AAF2C11D5A2SHA1: 5B1BEC0FC611F9A3356F432DD1B892FCB0DD4FA8i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:49MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:49MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
MessageBody.htc04.00.7333.13121439113-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Encodedecode.js04.00.7333.13121009113-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:49MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEEi386
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:49MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEEi386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40i386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:49MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413-Jan-200906:49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413-Jan-200906:49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48i386
Microsoft.Crm.Setup.Server.exe04.00.7333.1312105046413-Jan-200906:49MD5: B2774E8EEFC0411E998BB3ED81595F95SHA1: 0A26E5192EADD4CA038CF432D9AE1518461CAA48i386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308Ci386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308Ci386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:49MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308Ci386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013-Jan-200906:49MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032i386
Dlg_assignqueue.aspx04.00.7333.1312520213-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EADi386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EADi386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EADi386
Microsoft.Crm.Setup.Server.Utility.dll04.00.7333.131218620813-Jan-200906:49MD5: E5D1F9791EED14005672199080ABBA28SHA1: 1091139206464DE51D7D5933D252EBB8F8798EADi386
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll04.00.7333.131214934413-Jan-200906:49MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343Di386
Microsoft.Crm.Tools.Admin.DMSnapinLib.dll04.00.7333.131214934413-Jan-200906:49MD5: FE9B89174E04C97932DE40546D2A7BF3SHA1: DF2C56816E9BED75C96B8B86F5CC474EF549343Di386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5Di386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5Di386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:49MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5Di386
Personalsettings.aspx04.00.7333.13126868713-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Presence.htc04.00.7333.1312743013-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.Asynchronous.System.dll04.00.7333.131210428813-Jan-200906:49MD5: 867B077F23E8627AFAD25EBE9C164C1FSHA1: CE94DF4F29F620CC73F5A0651C7575524B07A029i386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013-Jan-200906:49MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:49MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:49MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413-Jan-200906:49MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413-Jan-200906:49MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413-Jan-200906:49MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413-Jan-200906:49MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3i386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213-Jan-200906:49MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271Fi386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213-Jan-200906:49MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271Fi386
FetchBuilder.js04.00.7333.13121058413-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.Sdk.dll04.00.7333.131216983213-Jan-200906:44MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96i386
Microsoft.Crm.Asynchronous.Workflow.dll04.00.7333.131213705613-Jan-200906:49MD5: 93EF68AC4EE91599E1F594E99AA299BESHA1: E285121E62C24C55125324E115B70FF11DA10533i386
Slugsupport.js04.00.7333.13125628213-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
ConTrols.css.aspx04.00.7333.1312987413-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Slugsupport.htc04.00.7333.13121755413-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Entityform.aspx04.00.7333.1312755313-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
AppGrid_DefaultData.htc04.00.7333.13122119213-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Date.js04.00.7333.13122832313-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
SELECT.picklist.htc04.00.7333.1312865013-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Nav.htc04.00.7333.1312992413-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Grid.htc04.00.7333.13122217613-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
NotecTrl.htc04.00.7333.1312411413-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
