Flight Simulator X: "ett fel uppstod vid försök att aktivera produkten problemet kan bero på en ofullständig installation av programmet"

Gäller för: Microsoft Flight Simulator X Deluxe EditionMicrosoft Flight Simulator X Standard EditionMicrosoft Flight Simulator X Service Pack 1

Symptom


När du försöker aktivera Microsoft Flight Simulator X kan du få ett felmeddelande av följande slag:

Product Activation fel: Ett fel uppstod vid försök att aktivera produkten. Problemet kan bero på en ofullständig installation av programmet. Kan lösa problemet genom att installera om programmet. I annat fall Kontakta produktsupport för hjälp.

Orsak


Det här problemet kan uppstå om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Flight Simulator X är installerat på den externa hårddisken.
 • Aktivera licensiering-databasen är skadad.
 • Flight Simulator X har installerats felaktigt.
 • Vissa filer för befintliga användarprofiler är skadade.
Obs! Om Flight Simulator X är installerad på en extern hårddisk, avinstallera Flight Simulator X och sedan installera Flight Simulator X på den lokala hårddisken på datorn.

Lösning


Lös problemet genom att använda följande metoder i angiven ordning. Kan det vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Metod 1: Kontrollera att alternativet för kompatibilitetsläge


Observera att dessa steg kan bara fungera på Windows 7.

 1. Öppna mappen C:\program Files\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X
 2. Högerklicka på ikonen för körbara FSX.
 3. Klicka på Egenskaper.
 4. Klicka om du vill kontrollera "Kör det här programmet i kompatibilitetsläge för" på fliken kompatibilitet.
 5. Klicka på OK.
 6. Starta spelet igen och försök att aktivera.

Om problemet kvarstår bör du kontrollera att du har både Service Pack 1 och Service Pack 2 för Flight Simulator X. Om du vill hämta den senaste Service Pack finns på följande webbplats: http://www.microsoft.com/Products/Games/FSInsider/downloads/Pages/default.aspx
Observera att om du har Flight Simulator Expansion Pack dess redan innehåller båda Service pack 1 och 2.

Om du har både Service Packs installerats men problemet kvarstår, fortsätter du med nästa metod.

Metod 2: Reparera installationen av Flight Simulator X

Steg 1: Hämta och installera programvara licensiering återställa verktyget

Om du vill hämta, installera och använda Software Licensing återställa verktyget
928080 fel 1722 installerar Flight Simulator X

När du har använt verktyget för återställning av systemet, Följ stegen i den "steg 2: reparera installationen av Flight Simulator X" avsnitt.

Steg 2: Reparera installationen av Flight Simulator X

Gör så här om du vill reparera installationen av Flight Simulator X:
 1. Sätt in Flight Simulator X-skivan i DVD-enheten.
 2. Markera Repareraoch klicka sedan på Nästa.
 3. Följ instruktionerna för att installera om Flight Simulator X.
Om problemet kvarstår går du till metod 2.

Metod 3: Installera om Flight Simulator X till ett nytt användarkonto

Steg 1: Avinstallera Flight Simulator X från datorn

 1. Klicka på Starta Start button , Skriv appwiz.cpl i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.
 2. Markera Microsoft Flight Simulator Xi listan över installerade program och klicka sedan på Ta bort.

  Obs! Om du har tidigare versioner av Flight Simulator i listan över installerade program måste ta bort dem förutom Flight Simulator X.

Steg 2: Skapa ett nytt användarkonto

Gör följande om du vill skapa ett nytt användarkonto:
 1. Öppna dialogrutan Användarkonton .
 2. Klicka på Starta Start button , anger du kontot i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.
 3. Klicka på Hantera användarkonton.  User Account Control permission Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 4. Klicka på Lägg till på fliken användare eller Skapa ett nytt konto.
 5. Skriver du ett namn på användarkontot, ditt fullständiga namn och Skriv en beskrivning av kontot.
 6. Om datorn ingår i en nätverksdomän anger du namnet på domänen och klicka sedan på Nästa.

  Obs! Om datorn är konfigurerad som en fristående dator utan nätverk eller ingår i ett peer-to-peer-nätverk behöver du inte ange något domännamn.


 7. Skriv ett lösenord och ange lösenord igen för att bekräfta den.  Viktigt Lösenord är skiftlägeskänsliga. Till exempel behandlas "MittLösenord" och "MittLösenord" som olika lösenord.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Välj åtkomstnivå för användarkontot. Vanligtvis ska du markera administratöroch klicka sedan på Slutför.
 10. Försök att starta Flight Simulator X.

Steg 3: Installera om Flight Simulator X till det nya användarkontot

 1. Logga in med det nya användarprofil som du skapade i den "steg 2: skapa ett nytt användarkonto" avsnitt.
 2. Sätt in Flight Simulator X-skivan i DVD-enheten.
 3. Följ instruktionerna för installation av Flight Simulator X.
 4. Starta Flight Simulator X och följ anvisningarna på skärmen.

Mer Information


Om du skapar ett nytt användarkonto löser problemet, logga ut från det nya kontot och logga in på ditt vanliga användarkonto och se om problemet dyker upp det. Om det fortfarande är problem med ditt vanliga användarkonto, kanske du vill använda knappen Åtgärda i följande artikel för att återställa standardinställningarna för säkerhet i det här kontot. Kontrollera om det löser problemet. Annars måste du flytta dina data från det konto där problemet till det användarkonto som du just har skapat så att du kan komma åt den när du använder det nya användarkontot.
313222 hur återställer jag säkerhetsinställningarna till standardinställningarna?


Mer information om hur du kopierar data till din nya profil när du använder Windows 7 eller Windows Vista klickar du på följande avsnitt rubrik om du vill visa avsnittet i Windows Hjälp och instruktioner: