MS09-042: Säkerhetsproblem i Telnet möjliggör fjärrkörning av kod

INLEDNING

Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS09-042. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Här finns hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Hemanvändare kan få kostnadsfri support genom att ringa 1-866-PCSAFETY i USA och Kanada eller genom att kontakta närmaste Microsoft-kontor. Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor för support vid problem med säkerhetsuppdateringar finns på följande internationella Microsoft-supportwebbplats: Kunder i Nordamerika kan även få omedelbar tillgång till obegränsad kostnadsfri e-postsupport eller obegränsad individuell chattsupport på följande Microsoft-webbplats: Företagskunder kan få support på säkerhetsuppdateringar genom sina normala supportkontakter.

Mer Information

Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen

 • Vad handlar den här säkerhetsbulletinen om?
  Säkerhetsuppdateringen handlar om reflektionsskydd i Telnet-protokollet. Mer information om reflektionsskydd hittar du i följande säkerhetsbulletin:
 • Vad är Utökat skydd?
  Den här säkerhetsuppdateringen innehåller en korrigeringsfil för att Telnet-klienten och -servern ska kunna använda ett utökat skydd. Funktionen är inaktiverad som standard. Läs noga igenom den här säkerhetsuppdateringen och följande säkerhetsmeddelande som beskriver Utökat skydd mer i detalj, och se till att du är införstådd med hur ändringarna påverkar datorn:
  973811 Microsoft-säkerhetsmeddelande: Utökat skydd för autentisering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Hur aktiverar jag Utökat skydd på min dator?
  Innan du aktiverar Utökat skydd måste du se till att följande uppdatering är installerad på både klient- och serverdatorerna:

  968389 Utökat skydd för autentisering
  För att Utökat skydd för Telnet ska kunna aktiveras måste uppdateringarna i säkerhetsmeddelande 968389 och i den här artikeln vara installerade på både klient- och serverdatorerna.


  Obs! Inställningen på klientsidan som aktiverar Utökat skydd är en systemövergripande inställning. När inställningen har aktiverats aktiveras Utökat skydd på alla komponenter på klientdatorn.


  På en server måste Utökat skydd aktiveras på varje komponent för sig. Se till att alla klientkomponenter för en viss server har uppdaterats för Utökat skydd innan du aktiverar det på servern. I annat fall kan autentiseringsfel inträffa. När båda säkerhetsuppdateringarna har installerats måste du aktivera Utökat skydd på både klient- och serverdatorerna.


  Följande ändringar krävs för att aktivera Utökat skydd på datorn:


  Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003
  • Om datorn är en Telnet-klient:
   1. Kontrollera att registervärdena SuppressExtendedProtection och LmCompatibilityLevel finns i följande registerundernyckel:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
   2. Om de inte finns där startar du Registereditorn och följer de här anvisningarna:
    1. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
    2. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
    3. Skriv SuppressExtendedProtection och tryck på RETUR.
    4. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
    5. Skriv 0 och klicka på OK.
    6. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
    7. Skriv LmCompatibilityLevel och tryck på RETUR.
    8. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.


     Obs! Det här steget ändrar kraven för NTLM-autentisering. Läs följande artikel i Microsoft Knowledge Base så att du är bekant med förfarandet.
     239869 Aktivera NTLM 2-autentisering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
    9. Skriv 3 och klicka på OK.
    10. Avsluta Registereditorn.
  • På en Telnet-server:
   Innan du gör följande ändringar och anger några strikta lägen, bör du läsa följande MSDN-artikel:
   1. Kontrollera att registervärdet ExtendedProtection finns i följande registerundernyckel:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
   2. Om det inte finns där startar du Registereditorn och följer de här anvisningarna:
    1. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
    2. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
    3. Skriv ExtendedProtection och tryck på RETUR.
    4. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
    5. Ange registervärdet genom att använda ett av följande värden baserat på dina Telnet-krav, och klicka sedan på OK:
     • Legacy: Alla typer av klienter. Ange ExtendedProtection till värdet 0.
     • Partial: (Legacy + EP) Tillåt klienter som inte skickat ett huvudnamn för tjänst (SPN) eller tillåt klienter som skickar korrekt huvudnamn för tjänst. Ange ExtendedProtection till värdet 1.
     • Fully Hardened: (Endast EP) Tillåt klienter som endast skickar korrekt huvudnamn för tjänst. Ange ExtendedProtection till värdet 2.
    6. Avsluta Registereditorn.
 • När du installera det här paketet
  Följande registernyckel och värde skapas endast på datorer som kör Windows XP eller på servrar som kör Windows Server 2003:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\ExtendedProtection


  Standardvärdet för ExtendedProtection är 0. I Windows Vista måste du skapa nyckeln manuellt och ange rätt värde efter det strikta läge som är valt. Du lägger till registervärdet genom att följa stegen under "Hur aktiverar jag Utökat skydd på min dator?" tidigare i den här artikeln.
 • Huvudnamn för tjänst som tillåts som standard på en Telnet-server:
  • Som standard tillåter Telnet-servern följande namn och IP:n:
   • "localhost" som en sträng på engelska.
   • Alla varianter av IP (IPv4 & IPv6) på din egen server eller dator.
   • 127.0.0.1 & ::1
   • Värdnamn i NetBIOS-format
   • Värdnamn i FQDN-format.
  • Administratören kan även tillåta andra huvudnamn för tjänst och i så fall lägga till fler namn enligt följande: Namnet konverteras inte från NetBIOS till FQDN eller från FQDN till NetBIOS:
   • Om registervärdet AllowedSPN inte finns startar du Registereditorn och följer de här anvisningarna:
    1. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
    2. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Multisträngvärde.
    3. Skriv AllowedSPN och tryck på RETUR.
    4. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
    5. Lägg till de alias som du vill ska tillåtas som huvudnamn för tjänst. Följande post är ett giltigt huvudnamn för tjänst för Telnet:
     telnet/machineName
    6. Klicka på OK och avsluta Registereditorn.

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

 • På datorer som kör Windows XP eller på servrar som kör Windows Server 2003 kan du få följande localhost-fel för IPv6-adresser och datoralias:  Microsoft Telnet-klienter ansluter inte till lokala IPv6-adresser eller localhost-alias förutom "localhost" och "hostname."  Lös problemet så här:
  • Om du får ett IPv6-adressfel följer du stegen i "Kända problem med den här uppdateringen" i följande Knowledge Base-artikel:
   960803 MS09-013: Säkerhetsproblem i Windows HTTP-tjänster kan möjliggöra fjärrkörning av kod

  • Om du får ett localhost-aliasfel använder du Metod 1 i avsnittet "Lösning" i följande Knowledge Base-artikel:
   896861 Det visas ett 401.1-felmeddelande när du går till en webbplats där Integrated Authentication används och där webbplatsen körs på IIS 5.1 eller IIS 6 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • När du försöker skapa en Telnet-session på en IP-adress i adressintervallet 127.*.*.*, , misslyckas Telenet-sessionen förutom IP-adressen 127.0.0.1.  Problemet inträffar i Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003.
 • Reflektionsskydd är som standard inte tillgängligt i Windows 2000.
 • Reläskydd (utökat) är bara tillgängligt i följande operativsystem:
  • Alla versioner av Windows Vista
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 QFE och Windows Server 2003 Service Pack 2 GDR
  • Windows XP Service Pack 2 QFE, Windows XP Service Pack 2 GDR, Windows XP Service Pack 3 QFE och Windows XP Service Pack 3 GDR
 • Du kan inte använda Telnet på ett klusternamn och FQDN. Du måste lägga till klusternamnet och FQDN i registervärdet AllowedSPN. Information om hur du gör finns i avsnittet "När du installera det här paketet".
 • Du kan inte använda Telnet på en server med ett aliasnamnn. Du måste lägga till aliasnamnet i registervärdet AllowedSPN. Information om hur du gör finns i avsnittet "När du installera det här paketet".
 • Den här uppdateringen erbjuds inte Windows 2000-kunder som har Services for Unix installerat på sina datorer.