TABLE.dtm.htc04.00.7333.13121898113-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Edit.aspx04.00.7333.13124415013-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Web.config04.00.7333.13122041113-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Information om konto DisTribution. RDL04.00.7333.131211429813-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Konto översikt Sub-Report. RDL04.00.7333.131217524013-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Konto översikt. RDL04.00.7333.13121235113-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Konto Sammanfattning Sub-Report. RDL04.00.7333.13129009313-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Konto Sammanfattning. RDL04.00.7333.13124068113-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
ActivitiesDetail.rdl04.00.7333.131216241013-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Kampanj jämförelse. RDL04.00.7333.13128127313-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Sub-Report. RDL för kampanj resultat04.00.7333.131214627213-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Information om kampanj aktivitet. RDL04.00.7333.13122522413-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Information om ärende sammanfattnings tabell. RDL04.00.7333.13125973513-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Ärende sammanfattnings tabell. RDL04.00.7333.13129370013-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Information om faktura status. RDL04.00.7333.13127281613-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Information om ej underhållna konton. RDL04.00.7333.13128928813-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Information om ej underhållna ärenden. RDL04.00.7333.131210532713-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Ej underhållna ärenden. RDL04.00.7333.13129245313-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Produkter efter konto. RDL04.00.7333.13125383513-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Produkter efter kontakt information. RDL04.00.7333.131223901113-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Produkter efter kontakt. RDL04.00.7333.13125402213-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Detalj information. RDL04.00.7333.131212758713-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Försäljnings förlopp. RDL04.00.7333.131210848513-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Volym information för tjänste aktivitet. RDL04.00.7333.131210079213-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
CRMTemplate.dot04.00.7333.13125234313-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
CRMTemplate.dotm04.00.7333.13122997113-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Timesheet.js04.00.7333.13123531613-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
INPUT.text.url.htc04.00.7333.1312560113-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
INPUT.text.htc04.00.7333.1312377813-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
INPUT.text.eml.htc04.00.7333.1312375413-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
INPUT.num.htc04.00.7333.1312772813-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Duration.htc04.00.7333.13121137313-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Timeedit.htc04.00.7333.1312451113-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Filterentity.htc04.00.7333.13121924113-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Konto DisTribution. RDL04.00.7333.13126537613-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Activities.rdl04.00.7333.13126021113-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Information om kampanj aktivitets status. RDL04.00.7333.13122536113-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Kampanj aktivitets status Sub-Report. RDL04.00.7333.13125689813-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Kampanj aktivitets status. RDL04.00.7333.13121281513-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Information om Beräknad intäkt för kampanj möjligheter. RDL04.00.7333.13122141813-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Information om verkliga intäkter för kampanj möjligheter. RDL04.00.7333.13122054813-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Detaljerad rapport om kampanj prestanda. RDL04.00.7333.13121145013-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Kampanj resultat. RDL04.00.7333.13121284413-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Inköps order detalj. RDL04.00.7333.13121878613-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Information om kampanj svar. RDL04.00.7333.13122419013-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Information om konkurrentens vinst förlust. RDL04.00.7333.13127811513-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Konkurrent vinst-och förlust. RDL04.00.7333.13124813213-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Faktura status. RDL04.00.7333.13123058613-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Faktura Sub-Report. RDL04.00.7333.131210147313-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Invoice.rdl04.00.7333.13121096913-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Effektivitet hos Lead-källa. RDL04.00.7333.131211207313-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Ej underhållna konton. RDL04.00.7333.13123429713-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Information om ej underhållna leads. RDL04.00.7333.13126871713-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Ej underhållna leads. RDL04.00.7333.13124300013-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Beställ Sub-Report. RDL04.00.7333.131210435013-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Order.rdl04.00.7333.13121097613-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Produkter efter konto information. RDL04.00.7333.131224146513-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Offert Sub-Report. RDL04.00.7333.131210804513-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Quote.rdl04.00.7333.13121095013-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Information om försäljnings historik. RDL04.00.7333.131211770713-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Försäljnings historik. RDL04.00.7333.13123096813-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Tjänste aktivitet volym. RDL04.00.7333.13126393413-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Detaljerad information om Knowledge Base-artiklar. RDL04.00.7333.13128780313-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
De främsta Knowledge Base-artiklarna. RDL04.00.7333.13125863813-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Användar Sammanfattning. RDL04.00.7333.13122895813-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
P_GrantAccessBulkForCreate.sql04.00.7333.1312190613-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
INPUT.text.ticker.htc04.00.7333.1312332213-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.Asynchronous.DataManagement.dll04.00.7333.131223536013-Jan-200906:49MD5: FEB178D5133D63857C5D4A526AFCDA71SHA1: 6A6A84861DD7F00474645851A0C6E97EDFD41715i386
CrmAsyncService.exe04.00.7333.131215753613-Jan-200906:49MD5: 2A2BDCCB56510BC6E2708716F76D1E44SHA1: 21A4927750AFCAEF21612F2EDBDDADA6964234C7i386
Newimport.xml04.00.7333.1312395379813-Jan-200906:49Ej tillämpligtEj tillämpligt
Action.js04.00.7333.13124466013-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Properties.aspx04.00.7333.1312609613-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Newimport.xml04.00.7333.1312395379813-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Notes.htc04.00.7333.13122109613-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Edit.aspx04.00.7333.131210501813-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Edit.aspx04.00.7333.1312242513-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Input.mny.htc04.00.7333.1312357113-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Global.css.aspx04.00.7333.1312603113-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013-Jan-200906:50MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00i386
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013-Jan-200906:50MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00i386
Workflowstep.js04.00.7333.13122778413-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Fiscalsettings.aspx04.00.7333.1312825813-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.13128791213-Jan-200906:44MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4i386
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.13128791213-Jan-200906:50MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4i386
Customizations.xsd04.00.7333.13128456413-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql04.00.7333.1312704313-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdoutDsc.sql04.00.7333.1312643813-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
AtTributemappings.aspx04.00.7333.13123692313-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Util.js04.00.7333.1312687313-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
ViewDuplicates.aspx04.00.7333.13121302713-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt
Customactivityform.aspx04.00.7333.1312368313-Jan-200906:50Ej tillämpligtEj tillämpligt

Microsoft Dynamics CRM 4,0-klient för Microsoft Office Outlook

Fil namnFil versionFil storlekDatumTiderHashkodarVersioner
IMG.lu.htc04.00.7333.13125001613-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Personalsettings.aspx04.00.7333.13126868713-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Global.css.aspx04.00.7333.1312603113-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Timeedit.htc04.00.7333.1312451113-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
ConTrols.css.aspx04.00.7333.1312987413-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Properties.aspx04.00.7333.1312609613-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Dlg_assignqueue.aspx04.00.7333.1312520213-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
CRMABP32.dll04.00.7333.131226096013-Jan-200906:44MD5: D8FB0B39807D9BF48C7967DD8A19DEEASHA1: 25DCB3100C5A112604CB904E0DF7A7EEB7CF0E73i386
Crmaddin.dll04.00.7333.1312103255213-Jan-200906:44MD5: CB049D49777D8E6C4459C8A04AF37EA1SHA1: 77EEE08E36B613C2E9B4258B61AB95C9AB331019i386
