Uppdateringarna distribueras inte till några klienter när du distribuerar uppdateringar i System Center Konfigurationshanteraren 2007 Service Pack 1 med hjälp av WSUS eller summa

Gäller för: Microsoft System Center Configuration Manager 2007

Symptom


I Microsoft System Center Konfigurationshanteraren 2007 Service Pack 1 använder du funktionen Windows Software Update Services (WSUS) eller funktionen Software Update Management (Summa) för att distribuera vissa uppdateringar till vissa datorer. Dock är dessa uppdateringar inte installerats på klientdatorerna. Det här problemet uppstår slumpmässigt. Dessutom loggas information av följande slag i filen UpdatesDeployment.log på de berörda klientdatorerna:
Assignment does not contain any updates No updates were added to the job, returning failure 
FillinCIJob( spCIJob, m_arrUpdatesInfo, true , true ), HRESULT=80004005
(e:\nts_sms_fre\sms\client\updatesmgmt\deploymentagent\updatesassignment.cpp,1065)
Failed to set update list for the CI Agent Job, error = 0x80004005
Detection job failed for assignment ({AE69F980-B353-4D45-8F21-AADA7E2650EA})

Raising event:
[SMS_CodePage(437), SMS_LocaleID(1033)]
instance of SMS_SUMAgentAssignmentError_EvaluationInititate
{
AssignmentId = <GUID>;
ClientID = <GUID>;
DateTime = <Date Time>;
insAssignmentId = <GUID>;
MachineName = <computer name>;
ProcessID = <process ID>;
SiteCode = <site code>;
ThreadID = <thread ID>;
Win32ErrorCode = 2147500037;
};

Obs! Klientloggfiler för Konfigurationshanteraren 2007 finns som standard i mappen %windir%\CCM\Logs.

Lösning
Information om Service Pack

Lös problemet, skaffa den senaste service Packet för Microsoft System Center Konfigurationshanteraren 2007 från följande Microsoft-webbplats: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
En lista över problem som är löst i detta servicepack klickar du på följande artikelnummer i Microsoft Knowledgebase:
971348 lista över snabbkorrigeringar och uppdateringar som ingår i System Center Konfigurationshanteraren 2007 Service Pack 2

Ett annat sätt att lösa det här problemet att installera den här snabbkorrigeringen på alla klienter i System Center Konfigurationshanteraren 2007 Service Pack 1.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha System Center Konfigurationshanteraren 2007 Service Pack 1 har installerats på datorn.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Instruktioner för installation av snabbkorrigeringen

  1. Installera snabbkorrigeringspaketet på varje site server för System Center Konfigurationshanteraren 2007 Service Pack 1. Ett paket kommer att skapas på webbplatsservern.
  2. Distribuera det andra paketet till alla klientdatorer.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.
System Center Konfigurationshanteraren 2007 servicepack 1
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Sccm2007ac-sp1-kb960065-x86.mspEj tillämplig1,595,90430-Nov-200821:30Ej tillämplig
Updatesdeployment.dll4.0.6221.1143535,39230-Nov-200821:30x86
Obs! Information om detta gäller för båda x86 plattform och x64 plattform.

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information


För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar