Ett fel meddelande visas när du startar Microsoft FRx efter att ha använt ett Service Pack: "Körfel 32797: program-definierade eller objekts fel"


Symptom


"Kör tids fel 32797: Programdefinierat eller objekts fel" det här felet inträffar när du startar Microsoft FRx när du har installerat ett Service Pack.

Orsak


Det här felet uppstår om vissa Microsoft FRx DLL-filer inte kunde registreras under installation eller Crystal Reports 8 är installerat eller någonsin installerat på datorn. Det finns ett känt problem med Crystal 8 som orsakar problem med registret.

Lösning


  1. Gå till katalogen Microsoft FRx program som innehåller frx32. exe och dubbelklicka på filen med namnet frxreg. exe.
  2. Utför de här två möjliga korrigeringarna från Microsoft Support:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;269383http://support.Microsoft.com/kb/268553/en-US/

Mer information


Det är viktigt att Observera att det här problemet orsakas av ett känt fel med Crystal 8-programmet. Om ovanstående lösningar inte fungerar kan det vara nödvändigt att återskapa de aktuella datorerna för att åtgärda problemen med registret.

Referenser