KORRIGERA: Ett undantag InvalidOperationException inträffar i WPF-program när du anger egenskapen synlighet för ett objekt i fönstret som laddas med hjälp av metoden Application.LoadComponent

Gäller för: .NET Framework 3.5 Service Pack 1

Symptom



Föreställ dig följande:
  • Du har .net Framework 3.5 Service Pack 1-baserade Windows Presentation Foundation (WPF) program.
  • Du kan anropa metoden Application.LoadComponent för att läsa in en fil Extensible Application Markup Language (XAML).
  • Du kan ange egenskapen Application.StartupUri i XAML-filen.
  • Du anger egenskapen synlighet i fönstret objekt i XAML-filen.
I det här fallet kraschar programmet när du försöker köra den. Om du vill felsöka programmet hittar du dessutom att ett undantag InvalidOperationException utlöstes.

Orsak


Det här problemet uppstår eftersom objektet i XAML-filen är stängd innan synlighetsegenskapen anges.

Lösning


Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om du vill lösa problemet omedelbart kontaktar du Microsoft support för att få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Customer Support Services och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! I särskilda fall avbryts de avgifter som är normala för supportsamtal om en supporttekniker anser att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Förutsättningar


Du måste ha.NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) är installerat för att kunna installera den här snabbkorrigeringen.

Krav på omstart


Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix


Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation


Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid kan du använda den
Tidszon
fliken i den
Datum och tid
objekt på Kontrollpanelen.

x86-baserade versioner av Windows XP och Windows Server 2003
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
presentationframework.dll3.0.6920.40005,283,84029-Jan-200923:46x86

x64-baserade versioner av Windows XP och Windows Server 2003
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
presentationframework.dll3.0.6920.40004,636,67229-Jan-200923:23x64

x86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008
FilnamnFilversionStorlekDatumTid
Presentationframework.dll3.0.6920.40005,283,84005-Feb-200900:20

x64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008
FilnamnFilversionStorlekDatumTid
Presentationframework.dll3.0.6920.40004,636,67205-Feb-200900:26

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information


Mer information om klassen Egenskapen Application.StartupUri finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer information om undantaget InvalidOperationException finns på följande Microsoft-webbplats: