Felmeddelandet "Tyvärr, vi kunde inte behandla din begäran vid den här tidpunkten." visas när öppna ett meddelande med Domino iNotes eller Domino Web Access.


Källa: Microsoft Support

SNABB PUBLICERING


SNABB PUBLICERING ARTIKLAR INNEHÅLLER INFORMATION DIREKT FRÅN MICROSOFT SUPPORT-ORGANISATIONEN. INFORMATIONEN HÄRI SKAPAS SOM SVAR TILL NYA ELLER UNIKA ÄMNEN, ELLER ÄR AVSEDDA TILLÄGG ANDRA KNOWLEDGE BASE INFORMATION.

Åtgärd


När du försöker öppna ett e-postmeddelande med Domino iNotes eller Domino Web Access visas följande felmeddelande: Domino Web Access varning. Tyvärr, gick det inte att bearbeta din begäran just nu. Om det inte går att fortsätta arbeta i e-postfil du ignorera den här varningen och väljer Visa, uppdatera från webbläsarens meny.

Resultatet
När du får felmeddelandet kan användaren inte använda följande åtgärder:

  • Svara - avsändaren med historik

  • Svara - alla med historik

  • Framåt

Orsak
Funktionen [funktion CPf(bAddAlways)] som används i nyare versioner av iNotes (DWA) mallen ovan version 6.5.4 tolkas felaktigt av motorn e lucka. Detta kan iakttas genom att begära följande URL från iNotes-servern:


http://<iNotes_Server>/mail/username.nsf/iNotes/Proxy/?OpenDocument&Form=s_MailMemoReadCode

Lösning


Det här problemet har lösts i e-lucka 3.1.3 uppdatering 7 eller senare.

ANSVARSFRISKRIVNING


MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER GÖR INGA UTSAGOR ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER RIKTIGHETEN AV INFORMATIONEN SOM FINNS I DOKUMENT OCH RELATERADE GRAFIK SOM PUBLICERAS PÅ DENNA WEBBPLATS ("MATERIAL") FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL. MATERIAL KAN OMFATTA TEKNISKA BRISTER ELLER TYPOGRAFISKA FEL OCH KAN REVIDERAS NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.


I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG OCH UTESLUTER ALLA REPRESENTATIONER, GARANTIER OCH VILLKOR OM UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL REPRESENTATIONER, GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR ÄGANDERÄTT, ICKE INTRÅNG, TILLFREDSSTÄLLANDE SKICK ELLER KVALITET, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, MED HÄNSYN TILL MATERIAL.