Fel 3704 åtgärden är inte tillåten när objektet är stängt


Symptom


Fel 3704 åtgärd tillåts inte när objektet är stängt "" queing-katalogen misslyckades "de här felen inträffar när du skapar en rapport.

Orsak


En skadad FRxque32. mdb-fil.

Lösning


Avsluta rapport servern för FRx. Ta bort FRxque32. MDB-filen i Sysdata-katalogen. Öppna rapport servern igen. den här actionwill skapar om FRxQue32. MDB-filen från mallen, vilket gör att du kan skicka rapporter till kön utan fel.

Referenser