CrmCore.dll04.00.7333.13125616013-Jan-200906:44MD5: AF9F9967C18A433112D878F8AF8251F3SHA1: CB4C711F98A121B2BDAF4ED2FBEE4823A2F63032i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.131219849613-Jan-200906:44MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DAi386
Microsoft.Crm.DataUpgrade.dll04.00.7333.1312115287213-Jan-200906:44MD5: C248A7C4A4AE4150D3061DD5C25F1E02SHA1: 6C4FBB793FE5983C32EFE1C5620DA6714F0F271Fi386
Microsoft.Crm.Setup.DatabaseInstaller.dll04.00.7333.13127561613-Jan-200906:44MD5: C658254DA32C9A147A885CFFB45C3A25SHA1: 25F85DDB3FEC23F8AF74654EBF1DB46CD5D3308Ci386
Edit.aspx04.00.7333.1312242513-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Filterentity.htc04.00.7333.13121924113-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
CRMTemplate.dot04.00.7333.13125234313-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
CRMTemplate.dotm04.00.7333.13122997113-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
FORM.crm.htc04.00.7333.13121789713-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.Admin.AdminService.dll04.00.7333.131213706413-Jan-200906:44MD5: B00507F95D1210D6C092A3B82F69908DSHA1: FD474F7FABB30458DF0CA5BE41278C15D1ACD6EFi386
Microsoft.Crm.Platform.Sdk.dll04.00.7333.131262038413-Jan-200906:44MD5: E0D0C5865460146A09CCF117E12B069BSHA1: B1693CFD9D105C92FCF29D852B260C9703A7FE28i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:44MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFBi386
Microsoft.Crm.Application.Components.UI.dll04.00.7333.131226403213-Jan-200906:44MD5: 53B0DBE68C14DAC48CA50EA591CDDC37SHA1: FC946BC46E2635030BB2D1B2059102AC48E62A48i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:44MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
MessageBody.htc04.00.7333.13121439113-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Encodedecode.js04.00.7333.13121009113-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:44MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEEi386
Microsoft.Crm.MetadataService.dll04.00.7333.131228041613-Jan-200906:44MD5: 232174745694EB886485B5A1BE499069SHA1: 2DB92DC6344C1C4AA8FEFCE482F284BF9775BA40i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.OfflineSync.dll04.00.7333.131212887213-Jan-200906:44MD5: 267263DAFEF5F75B78EC64A395B3B690SHA1: 60CE419BF8B047CCB8A1E57EAB023475808831CEi386
Microsoft.Crm.Application.Hoster.exe04.00.7333.131210429613-Jan-200906:44MD5: A209915768FE3AD14578DC91A12C0537SHA1: FAE9D7786C43D6948C7417CF41AC2EE55536D58Fi386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.131294807213-Jan-200906:44MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089i386
Microsoft.Crm.Tools.ImportExportPublish.dll04.00.7333.131230090413-Jan-200906:44MD5: E600A3759447121F3B4E9A8D16869978SHA1: 97360931BCE45A3E4A588230631C56AEFC4C2E5Di386
Presence.htc04.00.7333.1312743013-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Sdk.FormConTrols.dll04.00.7333.13129610413-Jan-200906:44MD5: BDC58883CAE6FF0EEACF643F45C11161SHA1: 9108E7EE0557E53923D82CCE2E8190F8F256C645i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Core.dll04.00.7333.131223126413-Jan-200906:44MD5: 0EB812002E81B11E9F7A57FA3F72F96FSHA1: CCCC7C45B505E0FFAB9131F232F18F95578D9EF3i386
Microsoft.Crm.Sdk.dll04.00.7333.131216983213-Jan-200906:44MD5: 0A868C004B00827DBBB658478269693DSHA1: 345D0E9D2A96D66F35EE1982DEC1F67038E4BA96i386
Slugsupport.htc04.00.7333.13121755413-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
AppGrid_DefaulTdata.htc04.00.7333.13122119213-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Date.js04.00.7333.13122832313-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Grid.htc04.00.7333.13122217613-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
SELECT.picklist.htc04.00.7333.1312865013-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Nav.htc04.00.7333.1312992413-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
NotecTrl.htc04.00.7333.1312411413-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
TABLE.dtm.htc04.00.7333.13121898113-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Timesheet.js04.00.7333.13123531613-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
INPUT.text.url.htc04.00.7333.1312560113-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
INPUT.text.htc04.00.7333.1312377813-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
INPUT.text.eml.htc04.00.7333.1312375413-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
INPUT.num.htc04.00.7333.1312772813-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Duration.htc04.00.7333.13121137313-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
P_GrantAccessBulkForCreate.sql04.00.7333.1312190613-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
INPUT.text.ticker.htc04.00.7333.1312332213-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613-Jan-200906:44MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934i386
Action.js04.00.7333.13124466013-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Notes.htc04.00.7333.13122109613-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Edit.aspx04.00.7333.131210501813-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.dll04.00.7333.131219849613-Jan-200906:44MD5: 14462D3333F9E653FF3C11BE59298A1ASHA1: F12D170C04660B0452285CE8D802AD3C82DB97DAi386