FILINFORMATION

Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), men visas på din lokala dator i din lokala tid och med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.


Filinformation för Windows 2000

För alla utgåvor av Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msv1_0.dll5.0.2195.6926125,20007-Apr-200523:21x86
Netlogon.dll5.0.2195.7011366,86407-Apr-200523:24x86
Sp3res.dll5.0.2195.71516,276,60829-Feb-200813:26x86
Telnet.exe5.0.33670.480,65608-Jan-200916:20x86

Filinformation för Windows XP och Windows Server 2003

 • De filer som gäller en viss milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (QFE, GDR) anges i kolumnerna "SP requirement" och "Service branch".
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. QFE-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna programuppdatering även en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBnummer.cat), som är signerad med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows XP som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.1.2600.358776,28812-Jun-200911:50x86SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.1.2600.358780,89612-Jun-200911:50x86SP2SP2GDR
Telnet.exe5.1.2600.358776,28812-Jun-200911:49x86SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.1.2600.358780,89612-Jun-200911:49x86SP2SP2QFE
Telnet.exe5.1.2600.582976,28812-Jun-200912:31x86SP3SP3GDR
Tlntsess.exe5.1.2600.582980,89612-Jun-200912:31x86SP3SP3GDR
Telnet.exe5.1.2600.582976,28812-Jun-200912:03x86SP3SP3QFE
Tlntsess.exe5.1.2600.582980,89612-Jun-200912:03x86SP3SP3QFE

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional x64 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.4528104,44801-Jul-200922:53x64SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.4528129,53601-Jul-200922:53x64SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.4528104,44801-Jul-200922:50x64SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.4528129,53601-Jul-200922:50x64SP2SP2QFE

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.452876,28811-Jun-200914:39x86SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.452883,96811-Jun-200914:39x86SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.452876,28811-Jun-200913:59x86SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.452883,96811-Jun-200913:59x86SP2SP2QFE

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.4528194,56001-Jul-200922:53IA-64SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.4528222,72001-Jul-200922:53IA-64SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.4528194,56001-Jul-200922:49IA-64SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.4528222,72001-Jul-200922:49IA-64SP2SP2QFE

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

 • Vilka filer som hör till en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av filversionsnumren i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 ingår i slutversionen av Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. RTM-milstolpefiler har versionsnumret 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • MANIFEST- (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika miljöerna anges separat. MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) signeras med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200911:52Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.16868206,84810-Jun-200911:41x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200911:50Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.21065206,84810-Jun-200911:36x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:58Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270206,33610-Jun-200911:45x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200915:25Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447206,33610-Jun-200911:33x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:23Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.1804971,16810-Jun-200909:43x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:27Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.2215071,16810-Jun-200909:46x86
Tlntsess.exe6.0.6000.1686888,57610-Jun-200910:06x86
Tlntsess.exe6.0.6000.2106588,57610-Jun-200909:54x86
Tlntsess.exe6.0.6001.1827088,57610-Jun-200909:56x86
Tlntsess.exe6.0.6001.2244788,57610-Jun-200910:02x86
Tlntsess.exe6.0.6002.1804988,57610-Jun-200909:43x86
Tlntsess.exe6.0.6002.2215088,57610-Jun-200909:46x86

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200912:03Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.16868211,45610-Jun-200911:54x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200912:01Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.21065211,45610-Jun-200911:53x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200912:12Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270211,96810-Jun-200912:01x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200912:02Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447211,96810-Jun-200911:53x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:39Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.1804978,84810-Jun-200910:10x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:46Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.2215078,84810-Jun-200910:11x64
Tlntsess.exe6.0.6000.16868103,42410-Jun-200910:25x64
Tlntsess.exe6.0.6000.21065103,42410-Jun-200910:25x64
Tlntsess.exe6.0.6001.18270103,42410-Jun-200910:28x64
Tlntsess.exe6.0.6001.22447103,42410-Jun-200910:31x64
Tlntsess.exe6.0.6002.18049103,42410-Jun-200910:10x64
Tlntsess.exe6.0.6002.22150103,42410-Jun-200910:11x64

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:50Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270178,68810-Jun-200910:17IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:33Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447178,68810-Jun-200910:11IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:09Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.18049178,68810-Jun-200909:58IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:16Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.22150178,68810-Jun-200910:01IA-64
Tlntsess.exe6.0.6001.18270208,89610-Jun-200910:17IA-64
Tlntsess.exe6.0.6001.22447208,89610-Jun-200910:11IA-64
Tlntsess.exe6.0.6002.18049208,89610-Jun-200909:58IA-64
Tlntsess.exe6.0.6002.22150208,89610-Jun-200910:01IA-64

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista


Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

Windows6.0-x86-FileManifest-table #2-->
FilnamnPackage_10_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,212
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_10_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,932
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_11_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,736
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_11_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,444
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_12_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,745
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_12_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,462
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,892
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,603
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,901
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,621
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,734
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,441
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,743
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,460
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_5_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,734
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_5_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,443
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_6_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,369
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_6_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek3,093
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_7_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,902
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_7_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,627
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_8_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,211
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_8_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,931
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_9_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,744
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_9_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,465
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,859
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,894
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,777
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,812
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,939
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,978
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,961
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,004
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,393
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,412
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,673
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,700
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,679
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,710
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,855
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,892
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,939
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,978
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,691
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,722
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate-bf.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek3,308
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_0692b945fd320aed15b1edf921aaec6a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_eb291da0d006ffc0.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek701
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_18872908ca1baf0791282f07bfa09ee0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_ea8b26b46c9a787e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek701
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_280024dc6a6feae1dafa129fdfca0a11_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_af13247d0a792f85.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek710
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_6a724dfd2ff7289faf40aeab3ba50741_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_81c672c8f8020ad0.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek710
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_7d36bdc541ed767d96a3b0c23803cea8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_8ad0c91291ca82e2.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek701
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_89d1caf447370a024b3132525f7342cf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_f6446a8a1a7480ee.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek701
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_a464920530db1d589ec6a6f0957b3e1e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a1639f4ab75bc037.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek710
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_c3879de56a6cec830fbde4e3c7cc354b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_6f817f7d00e00e55.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek710
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_d77b36a32e033e736d098f29ace65daa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_e0b225df80680b34.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek710
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_d981385b372396f18827890b08104cd9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_07f301771f5f1a47.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek701
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_f0765db7e5e83328b75ae002310c364c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_27597141aef09e3a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek710
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_f473da7d7bcb87585efbefe2495a3de1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_2affef2a83028d24.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek701
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_b6127953280d4641.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek9,311
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)13:59
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_b698ed62412dcd48.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek9,311
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)13:47
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b7e5e5bd2543286b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek9,330
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)14:09
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b896f6383e4222ea.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek9,330
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)15:44
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_b9f5cbe922490af2.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek9,311
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)13:32
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ba6b962e3b76e29e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek9,311
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)13:28
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_a7d7e7e38b82194a.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek6,854
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)14:05
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_a85e5bf2a4a2a051.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek6,854
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)13:52
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a9ab544d88b7fb74.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek6,854
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)14:13
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_aa5c64c8a1b6f5f3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek6,854
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)15:48
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_abbb3a7985bdddfb.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek6,854
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)13:37
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ac3104be9eebb5a7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek6,854
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)13:34
PlattformEj tillämpligt

