Felmeddelande när du startar Microsoft FRx Report Manager: "Kunde inte läsa in filen eller sammansättningen 'System.EnterpriseServices.Wrapper.dll' eller något av dess beroenden"


Symptom


När du startar Microsoft FRx Report Manager visas följande felmeddelande:

Det gick inte att läsa in filen eller sammansättningen 'System.EnterpriseServices.Wrapper.dll' eller något av dess beroenden. Det går inte att hitta den angivna sökvägen
.

Orsak


Det här felet orsakas av en skadad fil för Microsoft .net Framework 2.0.

Lösning


Kontrollera att Microsoft .net Framework 2.0 är installerat. Du kan göra detta genom att öppna Kontrollpanelen och sedan klicka på Lägg till eller ta bort program. Bläddra nedåt i listan för att hitta .net Framework 2.0.


Om Microsoft .net Framework 2.0 är installerat måste du avinstallera Microsoft .net Framework 2.0 och installera om den. Du kan hämta .NET 2.0 här.

Referenser