Input.mny.htc04.00.7333.1312357113-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.Application.Components.STrings.dll04.00.7333.1312110372013-Jan-200906:44MD5: 909407C7BA85FEAE8045347C507B38F1SHA1: B94B17BDF3EEE73747F4737B1D66D8CA01BC8F00i386
Microsoft.Crm.Reporting.dll04.00.7333.13128791213-Jan-200906:44MD5: 64CB03BEA72300859ECC53477801255ESHA1: E4487646BA9FD2D5AB16225DDB4E2B822573EEB4i386
Customizations.xsd04.00.7333.13128456413-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdDsc.sql04.00.7333.1312704313-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
P_UpdateSubscriptionsForHardDeletedEntitiesWiTdouTdsc.sql04.00.7333.1312643813-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll04.00.7333.13121161613-Jan-200906:44MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6i386
Util.js04.00.7333.1312687313-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt
ViewDuplicates.aspx04.00.7333.13121302713-Jan-200906:44Ej tillämpligtEj tillämpligt

Microsoft Dynamics CRM 4,0 Exchange router

Fil namnFil versionFil storlekDatumTiderHashkodarVersioner
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll04.00.7333.131215344013-Jan-200906:48MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603i386
Microsoft.Crm.Tools.EmailProviders.dll04.00.7333.131215344013-Jan-200906:48MD5: 7528F0A641A32649C1F861C75E7329F0SHA1: 649DF5ADC0915CA0D4A79E431AF12BB0E25F5603i386
Microsoft.Crm.Tools.EmailAgent.exe04.00.7333.13125104013-Jan-200906:48MD5: 33EFA7E9D268CED0FEF4F5E85DCBD478SHA1: FD847DD406AD1DC65D5CC948B74528540C130CDAi386
Microsoft.Crm.Setup.Exchange.exe04.00.7333.131218621613-Jan-200906:48MD5: 8F00443172146F42470E5217E9C55117SHA1: 3DF68E2A3B01B641107697FCE5D6B1C55008B3BFi386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386

Microsoft Dynamics CRM-Datamigreringshanteraren

Fil namnFil versionFil storlekDatumTiderHashkodarVersioner
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Pages.dll04.00.7333.131294807213-Jan-200906:47MD5: 1E0590E1CA9C5028FEAC83193EFF1789SHA1: 7B95170852CB5C33E7A92BEC86CF18C3BD080089i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:47MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Platform.dll04.00.7333.131257533613-Jan-200906:47MD5: A00ECB9B83E6F68BFC27AA5B771471FBSHA1: FB0FC4D78D239C891F85B453E9B5AD5938BE7838i386
Microsoft.Crm.DMClient.Config.exe04.00.7333.131218211213-Jan-200906:47MD5: 0B7C619980589F7CE7631CBB2F94E113SHA1: 9362C983D849EA1E3AFBE84554798FC8C1BECAB9i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ClientAuTd.Data.dll04.00.7333.13121161613-Jan-200906:44MD5: 2DE7550CDC2B151D86B0FD4D847F6E7ESHA1: B1C430B2690FD85E2717A1169783A39AA84195E6i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613-Jan-200906:47MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934i386
Microsoft.Crm.Application.Outlook.Components.Platform.dll04.00.7333.131221897613-Jan-200906:47MD5: A32567B5327833FE9BA739CB8F1C5673SHA1: 9938A36190A4B095F57A0C45D94A17807087F934i386
Microsoft.Crm.ObjectModel.dll04.00.7333.1312143958413-Jan-200906:44MD5: A4CF4340E8F6DB03DD1A4669AB7384E2SHA1: 8C72488D7DE6932E2D146C3447E993A175639066i386
Microsoft.Crm.WebServices.dll04.00.7333.131228452013-Jan-200906:47MD5: 4A07562CABCAC13C5CDA7D779538CB34SHA1: E8F6AA945AC2BF9392949DAACCD53F59CC60FDEEi386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Microsoft.Crm.Application.Components.Application.dll04.00.7333.131298903213-Jan-200906:47MD5: 6101B68C72DC487498E54D041C97FBBFSHA1: 7440D0E92F89F239F90FA54C30C25E3C7B641AFBi386

SRS data anslutning

Fil namnFil versionFil storlekDatumTiderHashkodarVersioner
Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.exe04.00.7333.131210428813-Jan-200907:06MD5: 8487B206C4723CEC191ABDC8B90120E7SHA1: D906EE5E0227A2C31CA51274D5551005BBA364D4i386
Microsoft.Crm.Reporting.DataConnector.dll04.00.7333.13123875213-Jan-200907:06MD5: FC8D1349636A11C0D0C196BD9D594D76SHA1: 06148D7F8087B33212B5DD4EBFD8E0FA29049D7Di386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:44MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:49MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.dll04.00.7333.131291940013-Jan-200906:48MD5: B042688CE2DA4E0C3A6ED3E99B1F9010SHA1: C165219E27C09C296C15EC31D4DEC91BA3F3D081i386
Microsoft.Crm.Platform.Server.dll04.00.7333.131244016013-Jan-200906:44MD5: 98AA28CAB0B003F3389FAD1657948711SHA1: B43C4B5147BD39D0C90C7AD6B9F1FA6F0145E177i386
Mer information om program uppdaterings terminologi får du om du klickar på följande artikel nummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av den standard terminologi som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar
Om du vill veta mer om terminologin i Microsoft Dynamics CRM-programmet och uppdaterings paket klickar du på följande artikel nummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
887283 Microsoft Business Solutions CRM-programmet snabb korrigeringar och uppdaterade paket namn standarder