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

Windows6.0-x64-FileManifest-table #2-->
FilnamnAmd64_1c04a05feffffcc28023b62d40903b45_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_ff2b4b505038a39d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek705
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_322e0c8179e944ef9df79174ba9cfa09_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_9b351f396ee071f2.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek705
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_349336b4f1cab8d5df00c8cbd4adfded_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_7976e0941daddcba.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek714
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_4156244f23ab3ad31ab04b89c8ce7d2b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_d473a5810ce12973.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek714
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_74501dd1c7a506e8a99525fe321538bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_8e18c8ad1a06fdc6.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek705
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_7af3e16d768dc95baa5abb2e05b4e620_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_46c067f9d685c323.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek714
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_828a349db4fac6812433bbc06c51bc15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_38ebb2651a73ff0c.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek714
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_865c07a609b6264640118cface8ea5dd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b6ea9da2c2a66935.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek705
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_a763b6cfcb73293993719d1ffe8f640a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_0798174a9aeabdf8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek705
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_b70b944d8fd07f8569643ad7c17274c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_693b91a89b60ccd0.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek714
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_be871ec12298ac24fa43581205eb5ec2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_1a8da268e1ece301.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek705
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_fd6877188c47977aaffd5a83096e0bf7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_cef06ba5d789baed.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek714
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_123114d6e06ab777.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek9,345
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)14:01
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_12b788e5f98b3e7e.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek9,345
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)14:02
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_14048140dda099a1.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek9,364
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)14:11
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_14b591bbf69f9420.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek9,364
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)14:07
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_1614676cdaa67c28.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek9,345
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)13:58
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_168a31b1f3d453d4.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek9,345
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)13:57
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_03f6836743df8a80.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek6,890
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)14:08
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_047cf7765d001187.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek6,890
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)14:09
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_05c9efd141156caa.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek6,890
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)14:16
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_067b004c5a146729.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek6,890
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)14:12
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_07d9d5fd3e1b4f31.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek6,890
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)14:03
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_084fa042574926dd.manifest
FilversionEj tillämpligt
Storlek6,890
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)14:02
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_10_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,228
Datum (UTC)10 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_10_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,952
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_11_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,746
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_11_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,458
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_12_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,755
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_12_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,476
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,904
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,619
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,913
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,637
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,744
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,455
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,753
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,474
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_5_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,744
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_5_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,457
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_6_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,387
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_6_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek3,115
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_7_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,914
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_7_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,643
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_8_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,227
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_8_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,951
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_9_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,754
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_9_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,479
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,871
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,906
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,789
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,824
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,953
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,992
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,973
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek2,016
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,401
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,420
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,685
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,712
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,689
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,720
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,867
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,904
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,953
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,992
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,701
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek1,732
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:25
PlattformEj tillämpligt
FilnamnUpdate-bf.mum
FilversionEj tillämpligt
Storlek3,336
Datum (UTC)11 jun 2009
Tid (UTC)12:26
PlattformEj tillämpligt

Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Windows6.0-IA64-FileManifest-table #2-->


File nameIa64_07c934a87bfdfa676f50e58436174d70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_21599a84c54a0126.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_10de77af4e4ca43eb78d92091463d2f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_3a5fd8c4bf927e9a.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_29517820bfb68a1b5da92b48ca1f6c4f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_aeeb2a99b55907db.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3335c10183b99d32aa34e29a7f96adf8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_2f7b8e4fceceac95.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_65fc7d3039556964c8a91dc69135c41c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_d187593929c1981e.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a9a028255a8e514f1ea09a220b79303b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_d9ad236f3403d8c3.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c4c787814362b3f2c096e2e725c4d785_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_dbded1deff63ee39.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e1dbfbab7066140287e6f87fff526b4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_28a16e0b72c5b1f2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b7e789b325413167.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b8989a2e3e402be6.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_b9f76fdf224713ee.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ba6d3a243b74eb9a.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)12:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a9acf84388b60470.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_aa5e08bea1b4feef.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_abbcde6f85bbe6f7.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ac32a8b49ee9bea3.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,739
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,898
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,861
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,896
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,624
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
Egenskaper

Artikel-id: 960859 – senaste granskning 18 aug. 2009 – revision: 1

Feedback