Begära fel - förbjudna Directory - felkod: 403.14

Gäller för: Intelligent Application Gateway 2007

Källa: Microsoft Support

SNABB PUBLICERING


SNABB PUBLICERING ARTIKLAR INNEHÅLLER INFORMATION DIREKT FRÅN MICROSOFT SUPPORT-ORGANISATIONEN. INFORMATIONEN HÄRI SKAPAS SOM SVAR TILL NYA ELLER UNIKA ÄMNEN, ELLER ÄR AVSEDDA TILLÄGG ANDRA KNOWLEDGE BASE INFORMATION.

Åtgärd


Bläddra till en trunk webbplats ger ett felmeddelande i webbläsaren: begär felet förbjuden kataloglista nekad stänger du webbläsaren och försök logga in igen. Felkod: 403.14.

Resultatet


Klienter kan inte ansluta till webbplatsen.

Orsak


IAG-e-lucka ISAPI-filtret installeras inte på rätt sätt i en trunk webbplats förhindrar att återge sidan korrekt i IIS.

Lösning
Om du vill korrigera problemet återskapa e-lucka/IAG webbplatsen som laddar ISAPI-filter på rätt sätt. Följ anvisningarna nedan om du vill göra detta:


1) öppna IAG-e-lucka konfiguration.
2) punkt musen till berörda stammen högerklickar du på den och välj Inaktivera.
3) Aktivera IAG-e-lucka-konfiguration.
4) återaktivera stammen genom att högerklicka på den och välja Aktivera.
5) Aktivera IAG-e-lucka konfigurationen igen.

ANSVARSFRISKRIVNING


MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER GÖR INGA UTSAGOR ELLER GARANTIER OM LÄMPLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER RIKTIGHETEN AV INFORMATIONEN SOM FINNS I DOKUMENT OCH RELATERADE GRAFIK SOM PUBLICERAS PÅ DENNA WEBBPLATS ("MATERIAL") FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL. MATERIAL KAN OMFATTA TEKNISKA BRISTER ELLER TYPOGRAFISKA FEL OCH KAN REVIDERAS NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.


I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG OCH UTESLUTER ALLA REPRESENTATIONER, GARANTIER OCH VILLKOR OM UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL REPRESENTATIONER, GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR ÄGANDERÄTT, ICKE INTRÅNG, TILLFREDSSTÄLLANDE SKICK ELLER KVALITET, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, MED HÄNSYN TILL MATERIAL.